Sunteți pe pagina 1din 1

NUME:

PRENUME:
CLASA a V-a

LUCRARE SCRISĂ SEMESTRIALĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA


ROMÂNĂ PE SEMESTRUL AL II-LEA

I. Citeşte cu atenţie următorul fragment extras din basmul Prâslea cel voinic şi merele de aur
:
„ – Frumuşica mea, îi zise Prâslea, dă-mi mie apa, şi-ţi făgăduiesc să te duc pe
tărâmul nostru şi acolo să ne cununăm ( ... )
Fata de împărat dete apă lui Prâslea de bău, şi prinse mai multă putere; atunci
strânse zmeul în braţe, îl ridică în sus, şi, când îl lăsă jos, îl băgă până la genunchi în
pământ; se opinti şi zmeul, ridică şi el în sus pe Prâslea, şi lăsându-l jos, îl băgă până la
brâu; puindu-şi toate puterile, Prâslea mai strânse o dată pe zmeu de-i pârâi oasele şi,
aducându-l, îl trânti atât de grozav de-l băgă până în gât în pământ şi-i şi tăie capul.”

Cerinţe:
1.Precizează care este personajul masculin al acestui fragment. 1p.

2.Scrie două trăsături ale lui Prâslea aşa cum reies din fragmentul de mai sus. 1p.

3. Cum se adresează Prâslea fetei de împărat? 1p.

4. Scrie două cuvinte derivate care s-au format de la termenul pământ . 1p.

5. Dă exemplu de câte un antonim (cuvânt cu înţeles opus) pentru : 1p.


a) sus –
b) acolo –

6. Precizează ce este ca parte de vorbire fiecare dintre cuvintele: 1p.


a) apă –
b) strânse –
c) el –
d) trânti –

II. Realizează în maxim 10 rânduri un portret al mamei tale. 3p.