Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞA STUDENTULUI ERASMUS+

Toate informaţiile solicitate sunt obligatorii şi trebuie completate cu majuscule!

DATE PERSONALE

Nume, prenume (complet):

Naţionalitate:

Data naşterii: ____ /____ /_____

Mediul de provenienţă (rural/ urban):

Telefon mobil:

E-mail:
DATE ACADEMICE LA UAIC

Facultatea: Nivel studiu: licență / master / doctorat

Specializarea:

Anul de studiu (la momentul depunerii documentele de deplasare):


Nr. de luni de stagii ERASMUS+/SEE desfaşurate în acelaşi ciclu de studiu:

Subsemnatul/a,

___________________________________________________(nume, prenume)

- declar pe proprie răspundere că am contactat instituția gazdă și că limba de lucru pe care o voi
folosi pe durata stagiului de practică Erasmus+ este limba ___________________, astfel încât solicit
testarea lingvistică obligatorie - Linguistic Online Tool - (OLS) în limba ________________. În cazul în
care voi obține un calificativ de maxim B1, mă oblig să frecventez cursul lingvistic online care va fi
generat de OLS.

- mă angajez să respect următoarele obligaţii:


1. Să contactez instituția gazdă și să anunț data la care voi ajunge la destinație înainte de
începerea stagiului;
2. In cazul apariției unei situații speciale sau de forță majoră să anunț imediat, în scris și sub
semnătură, Biroul Erasmus+ și coordonatorul Erasmus UAIC la nivel de facultate.

Data: ________________________ Semnătura studentului: ________________________

FALSUL ÎN DECLARAȚII SE PEDEPSEȘTE CONFORM LEGII ȘI ATRAGE RESTITUIREA GRANTULUI ERASMUS PRIMIT.