Sunteți pe pagina 1din 3

Anexa 1

1. Identifică figurile de stil prezente în poezia Iarna de Vasile Alecsandri. Plasează pe coloane fiecare figură de stil:

FIGURILE DE STIL
EPITETE COMPARAȚII ENUMERAȚII REPETIȚII
Anexa 2

2. Identificați elementele lexicale (cuvintele) care denumesc planul terestru și pe cele care denumesc planul cosmic. Plasați-le în tabelele:

PLANUL TERESTRU (PĂMÂNTUL) PLANUL COSMIC (CERUL)


STROFA SUBSTANTIVELE ADJECTIVELE STROFA SUBSTANTIVELE ADJECTIVELE
STROFA 1 STROFA 1

STROFA 2 STROFA 2

STROFA 3 STROFA 3

STROFA 4 STROFA 4

3. Completează cadranele cu sintagme care înfățișează imagini vizuale, respectiv cu imagini auditive. Scrie care sunt după părerea ta
sentimentele și stările sufletești transmise:

IMAGINI VIZUALE IMAGINI AUDITIVE

SENTIMENTELE TRANSMISE STĂRILE SUFLETEȘTI TRANSMISE

S-ar putea să vă placă și