Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT

Puncte tari Oportunităţi

Puncte slabe Ameninţări