Sunteți pe pagina 1din 23

IGNĂTESCU CĂTĂLIN

Examen pentru certificarea


compețentelor profesionale nivel 4

Anul 20017-2018

Pagina 1
TEMA
Documente specifice transportului rutier de mărfuri

Pagina 2
Cuprins

Instrucțiuni proprii SSM pentru ........................................................... 4


transportul rutier de mărfuri ................................................................ 4
Documente necesare transportului rutier la bordul camionului ........ 5
Autorizațiile de transport ....................................................................... 8
Garantarea taxelor vamale și de altă natură ...................................... 12
Transportul mărfurilor periculoase .................................................... 13
Documente necesare pentru transportul de persoane ....................... 17

Pagina 3
Instrucțiuni proprii SSM pentru
transportul rutier de mărfuri
• Instructiunile specifice de securitate a muncii sunt reglementari cuprind
prevederi minimal obligatorii pentrudesfasurarea principalelor
activitati din unitate în conditii de securitate a muncii.

• Respectarea continutului acestor prevederi nu absolva unitatea de


raspundere pentru prevederea si asigurarea oricaror alte masuri de
securitate a muncii, adecvate conditiilor concrete de desfasurare a
activitatilor respective.

• Structura acestei instructiuni specifice de securitate a muncii are la


baza abordarea sistemica a aspectelor de securitate a muncii, prevazute
în cadrul LEGII

• Conform acestei abordari, procesul de munca este tratat ca un


sistem complex structurat, compus din urmatoarele elemente
care interactioneaza reciproc:
• Executantul: omul implicat nemijlocit în efecutarea unei
sarcini de munca;
• Sarcina de munca: totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate
prin intermediul mijloacelor de productie si în anumite conditii
de mediu, pentru realizarea scopului procesului de munca;
• Mijloace de productie: totalitatea mijloacelor de munca
(instalatii, utilaje, masini, aparate, dispozitive, unelte etc.

Pagina 4
Documente necesare transportului rutier la
bordul camionului

• Pentru ca lucrurile sa descurca repede si firesc atunci cand


sunt opriti pentru un control de rutina, soferii de camion si in
special cei care transporta marfa trebuie sa aiba la ei
urmatoarele documente:

a) Soferul:

• permisul de conducere corespunzator autovehiculului pe care


il conduce;
• atestat profesional;
• cartea de identitate;
• certificat de atestare profesionala ADR, in cazul transportarii
de marfa periculoasa;
legitamatia de sofer sau dovada unui contract de munca
Pagina 5
b) masina:

• licenta pentru transport rutier public de marfuri in trafic


international(copie) ;
• contractul de inchiriere daca este cazul ;
• cartea de identitate a vehiculului ;
• rovineta ;
• certificatul de inmatriculare al masinii ;
• asigurarea obligatorie ;
• diagrama tahograf si foaia de parcurs pentru vehiculele care
au masa maxima autorizata mai mare de 3.5 tone;
• dovada de verificare tahograf.

Pagina 6
c) marfa:
• scrisoarea de transport;
• avizul de transport
• daca marfa este periculoasa este necesar si autorizatie ADR si
fisa de siguranta, plus autorizatia eliberata de Comisia
Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

Pagina 7
Autorizațiile de transport

 Transportul internațional se derulează pe baza convențiilor și


acordurilor la care România este parte. Tranzitarea sau transportul
spre/dinspre statele din afara UE se face pe baza unor autorizații de
transport internațional care scutesc transportatorul de plata unor
taxe specifice de acces la rețeaua rutieră a acelor state. Tipurile de
autorizații utilizate sunt: CEMT, BSEC, bilaterale, de tranzit și de
terță țară. Există numeroase limitări și cazuri particulare în
utilizarea autorizațiilor de transport internațional.
Consecutiv încheierii unei operațiuni de transport rutier internațional,
se pot desfășura operațiuni de transport pe teritoriul național al oricărui stat
membru.

2. Autorizațiile multilaterale CEMT


Autorizaţiile CEMT se acordă de Forumul Internaţional al Transporturilor
(ITF sau FIT), organizaţie interguvernamentală cu sediul la Paris,
ministerelor de transport ale statelor membre ITF, în scopul facilitării
transporturilor internaţionale rutiere de marfă, armonizării condiţiilor de
competiţie şi utilizării, mai eficiente, a autovehiculelor.

Autorizaţiile CEMT sunt autorizaţii cu caracter multilateral, utilizate în


vederea efectuării transporturilor rutiere internaţionale de mărfuri pe
teritoriul statelor CEMT prevăzute în Anexa 1a la prezentele norme, de către
operatorii de transport rutieri autorizaţi pentru efectuarea acestei categorii de
transport, în conformitate cu legislaţia naţională specifică.

Caracterul multilateral al unei autorizaţii CEMT este dat de posibilitatea


utilizării ei şi pentru efectuarea transporturilor între statele membre CEMT,
altele decât statul de înmatriculare al operatorului de transport rutier
respectiv transporturi „terţă ţară".

Autorizaţiile CEMT se repartizează operatorilor de transport rutieri români


pentru derularea transporturilor:
● între România şi statele CEMT non-UE;

Pagina 8
● între statele CEMT non-UE;
● „terţă ţară" între statele UE şi statele CEMT non-UE.

În cazul în care transportul se efectuează utilizând o combinaţie de vehicule,


autorizaţia CEMT acoperă combinaţia de vehicule, chiar dacă remorca sau
semiremorca nu este înmatriculată pe numele operatorului de transport rutier
deţinător al autorizaţiei CEMT sau este înmatriculată într-un alt stat CEMT.

3. Autorizațiile multilaterale BSEC


Autorizaţia BSEC este o autorizaţie multilaterală stabilită de statele membre
participante, pentru transportul internaţional rutier de mărfuri contra cost,
de către întreprinderile de transport cu vehicule înmatriculate într-un stat
membru participant BSEC. Aceasta este valabilă pentru o operaţiune de
transport efectuată în tranzit pe teritoriul unuia sau mai multor state membre
participante. Autorizaţia BSEC nu permite operaţiunile de
încărcare/descărcare de terţă ţară. Autorizaţia BSEC nu permite cabotajul.
Autorizaţia BSEC este tipărită bilingv şi distribuită statelor membre de către
PERMIS. Autorizaţia BSEC este tipărită în limbile engleză şi rusă. Atunci
când o călătorie este efectuată folosind o combinaţie cuplată de vehicule,
autorizaţia BSEC se obţine de la autoritatea competentă din ţara în care capul
Pagina 9
tractor al vehiculului este înregistrat. Autorizaţia BSEC permite tranzitul
unei combinaţii de vehicule, chiar dacă remorca sau semiremorca nu este
înregistrată pe numele titularului de licenţă de transport sau este
înmatriculată într-un alt stat membru. În cazul în care mărfurile sunt
transportate printr-o ţară în care utilizarea autorizaţiei BSEC este
restricţionată, ţara respectivă poate fi tranzitată cu o autorizaţie bilaterală,
autorizaţie CEMT sau alte mijloace de transport (inclusiv transportul rutier
pe calea ferată), conform acordurilor bilaterale convenite de autorităţile din
ţara respectivă.

Autorizaţia poate fi utilizată de un singur vehicul (combinaţie de vehicule).


Trebuie să fie prezentă la bordul vehiculului în timpul unei curse complete
dus-întors.

Trebuie să se afle la bordul vehiculului contractul de închiriere sau de leasing


sau un extras certificat din respectivul contract menţionând în special numele
locatorului, numele locatarului, data şi durata contractului şi numărul de
înmatriculare al vehiculului.

4. Autorizațiile bilaterale de destinație


Autorizațiile bilaterale de destinație sunt autorizații care permit încărcarea
sau descărcarea pe/de pe teritoriul altui stat. Ele sunt stabilite prin tratate și
acorduri bilaterale iar, în anumite limite, cuantumul lor este modificat prin
protocoale bilaterale anuale sau multianuale

Pagina 10
5. Autorizațiile bilaterale de tranzit
Autorizațiile bilaterale de tranzit permit tranzitarea teritoriul unui stat spre
statul în care transportatorul urmează să livreze marfa.

6. Autorizațiile de terță țară


Autorizațiiile de terță țară permit unui transportator să încarce marfă dintr-
un stat, pentru alt stat decât statul de origine al său. Ele sunt acordate pentru
a limita cursele în gol, din cauza lipsei unei încărcături potrivite.

Autorizațiile de terță au un caracter de excepție și se recomandă a nu se


utiliza ca un element de regularitate. Autorizațiile de terță se supun unor
reguli care diferă de la stat la stat, tocmai din cauza caracterului lor de
excepție.

7. Scutiri sau excepții


Există unele scutiri sau excepții de la prevederile privind autorizațiile iar
acestea sunt tratate la autorizațiile specifice la care se aplică.

Pagina 11
Garantarea taxelor vamale și de altă natură
• Transportul internațional de mărfuri se efectuează cu
garantarea eventualelor taxe vamale sau alte obligații fiscale
față de statele implicate. Unele transporturi internaționale,
implicând doar țări din UE nu mai necesită garanții, datorită
uniunii vamale.
• Garantarea taxelor și a altor obligații fiscale se face pe baza
regimului TIR, a regimului de tranzit comunitar (în cazurile în
care acele țări au aderat la acest regim) sau pe baza unor
garanții naționale sau regionale stabilite.
• Regimul TIR este universal iar accesul la acest sistem de
garantare se face prin intermediul asociațiilor naționale
garante, cu aprobarea autorităților vamale.

Pagina 12
Transportul mărfurilor periculoase
Transportul rutier al marfurilor periculoase, ca si cel realizat pe calea ferata,
caile navigabile interioare, precum si transportul maritim si aerian, sunt
reglementate prin acorduri internationale, reglementari ale Uniunii
Europene, precum si prin legislatia naționala.

Transportul marfurilor periculoase este reglementat cu scopul de a preveni,


pe cât posibil, accidentele si daunele cauzate oamenilor, mediului, mijloacelor
de transport sau bunurilor.
Expedierea marfurilor periculoase trebuie efectuata numai dupa o clasificare
si ambalare adecvate.

Regulamentul tip al ONU armonizeaza reglementarile diferitelor moduri de


transport într-un sistem de clasificare în care fiecare substanta sau obiect
periculos în parte este atribuit unei anumite clase, în conformitate cu tipul de
pericol pe care îl prezinta substanta.

Transportul – intern si international – rutier al marfurilor periculoase se


realizeaza în conformitate cu Acordul european referitor la transportul rutier
international al marfurilor periculoase – ADR.
ADR stabileste dispozitiile aplicabile în vederea clasificarii, ambalarii,
marcarii, etichetarii marfurilor periculoase. Acesta include, de asemenea,
prescriptii specifice privind vehiculul sau cisterna utilizat/a, precum si
prevederi referitoare la modul în care trebuie desfasurate operațiunile de
încarcare, umplere, descarcare

Pagina 13
Marfa cu risc de explozie se transporta in mijloace de transport speciale si
cu specificatii clare, dar si cu o analiza stricta a riscului de explozie a marfii
transportate. Posibilitatea transportului în cisterne trebuie sa demonstreze ca
nu pune in pericol transportul si nu exista riscul unui accident. Substantele nu
trebuie sa ramana în cisterna peste un termen care ar putea conduce la
aglutinarea lor.

Clasa 1 – Substanțe și obiecte explozive

Clasa 2 include gazele (inflamabile, neinflamabile si otravitoare) care sunt


transportate de cele mai multe ori in cisterne incapsulate. Ele nu pot fi
transportate daca nu sunt stabilizate in mod corespunzator.

Clasa 3 este rezervata lichidelor inflamabile precum vopseaua, lacurile,


benzina, motorina,emailuri. Nu sunt admise la transport daca nu sunt
stabilizate sau sunt susceptibile sa se peroxideze cu usurinta. Esential in cazul

Pagina 14
transportului si marcajului acestora este ca ele pot fi miscibile sau nemiscibile
cu apa, fiind important de stiut in cazul stingerii focului.

Clasa 4 - Substante solide inflamabile

In aceasta clasa sunt incluse substante altele decat cele clasificate ca


explozivi, care in conditiile de transport sunt combustibile, pot contribui la,
sau cauza un incendiu

Clasa 5 - Substante oxidante si peroxizi organici

Pagina 15
Clasa 6 - Substante toxic-otrăvitoare si infecțioase

\
Clasa 7 - Materiale radioactive

Clasa 8 - Substanțe corozive

Clasa 9 - Diverse substante si articole periculoas

Pagina 16
Documente necesare pentru transportul de
persoane

Transportul rutier contra-cost de persoane se poate realiza doar în condiţiile


prevăzute în OG nr. 27/2011 şi Ordinul nr. 980/2011, de către operatorii de
transport rutier, în baza licenţei comunitare, numai cu autovehicule la bordul
cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei
comunitare, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice
tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare.

LICENŢA DE TRASEU reprezintă document pe baza căruia operatorul de


transport rutier efectuează transport rutier naţional contra-cost de persoane
prin servicii regulate sau servicii regulate speciale, pe un anumit traseu,
conform programului de transport.

Transportul rutier contra-cost de persoane se efectuează de către operatorii


de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată
durata transportului, o copie conformă a licenţei comunitare, precum şi
licenţa de traseu sau documentul de transport corespunzător serviciilor
ocazionale, după caz.

Pagina 17
Acte necesare obţinerii licenţei de traseu

În vederea obţinerii unei licenţe de traseu pentru efectuarea transportului


rutier interjudeţean contra-cost de persoane prin servicii regulate speciale,
operatorul de transport rutier/întreprinderea autorizată va depune sau va
transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la ARR, o cerere însoţită de
următoarele:

a) lista autobuzelor cu care se efectuează traseul şi capacitatea de transport a


acestora sau lista autovehiculelor având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, după caz;
b) copiile conforme ale licenţei comunitare/copiile conforme ale licenţei
comunitare valabile pentru transportul rutier naţional contra-cost, pentru
autobuzele/autovehiculele având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, sau copiile conforme ale autorizaţiei pentru transportul
rutier naţional contra-cost pentru autovehiculele având nouă locuri pe scaune,
inclusiv locul conducătorului auto, după caz, nominalizate în lista prevăzută
la lit. a);

Pagina 18
c) graficul de circulaţie propus, care trebuie să fie în concordanţă cu
programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de
intrare/ieşire din schimb, vizat de beneficiarul transportului; graficul de
circulaţie va cuprinde sensurile în care se transportă angajaţii pentru
începerea activităţilor/intrarea în schimb, respectiv transportul acestora la
încheierea activităţilor/ieşirea din schimb;
d) contractul încheiat cu beneficiarul transportului, din care să rezulte
programul de începere/încheiere a activităţilor, respectiv programul de
intrare/ieşire din schimb; contractul se va încheia cu un singur beneficiar al
transportului, cursa executându-se în exclusivitate pentru acest beneficiar;
e) tabelul cu persoanele angajate ale beneficiarului, care urmează să fie
transportate.

Cererea depusă trebuie să conţină şi opţiunea operatorul de transport


rutier/întreprinderea autorizată asupra modului de eliberare a licenţei de
traseu, respectiv transmiterea prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa
acestuia sau ridicarea direct de la ARR.

Pagina 19
Acte care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului

Suplimentar faţă de documentul de transport, în cazul transportului rutier


contra-cost de persoane prin servicii ocazionale, la bordul
autobuzului/autovehiculului având nouă locuri pe scaune, inclusiv locul
conducătorului auto, trebuie să se mai afle:

a) legitimaţia de serviciu valabilă a conducătorului auto;

b) contractul de închiriere sau de leasing, în original ori copia conformă cu


originalul, în cazul în care vehiculul rutier este deţinut cu contract de
închiriere sau de leasing;

c) actul prin care se dovedeşte dreptul de muncă în România, în cazul


conducătorilor auto cetăţeni ai statelor nemembre ale Uniunii Europene;

d) asigurarea pentru persoanele transportate şi bagajele acestora pentru


riscuri de accidente ce cad în sarcina operatorului de transport
rutier/întreprinderii autorizate, în copie;

e) certificatul de competenţă profesională al conducătorului auto, valabil


pentru tipul de transport efectuat (începând cu 1 ianuarie 2015 conform art.
II, alin. (5) din Ordinul ministrului transporturilor nr. 1567/2013);

f) factura sau bonul fiscal;

g) comanda sau contractul încheiat cu beneficiarul transportului.

Pagina 20
Pe parcursul transportului de persoane prin servicii ocazionale, îmbarcarea şi
debarcarea persoanelor se face numai în punctele menţionate în comandă sau
contract.

Pagina 21
Pagina 22
SFÂRȘIT

• Proiect sustinut de Ignătescu Cătălin

Pagina 23