Sunteți pe pagina 1din 1

ROMING’S JUNK SHOP

Sitio Pucatod, Brgy. Pucatod, Brgy. Ma-ao


Bago City, Negros Occidental

DATE: 07 May 2019

TO: CESAR LOSADA VICENTE

FROM: RENA P. VILLANUEVA


Owner-Operator

SUBJECT: NOTISYA SA PAGPAATHAG

Ginahatagan ko ikaw sang LIMA (5) ka adlaw umpisa sa imo pagbaton


sang sini nga notisya para maghatag sang pagpaathag tuhoy sa imo indi pag
time-in kag time-out sa junk shop.

Kung imo madumdoman, ang imo obra nagasugod alas syiete sang aga
pakadto alas singko sang hapon pero ikaw nagapinagusto lamang gwa sulod sa
shop humalin pa ligad tuig. Sa dugang, kapila ka na ginamanduan na mag
butang sang imo time-in kag time-out sa kwaderno ka kompanya pero waay mo
ini ginatuman.

Sa madugang pa, gina mando-an ka nga magpaathag sang imo bahin


tuhoy sa sini na butang. Ang imo pagpangindi sa pagtime-in kag time-out sa
shop isa sa mga bayolasyon sa patakaran sang kompanya. Isa sa mga
importante nga patakaran sang kompanya nagamando nga dapat ang tagsa ka
empleyado magabutang sang ila time-in kag time-out. Apang ini nga patakaran,
wala mo ginsunod.

Kun indi ikaw makahatag sang pagpaathag tuhoy sa sini nga bagay sa
sulod sang lima (5) ka adlaw umpisa sang pagbaton sini nga notisya, kabigon ko
nga indi ka na interesado magpabalo sang imo bahin kag ako magapagwa na
sang akon desisyon sa masunod nga inadlaw.

Para sa imo pagtuman.