Sunteți pe pagina 1din 1

Principalii indicatori macroeconomici

INDICATOR 2000 2001 2002 2003


PIB pe locuitor (lei) 3,582,6421 52,109,359 69,402,669 86,996,332
Consumul individual
634,590.4 917,185.7 1,151,355.9 1,451,166.3
(mld. lei în preţuri curente)
Consumul gospodăriilor
55,3874.4 803,369.3 1,026,957.5
(mld. lei în preţuri curente)
Formarea capitalul brut
156,491.1 263,448.4 355,815.3 465,979.4
(mld. lei în preţuri curente)
Formarea capitalului fix brut
151,947.2 241,153.6 322,382.9 425,916.7
(mld. lei în preţuri curente)
Rata de creştere reală anuală a PIB 2.1 5.7 5.0 4.9
Rata şomajului înregistrat (%) 10.5 8.6 8.1 7.2
Balanţa de Comerţ Exterior (mil. EUR ) -1876 -3,323 -2,752 -3,955
Rata de schimb LEU/EUR (media anuală) 19,956 26,027 31,255 37,556
Rata de schimb LEU/USD (media anuală) 21,693 29,061 33,055 33,200
Rezervele de valută (mil. EUR) 2,654.8 4,445.2 5,876.8 6,373.6
Datoria Externă (mil. EUR) 11,113.4 13,507.1 14,648.3 15,379.0
Excendentul / deficitul Bugetului Consolidat al
-3.9 -2.8 -2.6 -2.4
Statului (% din PIB)1
Excendentul /deficitul bugetar (mld. LEI) -28,825.5 -35809.1 -47618.1 29,003.4
Indicele preţurile de consum
145.7 134.5 122.5 115.3
(media anuală; anul anterior = 100)
Indicele preţurilor cu amănuntul (anul anterior =
93.0 101.9 100.8
100)
Indicele preţurilor la producător pentru produse
106.6 117.2 126.5
manufacturate (anul anterior = 100)
Investiţii directe – române în străinătate (mil.
14 18 -18 -36
EUR)
1147
Investiţii directe – străine in România (mil. EUR) 1294 1212 1627
Indicele ratei de schimb – BET-c 510.81 486.07 1103.12 1390.4
Sursa: Banca Naţională a României, Raport Anual 2004, Selecţie statistică,
Tabelele 1-4, 10.a

1
INS- CANSTAT buletin 2004 – Table 2.7