Sunteți pe pagina 1din 2

GRUPA MARE

DOMENIUL LIMBĂ şi COMUNICARE


Fişa nr.1
Proba nr. 1

Tema :”LA BIBLIOTECĂ”


Mijloc de realizare: Joc didactic
Indicaţii: Educatoarea va alege traseul la partea practică.
Obiective:
o Să urmeze perceptiv şi motric trasee;
o Să recunoască litere mari de tipar;
o Să traseze linii unind punctele pentru identificarea literelor.

Sarcina:
o Urmăreşte traseul dat pentru ca băieţelul să ajungă la bibliotecă.
o Descoperă şi recunoaşte literele mari de tipar unind punctele.
Itemi:
o Urmează traseul şi practic şi pe fişă - 6 p.
o Desenează după model săgeţile- 1 p.
o Recunoaşte şi trasează litere mari de tipar unind punctele- 3 p.

Interpretare:
8- 10 - Foarte bine (F.B.) –comportament îndeplinit (C.Î.)
6 - 8 – Bine (B)- comportament în dezvoltare (C.D.)
4 – 6 - Satisfăcător (S)- necesită sprijin (N.S.)
0 - 4 – Insuficient (I)- comportament absent (C. A.)

REZULTAT OBŢINUT:______________