Sunteți pe pagina 1din 62

Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli

13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO58TREZ24A660601100101X 24 A 660601100101 SANATATE - Spitale generale - Salarii de
baza
01/01/2014 RO74TREZ24A660601100102X 24 A 660601100102 SANATATE - Spitale generale - Salarii de
merit
01/01/2014 RO90TREZ24A660601100103X 24 A 660601100103 SANATATE - Spitale generale - Indemnizatie
de conducere
01/01/2014 RO09TREZ24A660601100104X 24 A 660601100104 SANATATE - Spitale generale - Spor de
vechime
01/01/2014 RO25TREZ24A660601100105X 24 A 660601100105 SANATATE - Spitale generale - Sporuri
pentru conditii de munca
01/01/2014 RO41TREZ24A660601100106X 24 A 660601100106 SANATATE - Spitale generale - Alte sporuri
01/01/2014 RO57TREZ24A660601100107X 24 A 660601100107 SANATATE - Spitale generale - Ore
suplimentare
01/01/2014 RO73TREZ24A660601100108X 24 A 660601100108 SANATATE - Spitale generale - Fond de
premii
01/01/2014 RO89TREZ24A660601100109X 24 A 660601100109 SANATATE - Spitale generale - Prima de
vacanta
01/01/2014 RO08TREZ24A660601100110X 24 A 660601100110 SANATATE - Spitale generale - Fond pentru
posturi ocupate prin cumul
01/01/2014 RO24TREZ24A660601100111X 24 A 660601100111 SANATATE - Spitale generale - Fond aferent
platii cu ora
01/01/2014 RO40TREZ24A660601100112X 24 A 660601100112 SANATATE - Spitale generale - Indemnizatii
platite unor persoane din afara unitatii
01/01/2014 RO56TREZ24A660601100113X 24 A 660601100113 SANATATE - Spitale generale - Indemnizatii
de delegare
01/01/2014 RO72TREZ24A660601100114X 24 A 660601100114 SANATATE - Spitale generale - Indemnizatii
de detasare
01/01/2014 RO88TREZ24A660601100115X 24 A 660601100115 SANATATE - Spitale generale - Alocatii
pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/2014 RO07TREZ24A660601100116X 24 A 660601100116 SANATATE - Spitale generale - Alocatii
pentru locuinte
01/01/2014 RO37TREZ24A660601100130X 24 A 660601100130 SANATATE - Spitale generale - Alte
drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO09TREZ24A660601100201X 24 A 660601100201 SANATATE - Spitale generale - Tichete de
masa
01/01/2014 RO25TREZ24A660601100202X 24 A 660601100202 SANATATE - Spitale generale - Norme de
hrana
01/01/2014 RO41TREZ24A660601100203X 24 A 660601100203 SANATATE - Spitale generale - Uniforme si
echipament obligatoriu
01/01/2014 RO57TREZ24A660601100204X 24 A 660601100204 SANATATE - Spitale generale - Locuinta de
serviciu folosita de salariat si familia sa
01/01/2014 RO73TREZ24A660601100205X 24 A 660601100205 SANATATE - Spitale generale - Transportul
la si de la locul de munca
01/01/2014 RO89TREZ24A660601100206X 24 A 660601100206 SANATATE - Spitale generale - Tichete de
vacanta
01/01/2014 RO85TREZ24A660601100230X 24 A 660601100230 SANATATE - Spitale generale - Alte
drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO57TREZ24A660601100301X 24 A 660601100301 SANATATE - Spitale generale - Contributii
de asigurari sociale de stat
01/01/2014 RO73TREZ24A660601100302X 24 A 660601100302 SANATATE - Spitale generale - Contributii
de asigurari de somaj
01/01/2014 RO89TREZ24A660601100303X 24 A 660601100303 SANATATE - Spitale generale - Contributii
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO08TREZ24A660601100304X 24 A 660601100304 SANATATE - Spitale generale - Contributii
de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale
01/01/2014 RO24TREZ24A660601100305X 24 A 660601100305 SANATATE - Spitale generale - Prime de
asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
01/01/2014 RO40TREZ24A660601100306X 24 A 660601100306 SANATATE - Spitale generale - Contributii
pentru concedii si indemnizatii
01/01/2014 RO43TREZ24A660601200101X 24 A 660601200101 SANATATE - Spitale generale - Furnituri de
birou
01/01/2014 RO59TREZ24A660601200102X 24 A 660601200102 SANATATE - Spitale generale - Materiale
pentru curatenie
01/01/2014 RO75TREZ24A660601200103X 24 A 660601200103 SANATATE - Spitale generale - Încalzit,
Iluminat si forta motrica
01/01/2014 RO91TREZ24A660601200104X 24 A 660601200104 SANATATE - Spitale generale - Apa, canal
si salubritate
01/01/2014 RO10TREZ24A660601200105X 24 A 660601200105 SANATATE - Spitale generale - Carburanti
si lubrifianti
01/01/2014 RO26TREZ24A660601200106X 24 A 660601200106 SANATATE - Spitale generale - Piese de
schimb
01/01/2014 RO42TREZ24A660601200107X 24 A 660601200107 SANATATE - Spitale generale - Transport
01/01/2014 RO58TREZ24A660601200108X 24 A 660601200108 SANATATE - Spitale generale - Posta,
telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/2014 RO74TREZ24A660601200109X 24 A 660601200109 SANATATE - Spitale generale - Materiale si
prestari de servicii cu caracter functional
01/01/2014 RO22TREZ24A660601200130X 24 A 660601200130 SANATATE - Spitale generale - Alte bunuri
si servicii pentru întretinere si

Pag. 1 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
functionare
01/01/2014 RO75TREZ24A660601200200X 24 A 660601200200 SANATATE - Spitale generale - Reparatii
curente
01/01/2014 RO42TREZ24A660601200301X 24 A 660601200301 SANATATE - Spitale generale - Hrana pentru
oameni
01/01/2014 RO58TREZ24A660601200302X 24 A 660601200302 SANATATE - Spitale generale - Hrana pentru
animale
01/01/2014 RO90TREZ24A660601200401X 24 A 660601200401 SANATATE - Spitale generale - Medicamente
01/01/2014 RO09TREZ24A660601200402X 24 A 660601200402 SANATATE - Spitale generale - Materiale
sanitare
01/01/2014 RO25TREZ24A660601200403X 24 A 660601200403 SANATATE - Spitale generale - Reactivi
01/01/2014 RO41TREZ24A660601200404X 24 A 660601200404 SANATATE - Spitale generale -
Dezinfectanti
01/01/2014 RO41TREZ24A660601200501X 24 A 660601200501 SANATATE - Spitale generale - Uniforme si
echipament
01/01/2014 RO73TREZ24A660601200503X 24 A 660601200503 SANATATE - Spitale generale - Lenjerie si
accesorii de pat
01/01/2014 RO20TREZ24A660601200530X 24 A 660601200530 SANATATE - Spitale generale - Alte obiecte
de inventar
01/01/2014 RO89TREZ24A660601200601X 24 A 660601200601 SANATATE - Spitale generale - Deplasari
interne, detasari, transferari
01/01/2014 RO08TREZ24A660601200602X 24 A 660601200602 SANATATE - Spitale generale - Deplasari în
strainatate
01/01/2014 RO23TREZ24A660601200900X 24 A 660601200900 SANATATE - Spitale generale - Materiale de
laborator
01/01/2014 RO71TREZ24A660601201000X 24 A 660601201000 SANATATE - Spitale generale - Cercetare-
dezvoltare
01/01/2014 RO22TREZ24A660601201100X 24 A 660601201100 SANATATE - Spitale generale - Carti,
publicatii si materiale documentare
01/01/2014 RO70TREZ24A660601201200X 24 A 660601201200 SANATATE - Spitale generale - Consultanta
si expertiza
01/01/2014 RO21TREZ24A660601201300X 24 A 660601201300 SANATATE - Spitale generale - Pregatire
profesionala
01/01/2014 RO69TREZ24A660601201400X 24 A 660601201400 SANATATE - Spitale generale - Protectia
muncii
01/01/2014 RO20TREZ24A660601201500X 24 A 660601201500 SANATATE - Spitale generale - Munitie,
furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
01/01/2014 RO68TREZ24A660601201600X 24 A 660601201600 SANATATE - Spitale generale - Studii si
cercetari
01/01/2014 RO67TREZ24A660601201800X 24 A 660601201800 SANATATE - Spitale generale - Plati pentru
finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
01/01/2014 RO18TREZ24A660601201900X 24 A 660601201900 SANATATE - Spitale generale - Contributii
ale administratiei publice locale la
realizarea unor lucrari si servicii de
interes public local, în baza unor conventii
sau contracte de asociere
01/01/2014 RO66TREZ24A660601202000X 24 A 660601202000 SANATATE - Spitale generale - Reabilitare
infrastructura program inundatii pentru
autoritati publice locale
01/01/2014 RO17TREZ24A660601202100X 24 A 660601202100 SANATATE - Spitale generale - Meteorologie
01/01/2014 RO65TREZ24A660601202200X 24 A 660601202200 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
actiunilor din domeniul apelor
01/01/2014 RO16TREZ24A660601202300X 24 A 660601202300 SANATATE - Spitale generale - Prevenirea
si combaterea inundatiilor si ingheturilor
01/01/2014 RO80TREZ24A660601202401X 24 A 660601202401 SANATATE - Spitale generale - Comisioane
si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
01/01/2014 RO96TREZ24A660601202402X 24 A 660601202402 SANATATE - Spitale generale - Comisioane
si alte costuri aferente imprumuturilor
interne
01/01/2014 RO15TREZ24A660601202403X 24 A 660601202403 SANATATE - Spitale generale - Stabilirea
riscului de tara
01/01/2014 RO31TREZ24A660601202404X 24 A 660601202404 SANATATE - Spitale generale - Comisioane
si alte costuri aferente împrumuturilor
preluate/contractate de MFP în baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO15TREZ24A660601202500X 24 A 660601202500 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
judiciare si extrajudiciare derivate din
actiuni in reprezentarea intereselor
statului, potrivit dispozitiilor legale
01/01/2014 RO14TREZ24A660601202700X 24 A 660601202700 SANATATE - Spitale generale - Tichete
cadou
01/01/2014 RO62TREZ24A660601202800X 24 A 660601202800 SANATATE - Spitale generale - Ajutor
public judiciar
01/01/2014 RO77TREZ24A660601203001X 24 A 660601203001 SANATATE - Spitale generale - Reclama si
publicitate
01/01/2014 RO93TREZ24A660601203002X 24 A 660601203002 SANATATE - Spitale generale - Protocol si
reprezentare

Pag. 2 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO12TREZ24A660601203003X 24 A 660601203003 SANATATE - Spitale generale - Prime de
asigurare non-viata
01/01/2014 RO28TREZ24A660601203004X 24 A 660601203004 SANATATE - Spitale generale - Chirii
01/01/2014 RO60TREZ24A660601203006X 24 A 660601203006 SANATATE - Spitale generale - Prestari
servicii pentru transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO76TREZ24A660601203007X 24 A 660601203007 SANATATE - Spitale generale - Fondul
Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/2014 RO92TREZ24A660601203008X 24 A 660601203008 SANATATE - Spitale generale - Fondul
Primului ministru
01/01/2014 RO11TREZ24A660601203009X 24 A 660601203009 SANATATE - Spitale generale - Executarea
silita a creantelor bugetare
01/01/2014 RO56TREZ24A660601203030X 24 A 660601203030 SANATATE - Spitale generale - Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/2014 RO12TREZ24A660601203100X 24 A 660601203100 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
unor actiuni de sanatate din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO60TREZ24A660601203200X 24 A 660601203200 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
programelor nationale de sanatate derulate
de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO11TREZ24A660601203300X 24 A 660601203300 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
asistentei medicale desfasurate în
cabinetele medicale din unitatile de
invatamant
01/01/2014 RO59TREZ24A660601203400X 24 A 660601203400 SANATATE - Spitale generale - Finantarea din
veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO10TREZ24A660601203500X 24 A 660601203500 SANATATE - Spitale generale - Finantarea din
veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii pentru programele nationale de
sanatate derulate de unitatile sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO58TREZ24A660601203600X 24 A 660601203600 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
cabinetelor de medicina legala din cadrul
unitatilor sanitare din reteaua
administratiei locale
01/01/2014 RO28TREZ24A660601300101X 24 A 660601300101 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente datoriei publice interne directe
01/01/2014 RO44TREZ24A660601300102X 24 A 660601300102 SANATATE - Spitale generale - Dobânzi
aferente creditelor interne garantate
01/01/2014 RO60TREZ24A660601300103X 24 A 660601300103 SANATATE - Spitale generale - Prime la
emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO76TREZ24A660601300201X 24 A 660601300201 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi,
aferente datoriei publice externe directe
01/01/2014 RO92TREZ24A660601300202X 24 A 660601300202 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO11TREZ24A660601300203X 24 A 660601300203 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente creditelor externe garantate si/sau
directe subimprumutate
01/01/2014 RO27TREZ24A660601300204X 24 A 660601300204 SANATATE - Spitale generale - Prime la
emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO43TREZ24A660601300205X 24 A 660601300205 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO27TREZ24A660601300301X 24 A 660601300301 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
01/01/2014 RO43TREZ24A660601300302X 24 A 660601300302 SANATATE - Spitale generale - Dobanda
datorata trezoreriei statului
01/01/2014 RO59TREZ24A660601300303X 24 A 660601300303 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente imprumuturilor temporare din
trezoreria statului
01/01/2014 RO75TREZ24A660601300304X 24 A 660601300304 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi la
depozite si disponibilitati pastrate in
contul trezoreriei statului
01/01/2014 RO91TREZ24A660601300305X 24 A 660601300305 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi la
operatiunile de leasing
01/01/2014 RO10TREZ24A660601300306X 24 A 660601300306 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi din
tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO59TREZ24A660601300400X 24 A 660601300400 SANATATE - Spitale generale - Dobanzi
aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO94TREZ24A660601400100X 24 A 660601400100 SANATATE - Spitale generale - Subventii pe
produse
01/01/2014 RO45TREZ24A660601400200X 24 A 660601400200 SANATATE - Spitale generale - Subventii pe
activitati
01/01/2014 RO93TREZ24A660601400300X 24 A 660601400300 SANATATE - Spitale generale - Subventii

Pag. 3 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
pentru acoperirea diferentelor de pret si
tarif
01/01/2014 RO44TREZ24A660601400400X 24 A 660601400400 SANATATE - Spitale generale - Subventii
pentru sustinerea transportului feroviar
public de calatori
01/01/2014 RO92TREZ24A660601400500X 24 A 660601400500 SANATATE - Spitale generale - Subventii
pentru transportul de calatori cu metroul
01/01/2014 RO43TREZ24A660601400600X 24 A 660601400600 SANATATE - Spitale generale - Actiuni de
ecologizare
01/01/2014 RO91TREZ24A660601400700X 24 A 660601400700 SANATATE - Spitale generale -
Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO42TREZ24A660601400800X 24 A 660601400800 SANATATE - Spitale generale - Subventii
pentru dobânzi la credite bancare
01/01/2014 RO90TREZ24A660601400900X 24 A 660601400900 SANATATE - Spitale generale - Plati catre
angajatori pentru formarea profesionala a
angajatilor
01/01/2014 RO41TREZ24A660601401000X 24 A 660601401000 SANATATE - Spitale generale - Fonduri
nerambursabile pentru crearea de noi locuri
de munca
01/01/2014 RO89TREZ24A660601401100X 24 A 660601401100 SANATATE - Spitale generale - Prime
acordate producatorilor agricoli
01/01/2014 RO40TREZ24A660601401200X 24 A 660601401200 SANATATE - Spitale generale - Subventii
pentru completarea primelor de asigurare
pentru factorii de risc din agricultura
01/01/2014 RO88TREZ24A660601401300X 24 A 660601401300 SANATATE - Spitale generale - sustinerea
exportului, a mediului de afaceri si a
tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO39TREZ24A660601401400X 24 A 660601401400 SANATATE - Spitale generale - Sustinerea
infrastructurii de transport
01/01/2014 RO87TREZ24A660601401500X 24 A 660601401500 SANATATE - Spitale generale - Sprijinirea
producatorilor agricoli
01/01/2014 RO38TREZ24A660601401600X 24 A 660601401600 SANATATE - Spitale generale - Programe de
conservare sau de inchidere a minelor
01/01/2014 RO86TREZ24A660601401700X 24 A 660601401700 SANATATE - Spitale generale - Programe de
protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO37TREZ24A660601401800X 24 A 660601401800 SANATATE - Spitale generale - Protectie
sociala in sectorul minier
01/01/2014 RO85TREZ24A660601401900X 24 A 660601401900 SANATATE - Spitale generale - Plati pentru
stimularea crearii de locuri de munca
01/01/2014 RO36TREZ24A660601402000X 24 A 660601402000 SANATATE - Spitale generale - Subventii
pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO31TREZ24A660601403000X 24 A 660601403000 SANATATE - Spitale generale - Alte
Subventii
01/01/2014 RO45TREZ24A660601510101X 24 A 660601510101 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
catre institutii publice
01/01/2014 RO61TREZ24A660601510102X 24 A 660601510102 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
de baza a invatamantului superior
01/01/2014 RO77TREZ24A660601510103X 24 A 660601510103 SANATATE - Spitale generale - Actiuni de
sanatate
01/01/2014 RO93TREZ24A660601510104X 24 A 660601510104 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO12TREZ24A660601510105X 24 A 660601510105 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
aeroporturilor de interes local
01/01/2014 RO28TREZ24A660601510106X 24 A 660601510106 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din Fondul de interventie
01/01/2014 RO44TREZ24A660601510107X 24 A 660601510107 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO60TREZ24A660601510108X 24 A 660601510108 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO76TREZ24A660601510109X 24 A 660601510109 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
privind contributii de sanatate pentru
persoane care satisfac serviciul militar în
termen
01/01/2014 RO92TREZ24A660601510110X 24 A 660601510110 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
privind contributii de sanatate pentru
persoane care care executa pedepse privative
de libertate sau arest preventiv
01/01/2014 RO11TREZ24A660601510111X 24 A 660601510111 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO27TREZ24A660601510112X 24 A 660601510112 SANATATE - Spitale generale - Contributia
persoanelor asigurate pentru finantarea
ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO43TREZ24A660601510113X 24 A 660601510113 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru lucrarile de cadastru imobiliar

Pag. 4 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO59TREZ24A660601510114X 24 A 660601510114 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele consiliilor judetene pentru
finantarea centrelor de zi pentru protectia
copilului
01/01/2014 RO75TREZ24A660601510115X 24 A 660601510115 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele locale pentru institutiile de
asistenta sociala pentru persoanele cu
handicap
01/01/2014 RO91TREZ24A660601510116X 24 A 660601510116 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul asigurarilor sociale de stat
catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO10TREZ24A660601510117X 24 A 660601510117 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO26TREZ24A660601510118X 24 A 660601510118 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetele locale, pentru finantarea
programelor pentru ocuparea temporara a
fortei de munca si subventionarea locurilor
de munca
01/01/2014 RO42TREZ24A660601510119X 24 A 660601510119 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO58TREZ24A660601510120X 24 A 660601510120 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul asigurarilor pentru somaj catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
reprezentând asigurare pentru accidente de
munca si boli profesionale pentru someri pe
durata practicii profesionale
01/01/2014 RO74TREZ24A660601510121X 24 A 660601510121 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din sumele alocate sistemului de asigurari
pentru accidente de munca si boli
profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate,
reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
în concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO90TREZ24A660601510122X 24 A 660601510122 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
reprezentând cota-parte din tarifele de
utilizare a spectrului
01/01/2014 RO09TREZ24A660601510123X 24 A 660601510123 SANATATE - Spitale generale - Varsaminte
efectuate catre bugetul Fondului national
unic de asigurari sociale de sanatate din
valorificarea creantelor bugetare
01/01/2014 RO25TREZ24A660601510124X 24 A 660601510124 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru acordarea unor ajutoare catre
unitatile administrativ-teritoriale în
situatii de extrema dificultate
01/01/2014 RO41TREZ24A660601510125X 24 A 660601510125 SANATATE - Spitale generale - Programe
pentru sanatate
01/01/2014 RO57TREZ24A660601510126X 24 A 660601510126 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
privind contributia de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele aflate in
concediu pentru cresterea copilului
01/01/2014 RO73TREZ24A660601510127X 24 A 660601510127 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
catre bugetele locale din venituri din
privatizare realizate de AVAS
01/01/2014 RO89TREZ24A660601510128X 24 A 660601510128 SANATATE - Spitale generale - Intretinerea
infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO24TREZ24A660601510130X 24 A 660601510130 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
privind contributia de sanatate pentru
pensionari
01/01/2014 RO40TREZ24A660601510131X 24 A 660601510131 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
privind contributii de sanatate pentru
persoane beneficiare de ajutor social
01/01/2014 RO56TREZ24A660601510132X 24 A 660601510132 SANATATE - Spitale generale - Reabilitarea
termica a cladirilor de locuit
01/01/2014 RO88TREZ24A660601510134X 24 A 660601510134 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru compensarea cresterilor neprevazute
ale preturilor la combustibili
01/01/2014 RO07TREZ24A660601510135X 24 A 660601510135 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii Publice catre fondul de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO23TREZ24A660601510136X 24 A 660601510136 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru sprijin financiar la constituirea
familiei

Pag. 5 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO39TREZ24A660601510137X 24 A 660601510137 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru acordarea ajutorului pentru
încalzirea locuintei cu lemne, carbuni,
combustibili petrolieri
01/01/2014 RO55TREZ24A660601510138X 24 A 660601510138 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO71TREZ24A660601510139X 24 A 660601510139 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele consiliilor locale si judetene
pentru pentru Finantarea unitatilor de
asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO87TREZ24A660601510140X 24 A 660601510140 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru acordarea trusoului pentru nou-
nascuti
01/01/2014 RO06TREZ24A660601510141X 24 A 660601510141 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
catre bugetul de stat din dividende si
dobanzi incasate de institutiile implicate
in procesul de privatizare
01/01/2014 RO22TREZ24A660601510142X 24 A 660601510142 SANATATE - Spitale generale - Contributia
varsata la bugetul de stat, pentru
organizarea si functionarea Sistemului
national unic pentru apeluri de urgenta
01/01/2014 RO38TREZ24A660601510143X 24 A 660601510143 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea programelor de
electrificare
01/01/2014 RO54TREZ24A660601510144X 24 A 660601510144 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din sumele alocate sistemului de asigurari
pentru accidente de munca si boli
profesionale, catre fondul national unic de
asigurari sociale de sanatate pentru
concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara
de munca din cauza de accident de munca sau
boala profesionala
01/01/2014 RO70TREZ24A660601510145X 24 A 660601510145 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea sanatatii
01/01/2014 RO86TREZ24A660601510146X 24 A 660601510146 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele locale pentru Finantarea
cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

01/01/2014 RO05TREZ24A660601510147X 24 A 660601510147 SANATATE - Spitale generale - Transferuri


pentru dezvoltarea institutionala a
invatamantului superior
01/01/2014 RO21TREZ24A660601510148X 24 A 660601510148 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO37TREZ24A660601510149X 24 A 660601510149 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/2014 RO53TREZ24A660601510150X 24 A 660601510150 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
catre bugetele locale pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de
energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/2014 RO69TREZ24A660601510151X 24 A 660601510151 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele care se afla în executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114
din Codul penal, precum si pentru persoanele
care se afla în perioada de amânare sau
intrerupere a executarii pedepsei privative
de libertate
01/01/2014 RO85TREZ24A660601510152X 24 A 660601510152 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru
cetateni straini aflati în centrele de
cazare
01/01/2014 RO04TREZ24A660601510153X 24 A 660601510153 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre fondul de
asigurari sociale de sanatate pentru
personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/2014 RO20TREZ24A660601510154X 24 A 660601510154 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
destinate finantarii unor programe de
interes national
01/01/2014 RO36TREZ24A660601510155X 24 A 660601510155 SANATATE - Spitale generale - Întretinerea
infrastructurii feroviare publice

Pag. 6 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO93TREZ24A660601510201X 24 A 660601510201 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
strazilor care se vor amenaja în perimetrele
destinate constructiilor de cvartale de
locuinte noi
01/01/2014 RO12TREZ24A660601510202X 24 A 660601510202 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
investitiilor finantate partial din
împrumuturi externe
01/01/2014 RO28TREZ24A660601510203X 24 A 660601510203 SANATATE - Spitale generale - Subprogramul
privind pietruirea, reabilitarea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de
interes local clasate
01/01/2014 RO44TREZ24A660601510204X 24 A 660601510204 SANATATE - Spitale generale - Programul
pentru constructii de locuinte si sali de
sport
01/01/2014 RO60TREZ24A660601510205X 24 A 660601510205 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
elaborarii si/sau actualizarii planurilor
urbanistice generale si a regulamentelor
locale de urbanism
01/01/2014 RO76TREZ24A660601510206X 24 A 660601510206 SANATATE - Spitale generale -
Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/2014 RO92TREZ24A660601510207X 24 A 660601510207 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
studiilor de fezabilitate aferente
proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO11TREZ24A660601510208X 24 A 660601510208 SANATATE - Spitale generale - Aparatura
medicala si echipamente de comunicatii in
urgenta
01/01/2014 RO27TREZ24A660601510209X 24 A 660601510209 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
actiunilor privind reducerea riscului
seismic al constructiilor existente cu
destinatie de locuinta
01/01/2014 RO43TREZ24A660601510210X 24 A 660601510210 SANATATE - Spitale generale - Plati in
contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/2014 RO59TREZ24A660601510211X 24 A 660601510211 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru reparatii capitale la spitale
01/01/2014 RO75TREZ24A660601510212X 24 A 660601510212 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru finantarea investitiilor la spitale
01/01/2014 RO91TREZ24A660601510213X 24 A 660601510213 SANATATE - Spitale generale - Dezvoltarea
infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO10TREZ24A660601510214X 24 A 660601510214 SANATATE - Spitale generale - Programe
multianuale de mediu si gospodarire a apelor
01/01/2014 RO26TREZ24A660601510215X 24 A 660601510215 SANATATE - Spitale generale - Finatarea
unor cheltuieli de capital ale unitatilor de
invatamant preuniversitar
01/01/2014 RO42TREZ24A660601510216X 24 A 660601510216 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
din Fondul National de Dezvoltare
01/01/2014 RO58TREZ24A660601510217X 24 A 660601510217 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO74TREZ24A660601510218X 24 A 660601510218 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finalizarea lucrarilor de constructie
a asezamintelor culturale
01/01/2014 RO09TREZ24A660601510220X 24 A 660601510220 SANATATE - Spitale generale - Subprogramul
privind alimentarea cu apa a satelor
01/01/2014 RO25TREZ24A660601510221X 24 A 660601510221 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru realizarea obiectivelor de investitii
în turism
01/01/2014 RO41TREZ24A660601510222X 24 A 660601510222 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO57TREZ24A660601510223X 24 A 660601510223 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea reparatiilor capitale in
sanatate
01/01/2014 RO73TREZ24A660601510224X 24 A 660601510224 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii in
sanatate
01/01/2014 RO89TREZ24A660601510225X 24 A 660601510225 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO08TREZ24A660601510226X 24 A 660601510226 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului

Pag. 7 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea reparatiilor capitale în sanatate
01/01/2014 RO24TREZ24A660601510227X 24 A 660601510227 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din veniturile proprii ale Ministerului
Sanatatii catre bugetele locale pentru
finantarea altor investitii în sanatate
01/01/2014 RO40TREZ24A660601510228X 24 A 660601510228 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetele locale pentru finantarea
cheltuielilor de capital din domeniul
sanatatii
01/01/2014 RO56TREZ24A660601510229X 24 A 660601510229 SANATATE - Spitale generale - Alte
transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/2014 RO72TREZ24A660601510230X 24 A 660601510230 SANATATE - Spitale generale - Fondul de
risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/2014 RO88TREZ24A660601510231X 24 A 660601510231 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru Finantarea investitiilor în cadrul
programelor de interes national
01/01/2014 RO07TREZ24A660601510232X 24 A 660601510232 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre bugetele locale
pentru finantarea investitiilor pentru
institutii publice de asistenta sociala si
unitati de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO23TREZ24A660601510233X 24 A 660601510233 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de la bugetul de stat pentru acoperirea
pierderilor Fondului Român de
Contragarantare
01/01/2014 RO39TREZ24A660601550101X 24 A 660601550101 SANATATE - Spitale generale -
Restructurarea industriei de aparare
01/01/2014 RO55TREZ24A660601550102X 24 A 660601550102 SANATATE - Spitale generale - Sprijin
financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
01/01/2014 RO71TREZ24A660601550103X 24 A 660601550103 SANATATE - Spitale generale - Programe cu
finantare rambursabila
01/01/2014 RO87TREZ24A660601550104X 24 A 660601550104 SANATATE - Spitale generale - Fondul de
garantare a imprumuturilor acordate
intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO06TREZ24A660601550105X 24 A 660601550105 SANATATE - Spitale generale - Programul de
realizare a sistemului national antigrindina
01/01/2014 RO22TREZ24A660601550106X 24 A 660601550106 SANATATE - Spitale generale - Sprijinirea
proprietarilor de paduri
01/01/2014 RO38TREZ24A660601550107X 24 A 660601550107 SANATATE - Spitale generale - Programe
comunitare
01/01/2014 RO54TREZ24A660601550108X 24 A 660601550108 SANATATE - Spitale generale - Programe
PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
01/01/2014 RO70TREZ24A660601550109X 24 A 660601550109 SANATATE - Spitale generale - Programe
ISPA
01/01/2014 RO86TREZ24A660601550110X 24 A 660601550110 SANATATE - Spitale generale - Programe
SAPARD
01/01/2014 RO21TREZ24A660601550112X 24 A 660601550112 SANATATE - Spitale generale - Investitii
ale agentilor economici cu capital de stat
01/01/2014 RO37TREZ24A660601550113X 24 A 660601550113 SANATATE - Spitale generale - Programe de
dezvoltare
01/01/2014 RO53TREZ24A660601550114X 24 A 660601550114 SANATATE - Spitale generale - Fond
National de Preaderare
01/01/2014 RO69TREZ24A660601550115X 24 A 660601550115 SANATATE - Spitale generale - Fond Roman
de Dezvoltare Sociala
01/01/2014 RO85TREZ24A660601550116X 24 A 660601550116 SANATATE - Spitale generale - Sprijinirea
înfiintarii de noi întreprinderi si
sustinerea dezvoltarii întreprinderilor mici
si mijlocii
01/01/2014 RO04TREZ24A660601550117X 24 A 660601550117 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru programe si proiecte de prevenire a
accidentelor de munca si a bolilor
profesionale
01/01/2014 RO20TREZ24A660601550118X 24 A 660601550118 SANATATE - Spitale generale - Alte
transferuri curente interne
01/01/2014 RO36TREZ24A660601550119X 24 A 660601550119 SANATATE - Spitale generale - Varsaminte
la fondul de risc pentru garantiile de stat
pentru imprumuturile externe (doar pentru
institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO52TREZ24A660601550120X 24 A 660601550120 SANATATE - Spitale generale - Varsaminte
la trezoreria statului din valorificarea
activelor bancare si creantelor comerciale
si privatizare (doar pentru institutiile
implicate in procesul de privatizare)
01/01/2014 RO51TREZ24A660601550126X 24 A 660601550126 SANATATE - Spitale generale - Sprijin
financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si

Pag. 8 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
extinderea locuintelor existente
01/01/2014 RO83TREZ24A660601550128X 24 A 660601550128 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile ISPA
01/01/2014 RO02TREZ24A660601550129X 24 A 660601550129 SANATATE - Spitale generale - Reparatii
curente aferente infrastructurii feroviare
publice
01/01/2014 RO97TREZ24A660601550141X 24 A 660601550141 SANATATE - Spitale generale - Asistenta
pentru dezvoltare alocata în beneficiul
statelor partenere
01/01/2014 RO16TREZ24A660601550142X 24 A 660601550142 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul local catre asociatiile de
dezvoltare intercomunitara
01/01/2014 RO80TREZ24A660601550146X 24 A 660601550146 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
catre intreprinderi în cadrul schemelor de
ajutor de stat
01/01/2014 RO96TREZ24A660601550147X 24 A 660601550147 SANATATE - Spitale generale - Plata
valorii de executare a garantiei în contul
finantatorilor în cadrul programului Prima
casa
01/01/2014 RO15TREZ24A660601550148X 24 A 660601550148 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
proiectelor de cercetare-dezvoltare si
inovare
01/01/2014 RO31TREZ24A660601550149X 24 A 660601550149 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru Finantarea cercetarii in domeniul
economic
01/01/2014 RO47TREZ24A660601550150X 24 A 660601550150 SANATATE - Spitale generale - Sume
rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO63TREZ24A660601550151X 24 A 660601550151 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
interne catre bugetele locale
01/01/2014 RO79TREZ24A660601550152X 24 A 660601550152 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
interne catre operatorii economici
01/01/2014 RO95TREZ24A660601550153X 24 A 660601550153 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru Finantarea lucrarilor de paza si
intretinere la Combinatul Minier Krivoi Rog
Ucraina
01/01/2014 RO14TREZ24A660601550154X 24 A 660601550154 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
pentru achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO87TREZ24A660601550201X 24 A 660601550201 SANATATE - Spitale generale - Contributii
si cotizatii la organisme internationale
01/01/2014 RO06TREZ24A660601550202X 24 A 660601550202 SANATATE - Spitale generale - Cooperare
economica internationala
01/01/2014 RO22TREZ24A660601550203X 24 A 660601550203 SANATATE - Spitale generale - Asistenta
pentru dezvoltare alocata în strainatate
01/01/2014 RO38TREZ24A660601550204X 24 A 660601550204 SANATATE - Spitale generale - Alte
transferuri curente in strainatate
01/01/2014 RO54TREZ24A660601550205X 24 A 660601550205 SANATATE - Spitale generale - Contributia
Romaniei la Fondul European pentru
Dezvoltare
01/01/2014 RO38TREZ24A660601550301X 24 A 660601550301 SANATATE - Spitale generale - Contributii
din taxe vamale
01/01/2014 RO70TREZ24A660601550303X 24 A 660601550303 SANATATE - Spitale generale - Contributii
din sectorul zaharului
01/01/2014 RO86TREZ24A660601550304X 24 A 660601550304 SANATATE - Spitale generale - Contributii
din resursa TVA
01/01/2014 RO05TREZ24A660601550305X 24 A 660601550305 SANATATE - Spitale generale - Contributii
pentru corectia/rabatul acordat Marii
Britanii
01/01/2014 RO21TREZ24A660601550306X 24 A 660601550306 SANATATE - Spitale generale - Contributii
din resursa VNB
01/01/2014 RO37TREZ24A660601550307X 24 A 660601550307 SANATATE - Spitale generale - Contributii
suplimentare si neprevazute
01/01/2014 RO85TREZ24A660601550310X 24 A 660601550310 SANATATE - Spitale generale - Contributii
pentru reducerile în favoarea Tarilor de jos
si Suediei
01/01/2014 RO86TREZ24A660601550401X 24 A 660601550401 SANATATE - Spitale generale - Sume virate
la Fondul temporar pentru restructurarea
industriei zaharului în Comunitatea
Europeana
01/01/2014 RO05TREZ24A660601550402X 24 A 660601550402 SANATATE - Spitale generale - Contributia
Romaniei la Fondul de Cercetare pentru
Carbune si Otel
01/01/2014 RO21TREZ24A660601550403X 24 A 660601550403 SANATATE - Spitale generale - Plata
contributiei anuale de membru la
întreprinderea comuna europeana pentru ITER
si pentru dezvoltarea energiei de fuziune
01/01/2014 RO86TREZ24A660601560101X 24 A 660601560101 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul European de Dezvoltare
Regionala)

Pag. 9 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO05TREZ24A660601560102X 24 A 660601560102 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO21TREZ24A660601560103X 24 A 660601560103 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European de Dezvoltare
Regionala)
01/01/2014 RO37TREZ24A660601560104X 24 A 660601560104 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up (Fondul European de Dezvoltare
Regionala)
01/01/2014 RO37TREZ24A660601560201X 24 A 660601560201 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul Social European)
01/01/2014 RO53TREZ24A660601560202X 24 A 660601560202 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO69TREZ24A660601560203X 24 A 660601560203 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul Social European)
01/01/2014 RO85TREZ24A660601560204X 24 A 660601560204 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up (Fondul Social European)
01/01/2014 RO85TREZ24A660601560301X 24 A 660601560301 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO04TREZ24A660601560302X 24 A 660601560302 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO20TREZ24A660601560303X 24 A 660601560303 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO36TREZ24A660601560304X 24 A 660601560304 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO36TREZ24A660601560401X 24 A 660601560401 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO52TREZ24A660601560402X 24 A 660601560402 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO68TREZ24A660601560403X 24 A 660601560403 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European Agricol de
Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO84TREZ24A660601560501X 24 A 660601560501 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO03TREZ24A660601560502X 24 A 660601560502 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European
pentru Pescuit)
01/01/2014 RO19TREZ24A660601560503X 24 A 660601560503 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO35TREZ24A660601560601X 24 A 660601560601 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul European de Garantare
Agricola)
01/01/2014 RO51TREZ24A660601560602X 24 A 660601560602 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European de
Garantare Agricola)
01/01/2014 RO67TREZ24A660601560603X 24 A 660601560603 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European de Garantare
Agricola)
01/01/2014 RO83TREZ24A660601560701X 24 A 660601560701 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO02TREZ24A660601560702X 24 A 660601560702 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO18TREZ24A660601560703X 24 A 660601560703 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Instrumentul de Asistenþã
pentru Preaderare)
01/01/2014 RO34TREZ24A660601560801X 24 A 660601560801 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Instrumentul European de
Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO50TREZ24A660601560802X 24 A 660601560802 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Instrumentul
European de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO66TREZ24A660601560803X 24 A 660601560803 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Instrumentul European de
Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO82TREZ24A660601560901X 24 A 660601560901 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondului European pentru
Refugiati)
01/01/2014 RO98TREZ24A660601560902X 24 A 660601560902 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului European
pentru Refugiati)
01/01/2014 RO17TREZ24A660601560903X 24 A 660601560903 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondului European pentru
Refugiati)

Pag. 10 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO33TREZ24A660601561001X 24 A 660601561001 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO49TREZ24A660601561002X 24 A 660601561002 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO65TREZ24A660601561003X 24 A 660601561003 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO81TREZ24A660601561101X 24 A 660601561101 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO97TREZ24A660601561102X 24 A 660601561102 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO16TREZ24A660601561103X 24 A 660601561103 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondului European de integrare
a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO32TREZ24A660601561201X 24 A 660601561201 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO48TREZ24A660601561202X 24 A 660601561202 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO64TREZ24A660601561203X 24 A 660601561203 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO80TREZ24A660601561301X 24 A 660601561301 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO96TREZ24A660601561302X 24 A 660601561302 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO15TREZ24A660601561303X 24 A 660601561303 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO31TREZ24A660601561401X 24 A 660601561401 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO47TREZ24A660601561402X 24 A 660601561402 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Facilitatea de
Tranzitie)
01/01/2014 RO63TREZ24A660601561403X 24 A 660601561403 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO79TREZ24A660601561501X 24 A 660601561501 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Alte programe comunitare
finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO95TREZ24A660601561502X 24 A 660601561502 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO14TREZ24A660601561503X 24 A 660601561503 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Alte programe comunitare
finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO30TREZ24A660601561601X 24 A 660601561601 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Alte facilitati si instrumente
postaderare)
01/01/2014 RO46TREZ24A660601561602X 24 A 660601561602 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO62TREZ24A660601561603X 24 A 660601561603 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Alte facilitati si instrumente
postaderare)
01/01/2014 RO78TREZ24A660601561701X 24 A 660601561701 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO94TREZ24A660601561702X 24 A 660601561702 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Mecanismul financiar
SEE)
01/01/2014 RO13TREZ24A660601561703X 24 A 660601561703 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO29TREZ24A660601561801X 24 A 660601561801 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO45TREZ24A660601561802X 24 A 660601561802 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO61TREZ24A660601561803X 24 A 660601561803 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO77TREZ24A660601561901X 24 A 660601561901 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Programului Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO93TREZ24A660601561902X 24 A 660601561902 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO12TREZ24A660601561903X 24 A 660601561903 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Programului Operational
Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO28TREZ24A660601562001X 24 A 660601562001 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Asistenta tehnica în cadrul
programelor operationale, altele decât
Programul Operational Asistenta Tehnica)

Pag. 11 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO44TREZ24A660601562002X 24 A 660601562002 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Asistenta tehnica în
cadrul programelor operationale, altele
decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO60TREZ24A660601562003X 24 A 660601562003 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Asistenta tehnica în cadrul
programelor operationale, altele decât
Programul Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO60TREZ24A660601562100X 24 A 660601562100 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
de fonduri din bugetul de stat catre
bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
01/01/2014 RO11TREZ24A660601562200X 24 A 660601562200 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate
partial sau integral din venituri proprii si
alti beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO59TREZ24A660601562300X 24 A 660601562300 SANATATE - Spitale generale - Alte
cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/2014 RO10TREZ24A660601562400X 24 A 660601562400 SANATATE - Spitale generale - Cofinantarea
asistentei financiare nerambursabile post
aderare de la Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO74TREZ24A660601562501X 24 A 660601562501 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Programul de cooperare elvetiano-
roman vizând reducerea disparitatilor
economice si sociale în cadrul Uniunii
Europene extinse)
01/01/2014 RO90TREZ24A660601562502X 24 A 660601562502 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Programul de
cooperare elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO09TREZ24A660601562503X 24 A 660601562503 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Programul de cooperare
elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO25TREZ24A660601562601X 24 A 660601562601 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul European de Ajustare la
Globalizare)
01/01/2014 RO41TREZ24A660601562602X 24 A 660601562602 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul European de
Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO57TREZ24A660601562603X 24 A 660601562603 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul European de Ajustare la
Globalizare)
01/01/2014 RO73TREZ24A660601562701X 24 A 660601562701 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Asistenta tehnica pentru
mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO89TREZ24A660601562702X 24 A 660601562702 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Asistenta tehnica
pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO08TREZ24A660601562703X 24 A 660601562703 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Asistenta tehnica pentru
mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO24TREZ24A660601562801X 24 A 660601562801 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
nationala (Fondul national pentru relatii
bilaterale aferent mecanismelor financiare
SEE)
01/01/2014 RO40TREZ24A660601562802X 24 A 660601562802 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
externa nerambursabila (Fondul national
pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO56TREZ24A660601562803X 24 A 660601562803 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
neeligibile (Fondul national pentru relatii
bilaterale aferent mecanismelor financiare
SEE)
01/01/2014 RO56TREZ24A660601562900X 24 A 660601562900 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up
01/01/2014 RO07TREZ24A660601563000X 24 A 660601563000 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat din sumele primite în
cadrul mecanismului top up catre bugetele
locale
01/01/2014 RO55TREZ24A660601563100X 24 A 660601563100 SANATATE - Spitale generale - Transferuri
din bugetul de stat catre ONG-uri, societati
comerciale, institutii publice finantate

Pag. 12 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
partial sau integral din venituri proprii si
alti beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele
încasate în cadrul procedurii top up
01/01/2014 RO20TREZ24A660601570100X 24 A 660601570100 SANATATE - Spitale generale - Asigurari
sociale
01/01/2014 RO84TREZ24A660601570201X 24 A 660601570201 SANATATE - Spitale generale - Ajutoare
sociale in numerar
01/01/2014 RO03TREZ24A660601570202X 24 A 660601570202 SANATATE - Spitale generale - Ajutoare
sociale in natura
01/01/2014 RO19TREZ24A660601570203X 24 A 660601570203 SANATATE - Spitale generale - Tichete de
cresa
01/01/2014 RO35TREZ24A660601570204X 24 A 660601570204 SANATATE - Spitale generale - Tichete
cadou acordate pentru cheltuieli sociale
01/01/2014 RO17TREZ24A660601590100X 24 A 660601590100 SANATATE - Spitale generale - Burse
01/01/2014 RO65TREZ24A660601590200X 24 A 660601590200 SANATATE - Spitale generale - Ajutoare
pentru daune provocate de calamitatile
naturale
01/01/2014 RO16TREZ24A660601590300X 24 A 660601590300 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
partidelor politice
01/01/2014 RO64TREZ24A660601590400X 24 A 660601590400 SANATATE - Spitale generale - Sprijinirea
organizatiilor cetatenilor apartinand
minoritatilor nationale altele decat cele
care primesc subventii de la bugetul de stat
01/01/2014 RO15TREZ24A660601590500X 24 A 660601590500 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
unor programe si proiecte interetnice si
combatere a intolerantei
01/01/2014 RO63TREZ24A660601590600X 24 A 660601590600 SANATATE - Spitale generale - Producerea
si distribuirea filmelor
01/01/2014 RO14TREZ24A660601590700X 24 A 660601590700 SANATATE - Spitale generale - Sprijinirea
activitatii romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO62TREZ24A660601590800X 24 A 660601590800 SANATATE - Spitale generale - Programe
pentru tineret
01/01/2014 RO13TREZ24A660601590900X 24 A 660601590900 SANATATE - Spitale generale - Despagubiri
acordate producatorilor agricoli în caz de
calamitati naturale în agricultura
01/01/2014 RO61TREZ24A660601591000X 24 A 660601591000 SANATATE - Spitale generale - Fond la
dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de
pretutindeni
01/01/2014 RO12TREZ24A660601591100X 24 A 660601591100 SANATATE - Spitale generale - Asociatii si
fundatii
01/01/2014 RO60TREZ24A660601591200X 24 A 660601591200 SANATATE - Spitale generale - Sustinerea
cultelor
01/01/2014 RO11TREZ24A660601591300X 24 A 660601591300 SANATATE - Spitale generale - Contributia
statului, pentru sprijinirea Bisericii
Ortodoxe Romane din afara granitelor
01/01/2014 RO59TREZ24A660601591400X 24 A 660601591400 SANATATE - Spitale generale - Contributia
statului la salarizarea personalului de cult
01/01/2014 RO10TREZ24A660601591500X 24 A 660601591500 SANATATE - Spitale generale - Contributii
la salarizarea personalului neclerical
01/01/2014 RO58TREZ24A660601591600X 24 A 660601591600 SANATATE - Spitale generale - Poiecte de
comunicare, informare publica si promovarea
imaginii si intereselor românesti peste
hotare
01/01/2014 RO09TREZ24A660601591700X 24 A 660601591700 SANATATE - Spitale generale - Despagubiri
civile
01/01/2014 RO57TREZ24A660601591800X 24 A 660601591800 SANATATE - Spitale generale - Despagubiri
pentru animale sacrificate în vederea
prevenirii si combaterii epizootiilor
01/01/2014 RO08TREZ24A660601591900X 24 A 660601591900 SANATATE - Spitale generale - Indemnizatia
de merit
01/01/2014 RO56TREZ24A660601592000X 24 A 660601592000 SANATATE - Spitale generale - Sume
destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept
privat
01/01/2014 RO07TREZ24A660601592100X 24 A 660601592100 SANATATE - Spitale generale - Comenzi de
stat pentru carti si publicatii
01/01/2014 RO55TREZ24A660601592200X 24 A 660601592200 SANATATE - Spitale generale - Actiuni cu
caracter stiintific si social-cultural
01/01/2014 RO06TREZ24A660601592300X 24 A 660601592300 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
Ansamblului "Memorialul victimelor
comunismului si al rezistentei Sighet"
01/01/2014 RO54TREZ24A660601592400X 24 A 660601592400 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
ansamblului "Memorialul revolutiei -
Decembrie 1989" din Municipiul Timisoara
01/01/2014 RO05TREZ24A660601592500X 24 A 660601592500 SANATATE - Spitale generale - Sume
aferente platii creantelor salariale
01/01/2014 RO53TREZ24A660601592600X 24 A 660601592600 SANATATE - Spitale generale - Sume

Pag. 13 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
acordate membrilor academiilor
01/01/2014 RO04TREZ24A660601592700X 24 A 660601592700 SANATATE - Spitale generale - Renta
viagera agricola
01/01/2014 RO52TREZ24A660601592800X 24 A 660601592800 SANATATE - Spitale generale - Finantarea
Schitului romanesc Prodromu de la Muntele
Athos
01/01/2014 RO51TREZ24A660601593000X 24 A 660601593000 SANATATE - Spitale generale - Programe si
proiecte privind prevenirea si combaterea
discriminarii
01/01/2014 RO02TREZ24A660601593100X 24 A 660601593100 SANATATE - Spitale generale - Sume
aferente fondurilor administrate de Eximbank
01/01/2014 RO50TREZ24A660601593200X 24 A 660601593200 SANATATE - Spitale generale - Rambursarea
contravalorii unor servicii de navigatie
aeriana
01/01/2014 RO98TREZ24A660601593300X 24 A 660601593300 SANATATE - Spitale generale - Sume
destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/2014 RO49TREZ24A660601593400X 24 A 660601593400 SANATATE - Spitale generale - Sume alocate
pentru întocmirea documentatiilor cadastrale
si a publicitatii imobiliare pentru bunurile
imobiliare aflate în concesiunea companiei
care administraza infrastructura feroviara
01/01/2014 RO97TREZ24A660601593500X 24 A 660601593500 SANATATE - Spitale generale - Sume alocate
pentru sprijinirea construirii de locuinte
01/01/2014 RO08TREZ24A660601650100X 24 A 660601650100 SANATATE - Spitale generale - Cheltuieli
aferente programelor cu finantare
rambursabila
01/01/2014 RO15TREZ24A660601710101X 24 A 660601710101 SANATATE - Spitale generale - Constructii
01/01/2014 RO31TREZ24A660601710102X 24 A 660601710102 SANATATE - Spitale generale - Masini,
echipamente si mijloace de transport
01/01/2014 RO47TREZ24A660601710103X 24 A 660601710103 SANATATE - Spitale generale - Mobilier,
aparatura birotica si alte active corporale
01/01/2014 RO91TREZ24A660601710130X 24 A 660601710130 SANATATE - Spitale generale - Alte active
fixe
01/01/2014 RO63TREZ24A660601710201X 24 A 660601710201 SANATATE - Spitale generale - Rezerve de
stat si de mobilizare
01/01/2014 RO95TREZ24A660601710300X 24 A 660601710300 SANATATE - Spitale generale - Reparatii
capitale aferente activelor fixe
01/01/2014 RO62TREZ24A660601720101X 24 A 660601720101 SANATATE - Spitale generale - Participare
la capitalul social al societatilor
comerciale
01/01/2014 RO34TREZ24A660601800100X 24 A 660601800100 SANATATE - Spitale generale - Împrumuturi
acordate pentru obiective aprobate prin
conventii bilaterale si interguvernamentale
01/01/2014 RO82TREZ24A660601800200X 24 A 660601800200 SANATATE - Spitale generale - Împrumuturi
pentru persoane cu statut de refugiat
01/01/2014 RO33TREZ24A660601800300X 24 A 660601800300 SANATATE - Spitale generale - Împrumuturi
pentru institutii si servicii publice sau
activitati finantate integral din venituri
proprii
01/01/2014 RO81TREZ24A660601800400X 24 A 660601800400 SANATATE - Spitale generale - Imprumuturi
din bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO32TREZ24A660601800500X 24 A 660601800500 SANATATE - Spitale generale - Imprumuturi
acordate pentru construirea, cumpararea,
reabilitarea, consolidarea si extinderea
unor locuinte
01/01/2014 RO80TREZ24A660601800600X 24 A 660601800600 SANATATE - Spitale generale - Microcredite
acordate persoanelor fizice care desfasoara
activitati pe cont propriu, aducatoare de
venituri, in vederea intretinerii materiale
01/01/2014 RO31TREZ24A660601800700X 24 A 660601800700 SANATATE - Spitale generale - Împrumuturi
acordate pentru protejarea monumentelor
istorice
01/01/2014 RO79TREZ24A660601800800X 24 A 660601800800 SANATATE - Spitale generale - Fondul de
rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casa
01/01/2014 RO30TREZ24A660601800900X 24 A 660601800900 SANATATE - Spitale generale - Imprumuturi
acordate de agentiile guvernamentale si
administrate prin agentii de credit
01/01/2014 RO68TREZ24A660601803000X 24 A 660601803000 SANATATE - Spitale generale - Alte
imprumuturi
01/01/2014 RO97TREZ24A660601810101X 24 A 660601810101 SANATATE - Spitale generale - Rambursari
de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO16TREZ24A660601810102X 24 A 660601810102 SANATATE - Spitale generale - Rambursari
de credite externe din fondul de garantare
01/01/2014 RO64TREZ24A660601810105X 24 A 660601810105 SANATATE - Spitale generale - Rambursari
de credite aferente datoriei publice externe
locale
01/01/2014 RO80TREZ24A660601810106X 24 A 660601810106 SANATATE - Spitale generale - Diferente de
curs aferente datoriei publice externe

Pag. 14 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO96TREZ24A660601810107X 24 A 660601810107 SANATATE - Spitale generale - Restituiri
de capital din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/2014 RO48TREZ24A660601810201X 24 A 660601810201 SANATATE - Spitale generale - Rambursari
de credite interne garantate
01/01/2014 RO64TREZ24A660601810202X 24 A 660601810202 SANATATE - Spitale generale - Diferente de
curs aferente datoriei publice interne
01/01/2014 RO15TREZ24A660601810205X 24 A 660601810205 SANATATE - Spitale generale - Rambursari
de credite aferente datoriei publice interne
locale
01/01/2014 RO80TREZ24A660601810300X 24 A 660601810300 SANATATE - Spitale generale - Rambursari
de credite în contul imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO31TREZ24A660601810400X 24 A 660601810400 SANATATE - Spitale generale - Rambursarea
împrumuturilor contractate pentru Finantarea
proiectelor cu finantare UE
13/01/2014 RO91TREZ24A660601850101X 24 A 660601850101 SANATATE - Spitale generale - Plati
efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent in sectiunea de functionare a
bugetului local
13/01/2014 RO10TREZ24A660601850102X 24 A 660601850102 SANATATE - Spitale generale - Plati
efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent in sectiunea de dezvoltare a
bugetului local
01/01/2014 RO49TREZ24A660603100101X 24 A 660603100101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Salarii
de baza
01/01/2014 RO65TREZ24A660603100102X 24 A 660603100102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Salarii
de merit
01/01/2014 RO81TREZ24A660603100103X 24 A 660603100103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO97TREZ24A660603100104X 24 A 660603100104 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Spor de
vechime
01/01/2014 RO16TREZ24A660603100105X 24 A 660603100105 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sporuri
pentru conditii de munca
01/01/2014 RO32TREZ24A660603100106X 24 A 660603100106 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
sporuri
01/01/2014 RO48TREZ24A660603100107X 24 A 660603100107 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Ore
suplimentare
01/01/2014 RO64TREZ24A660603100108X 24 A 660603100108 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fond de
premii
01/01/2014 RO80TREZ24A660603100109X 24 A 660603100109 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prima de
vacanta
01/01/2014 RO96TREZ24A660603100110X 24 A 660603100110 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fond
pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/2014 RO15TREZ24A660603100111X 24 A 660603100111 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fond
aferent platii cu ora
01/01/2014 RO31TREZ24A660603100112X 24 A 660603100112 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
01/01/2014 RO47TREZ24A660603100113X 24 A 660603100113 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO63TREZ24A660603100114X 24 A 660603100114 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO79TREZ24A660603100115X 24 A 660603100115 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alocatii
pentru transportul la si de la locul de
munca
01/01/2014 RO95TREZ24A660603100116X 24 A 660603100116 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alocatii
pentru locuinte
01/01/2014 RO28TREZ24A660603100130X 24 A 660603100130 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO97TREZ24A660603100201X 24 A 660603100201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Tichete
de masa
01/01/2014 RO16TREZ24A660603100202X 24 A 660603100202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Norme de
hrana
01/01/2014 RO32TREZ24A660603100203X 24 A 660603100203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Uniforme
si echipament obligatoriu
01/01/2014 RO48TREZ24A660603100204X 24 A 660603100204 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Locuinta
de serviciu folosita de salariat si familia
sa
01/01/2014 RO64TREZ24A660603100205X 24 A 660603100205 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transportul la si de la locul de munca
01/01/2014 RO80TREZ24A660603100206X 24 A 660603100206 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Tichete
de vacanta
01/01/2014 RO76TREZ24A660603100230X 24 A 660603100230 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO48TREZ24A660603100301X 24 A 660603100301 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/2014 RO64TREZ24A660603100302X 24 A 660603100302 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii de asigurari de somaj
01/01/2014 RO80TREZ24A660603100303X 24 A 660603100303 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii de asigurari sociale de sanatate

Pag. 15 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO96TREZ24A660603100304X 24 A 660603100304 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
01/01/2014 RO15TREZ24A660603100305X 24 A 660603100305 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prime de
asigurare viata platite de angajator pentru
angajati
01/01/2014 RO31TREZ24A660603100306X 24 A 660603100306 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii pentru concedii si indemnizatii
01/01/2014 RO34TREZ24A660603200101X 24 A 660603200101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Furnituri de birou
01/01/2014 RO50TREZ24A660603200102X 24 A 660603200102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Materiale pentru curatenie
01/01/2014 RO66TREZ24A660603200103X 24 A 660603200103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Încalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/2014 RO82TREZ24A660603200104X 24 A 660603200104 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Apa,
canal si salubritate
01/01/2014 RO98TREZ24A660603200105X 24 A 660603200105 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO17TREZ24A660603200106X 24 A 660603200106 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Piese de
schimb
01/01/2014 RO33TREZ24A660603200107X 24 A 660603200107 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transport
01/01/2014 RO49TREZ24A660603200108X 24 A 660603200108 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Posta,
telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/2014 RO65TREZ24A660603200109X 24 A 660603200109 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
01/01/2014 RO13TREZ24A660603200130X 24 A 660603200130 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
bunuri si servicii pentru întretinere si
functionare
01/01/2014 RO66TREZ24A660603200200X 24 A 660603200200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Reparatii curente
01/01/2014 RO33TREZ24A660603200301X 24 A 660603200301 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Hrana
pentru oameni
01/01/2014 RO49TREZ24A660603200302X 24 A 660603200302 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Hrana
pentru animale
01/01/2014 RO81TREZ24A660603200401X 24 A 660603200401 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Medicamente
01/01/2014 RO97TREZ24A660603200402X 24 A 660603200402 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Materiale sanitare
01/01/2014 RO16TREZ24A660603200403X 24 A 660603200403 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Reactivi
01/01/2014 RO32TREZ24A660603200404X 24 A 660603200404 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Dezinfectanti
01/01/2014 RO32TREZ24A660603200501X 24 A 660603200501 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Uniforme
si echipament
01/01/2014 RO64TREZ24A660603200503X 24 A 660603200503 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Lenjerie
si accesorii de pat
01/01/2014 RO11TREZ24A660603200530X 24 A 660603200530 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
obiecte de inventar
01/01/2014 RO80TREZ24A660603200601X 24 A 660603200601 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/2014 RO96TREZ24A660603200602X 24 A 660603200602 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO14TREZ24A660603200900X 24 A 660603200900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Materiale de laborator
01/01/2014 RO62TREZ24A660603201000X 24 A 660603201000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO13TREZ24A660603201100X 24 A 660603201100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Carti,
publicatii si materiale documentare
01/01/2014 RO61TREZ24A660603201200X 24 A 660603201200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO12TREZ24A660603201300X 24 A 660603201300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Pregatire profesionala
01/01/2014 RO60TREZ24A660603201400X 24 A 660603201400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Protectia muncii
01/01/2014 RO11TREZ24A660603201500X 24 A 660603201500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Munitie,
furnituri si armament de natura activelor
fixe pentru armata
01/01/2014 RO59TREZ24A660603201600X 24 A 660603201600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Studii
si cercetari
01/01/2014 RO58TREZ24A660603201800X 24 A 660603201800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plati
pentru finantarea patrimoniului genetic al
animalelor
01/01/2014 RO09TREZ24A660603201900X 24 A 660603201900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii ale administratiei publice
locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, în baza
unor conventii sau contracte de asociere
01/01/2014 RO57TREZ24A660603202000X 24 A 660603202000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Reabilitare infrastructura program inundatii
pentru autoritati publice locale

Pag. 16 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO08TREZ24A660603202100X 24 A 660603202100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Meteorologie
01/01/2014 RO56TREZ24A660603202200X 24 A 660603202200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/2014 RO07TREZ24A660603202300X 24 A 660603202300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/2014 RO71TREZ24A660603202401X 24 A 660603202401 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/2014 RO87TREZ24A660603202402X 24 A 660603202402 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/2014 RO06TREZ24A660603202403X 24 A 660603202403 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO22TREZ24A660603202404X 24 A 660603202404 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Comisioane si alte costuri aferente
împrumuturilor preluate/contractate de MFP
în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO06TREZ24A660603202500X 24 A 660603202500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiilor
legale
01/01/2014 RO05TREZ24A660603202700X 24 A 660603202700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Tichete
cadou
01/01/2014 RO53TREZ24A660603202800X 24 A 660603202800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Ajutor
public judiciar
01/01/2014 RO68TREZ24A660603203001X 24 A 660603203001 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Reclama
si publicitate
01/01/2014 RO84TREZ24A660603203002X 24 A 660603203002 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Protocol
si reprezentare
01/01/2014 RO03TREZ24A660603203003X 24 A 660603203003 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prime de
asigurare non-viata
01/01/2014 RO19TREZ24A660603203004X 24 A 660603203004 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Chirii
01/01/2014 RO51TREZ24A660603203006X 24 A 660603203006 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prestari
servicii pentru transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO67TREZ24A660603203007X 24 A 660603203007 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fondul
Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/2014 RO83TREZ24A660603203008X 24 A 660603203008 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fondul
Primului ministru
01/01/2014 RO02TREZ24A660603203009X 24 A 660603203009 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/2014 RO47TREZ24A660603203030X 24 A 660603203030 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/2014 RO03TREZ24A660603203100X 24 A 660603203100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea unor actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO51TREZ24A660603203200X 24 A 660603203200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO02TREZ24A660603203300X 24 A 660603203300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea asistentei medicale desfasurate
în cabinetele medicale din unitatile de
invatamant
01/01/2014 RO50TREZ24A660603203400X 24 A 660603203400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO98TREZ24A660603203500X 24 A 660603203500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru programele
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO49TREZ24A660603203600X 24 A 660603203600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea cabinetelor de medicina legala
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei locale
01/01/2014 RO19TREZ24A660603300101X 24 A 660603300101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente datoriei publice interne directe
01/01/2014 RO35TREZ24A660603300102X 24 A 660603300102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobânzi
aferente creditelor interne garantate
01/01/2014 RO51TREZ24A660603300103X 24 A 660603300103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prime la
emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO67TREZ24A660603300201X 24 A 660603300201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi,
aferente datoriei publice externe directe

Pag. 17 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO83TREZ24A660603300202X 24 A 660603300202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente creditelor externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO02TREZ24A660603300203X 24 A 660603300203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente creditelor externe garantate si/sau
directe subimprumutate
01/01/2014 RO18TREZ24A660603300204X 24 A 660603300204 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prime la
emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO34TREZ24A660603300205X 24 A 660603300205 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO18TREZ24A660603300301X 24 A 660603300301 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
01/01/2014 RO34TREZ24A660603300302X 24 A 660603300302 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanda
datorata trezoreriei statului
01/01/2014 RO50TREZ24A660603300303X 24 A 660603300303 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente imprumuturilor temporare din
trezoreria statului
01/01/2014 RO66TREZ24A660603300304X 24 A 660603300304 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
la depozite si disponibilitati pastrate in
contul trezoreriei statului
01/01/2014 RO82TREZ24A660603300305X 24 A 660603300305 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
la operatiunile de leasing
01/01/2014 RO98TREZ24A660603300306X 24 A 660603300306 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
din tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO50TREZ24A660603300400X 24 A 660603300400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Dobanzi
aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO85TREZ24A660603400100X 24 A 660603400100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pe produse
01/01/2014 RO36TREZ24A660603400200X 24 A 660603400200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pe activitati
01/01/2014 RO84TREZ24A660603400300X 24 A 660603400300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif
01/01/2014 RO35TREZ24A660603400400X 24 A 660603400400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pentru sustinerea transportului
feroviar public de calatori
01/01/2014 RO83TREZ24A660603400500X 24 A 660603400500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pentru transportul de calatori cu
metroul
01/01/2014 RO34TREZ24A660603400600X 24 A 660603400600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Actiuni
de ecologizare
01/01/2014 RO82TREZ24A660603400700X 24 A 660603400700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO33TREZ24A660603400800X 24 A 660603400800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pentru dobânzi la credite bancare
01/01/2014 RO81TREZ24A660603400900X 24 A 660603400900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plati
catre angajatori pentru formarea
profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO32TREZ24A660603401000X 24 A 660603401000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fonduri
nerambursabile pentru crearea de noi locuri
de munca
01/01/2014 RO80TREZ24A660603401100X 24 A 660603401100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Prime
acordate producatorilor agricoli
01/01/2014 RO31TREZ24A660603401200X 24 A 660603401200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din
agricultura
01/01/2014 RO79TREZ24A660603401300X 24 A 660603401300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
sustinerea exportului, a mediului de afaceri
si a tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO30TREZ24A660603401400X 24 A 660603401400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/2014 RO78TREZ24A660603401500X 24 A 660603401500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/2014 RO29TREZ24A660603401600X 24 A 660603401600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
de conservare sau de inchidere a minelor
01/01/2014 RO77TREZ24A660603401700X 24 A 660603401700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO28TREZ24A660603401800X 24 A 660603401800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Protectie sociala in sectorul minier
01/01/2014 RO76TREZ24A660603401900X 24 A 660603401900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plati
pentru stimularea crearii de locuri de munca
01/01/2014 RO27TREZ24A660603402000X 24 A 660603402000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO22TREZ24A660603403000X 24 A 660603403000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
Subventii

Pag. 18 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO36TREZ24A660603510101X 24 A 660603510101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri catre institutii publice
01/01/2014 RO52TREZ24A660603510102X 24 A 660603510102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea de baza a invatamantului
superior
01/01/2014 RO68TREZ24A660603510103X 24 A 660603510103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Actiuni
de sanatate
01/01/2014 RO84TREZ24A660603510104X 24 A 660603510104 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap
01/01/2014 RO03TREZ24A660603510105X 24 A 660603510105 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/2014 RO19TREZ24A660603510106X 24 A 660603510106 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din Fondul de interventie
01/01/2014 RO35TREZ24A660603510107X 24 A 660603510107 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO51TREZ24A660603510108X 24 A 660603510108 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO67TREZ24A660603510109X 24 A 660603510109 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care satisfac serviciul
militar în termen
01/01/2014 RO83TREZ24A660603510110X 24 A 660603510110 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care care executa pedepse
privative de libertate sau arest preventiv
01/01/2014 RO02TREZ24A660603510111X 24 A 660603510111 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO18TREZ24A660603510112X 24 A 660603510112 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO34TREZ24A660603510113X 24 A 660603510113 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru lucrarile de cadastru
imobiliar
01/01/2014 RO50TREZ24A660603510114X 24 A 660603510114 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele consiliilor
judetene pentru finantarea centrelor de zi
pentru protectia copilului
01/01/2014 RO66TREZ24A660603510115X 24 A 660603510115 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
01/01/2014 RO82TREZ24A660603510116X 24 A 660603510116 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul asigurarilor
sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO98TREZ24A660603510117X 24 A 660603510117 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de
stat
01/01/2014 RO17TREZ24A660603510118X 24 A 660603510118 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetele locale, pentru
finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO33TREZ24A660603510119X 24 A 660603510119 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO49TREZ24A660603510120X 24 A 660603510120 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de
stat reprezentând asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale pentru someri
pe durata practicii profesionale
01/01/2014 RO65TREZ24A660603510121X 24 A 660603510121 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate,
reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
în concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO81TREZ24A660603510122X 24 A 660603510122 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri reprezentând cota-parte din

Pag. 19 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
tarifele de utilizare a spectrului
01/01/2014 RO97TREZ24A660603510123X 24 A 660603510123 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/2014 RO16TREZ24A660603510124X 24 A 660603510124 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele consiliilor locale
si judetene pentru acordarea unor ajutoare
catre unitatile administrativ-teritoriale în
situatii de extrema dificultate
01/01/2014 RO32TREZ24A660603510125X 24 A 660603510125 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
pentru sanatate
01/01/2014 RO48TREZ24A660603510126X 24 A 660603510126 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
in concediu pentru cresterea copilului
01/01/2014 RO64TREZ24A660603510127X 24 A 660603510127 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri catre bugetele locale din
venituri din privatizare realizate de AVAS
01/01/2014 RO80TREZ24A660603510128X 24 A 660603510128 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO15TREZ24A660603510130X 24 A 660603510130 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri privind contributia de sanatate
pentru pensionari
01/01/2014 RO31TREZ24A660603510131X 24 A 660603510131 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/2014 RO47TREZ24A660603510132X 24 A 660603510132 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
01/01/2014 RO79TREZ24A660603510134X 24 A 660603510134 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/2014 RO95TREZ24A660603510135X 24 A 660603510135 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO14TREZ24A660603510136X 24 A 660603510136 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/2014 RO30TREZ24A660603510137X 24 A 660603510137 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru acordarea ajutorului
pentru încalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri
01/01/2014 RO46TREZ24A660603510138X 24 A 660603510138 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO62TREZ24A660603510139X 24 A 660603510139 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele consiliilor locale
si judetene pentru pentru Finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO78TREZ24A660603510140X 24 A 660603510140 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru acordarea trusoului
pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO94TREZ24A660603510141X 24 A 660603510141 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO13TREZ24A660603510142X 24 A 660603510142 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributia varsata la bugetul de stat,
pentru organizarea si functionarea
Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/2014 RO29TREZ24A660603510143X 24 A 660603510143 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare
01/01/2014 RO45TREZ24A660603510144X 24 A 660603510144 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din sumele alocate sistemului
de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale, catre fondul national
unic de asigurari sociale de sanatate pentru
concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara
de munca din cauza de accident de munca sau
boala profesionala
01/01/2014 RO61TREZ24A660603510145X 24 A 660603510145 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea sanatatii

Pag. 20 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO77TREZ24A660603510146X 24 A 660603510146 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO93TREZ24A660603510147X 24 A 660603510147 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/2014 RO12TREZ24A660603510148X 24 A 660603510148 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea camerelor
agricole
01/01/2014 RO28TREZ24A660603510149X 24 A 660603510149 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO44TREZ24A660603510150X 24 A 660603510150 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri catre bugetele locale pentru
achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO60TREZ24A660603510151X 24 A 660603510151 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele care se afla în executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114
din Codul penal, precum si pentru persoanele
care se afla în perioada de amânare sau
intrerupere a executarii pedepsei privative
de libertate
01/01/2014 RO76TREZ24A660603510152X 24 A 660603510152 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru
cetateni straini aflati în centrele de
cazare
01/01/2014 RO92TREZ24A660603510153X 24 A 660603510153 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru
personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/2014 RO11TREZ24A660603510154X 24 A 660603510154 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale destinate finantarii unor
programe de interes national
01/01/2014 RO27TREZ24A660603510155X 24 A 660603510155 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Întretinerea infrastructurii feroviare
publice
01/01/2014 RO84TREZ24A660603510201X 24 A 660603510201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea strazilor care se vor amenaja în
perimetrele destinate constructiilor de
cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO03TREZ24A660603510202X 24 A 660603510202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea investitiilor finantate partial
din împrumuturi externe
01/01/2014 RO19TREZ24A660603510203X 24 A 660603510203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate
01/01/2014 RO35TREZ24A660603510204X 24 A 660603510204 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Programul pentru constructii de locuinte si
sali de sport
01/01/2014 RO51TREZ24A660603510205X 24 A 660603510205 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a
regulamentelor locale de urbanism
01/01/2014 RO67TREZ24A660603510206X 24 A 660603510206 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/2014 RO83TREZ24A660603510207X 24 A 660603510207 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea studiilor de fezabilitate
aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO02TREZ24A660603510208X 24 A 660603510208 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO18TREZ24A660603510209X 24 A 660603510209 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea actiunilor privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente
cu destinatie de locuinta
01/01/2014 RO34TREZ24A660603510210X 24 A 660603510210 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plati in
contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/2014 RO50TREZ24A660603510211X 24 A 660603510211 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru reparatii capitale la
spitale

Pag. 21 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO66TREZ24A660603510212X 24 A 660603510212 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru finantarea investitiilor
la spitale
01/01/2014 RO82TREZ24A660603510213X 24 A 660603510213 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO98TREZ24A660603510214X 24 A 660603510214 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
multianuale de mediu si gospodarire a apelor
01/01/2014 RO17TREZ24A660603510215X 24 A 660603510215 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/2014 RO33TREZ24A660603510216X 24 A 660603510216 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale din Fondul National de
Dezvoltare
01/01/2014 RO49TREZ24A660603510217X 24 A 660603510217 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO65TREZ24A660603510218X 24 A 660603510218 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea
lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale
01/01/2014 RO97TREZ24A660603510220X 24 A 660603510220 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/2014 RO16TREZ24A660603510221X 24 A 660603510221 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii în turism
01/01/2014 RO32TREZ24A660603510222X 24 A 660603510222 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/2014 RO48TREZ24A660603510223X 24 A 660603510223 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO64TREZ24A660603510224X 24 A 660603510224 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor
investitii in sanatate
01/01/2014 RO80TREZ24A660603510225X 24 A 660603510225 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO96TREZ24A660603510226X 24 A 660603510226 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea reparatiilor capitale în
sanatate
01/01/2014 RO15TREZ24A660603510227X 24 A 660603510227 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii în
sanatate
01/01/2014 RO31TREZ24A660603510228X 24 A 660603510228 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO47TREZ24A660603510229X 24 A 660603510229 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/2014 RO63TREZ24A660603510230X 24 A 660603510230 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fondul
de risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/2014 RO79TREZ24A660603510231X 24 A 660603510231 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea
investitiilor în cadrul programelor de
interes national
01/01/2014 RO95TREZ24A660603510232X 24 A 660603510232 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
investitiilor pentru institutii publice de
asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO14TREZ24A660603510233X 24 A 660603510233 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Român de

Pag. 22 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Contragarantare
01/01/2014 RO30TREZ24A660603550101X 24 A 660603550101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Restructurarea industriei de aparare
01/01/2014 RO46TREZ24A660603550102X 24 A 660603550102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sprijin
financiar pentru activitatea Comitetului
Olimpic si Sportiv Roman
01/01/2014 RO62TREZ24A660603550103X 24 A 660603550103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
cu finantare rambursabila
01/01/2014 RO78TREZ24A660603550104X 24 A 660603550104 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fondul
de garantare a imprumuturilor acordate
intreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO94TREZ24A660603550105X 24 A 660603550105 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
01/01/2014 RO13TREZ24A660603550106X 24 A 660603550106 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/2014 RO29TREZ24A660603550107X 24 A 660603550107 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
comunitare
01/01/2014 RO45TREZ24A660603550108X 24 A 660603550108 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
01/01/2014 RO61TREZ24A660603550109X 24 A 660603550109 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
ISPA
01/01/2014 RO77TREZ24A660603550110X 24 A 660603550110 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
SAPARD
01/01/2014 RO12TREZ24A660603550112X 24 A 660603550112 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat
01/01/2014 RO28TREZ24A660603550113X 24 A 660603550113 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
de dezvoltare
01/01/2014 RO44TREZ24A660603550114X 24 A 660603550114 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fond
National de Preaderare
01/01/2014 RO60TREZ24A660603550115X 24 A 660603550115 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fond
Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/2014 RO76TREZ24A660603550116X 24 A 660603550116 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sprijinirea înfiintarii de noi întreprinderi
si sustinerea dezvoltarii întreprinderilor
mici si mijlocii
01/01/2014 RO92TREZ24A660603550117X 24 A 660603550117 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru programe si proiecte de
prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale
01/01/2014 RO11TREZ24A660603550118X 24 A 660603550118 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
transferuri curente interne
01/01/2014 RO27TREZ24A660603550119X 24 A 660603550119 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Varsaminte la fondul de risc pentru
garantiile de stat pentru imprumuturile
externe (doar pentru institutiile implicate
in procesul de privatizare)
01/01/2014 RO43TREZ24A660603550120X 24 A 660603550120 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si
creantelor comerciale si privatizare (doar
pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO42TREZ24A660603550126X 24 A 660603550126 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sprijin
financiar pentru pentru construirea de
locuinte, reabilitarea, consolidarea si
extinderea locuintelor existente
01/01/2014 RO74TREZ24A660603550128X 24 A 660603550128 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/2014 RO90TREZ24A660603550129X 24 A 660603550129 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Reparatii curente aferente infrastructurii
feroviare publice
01/01/2014 RO88TREZ24A660603550141X 24 A 660603550141 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Asistenta pentru dezvoltare alocata în
beneficiul statelor partenere
01/01/2014 RO07TREZ24A660603550142X 24 A 660603550142 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul local catre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara
01/01/2014 RO71TREZ24A660603550146X 24 A 660603550146 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri catre intreprinderi în cadrul
schemelor de ajutor de stat
01/01/2014 RO87TREZ24A660603550147X 24 A 660603550147 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plata
valorii de executare a garantiei în contul
finantatorilor în cadrul programului Prima
casa
01/01/2014 RO06TREZ24A660603550148X 24 A 660603550148 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/2014 RO22TREZ24A660603550149X 24 A 660603550149 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -

Pag. 23 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Transferuri pentru Finantarea cercetarii in
domeniul economic
01/01/2014 RO38TREZ24A660603550150X 24 A 660603550150 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO54TREZ24A660603550151X 24 A 660603550151 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri interne catre bugetele locale
01/01/2014 RO70TREZ24A660603550152X 24 A 660603550152 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri interne catre operatorii
economici
01/01/2014 RO86TREZ24A660603550153X 24 A 660603550153 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de
paza si intretinere la Combinatul Minier
Krivoi Rog Ucraina
01/01/2014 RO05TREZ24A660603550154X 24 A 660603550154 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica
si ale centralelor de termoficare
01/01/2014 RO78TREZ24A660603550201X 24 A 660603550201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/2014 RO94TREZ24A660603550202X 24 A 660603550202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cooperare economica internationala
01/01/2014 RO13TREZ24A660603550203X 24 A 660603550203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Asistenta pentru dezvoltare alocata în
strainatate
01/01/2014 RO29TREZ24A660603550204X 24 A 660603550204 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
transferuri curente in strainatate
01/01/2014 RO45TREZ24A660603550205X 24 A 660603550205 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributia Romaniei la Fondul European
pentru Dezvoltare
01/01/2014 RO29TREZ24A660603550301X 24 A 660603550301 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii din taxe vamale
01/01/2014 RO61TREZ24A660603550303X 24 A 660603550303 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii din sectorul zaharului
01/01/2014 RO77TREZ24A660603550304X 24 A 660603550304 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii din resursa TVA
01/01/2014 RO93TREZ24A660603550305X 24 A 660603550305 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii pentru corectia/rabatul acordat
Marii Britanii
01/01/2014 RO12TREZ24A660603550306X 24 A 660603550306 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii din resursa VNB
01/01/2014 RO28TREZ24A660603550307X 24 A 660603550307 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii suplimentare si neprevazute
01/01/2014 RO76TREZ24A660603550310X 24 A 660603550310 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii pentru reducerile în favoarea
Tarilor de jos si Suediei
01/01/2014 RO77TREZ24A660603550401X 24 A 660603550401 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului în
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO93TREZ24A660603550402X 24 A 660603550402 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
01/01/2014 RO12TREZ24A660603550403X 24 A 660603550403 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plata
contributiei anuale de membru la
întreprinderea comuna europeana pentru ITER
si pentru dezvoltarea energiei de fuziune
01/01/2014 RO77TREZ24A660603560101X 24 A 660603560101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO93TREZ24A660603560102X 24 A 660603560102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO12TREZ24A660603560103X 24 A 660603560103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO28TREZ24A660603560104X 24 A 660603560104 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO28TREZ24A660603560201X 24 A 660603560201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO44TREZ24A660603560202X 24 A 660603560202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO60TREZ24A660603560203X 24 A 660603560203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO76TREZ24A660603560204X 24 A 660603560204 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul

Pag. 24 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
mecanismului top up (Fondul Social European)
01/01/2014 RO76TREZ24A660603560301X 24 A 660603560301 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO92TREZ24A660603560302X 24 A 660603560302 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO11TREZ24A660603560303X 24 A 660603560303 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO27TREZ24A660603560304X 24 A 660603560304 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO27TREZ24A660603560401X 24 A 660603560401 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO43TREZ24A660603560402X 24 A 660603560402 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO59TREZ24A660603560403X 24 A 660603560403 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO75TREZ24A660603560501X 24 A 660603560501 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul European pentru
Pescuit)
01/01/2014 RO91TREZ24A660603560502X 24 A 660603560502 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO10TREZ24A660603560503X 24 A 660603560503 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European
pentru Pescuit)
01/01/2014 RO26TREZ24A660603560601X 24 A 660603560601 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul European de
Garantare Agricola)
01/01/2014 RO42TREZ24A660603560602X 24 A 660603560602 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO58TREZ24A660603560603X 24 A 660603560603 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European de
Garantare Agricola)
01/01/2014 RO74TREZ24A660603560701X 24 A 660603560701 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO90TREZ24A660603560702X 24 A 660603560702 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO09TREZ24A660603560703X 24 A 660603560703 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO25TREZ24A660603560801X 24 A 660603560801 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Instrumentul European
de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO41TREZ24A660603560802X 24 A 660603560802 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO57TREZ24A660603560803X 24 A 660603560803 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Instrumentul
European de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO73TREZ24A660603560901X 24 A 660603560901 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondului European
pentru Refugiati)
01/01/2014 RO89TREZ24A660603560902X 24 A 660603560902 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO08TREZ24A660603560903X 24 A 660603560903 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondului European
pentru Refugiati)
01/01/2014 RO24TREZ24A660603561001X 24 A 660603561001 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO40TREZ24A660603561002X 24 A 660603561002 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
European de Returnare)
01/01/2014 RO56TREZ24A660603561003X 24 A 660603561003 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO72TREZ24A660603561101X 24 A 660603561101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO88TREZ24A660603561102X 24 A 660603561102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului

Pag. 25 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO07TREZ24A660603561103X 24 A 660603561103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO23TREZ24A660603561201X 24 A 660603561201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondului Frontierelor
Externe)
01/01/2014 RO39TREZ24A660603561202X 24 A 660603561202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO55TREZ24A660603561203X 24 A 660603561203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO71TREZ24A660603561301X 24 A 660603561301 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO87TREZ24A660603561302X 24 A 660603561302 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO06TREZ24A660603561303X 24 A 660603561303 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO22TREZ24A660603561401X 24 A 660603561401 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Facilitatea de
Tranzitie)
01/01/2014 RO38TREZ24A660603561402X 24 A 660603561402 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO54TREZ24A660603561403X 24 A 660603561403 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Facilitatea de
Tranzitie)
01/01/2014 RO70TREZ24A660603561501X 24 A 660603561501 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO86TREZ24A660603561502X 24 A 660603561502 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO05TREZ24A660603561503X 24 A 660603561503 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO21TREZ24A660603561601X 24 A 660603561601 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO37TREZ24A660603561602X 24 A 660603561602 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO53TREZ24A660603561603X 24 A 660603561603 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO69TREZ24A660603561701X 24 A 660603561701 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Mecanismul financiar
SEE)
01/01/2014 RO85TREZ24A660603561702X 24 A 660603561702 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO04TREZ24A660603561703X 24 A 660603561703 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Mecanismul financiar
SEE)
01/01/2014 RO20TREZ24A660603561801X 24 A 660603561801 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO36TREZ24A660603561802X 24 A 660603561802 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO52TREZ24A660603561803X 24 A 660603561803 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO68TREZ24A660603561901X 24 A 660603561901 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO84TREZ24A660603561902X 24 A 660603561902 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO03TREZ24A660603561903X 24 A 660603561903 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO19TREZ24A660603562001X 24 A 660603562001 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Asistenta tehnica în
cadrul programelor operationale, altele
decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)

Pag. 26 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO35TREZ24A660603562002X 24 A 660603562002 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Asistenta
tehnica în cadrul programelor operationale,
altele decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO51TREZ24A660603562003X 24 A 660603562003 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Asistenta tehnica în
cadrul programelor operationale, altele
decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO51TREZ24A660603562100X 24 A 660603562100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
01/01/2014 RO02TREZ24A660603562200X 24 A 660603562200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale, institutii
publice finantate partial sau integral din
venituri proprii si alti beneficiari de
drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
01/01/2014 RO50TREZ24A660603562300X 24 A 660603562300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/2014 RO98TREZ24A660603562400X 24 A 660603562400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO65TREZ24A660603562501X 24 A 660603562501 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Programul de cooperare
elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO81TREZ24A660603562502X 24 A 660603562502 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Programul
de cooperare elvetiano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO97TREZ24A660603562503X 24 A 660603562503 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Programul de
cooperare elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO16TREZ24A660603562601X 24 A 660603562601 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul European de
Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO32TREZ24A660603562602X 24 A 660603562602 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO48TREZ24A660603562603X 24 A 660603562603 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European de
Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO64TREZ24A660603562701X 24 A 660603562701 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Asistenta tehnica
pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO80TREZ24A660603562702X 24 A 660603562702 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Asistenta
tehnica pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO96TREZ24A660603562703X 24 A 660603562703 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Asistenta tehnica
pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO15TREZ24A660603562801X 24 A 660603562801 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea nationala (Fondul national pentru
relatii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE)
01/01/2014 RO31TREZ24A660603562802X 24 A 660603562802 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO47TREZ24A660603562803X 24 A 660603562803 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli neeligibile (Fondul national
pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO47TREZ24A660603562900X 24 A 660603562900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up
01/01/2014 RO95TREZ24A660603563000X 24 A 660603563000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat din sumele
primite în cadrul mecanismului top up catre
bugetele locale

Pag. 27 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO46TREZ24A660603563100X 24 A 660603563100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale, institutii
publice finantate partial sau integral din
venituri proprii si alti beneficiari de
drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele încasate în cadrul
procedurii top up
01/01/2014 RO11TREZ24A660603570100X 24 A 660603570100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Asigurari sociale
01/01/2014 RO75TREZ24A660603570201X 24 A 660603570201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Ajutoare sociale in numerar
01/01/2014 RO91TREZ24A660603570202X 24 A 660603570202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Ajutoare sociale in natura
01/01/2014 RO10TREZ24A660603570203X 24 A 660603570203 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Tichete
de cresa
01/01/2014 RO26TREZ24A660603570204X 24 A 660603570204 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Tichete
cadou acordate pentru cheltuieli sociale
01/01/2014 RO08TREZ24A660603590100X 24 A 660603590100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Burse
01/01/2014 RO56TREZ24A660603590200X 24 A 660603590200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Ajutoare
pentru daune provocate de calamitatile
naturale
01/01/2014 RO07TREZ24A660603590300X 24 A 660603590300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea partidelor politice
01/01/2014 RO55TREZ24A660603590400X 24 A 660603590400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale altele
decat cele care primesc subventii de la
bugetul de stat
01/01/2014 RO06TREZ24A660603590500X 24 A 660603590500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/2014 RO54TREZ24A660603590600X 24 A 660603590600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Producerea si distribuirea filmelor
01/01/2014 RO05TREZ24A660603590700X 24 A 660603590700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sprijinirea activitatii romanilor de
pretutindeni si a organizatiilor
reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO53TREZ24A660603590800X 24 A 660603590800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
pentru tineret
01/01/2014 RO04TREZ24A660603590900X 24 A 660603590900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Despagubiri acordate producatorilor agricoli
în caz de calamitati naturale în agricultura
01/01/2014 RO52TREZ24A660603591000X 24 A 660603591000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fond la
dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de
pretutindeni
01/01/2014 RO03TREZ24A660603591100X 24 A 660603591100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Asociatii si fundatii
01/01/2014 RO51TREZ24A660603591200X 24 A 660603591200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Sustinerea cultelor
01/01/2014 RO02TREZ24A660603591300X 24 A 660603591300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributia statului, pentru sprijinirea
Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor
01/01/2014 RO50TREZ24A660603591400X 24 A 660603591400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/2014 RO98TREZ24A660603591500X 24 A 660603591500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/2014 RO49TREZ24A660603591600X 24 A 660603591600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Poiecte
de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor românesti
peste hotare
01/01/2014 RO97TREZ24A660603591700X 24 A 660603591700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Despagubiri civile
01/01/2014 RO48TREZ24A660603591800X 24 A 660603591800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Despagubiri pentru animale sacrificate în
vederea prevenirii si combaterii
epizootiilor
01/01/2014 RO96TREZ24A660603591900X 24 A 660603591900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Indemnizatia de merit
01/01/2014 RO47TREZ24A660603592000X 24 A 660603592000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
destinate finantarii programelor sportive
realizate de structurile sportive de drept
privat
01/01/2014 RO95TREZ24A660603592100X 24 A 660603592100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Comenzi
de stat pentru carti si publicatii
01/01/2014 RO46TREZ24A660603592200X 24 A 660603592200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Actiuni

Pag. 28 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
cu caracter stiintific si social-cultural
01/01/2014 RO94TREZ24A660603592300X 24 A 660603592300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei
Sighet"
01/01/2014 RO45TREZ24A660603592400X 24 A 660603592400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul
Timisoara
01/01/2014 RO93TREZ24A660603592500X 24 A 660603592500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
aferente platii creantelor salariale
01/01/2014 RO44TREZ24A660603592600X 24 A 660603592600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
acordate membrilor academiilor
01/01/2014 RO92TREZ24A660603592700X 24 A 660603592700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Renta
viagera agricola
01/01/2014 RO43TREZ24A660603592800X 24 A 660603592800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
01/01/2014 RO42TREZ24A660603593000X 24 A 660603593000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Programe
si proiecte privind prevenirea si combaterea
discriminarii
01/01/2014 RO90TREZ24A660603593100X 24 A 660603593100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
aferente fondurilor administrate de Eximbank
01/01/2014 RO41TREZ24A660603593200X 24 A 660603593200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
01/01/2014 RO89TREZ24A660603593300X 24 A 660603593300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/2014 RO40TREZ24A660603593400X 24 A 660603593400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
alocate pentru întocmirea documentatiilor
cadastrale si a publicitatii imobiliare
pentru bunurile imobiliare aflate în
concesiunea companiei care administraza
infrastructura feroviara
01/01/2014 RO88TREZ24A660603593500X 24 A 660603593500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Sume
alocate pentru sprijinirea construirii de
locuinte
01/01/2014 RO96TREZ24A660603650100X 24 A 660603650100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila
01/01/2014 RO06TREZ24A660603710101X 24 A 660603710101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Constructii
01/01/2014 RO22TREZ24A660603710102X 24 A 660603710102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Masini,
echipamente si mijloace de transport
01/01/2014 RO38TREZ24A660603710103X 24 A 660603710103 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
01/01/2014 RO82TREZ24A660603710130X 24 A 660603710130 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
active fixe
01/01/2014 RO54TREZ24A660603710201X 24 A 660603710201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Rezerve
de stat si de mobilizare
01/01/2014 RO86TREZ24A660603710300X 24 A 660603710300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Reparatii capitale aferente activelor fixe
01/01/2014 RO53TREZ24A660603720101X 24 A 660603720101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Participare la capitalul social al
societatilor comerciale
01/01/2014 RO25TREZ24A660603800100X 24 A 660603800100 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Împrumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si
interguvernamentale
01/01/2014 RO73TREZ24A660603800200X 24 A 660603800200 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Împrumuturi pentru persoane cu statut de
refugiat
01/01/2014 RO24TREZ24A660603800300X 24 A 660603800300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Împrumuturi pentru institutii si servicii
publice sau activitati finantate integral
din venituri proprii
01/01/2014 RO72TREZ24A660603800400X 24 A 660603800400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru
somaj
01/01/2014 RO23TREZ24A660603800500X 24 A 660603800500 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Imprumuturi acordate pentru construirea,
cumpararea, reabilitarea, consolidarea si
extinderea unor locuinte
01/01/2014 RO71TREZ24A660603800600X 24 A 660603800600 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Microcredite acordate persoanelor fizice
care desfasoara activitati pe cont propriu,
aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale
01/01/2014 RO22TREZ24A660603800700X 24 A 660603800700 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -

Pag. 29 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Împrumuturi acordate pentru protejarea
monumentelor istorice
01/01/2014 RO70TREZ24A660603800800X 24 A 660603800800 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Fondul
de rulment pentru acoperirea golurilor
temporare de casa
01/01/2014 RO21TREZ24A660603800900X 24 A 660603800900 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii
de credit
01/01/2014 RO59TREZ24A660603803000X 24 A 660603803000 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Alte
imprumuturi
01/01/2014 RO88TREZ24A660603810101X 24 A 660603810101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO07TREZ24A660603810102X 24 A 660603810102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursari de credite externe din fondul de
garantare
01/01/2014 RO55TREZ24A660603810105X 24 A 660603810105 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursari de credite aferente datoriei
publice externe locale
01/01/2014 RO71TREZ24A660603810106X 24 A 660603810106 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Diferente de curs aferente datoriei publice
externe
01/01/2014 RO87TREZ24A660603810107X 24 A 660603810107 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Restituiri de capital din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/2014 RO39TREZ24A660603810201X 24 A 660603810201 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursari de credite interne garantate
01/01/2014 RO55TREZ24A660603810202X 24 A 660603810202 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Diferente de curs aferente datoriei publice
interne
01/01/2014 RO06TREZ24A660603810205X 24 A 660603810205 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale
01/01/2014 RO71TREZ24A660603810300X 24 A 660603810300 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursari de credite în contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP
in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO22TREZ24A660603810400X 24 A 660603810400 SANATATE - Unitãþi medico-sociale -
Rambursarea împrumuturilor contractate
pentru Finantarea proiectelor cu finantare
UE
13/01/2014 RO82TREZ24A660603850101X 24 A 660603850101 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plati
efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent in sectiunea de functionare a
bugetului local
13/01/2014 RO98TREZ24A660603850102X 24 A 660603850102 SANATATE - Unitãþi medico-sociale - Plati
efectuate in anii precedenti si recuperate
in anul curent in sectiunea de dezvoltare a
bugetului local
01/01/2014 RO84TREZ24A660800100101X 24 A 660800100101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Salarii de baza
01/01/2014 RO03TREZ24A660800100102X 24 A 660800100102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Salarii de merit
01/01/2014 RO19TREZ24A660800100103X 24 A 660800100103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO35TREZ24A660800100104X 24 A 660800100104 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Spor de vechime
01/01/2014 RO51TREZ24A660800100105X 24 A 660800100105 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sporuri pentru conditii de munca
01/01/2014 RO67TREZ24A660800100106X 24 A 660800100106 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte sporuri
01/01/2014 RO83TREZ24A660800100107X 24 A 660800100107 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Ore suplimentare
01/01/2014 RO02TREZ24A660800100108X 24 A 660800100108 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fond de premii
01/01/2014 RO18TREZ24A660800100109X 24 A 660800100109 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prima de vacanta
01/01/2014 RO34TREZ24A660800100110X 24 A 660800100110 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fond pentru posturi ocupate prin cumul
01/01/2014 RO50TREZ24A660800100111X 24 A 660800100111 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fond aferent platii cu ora
01/01/2014 RO66TREZ24A660800100112X 24 A 660800100112 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
01/01/2014 RO82TREZ24A660800100113X 24 A 660800100113 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO98TREZ24A660800100114X 24 A 660800100114 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO17TREZ24A660800100115X 24 A 660800100115 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alocatii pentru transportul la si de la
locul de munca

Pag. 30 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO33TREZ24A660800100116X 24 A 660800100116 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alocatii pentru locuinte
01/01/2014 RO63TREZ24A660800100130X 24 A 660800100130 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO35TREZ24A660800100201X 24 A 660800100201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Tichete de masa
01/01/2014 RO51TREZ24A660800100202X 24 A 660800100202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Norme de hrana
01/01/2014 RO67TREZ24A660800100203X 24 A 660800100203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Uniforme si echipament obligatoriu
01/01/2014 RO83TREZ24A660800100204X 24 A 660800100204 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Locuinta de serviciu folosita de salariat si
familia sa
01/01/2014 RO02TREZ24A660800100205X 24 A 660800100205 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transportul la si de la locul de munca
01/01/2014 RO18TREZ24A660800100206X 24 A 660800100206 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Tichete de vacanta
01/01/2014 RO14TREZ24A660800100230X 24 A 660800100230 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO83TREZ24A660800100301X 24 A 660800100301 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii de asigurari sociale de stat
01/01/2014 RO02TREZ24A660800100302X 24 A 660800100302 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii de asigurari de somaj
01/01/2014 RO18TREZ24A660800100303X 24 A 660800100303 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO34TREZ24A660800100304X 24 A 660800100304 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
01/01/2014 RO50TREZ24A660800100305X 24 A 660800100305 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prime de asigurare viata platite de
angajator pentru angajati
01/01/2014 RO66TREZ24A660800100306X 24 A 660800100306 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii pentru concedii si indemnizatii
01/01/2014 RO69TREZ24A660800200101X 24 A 660800200101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Furnituri de birou
01/01/2014 RO85TREZ24A660800200102X 24 A 660800200102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Materiale pentru curatenie
01/01/2014 RO04TREZ24A660800200103X 24 A 660800200103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Încalzit, Iluminat si forta motrica
01/01/2014 RO20TREZ24A660800200104X 24 A 660800200104 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Apa, canal si salubritate
01/01/2014 RO36TREZ24A660800200105X 24 A 660800200105 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO52TREZ24A660800200106X 24 A 660800200106 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Piese de schimb
01/01/2014 RO68TREZ24A660800200107X 24 A 660800200107 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transport
01/01/2014 RO84TREZ24A660800200108X 24 A 660800200108 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
01/01/2014 RO03TREZ24A660800200109X 24 A 660800200109 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Materiale si prestari de servicii cu
caracter functional
01/01/2014 RO48TREZ24A660800200130X 24 A 660800200130 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte bunuri si servicii pentru întretinere
si functionare
01/01/2014 RO04TREZ24A660800200200X 24 A 660800200200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reparatii curente
01/01/2014 RO68TREZ24A660800200301X 24 A 660800200301 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Hrana pentru oameni
01/01/2014 RO84TREZ24A660800200302X 24 A 660800200302 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Hrana pentru animale
01/01/2014 RO19TREZ24A660800200401X 24 A 660800200401 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Medicamente
01/01/2014 RO35TREZ24A660800200402X 24 A 660800200402 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Materiale sanitare
01/01/2014 RO51TREZ24A660800200403X 24 A 660800200403 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reactivi
01/01/2014 RO67TREZ24A660800200404X 24 A 660800200404 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dezinfectanti
01/01/2014 RO67TREZ24A660800200501X 24 A 660800200501 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Uniforme si echipament
01/01/2014 RO02TREZ24A660800200503X 24 A 660800200503 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Lenjerie si accesorii de pat
01/01/2014 RO46TREZ24A660800200530X 24 A 660800200530 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte obiecte de inventar
01/01/2014 RO18TREZ24A660800200601X 24 A 660800200601 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Deplasari interne, detasari, transferari
01/01/2014 RO34TREZ24A660800200602X 24 A 660800200602 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO49TREZ24A660800200900X 24 A 660800200900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Materiale de laborator

Pag. 31 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO97TREZ24A660800201000X 24 A 660800201000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO48TREZ24A660800201100X 24 A 660800201100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Carti, publicatii si materiale documentare
01/01/2014 RO96TREZ24A660800201200X 24 A 660800201200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO47TREZ24A660800201300X 24 A 660800201300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Pregatire profesionala
01/01/2014 RO95TREZ24A660800201400X 24 A 660800201400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Protectia muncii
01/01/2014 RO46TREZ24A660800201500X 24 A 660800201500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Munitie, furnituri si armament de natura
activelor fixe pentru armata
01/01/2014 RO94TREZ24A660800201600X 24 A 660800201600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Studii si cercetari
01/01/2014 RO93TREZ24A660800201800X 24 A 660800201800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plati pentru finantarea patrimoniului
genetic al animalelor
01/01/2014 RO44TREZ24A660800201900X 24 A 660800201900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii ale administratiei publice
locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, în baza
unor conventii sau contracte de asociere
01/01/2014 RO92TREZ24A660800202000X 24 A 660800202000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reabilitare infrastructura program inundatii
pentru autoritati publice locale
01/01/2014 RO43TREZ24A660800202100X 24 A 660800202100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Meteorologie
01/01/2014 RO91TREZ24A660800202200X 24 A 660800202200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea actiunilor din domeniul apelor
01/01/2014 RO42TREZ24A660800202300X 24 A 660800202300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prevenirea si combaterea inundatiilor si
ingheturilor
01/01/2014 RO09TREZ24A660800202401X 24 A 660800202401 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor externe
01/01/2014 RO25TREZ24A660800202402X 24 A 660800202402 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Comisioane si alte costuri aferente
imprumuturilor interne
01/01/2014 RO41TREZ24A660800202403X 24 A 660800202403 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO57TREZ24A660800202404X 24 A 660800202404 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Comisioane si alte costuri aferente
împrumuturilor preluate/contractate de MFP
în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO41TREZ24A660800202500X 24 A 660800202500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare
derivate din actiuni in reprezentarea
intereselor statului, potrivit dispozitiilor
legale
01/01/2014 RO40TREZ24A660800202700X 24 A 660800202700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Tichete cadou
01/01/2014 RO88TREZ24A660800202800X 24 A 660800202800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Ajutor public judiciar
01/01/2014 RO06TREZ24A660800203001X 24 A 660800203001 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reclama si publicitate
01/01/2014 RO22TREZ24A660800203002X 24 A 660800203002 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Protocol si reprezentare
01/01/2014 RO38TREZ24A660800203003X 24 A 660800203003 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prime de asigurare non-viata
01/01/2014 RO54TREZ24A660800203004X 24 A 660800203004 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Chirii
01/01/2014 RO86TREZ24A660800203006X 24 A 660800203006 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prestari servicii pentru transmiterea
drepturilor
01/01/2014 RO05TREZ24A660800203007X 24 A 660800203007 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului
institutiei publice
01/01/2014 RO21TREZ24A660800203008X 24 A 660800203008 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fondul Primului ministru
01/01/2014 RO37TREZ24A660800203009X 24 A 660800203009 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Executarea silita a creantelor bugetare
01/01/2014 RO82TREZ24A660800203030X 24 A 660800203030 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
01/01/2014 RO38TREZ24A660800203100X 24 A 660800203100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea unor actiuni de sanatate din
cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei publice locale
01/01/2014 RO86TREZ24A660800203200X 24 A 660800203200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea programelor nationale de sanatate
derulate de unitatile sanitare din reteaua
administratiei publice locale

Pag. 32 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO37TREZ24A660800203300X 24 A 660800203300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea asistentei medicale desfasurate
în cabinetele medicale din unitatile de
invatamant
01/01/2014 RO85TREZ24A660800203400X 24 A 660800203400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO36TREZ24A660800203500X 24 A 660800203500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii pentru programele
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO84TREZ24A660800203600X 24 A 660800203600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea cabinetelor de medicina legala
din cadrul unitatilor sanitare din reteaua
administratiei locale
01/01/2014 RO54TREZ24A660800300101X 24 A 660800300101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente datoriei publice interne
directe
01/01/2014 RO70TREZ24A660800300102X 24 A 660800300102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobânzi aferente creditelor interne
garantate
01/01/2014 RO86TREZ24A660800300103X 24 A 660800300103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO05TREZ24A660800300201X 24 A 660800300201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi, aferente datoriei publice externe
directe
01/01/2014 RO21TREZ24A660800300202X 24 A 660800300202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente creditelor externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/2014 RO37TREZ24A660800300203X 24 A 660800300203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente creditelor externe
garantate si/sau directe subimprumutate
01/01/2014 RO53TREZ24A660800300204X 24 A 660800300204 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prime la emisiunea titlurilor de stat
01/01/2014 RO69TREZ24A660800300205X 24 A 660800300205 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente datoriei publice externe
locale
01/01/2014 RO53TREZ24A660800300301X 24 A 660800300301 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul
de tezaur
01/01/2014 RO69TREZ24A660800300302X 24 A 660800300302 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanda datorata trezoreriei statului
01/01/2014 RO85TREZ24A660800300303X 24 A 660800300303 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente imprumuturilor temporare
din trezoreria statului
01/01/2014 RO04TREZ24A660800300304X 24 A 660800300304 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi la depozite si disponibilitati
pastrate in contul trezoreriei statului
01/01/2014 RO20TREZ24A660800300305X 24 A 660800300305 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi la operatiunile de leasing
01/01/2014 RO36TREZ24A660800300306X 24 A 660800300306 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi din tranzactii cu derivate
financiare
01/01/2014 RO85TREZ24A660800300400X 24 A 660800300400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO23TREZ24A660800400100X 24 A 660800400100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pe produse
01/01/2014 RO71TREZ24A660800400200X 24 A 660800400200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pe activitati
01/01/2014 RO22TREZ24A660800400300X 24 A 660800400300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pentru acoperirea diferentelor de
pret si tarif
01/01/2014 RO70TREZ24A660800400400X 24 A 660800400400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pentru sustinerea transportului
feroviar public de calatori
01/01/2014 RO21TREZ24A660800400500X 24 A 660800400500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pentru transportul de calatori cu
metroul
01/01/2014 RO69TREZ24A660800400600X 24 A 660800400600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Actiuni de ecologizare
01/01/2014 RO20TREZ24A660800400700X 24 A 660800400700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO68TREZ24A660800400800X 24 A 660800400800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pentru dobânzi la credite bancare
01/01/2014 RO19TREZ24A660800400900X 24 A 660800400900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plati catre angajatori pentru formarea

Pag. 33 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO67TREZ24A660800401000X 24 A 660800401000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fonduri nerambursabile pentru crearea de noi
locuri de munca
01/01/2014 RO18TREZ24A660800401100X 24 A 660800401100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Prime acordate producatorilor agricoli
01/01/2014 RO66TREZ24A660800401200X 24 A 660800401200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pentru completarea primelor de
asigurare pentru factorii de risc din
agricultura
01/01/2014 RO17TREZ24A660800401300X 24 A 660800401300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
sustinerea exportului, a mediului de afaceri
si a tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO65TREZ24A660800401400X 24 A 660800401400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sustinerea infrastructurii de transport
01/01/2014 RO16TREZ24A660800401500X 24 A 660800401500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijinirea producatorilor agricoli
01/01/2014 RO64TREZ24A660800401600X 24 A 660800401600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe de conservare sau de inchidere a
minelor
01/01/2014 RO15TREZ24A660800401700X 24 A 660800401700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe de protectie sociala si integrare
socioprofesionala a persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO63TREZ24A660800401800X 24 A 660800401800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Protectie sociala in sectorul minier
01/01/2014 RO14TREZ24A660800401900X 24 A 660800401900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plati pentru stimularea crearii de locuri de
munca
01/01/2014 RO62TREZ24A660800402000X 24 A 660800402000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subventii pentru compensarea cresterilor
neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO57TREZ24A660800403000X 24 A 660800403000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte Subventii
01/01/2014 RO71TREZ24A660800510101X 24 A 660800510101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri catre institutii publice
01/01/2014 RO87TREZ24A660800510102X 24 A 660800510102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea de baza a invatamantului
superior
01/01/2014 RO06TREZ24A660800510103X 24 A 660800510103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Actiuni de sanatate
01/01/2014 RO22TREZ24A660800510104X 24 A 660800510104 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea drepturilor acordate persoanelor
cu handicap
01/01/2014 RO38TREZ24A660800510105X 24 A 660800510105 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea aeroporturilor de interes local
01/01/2014 RO54TREZ24A660800510106X 24 A 660800510106 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din Fondul de interventie
01/01/2014 RO70TREZ24A660800510107X 24 A 660800510107 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO86TREZ24A660800510108X 24 A 660800510108 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO05TREZ24A660800510109X 24 A 660800510109 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care satisfac serviciul
militar în termen
01/01/2014 RO21TREZ24A660800510110X 24 A 660800510110 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane care care executa pedepse
privative de libertate sau arest preventiv
01/01/2014 RO37TREZ24A660800510111X 24 A 660800510111 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetul fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate
01/01/2014 RO53TREZ24A660800510112X 24 A 660800510112 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributia persoanelor asigurate pentru
finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO69TREZ24A660800510113X 24 A 660800510113 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru lucrarile de cadastru
imobiliar
01/01/2014 RO85TREZ24A660800510114X 24 A 660800510114 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele consiliilor
judetene pentru finantarea centrelor de zi
pentru protectia copilului
01/01/2014 RO04TREZ24A660800510115X 24 A 660800510115 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele locale pentru
institutiile de asistenta sociala pentru
persoanele cu handicap
01/01/2014 RO20TREZ24A660800510116X 24 A 660800510116 SANATATE - Servicii de sanatate publica -

Pag. 34 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Transferuri din bugetul asigurarilor
sociale de stat catre bugetul fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO36TREZ24A660800510117X 24 A 660800510117 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de
stat
01/01/2014 RO52TREZ24A660800510118X 24 A 660800510118 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetele locale, pentru
finantarea programelor pentru ocuparea
temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO68TREZ24A660800510119X 24 A 660800510119 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul fondului national unic
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO84TREZ24A660800510120X 24 A 660800510120 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul asigurarilor pentru
somaj catre bugetul asigurarilor sociale de
stat reprezentând asigurare pentru accidente
de munca si boli profesionale pentru someri
pe durata practicii profesionale
01/01/2014 RO03TREZ24A660800510121X 24 A 660800510121 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din sumele alocate sistemului de
asigurari pentru accidente de munca si boli
profesionale, catre fondul national unic
de asigurari sociale de sanatate,
reprezentand contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
în concediu medical din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO19TREZ24A660800510122X 24 A 660800510122 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri reprezentând cota-parte din
tarifele de utilizare a spectrului
01/01/2014 RO35TREZ24A660800510123X 24 A 660800510123 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Varsaminte efectuate catre bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de
sanatate din valorificarea creantelor
bugetare
01/01/2014 RO51TREZ24A660800510124X 24 A 660800510124 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele consiliilor locale
si judetene pentru acordarea unor ajutoare
catre unitatile administrativ-teritoriale în
situatii de extrema dificultate
01/01/2014 RO67TREZ24A660800510125X 24 A 660800510125 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe pentru sanatate
01/01/2014 RO83TREZ24A660800510126X 24 A 660800510126 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri privind contributia de asigurari
sociale de sanatate pentru persoanele aflate
in concediu pentru cresterea copilului
01/01/2014 RO02TREZ24A660800510127X 24 A 660800510127 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri catre bugetele locale din
venituri din privatizare realizate de AVAS
01/01/2014 RO18TREZ24A660800510128X 24 A 660800510128 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Intretinerea infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO50TREZ24A660800510130X 24 A 660800510130 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri privind contributia de sanatate
pentru pensionari
01/01/2014 RO66TREZ24A660800510131X 24 A 660800510131 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri privind contributii de sanatate
pentru persoane beneficiare de ajutor social
01/01/2014 RO82TREZ24A660800510132X 24 A 660800510132 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reabilitarea termica a cladirilor de locuit
01/01/2014 RO17TREZ24A660800510134X 24 A 660800510134 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru compensarea cresterilor
neprevazute ale preturilor la combustibili
01/01/2014 RO33TREZ24A660800510135X 24 A 660800510135 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii Publice catre fondul
de asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO49TREZ24A660800510136X 24 A 660800510136 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru sprijin financiar la
constituirea familiei
01/01/2014 RO65TREZ24A660800510137X 24 A 660800510137 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru acordarea ajutorului
pentru încalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri
01/01/2014 RO81TREZ24A660800510138X 24 A 660800510138 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea unitatilor

Pag. 35 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO97TREZ24A660800510139X 24 A 660800510139 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele consiliilor locale
si judetene pentru pentru Finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
01/01/2014 RO16TREZ24A660800510140X 24 A 660800510140 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru acordarea trusoului
pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO32TREZ24A660800510141X 24 A 660800510141 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri catre bugetul de stat din
dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO48TREZ24A660800510142X 24 A 660800510142 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributia varsata la bugetul de stat,
pentru organizarea si functionarea
Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/2014 RO64TREZ24A660800510143X 24 A 660800510143 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare
01/01/2014 RO80TREZ24A660800510144X 24 A 660800510144 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din sumele alocate sistemului
de asigurari pentru accidente de munca si
boli profesionale, catre fondul national
unic de asigurari sociale de sanatate pentru
concedii si indemnizatii datorate
persoanelor aflate in incapacitate temporara
de munca din cauza de accident de munca sau
boala profesionala
01/01/2014 RO96TREZ24A660800510145X 24 A 660800510145 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea sanatatii
01/01/2014 RO15TREZ24A660800510146X 24 A 660800510146 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO31TREZ24A660800510147X 24 A 660800510147 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/2014 RO47TREZ24A660800510148X 24 A 660800510148 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea camerelor
agricole
01/01/2014 RO63TREZ24A660800510149X 24 A 660800510149 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele locale pentru
Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO79TREZ24A660800510150X 24 A 660800510150 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri catre bugetele locale pentru
achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO95TREZ24A660800510151X 24 A 660800510151 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele care se afla în executarea
masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114
din Codul penal, precum si pentru persoanele
care se afla în perioada de amânare sau
intrerupere a executarii pedepsei privative
de libertate
01/01/2014 RO14TREZ24A660800510152X 24 A 660800510152 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru
cetateni straini aflati în centrele de
cazare
01/01/2014 RO30TREZ24A660800510153X 24 A 660800510153 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre fondul
de asigurari sociale de sanatate pentru
personalul monahal al cultelor recunoscute
01/01/2014 RO46TREZ24A660800510154X 24 A 660800510154 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale destinate finantarii unor
programe de interes national
01/01/2014 RO62TREZ24A660800510155X 24 A 660800510155 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Întretinerea infrastructurii feroviare
publice
01/01/2014 RO22TREZ24A660800510201X 24 A 660800510201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea strazilor care se vor amenaja în
perimetrele destinate constructiilor de

Pag. 36 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO38TREZ24A660800510202X 24 A 660800510202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea investitiilor finantate partial
din împrumuturi externe
01/01/2014 RO54TREZ24A660800510203X 24 A 660800510203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate
01/01/2014 RO70TREZ24A660800510204X 24 A 660800510204 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programul pentru constructii de locuinte si
sali de sport
01/01/2014 RO86TREZ24A660800510205X 24 A 660800510205 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea elaborarii si/sau actualizarii
planurilor urbanistice generale si a
regulamentelor locale de urbanism
01/01/2014 RO05TREZ24A660800510206X 24 A 660800510206 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Retehnologizarea centralelor termice si
electrice de termoficare
01/01/2014 RO21TREZ24A660800510207X 24 A 660800510207 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea studiilor de fezabilitate
aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO37TREZ24A660800510208X 24 A 660800510208 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Aparatura medicala si echipamente de
comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO53TREZ24A660800510209X 24 A 660800510209 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea actiunilor privind reducerea
riscului seismic al constructiilor existente
cu destinatie de locuinta
01/01/2014 RO69TREZ24A660800510210X 24 A 660800510210 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plati in contul creditelor garantate si/sau
subimprumutate
01/01/2014 RO85TREZ24A660800510211X 24 A 660800510211 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru reparatii capitale la
spitale
01/01/2014 RO04TREZ24A660800510212X 24 A 660800510212 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru finantarea investitiilor
la spitale
01/01/2014 RO20TREZ24A660800510213X 24 A 660800510213 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Dezvoltarea infrastructurii rutiere
01/01/2014 RO36TREZ24A660800510214X 24 A 660800510214 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe multianuale de mediu si gospodarire
a apelor
01/01/2014 RO52TREZ24A660800510215X 24 A 660800510215 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finatarea unor cheltuieli de capital ale
unitatilor de invatamant preuniversitar
01/01/2014 RO68TREZ24A660800510216X 24 A 660800510216 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale din Fondul National de
Dezvoltare
01/01/2014 RO84TREZ24A660800510217X 24 A 660800510217 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO03TREZ24A660800510218X 24 A 660800510218 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finalizarea
lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale
01/01/2014 RO35TREZ24A660800510220X 24 A 660800510220 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Subprogramul privind alimentarea cu apa a
satelor
01/01/2014 RO51TREZ24A660800510221X 24 A 660800510221 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii în turism
01/01/2014 RO67TREZ24A660800510222X 24 A 660800510222 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/2014 RO83TREZ24A660800510223X 24 A 660800510223 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO02TREZ24A660800510224X 24 A 660800510224 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea altor
investitii in sanatate
01/01/2014 RO18TREZ24A660800510225X 24 A 660800510225 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale

Pag. 37 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
pentru finantarea aparaturii medicale si
echipamentelor de comunicatii in urgenta in
sanatate
01/01/2014 RO34TREZ24A660800510226X 24 A 660800510226 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea reparatiilor capitale în
sanatate
01/01/2014 RO50TREZ24A660800510227X 24 A 660800510227 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii catre bugetele locale
pentru finantarea altor investitii în
sanatate
01/01/2014 RO66TREZ24A660800510228X 24 A 660800510228 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetele locale pentru
finantarea cheltuielilor de capital din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO82TREZ24A660800510229X 24 A 660800510229 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte transferuri de capital catre institutii
publice
01/01/2014 RO98TREZ24A660800510230X 24 A 660800510230 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fondul de risc Programul Mihail Kogalniceanu
01/01/2014 RO17TREZ24A660800510231X 24 A 660800510231 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru Finantarea
investitiilor în cadrul programelor de
interes national
01/01/2014 RO33TREZ24A660800510232X 24 A 660800510232 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre
bugetele locale pentru finantarea
investitiilor pentru institutii publice de
asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO49TREZ24A660800510233X 24 A 660800510233 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de la bugetul de stat pentru
acoperirea pierderilor Fondului Român de
Contragarantare
01/01/2014 RO65TREZ24A660800550101X 24 A 660800550101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Restructurarea industriei de aparare
01/01/2014 RO81TREZ24A660800550102X 24 A 660800550102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijin financiar pentru activitatea
Comitetului Olimpic si Sportiv Roman
01/01/2014 RO97TREZ24A660800550103X 24 A 660800550103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe cu finantare rambursabila
01/01/2014 RO16TREZ24A660800550104X 24 A 660800550104 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fondul de garantare a imprumuturilor
acordate intreprinderilor mici si mijlocii

01/01/2014 RO32TREZ24A660800550105X 24 A 660800550105 SANATATE - Servicii de sanatate publica -


Programul de realizare a sistemului national
antigrindina
01/01/2014 RO48TREZ24A660800550106X 24 A 660800550106 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijinirea proprietarilor de paduri
01/01/2014 RO64TREZ24A660800550107X 24 A 660800550107 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe comunitare
01/01/2014 RO80TREZ24A660800550108X 24 A 660800550108 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
01/01/2014 RO96TREZ24A660800550109X 24 A 660800550109 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe ISPA
01/01/2014 RO15TREZ24A660800550110X 24 A 660800550110 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe SAPARD
01/01/2014 RO47TREZ24A660800550112X 24 A 660800550112 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Investitii ale agentilor economici cu
capital de stat
01/01/2014 RO63TREZ24A660800550113X 24 A 660800550113 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe de dezvoltare
01/01/2014 RO79TREZ24A660800550114X 24 A 660800550114 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fond National de Preaderare
01/01/2014 RO95TREZ24A660800550115X 24 A 660800550115 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/2014 RO14TREZ24A660800550116X 24 A 660800550116 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijinirea înfiintarii de noi întreprinderi
si sustinerea dezvoltarii întreprinderilor
mici si mijlocii
01/01/2014 RO30TREZ24A660800550117X 24 A 660800550117 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru programe si proiecte de
prevenire a accidentelor de munca si a
bolilor profesionale
01/01/2014 RO46TREZ24A660800550118X 24 A 660800550118 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte transferuri curente interne

Pag. 38 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO62TREZ24A660800550119X 24 A 660800550119 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Varsaminte la fondul de risc pentru
garantiile de stat pentru imprumuturile
externe (doar pentru institutiile implicate
in procesul de privatizare)
01/01/2014 RO78TREZ24A660800550120X 24 A 660800550120 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Varsaminte la trezoreria statului din
valorificarea activelor bancare si
creantelor comerciale si privatizare (doar
pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO77TREZ24A660800550126X 24 A 660800550126 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijin financiar pentru pentru construirea
de locuinte, reabilitarea, consolidarea si
extinderea locuintelor existente
01/01/2014 RO12TREZ24A660800550128X 24 A 660800550128 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/2014 RO28TREZ24A660800550129X 24 A 660800550129 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reparatii curente aferente infrastructurii
feroviare publice
01/01/2014 RO26TREZ24A660800550141X 24 A 660800550141 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Asistenta pentru dezvoltare alocata în
beneficiul statelor partenere
01/01/2014 RO42TREZ24A660800550142X 24 A 660800550142 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul local catre
asociatiile de dezvoltare intercomunitara
01/01/2014 RO09TREZ24A660800550146X 24 A 660800550146 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri catre intreprinderi în cadrul
schemelor de ajutor de stat
01/01/2014 RO25TREZ24A660800550147X 24 A 660800550147 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plata valorii de executare a garantiei în
contul finantatorilor în cadrul programului
Prima casa
01/01/2014 RO41TREZ24A660800550148X 24 A 660800550148 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea proiectelor de cercetare-
dezvoltare si inovare
01/01/2014 RO57TREZ24A660800550149X 24 A 660800550149 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru Finantarea cercetarii in
domeniul economic
01/01/2014 RO73TREZ24A660800550150X 24 A 660800550150 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume rezultate din executarea garantiilor
acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO89TREZ24A660800550151X 24 A 660800550151 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri interne catre bugetele locale
01/01/2014 RO08TREZ24A660800550152X 24 A 660800550152 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri interne catre operatorii
economici
01/01/2014 RO24TREZ24A660800550153X 24 A 660800550153 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru Finantarea lucrarilor de
paza si intretinere la Combinatul Minier
Krivoi Rog Ucraina
01/01/2014 RO40TREZ24A660800550154X 24 A 660800550154 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri pentru achitarea obligatiilor
restante catre furnizorii de energie termica
si ale centralelor de termoficare
01/01/2014 RO16TREZ24A660800550201X 24 A 660800550201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii si cotizatii la organisme
internationale
01/01/2014 RO32TREZ24A660800550202X 24 A 660800550202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cooperare economica internationala
01/01/2014 RO48TREZ24A660800550203X 24 A 660800550203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Asistenta pentru dezvoltare alocata în
strainatate
01/01/2014 RO64TREZ24A660800550204X 24 A 660800550204 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte transferuri curente in strainatate
01/01/2014 RO80TREZ24A660800550205X 24 A 660800550205 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributia Romaniei la Fondul European
pentru Dezvoltare
01/01/2014 RO64TREZ24A660800550301X 24 A 660800550301 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii din taxe vamale
01/01/2014 RO96TREZ24A660800550303X 24 A 660800550303 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii din sectorul zaharului
01/01/2014 RO15TREZ24A660800550304X 24 A 660800550304 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii din resursa TVA
01/01/2014 RO31TREZ24A660800550305X 24 A 660800550305 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii pentru corectia/rabatul acordat
Marii Britanii
01/01/2014 RO47TREZ24A660800550306X 24 A 660800550306 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii din resursa VNB
01/01/2014 RO63TREZ24A660800550307X 24 A 660800550307 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii suplimentare si neprevazute

Pag. 39 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO14TREZ24A660800550310X 24 A 660800550310 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii pentru reducerile în favoarea
Tarilor de jos si Suediei
01/01/2014 RO15TREZ24A660800550401X 24 A 660800550401 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume virate la Fondul temporar pentru
restructurarea industriei zaharului în
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO31TREZ24A660800550402X 24 A 660800550402 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributia Romaniei la Fondul de Cercetare
pentru Carbune si Otel
01/01/2014 RO47TREZ24A660800550403X 24 A 660800550403 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plata contributiei anuale de membru la
întreprinderea comuna europeana pentru ITER
si pentru dezvoltarea energiei de fuziune
01/01/2014 RO15TREZ24A660800560101X 24 A 660800560101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO31TREZ24A660800560102X 24 A 660800560102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO47TREZ24A660800560103X 24 A 660800560103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO63TREZ24A660800560104X 24 A 660800560104 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up (Fondul European de
Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO63TREZ24A660800560201X 24 A 660800560201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO79TREZ24A660800560202X 24 A 660800560202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO95TREZ24A660800560203X 24 A 660800560203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO14TREZ24A660800560204X 24 A 660800560204 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up (Fondul Social European)
01/01/2014 RO14TREZ24A660800560301X 24 A 660800560301 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO30TREZ24A660800560302X 24 A 660800560302 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO46TREZ24A660800560303X 24 A 660800560303 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO62TREZ24A660800560304X 24 A 660800560304 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up (Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO62TREZ24A660800560401X 24 A 660800560401 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO78TREZ24A660800560402X 24 A 660800560402 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO94TREZ24A660800560403X 24 A 660800560403 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European
Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO13TREZ24A660800560501X 24 A 660800560501 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul European pentru
Pescuit)
01/01/2014 RO29TREZ24A660800560502X 24 A 660800560502 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO45TREZ24A660800560503X 24 A 660800560503 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European
pentru Pescuit)
01/01/2014 RO61TREZ24A660800560601X 24 A 660800560601 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul European de
Garantare Agricola)
01/01/2014 RO77TREZ24A660800560602X 24 A 660800560602 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO93TREZ24A660800560603X 24 A 660800560603 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European de
Garantare Agricola)
01/01/2014 RO12TREZ24A660800560701X 24 A 660800560701 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO28TREZ24A660800560702X 24 A 660800560702 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul de Asistenþã pentru

Pag. 40 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Preaderare)
01/01/2014 RO44TREZ24A660800560703X 24 A 660800560703 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Instrumentul de
Asistenþã pentru Preaderare)
01/01/2014 RO60TREZ24A660800560801X 24 A 660800560801 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Instrumentul European
de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO76TREZ24A660800560802X 24 A 660800560802 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO92TREZ24A660800560803X 24 A 660800560803 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Instrumentul
European de Vecinãtate ºi Parteneriat)
01/01/2014 RO11TREZ24A660800560901X 24 A 660800560901 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondului European
pentru Refugiati)
01/01/2014 RO27TREZ24A660800560902X 24 A 660800560902 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO43TREZ24A660800560903X 24 A 660800560903 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondului European
pentru Refugiati)
01/01/2014 RO59TREZ24A660800561001X 24 A 660800561001 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO75TREZ24A660800561002X 24 A 660800561002 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
European de Returnare)
01/01/2014 RO91TREZ24A660800561003X 24 A 660800561003 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondului European de
Returnare)
01/01/2014 RO10TREZ24A660800561101X 24 A 660800561101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO26TREZ24A660800561102X 24 A 660800561102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO42TREZ24A660800561103X 24 A 660800561103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondului European de
integrare a resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO58TREZ24A660800561201X 24 A 660800561201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondului Frontierelor
Externe)
01/01/2014 RO74TREZ24A660800561202X 24 A 660800561202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO90TREZ24A660800561203X 24 A 660800561203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO09TREZ24A660800561301X 24 A 660800561301 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO25TREZ24A660800561302X 24 A 660800561302 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO41TREZ24A660800561303X 24 A 660800561303 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (facilitate Schengen)
01/01/2014 RO57TREZ24A660800561401X 24 A 660800561401 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Facilitatea de
Tranzitie)
01/01/2014 RO73TREZ24A660800561402X 24 A 660800561402 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO89TREZ24A660800561403X 24 A 660800561403 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Facilitatea de
Tranzitie)
01/01/2014 RO08TREZ24A660800561501X 24 A 660800561501 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO24TREZ24A660800561502X 24 A 660800561502 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO40TREZ24A660800561503X 24 A 660800561503 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Alte programe
comunitare finantate in perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO56TREZ24A660800561601X 24 A 660800561601 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO72TREZ24A660800561602X 24 A 660800561602 SANATATE - Servicii de sanatate publica -

Pag. 41 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Finantarea externa nerambursabila (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO88TREZ24A660800561603X 24 A 660800561603 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Alte facilitati si
instrumente postaderare)
01/01/2014 RO07TREZ24A660800561701X 24 A 660800561701 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Mecanismul financiar
SEE)
01/01/2014 RO23TREZ24A660800561702X 24 A 660800561702 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO39TREZ24A660800561703X 24 A 660800561703 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Mecanismul financiar
SEE)
01/01/2014 RO55TREZ24A660800561801X 24 A 660800561801 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO71TREZ24A660800561802X 24 A 660800561802 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO87TREZ24A660800561803X 24 A 660800561803 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Mecanismul financiar
norvegian)
01/01/2014 RO06TREZ24A660800561901X 24 A 660800561901 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO22TREZ24A660800561902X 24 A 660800561902 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO38TREZ24A660800561903X 24 A 660800561903 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO54TREZ24A660800562001X 24 A 660800562001 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Asistenta tehnica în
cadrul programelor operationale, altele
decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO70TREZ24A660800562002X 24 A 660800562002 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Asistenta
tehnica în cadrul programelor operationale,
altele decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO86TREZ24A660800562003X 24 A 660800562003 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Asistenta tehnica în
cadrul programelor operationale, altele
decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO86TREZ24A660800562100X 24 A 660800562100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri de fonduri din bugetul de stat
catre bugetele locale necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
01/01/2014 RO37TREZ24A660800562200X 24 A 660800562200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale, institutii
publice finantate partial sau integral din
venituri proprii si alti beneficiari de
drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare
01/01/2014 RO85TREZ24A660800562300X 24 A 660800562300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finantare din FEN
01/01/2014 RO36TREZ24A660800562400X 24 A 660800562400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cofinantarea asistentei financiare
nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO03TREZ24A660800562501X 24 A 660800562501 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Programul de cooperare
elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO19TREZ24A660800562502X 24 A 660800562502 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Programul
de cooperare elvetiano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO35TREZ24A660800562503X 24 A 660800562503 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Programul de
cooperare elvetiano-roman vizând reducerea
disparitatilor economice si sociale în
cadrul Uniunii Europene extinse)

Pag. 42 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO51TREZ24A660800562601X 24 A 660800562601 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul European de
Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO67TREZ24A660800562602X 24 A 660800562602 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO83TREZ24A660800562603X 24 A 660800562603 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul European de
Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO02TREZ24A660800562701X 24 A 660800562701 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Asistenta tehnica
pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO18TREZ24A660800562702X 24 A 660800562702 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Asistenta
tehnica pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO34TREZ24A660800562703X 24 A 660800562703 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Asistenta tehnica
pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO50TREZ24A660800562801X 24 A 660800562801 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea nationala (Fondul national pentru
relatii bilaterale aferent mecanismelor
financiare SEE)
01/01/2014 RO66TREZ24A660800562802X 24 A 660800562802 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea externa nerambursabila (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO82TREZ24A660800562803X 24 A 660800562803 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli neeligibile (Fondul national
pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO82TREZ24A660800562900X 24 A 660800562900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli din sumele primite în cadrul
mecanismului top up
01/01/2014 RO33TREZ24A660800563000X 24 A 660800563000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat din sumele
primite în cadrul mecanismului top up catre
bugetele locale
01/01/2014 RO81TREZ24A660800563100X 24 A 660800563100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Transferuri din bugetul de stat catre ONG-
uri, societati comerciale, institutii
publice finantate partial sau integral din
venituri proprii si alti beneficiari de
drept public sau privat necesare sustinerii
derularii proiectelor finantate din FEN
postaderare, din sumele încasate în cadrul
procedurii top up
01/01/2014 RO46TREZ24A660800570100X 24 A 660800570100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Asigurari sociale
01/01/2014 RO13TREZ24A660800570201X 24 A 660800570201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Ajutoare sociale in numerar
01/01/2014 RO29TREZ24A660800570202X 24 A 660800570202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Ajutoare sociale in natura
01/01/2014 RO45TREZ24A660800570203X 24 A 660800570203 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Tichete de cresa
01/01/2014 RO61TREZ24A660800570204X 24 A 660800570204 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Tichete cadou acordate pentru cheltuieli
sociale
01/01/2014 RO43TREZ24A660800590100X 24 A 660800590100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Burse
01/01/2014 RO91TREZ24A660800590200X 24 A 660800590200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Ajutoare pentru daune provocate de
calamitatile naturale
01/01/2014 RO42TREZ24A660800590300X 24 A 660800590300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea partidelor politice
01/01/2014 RO90TREZ24A660800590400X 24 A 660800590400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijinirea organizatiilor cetatenilor
apartinand minoritatilor nationale altele
decat cele care primesc subventii de la
bugetul de stat
01/01/2014 RO41TREZ24A660800590500X 24 A 660800590500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea unor programe si proiecte
interetnice si combatere a intolerantei
01/01/2014 RO89TREZ24A660800590600X 24 A 660800590600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Producerea si distribuirea filmelor
01/01/2014 RO40TREZ24A660800590700X 24 A 660800590700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sprijinirea activitatii romanilor de
pretutindeni si a organizatiilor
reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO88TREZ24A660800590800X 24 A 660800590800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe pentru tineret
01/01/2014 RO39TREZ24A660800590900X 24 A 660800590900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Despagubiri acordate producatorilor agricoli

Pag. 43 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
în caz de calamitati naturale în agricultura
01/01/2014 RO87TREZ24A660800591000X 24 A 660800591000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fond la dispozitia primului-ministru pentru
sprijinirea comunitatilor romanesti de
pretutindeni
01/01/2014 RO38TREZ24A660800591100X 24 A 660800591100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Asociatii si fundatii
01/01/2014 RO86TREZ24A660800591200X 24 A 660800591200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sustinerea cultelor
01/01/2014 RO37TREZ24A660800591300X 24 A 660800591300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributia statului, pentru sprijinirea
Bisericii Ortodoxe Romane din afara
granitelor
01/01/2014 RO85TREZ24A660800591400X 24 A 660800591400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributia statului la salarizarea
personalului de cult
01/01/2014 RO36TREZ24A660800591500X 24 A 660800591500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Contributii la salarizarea personalului
neclerical
01/01/2014 RO84TREZ24A660800591600X 24 A 660800591600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Poiecte de comunicare, informare publica si
promovarea imaginii si intereselor românesti
peste hotare
01/01/2014 RO35TREZ24A660800591700X 24 A 660800591700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Despagubiri civile
01/01/2014 RO83TREZ24A660800591800X 24 A 660800591800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Despagubiri pentru animale sacrificate în
vederea prevenirii si combaterii
epizootiilor
01/01/2014 RO34TREZ24A660800591900X 24 A 660800591900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Indemnizatia de merit
01/01/2014 RO82TREZ24A660800592000X 24 A 660800592000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume destinate finantarii programelor
sportive realizate de structurile sportive
de drept privat
01/01/2014 RO33TREZ24A660800592100X 24 A 660800592100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Comenzi de stat pentru carti si publicatii
01/01/2014 RO81TREZ24A660800592200X 24 A 660800592200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Actiuni cu caracter stiintific si social-
cultural
01/01/2014 RO32TREZ24A660800592300X 24 A 660800592300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea Ansamblului "Memorialul
victimelor comunismului si al rezistentei
Sighet"
01/01/2014 RO80TREZ24A660800592400X 24 A 660800592400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea ansamblului "Memorialul
revolutiei - Decembrie 1989" din Municipiul
Timisoara
01/01/2014 RO31TREZ24A660800592500X 24 A 660800592500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume aferente platii creantelor salariale
01/01/2014 RO79TREZ24A660800592600X 24 A 660800592600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume acordate membrilor academiilor
01/01/2014 RO30TREZ24A660800592700X 24 A 660800592700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Renta viagera agricola
01/01/2014 RO78TREZ24A660800592800X 24 A 660800592800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Finantarea Schitului romanesc Prodromu de la
Muntele Athos
01/01/2014 RO77TREZ24A660800593000X 24 A 660800593000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Programe si proiecte privind prevenirea si
combaterea discriminarii
01/01/2014 RO28TREZ24A660800593100X 24 A 660800593100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume aferente fondurilor administrate de
Eximbank
01/01/2014 RO76TREZ24A660800593200X 24 A 660800593200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursarea contravalorii unor servicii de
navigatie aeriana
01/01/2014 RO27TREZ24A660800593300X 24 A 660800593300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume destinate mentinerii navigabilitatii
aeronavelor pentru zboruri speciale
01/01/2014 RO75TREZ24A660800593400X 24 A 660800593400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume alocate pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii
imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
în concesiunea companiei care administraza
infrastructura feroviara
01/01/2014 RO26TREZ24A660800593500X 24 A 660800593500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Sume alocate pentru sprijinirea construirii
de locuinte
01/01/2014 RO34TREZ24A660800650100X 24 A 660800650100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Cheltuieli aferente programelor cu finantare
rambursabila

Pag. 44 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO41TREZ24A660800710101X 24 A 660800710101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Constructii
01/01/2014 RO57TREZ24A660800710102X 24 A 660800710102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Masini, echipamente si mijloace de transport
01/01/2014 RO73TREZ24A660800710103X 24 A 660800710103 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Mobilier, aparatura birotica si alte active
corporale
01/01/2014 RO20TREZ24A660800710130X 24 A 660800710130 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte active fixe
01/01/2014 RO89TREZ24A660800710201X 24 A 660800710201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/2014 RO24TREZ24A660800710300X 24 A 660800710300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Reparatii capitale aferente activelor fixe
01/01/2014 RO88TREZ24A660800720101X 24 A 660800720101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Participare la capitalul social al
societatilor comerciale
01/01/2014 RO60TREZ24A660800800100X 24 A 660800800100 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Împrumuturi acordate pentru obiective
aprobate prin conventii bilaterale si
interguvernamentale
01/01/2014 RO11TREZ24A660800800200X 24 A 660800800200 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Împrumuturi pentru persoane cu statut de
refugiat
01/01/2014 RO59TREZ24A660800800300X 24 A 660800800300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Împrumuturi pentru institutii si servicii
publice sau activitati finantate integral
din venituri proprii
01/01/2014 RO10TREZ24A660800800400X 24 A 660800800400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Imprumuturi din bugetul asigurarilor pentru
somaj
01/01/2014 RO58TREZ24A660800800500X 24 A 660800800500 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Imprumuturi acordate pentru construirea,
cumpararea, reabilitarea, consolidarea si
extinderea unor locuinte
01/01/2014 RO09TREZ24A660800800600X 24 A 660800800600 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Microcredite acordate persoanelor fizice
care desfasoara activitati pe cont propriu,
aducatoare de venituri, in vederea
intretinerii materiale
01/01/2014 RO57TREZ24A660800800700X 24 A 660800800700 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Împrumuturi acordate pentru protejarea
monumentelor istorice
01/01/2014 RO08TREZ24A660800800800X 24 A 660800800800 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Fondul de rulment pentru acoperirea
golurilor temporare de casa
01/01/2014 RO56TREZ24A660800800900X 24 A 660800800900 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii
de credit
01/01/2014 RO94TREZ24A660800803000X 24 A 660800803000 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Alte imprumuturi
01/01/2014 RO26TREZ24A660800810101X 24 A 660800810101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursari de credite externe contractate de
ordonatorii de credite
01/01/2014 RO42TREZ24A660800810102X 24 A 660800810102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursari de credite externe din fondul de
garantare
01/01/2014 RO90TREZ24A660800810105X 24 A 660800810105 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursari de credite aferente datoriei
publice externe locale
01/01/2014 RO09TREZ24A660800810106X 24 A 660800810106 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Diferente de curs aferente datoriei publice
externe
01/01/2014 RO25TREZ24A660800810107X 24 A 660800810107 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Restituiri de capital din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/2014 RO74TREZ24A660800810201X 24 A 660800810201 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursari de credite interne garantate
01/01/2014 RO90TREZ24A660800810202X 24 A 660800810202 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Diferente de curs aferente datoriei publice
interne
01/01/2014 RO41TREZ24A660800810205X 24 A 660800810205 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursari de credite aferente datoriei
publice interne locale
01/01/2014 RO09TREZ24A660800810300X 24 A 660800810300 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursari de credite în contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP
in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO57TREZ24A660800810400X 24 A 660800810400 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Rambursarea împrumuturilor contractate
pentru Finantarea proiectelor cu finantare
UE

Pag. 45 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
13/01/2014 RO20TREZ24A660800850101X 24 A 660800850101 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea de
functionare a bugetului local
13/01/2014 RO36TREZ24A660800850102X 24 A 660800850102 SANATATE - Servicii de sanatate publica -
Plati efectuate in anii precedenti si
recuperate in anul curent in sectiunea de
dezvoltare a bugetului local
01/01/2014 RO68TREZ24A665050100101X 24 A 665050100101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Salarii de baza
01/01/2014 RO84TREZ24A665050100102X 24 A 665050100102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Salarii de merit
01/01/2014 RO03TREZ24A665050100103X 24 A 665050100103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Indemnizatie de conducere
01/01/2014 RO19TREZ24A665050100104X 24 A 665050100104 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Spor de vechime
01/01/2014 RO35TREZ24A665050100105X 24 A 665050100105 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sporuri pentru conditii de munca
01/01/2014 RO51TREZ24A665050100106X 24 A 665050100106 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte sporuri
01/01/2014 RO67TREZ24A665050100107X 24 A 665050100107 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Ore suplimentare
01/01/2014 RO83TREZ24A665050100108X 24 A 665050100108 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fond de premii
01/01/2014 RO02TREZ24A665050100109X 24 A 665050100109 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prima de vacanta
01/01/2014 RO18TREZ24A665050100110X 24 A 665050100110 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fond pentru posturi ocupate prin
cumul
01/01/2014 RO34TREZ24A665050100111X 24 A 665050100111 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fond aferent platii cu ora
01/01/2014 RO50TREZ24A665050100112X 24 A 665050100112 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Indemnizatii platite unor
persoane din afara unitatii
01/01/2014 RO66TREZ24A665050100113X 24 A 665050100113 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Indemnizatii de delegare
01/01/2014 RO82TREZ24A665050100114X 24 A 665050100114 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Indemnizatii de detasare
01/01/2014 RO98TREZ24A665050100115X 24 A 665050100115 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alocatii pentru transportul la si
de la locul de munca
01/01/2014 RO17TREZ24A665050100116X 24 A 665050100116 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alocatii pentru locuinte
01/01/2014 RO47TREZ24A665050100130X 24 A 665050100130 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte drepturi salariale in bani
01/01/2014 RO19TREZ24A665050100201X 24 A 665050100201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Tichete de masa
01/01/2014 RO35TREZ24A665050100202X 24 A 665050100202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Norme de hrana
01/01/2014 RO51TREZ24A665050100203X 24 A 665050100203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Uniforme si echipament
obligatoriu
01/01/2014 RO67TREZ24A665050100204X 24 A 665050100204 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Locuinta de serviciu folosita de
salariat si familia sa
01/01/2014 RO83TREZ24A665050100205X 24 A 665050100205 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transportul la si de la locul de
munca
01/01/2014 RO02TREZ24A665050100206X 24 A 665050100206 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Tichete de vacanta
01/01/2014 RO95TREZ24A665050100230X 24 A 665050100230 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte drepturi salariale in natura
01/01/2014 RO67TREZ24A665050100301X 24 A 665050100301 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii de asigurari sociale
de stat
01/01/2014 RO83TREZ24A665050100302X 24 A 665050100302 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii de asigurari de somaj
01/01/2014 RO02TREZ24A665050100303X 24 A 665050100303 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO18TREZ24A665050100304X 24 A 665050100304 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii de asigurari pentru
accidente de munca si boli profesionale
01/01/2014 RO34TREZ24A665050100305X 24 A 665050100305 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prime de asigurare viata platite
de angajator pentru angajati
01/01/2014 RO50TREZ24A665050100306X 24 A 665050100306 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii pentru concedii si
indemnizatii
01/01/2014 RO53TREZ24A665050200101X 24 A 665050200101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Furnituri de birou

Pag. 46 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO69TREZ24A665050200102X 24 A 665050200102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Materiale pentru curatenie
01/01/2014 RO85TREZ24A665050200103X 24 A 665050200103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Încalzit, Iluminat si forta
motrica
01/01/2014 RO04TREZ24A665050200104X 24 A 665050200104 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Apa, canal si salubritate
01/01/2014 RO20TREZ24A665050200105X 24 A 665050200105 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Carburanti si lubrifianti
01/01/2014 RO36TREZ24A665050200106X 24 A 665050200106 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Piese de schimb
01/01/2014 RO52TREZ24A665050200107X 24 A 665050200107 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transport
01/01/2014 RO68TREZ24A665050200108X 24 A 665050200108 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Posta, telecomunicatii, radio,
tv, internet
01/01/2014 RO84TREZ24A665050200109X 24 A 665050200109 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Materiale si prestari de servicii
cu caracter functional
01/01/2014 RO32TREZ24A665050200130X 24 A 665050200130 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte bunuri si servicii pentru
întretinere si functionare
01/01/2014 RO85TREZ24A665050200200X 24 A 665050200200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reparatii curente
01/01/2014 RO52TREZ24A665050200301X 24 A 665050200301 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Hrana pentru oameni
01/01/2014 RO68TREZ24A665050200302X 24 A 665050200302 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Hrana pentru animale
01/01/2014 RO03TREZ24A665050200401X 24 A 665050200401 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Medicamente
01/01/2014 RO19TREZ24A665050200402X 24 A 665050200402 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Materiale sanitare
01/01/2014 RO35TREZ24A665050200403X 24 A 665050200403 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reactivi
01/01/2014 RO51TREZ24A665050200404X 24 A 665050200404 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dezinfectanti
01/01/2014 RO51TREZ24A665050200501X 24 A 665050200501 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Uniforme si echipament
01/01/2014 RO83TREZ24A665050200503X 24 A 665050200503 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Lenjerie si accesorii de pat
01/01/2014 RO30TREZ24A665050200530X 24 A 665050200530 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte obiecte de inventar
01/01/2014 RO02TREZ24A665050200601X 24 A 665050200601 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Deplasari interne, detasari,
transferari
01/01/2014 RO18TREZ24A665050200602X 24 A 665050200602 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Deplasari în strainatate
01/01/2014 RO33TREZ24A665050200900X 24 A 665050200900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Materiale de laborator
01/01/2014 RO81TREZ24A665050201000X 24 A 665050201000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cercetare-dezvoltare
01/01/2014 RO32TREZ24A665050201100X 24 A 665050201100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Carti, publicatii si materiale
documentare
01/01/2014 RO80TREZ24A665050201200X 24 A 665050201200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Consultanta si expertiza
01/01/2014 RO31TREZ24A665050201300X 24 A 665050201300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Pregatire profesionala
01/01/2014 RO79TREZ24A665050201400X 24 A 665050201400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Protectia muncii
01/01/2014 RO30TREZ24A665050201500X 24 A 665050201500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Munitie, furnituri si armament de
natura activelor fixe pentru armata
01/01/2014 RO78TREZ24A665050201600X 24 A 665050201600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Studii si cercetari
01/01/2014 RO77TREZ24A665050201800X 24 A 665050201800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plati pentru finantarea
patrimoniului genetic al animalelor
01/01/2014 RO28TREZ24A665050201900X 24 A 665050201900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii ale administratiei
publice locale la realizarea unor lucrari si
servicii de interes public local, în baza
unor conventii sau contracte de asociere
01/01/2014 RO76TREZ24A665050202000X 24 A 665050202000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reabilitare infrastructura
program inundatii pentru autoritati publice
locale
01/01/2014 RO27TREZ24A665050202100X 24 A 665050202100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Meteorologie
01/01/2014 RO75TREZ24A665050202200X 24 A 665050202200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea actiunilor din
domeniul apelor

Pag. 47 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO26TREZ24A665050202300X 24 A 665050202300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prevenirea si combaterea
inundatiilor si ingheturilor
01/01/2014 RO90TREZ24A665050202401X 24 A 665050202401 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor externe
01/01/2014 RO09TREZ24A665050202402X 24 A 665050202402 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor interne
01/01/2014 RO25TREZ24A665050202403X 24 A 665050202403 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Stabilirea riscului de tara
01/01/2014 RO41TREZ24A665050202404X 24 A 665050202404 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Comisioane si alte costuri
aferente împrumuturilor preluate/contractate
de MFP în baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO25TREZ24A665050202500X 24 A 665050202500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli judiciare si
extrajudiciare derivate din actiuni in
reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozitiilor legale
01/01/2014 RO24TREZ24A665050202700X 24 A 665050202700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Tichete cadou
01/01/2014 RO72TREZ24A665050202800X 24 A 665050202800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Ajutor public judiciar
01/01/2014 RO87TREZ24A665050203001X 24 A 665050203001 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reclama si publicitate
01/01/2014 RO06TREZ24A665050203002X 24 A 665050203002 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Protocol si reprezentare
01/01/2014 RO22TREZ24A665050203003X 24 A 665050203003 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prime de asigurare non-viata
01/01/2014 RO38TREZ24A665050203004X 24 A 665050203004 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Chirii
01/01/2014 RO70TREZ24A665050203006X 24 A 665050203006 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prestari servicii pentru
transmiterea drepturilor
01/01/2014 RO86TREZ24A665050203007X 24 A 665050203007 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fondul Presedintelui/Fondul
conducatorului institutiei publice
01/01/2014 RO05TREZ24A665050203008X 24 A 665050203008 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fondul Primului ministru
01/01/2014 RO21TREZ24A665050203009X 24 A 665050203009 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Executarea silita a creantelor
bugetare
01/01/2014 RO66TREZ24A665050203030X 24 A 665050203030 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte cheltuieli cu bunuri si
servicii
01/01/2014 RO22TREZ24A665050203100X 24 A 665050203100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea unor actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO70TREZ24A665050203200X 24 A 665050203200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea programelor nationale
de sanatate derulate de unitatile sanitare
din reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO21TREZ24A665050203300X 24 A 665050203300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea asistentei medicale
desfasurate în cabinetele medicale din
unitatile de invatamant
01/01/2014 RO69TREZ24A665050203400X 24 A 665050203400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii pentru actiuni de
sanatate din cadrul unitatilor sanitare din
reteaua administratiei publice locale
01/01/2014 RO20TREZ24A665050203500X 24 A 665050203500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea din veniturile proprii
ale Ministerului Sanatatii pentru programele
nationale de sanatate derulate de unitatile
sanitare din reteaua administratiei publice
locale
01/01/2014 RO68TREZ24A665050203600X 24 A 665050203600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea cabinetelor de
medicina legala din cadrul unitatilor
sanitare din reteaua administratiei locale
01/01/2014 RO38TREZ24A665050300101X 24 A 665050300101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente datoriei publice
interne directe
01/01/2014 RO54TREZ24A665050300102X 24 A 665050300102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobânzi aferente creditelor
interne garantate
01/01/2014 RO70TREZ24A665050300103X 24 A 665050300103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prime la emisiunea titlurilor de
stat

Pag. 48 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO86TREZ24A665050300201X 24 A 665050300201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi, aferente datoriei
publice externe directe
01/01/2014 RO05TREZ24A665050300202X 24 A 665050300202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente creditelor
externe contractate de ordonatorii de
credite
01/01/2014 RO21TREZ24A665050300203X 24 A 665050300203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente creditelor
externe garantate si/sau directe
subimprumutate
01/01/2014 RO37TREZ24A665050300204X 24 A 665050300204 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prime la emisiunea titlurilor de
stat
01/01/2014 RO53TREZ24A665050300205X 24 A 665050300205 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente datoriei publice
externe locale
01/01/2014 RO37TREZ24A665050300301X 24 A 665050300301 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente imprumuturilor
din fondul de tezaur
01/01/2014 RO53TREZ24A665050300302X 24 A 665050300302 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanda datorata trezoreriei
statului
01/01/2014 RO69TREZ24A665050300303X 24 A 665050300303 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente imprumuturilor
temporare din trezoreria statului
01/01/2014 RO85TREZ24A665050300304X 24 A 665050300304 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi la depozite si
disponibilitati pastrate in contul
trezoreriei statului
01/01/2014 RO04TREZ24A665050300305X 24 A 665050300305 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi la operatiunile de
leasing
01/01/2014 RO20TREZ24A665050300306X 24 A 665050300306 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi din tranzactii cu
derivate financiare
01/01/2014 RO69TREZ24A665050300400X 24 A 665050300400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dobanzi aferente imprumuturilor
preluate/contractate de MFP in baza OUG
64/2007
01/01/2014 RO07TREZ24A665050400100X 24 A 665050400100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pe produse
01/01/2014 RO55TREZ24A665050400200X 24 A 665050400200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pe activitati
01/01/2014 RO06TREZ24A665050400300X 24 A 665050400300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pentru acoperirea
diferentelor de pret si tarif
01/01/2014 RO54TREZ24A665050400400X 24 A 665050400400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pentru sustinerea
transportului feroviar public de calatori
01/01/2014 RO05TREZ24A665050400500X 24 A 665050400500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pentru transportul de
calatori cu metroul
01/01/2014 RO53TREZ24A665050400600X 24 A 665050400600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Actiuni de ecologizare
01/01/2014 RO04TREZ24A665050400700X 24 A 665050400700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Valorificarea cenusilor de pirita
01/01/2014 RO52TREZ24A665050400800X 24 A 665050400800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pentru dobânzi la
credite bancare
01/01/2014 RO03TREZ24A665050400900X 24 A 665050400900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plati catre angajatori pentru
formarea profesionala a angajatilor
01/01/2014 RO51TREZ24A665050401000X 24 A 665050401000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fonduri nerambursabile pentru
crearea de noi locuri de munca
01/01/2014 RO02TREZ24A665050401100X 24 A 665050401100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Prime acordate producatorilor
agricoli
01/01/2014 RO50TREZ24A665050401200X 24 A 665050401200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pentru completarea
primelor de asigurare pentru factorii de
risc din agricultura
01/01/2014 RO98TREZ24A665050401300X 24 A 665050401300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - sustinerea exportului, a mediului
de afaceri si a tranzactiilor internationale
01/01/2014 RO49TREZ24A665050401400X 24 A 665050401400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sustinerea infrastructurii de
transport
01/01/2014 RO97TREZ24A665050401500X 24 A 665050401500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijinirea producatorilor
agricoli

Pag. 49 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO48TREZ24A665050401600X 24 A 665050401600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe de conservare sau de
inchidere a minelor
01/01/2014 RO96TREZ24A665050401700X 24 A 665050401700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe de protectie sociala si
integrare socioprofesionala a persoanelor cu
handicap
01/01/2014 RO47TREZ24A665050401800X 24 A 665050401800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Protectie sociala in sectorul
minier
01/01/2014 RO95TREZ24A665050401900X 24 A 665050401900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plati pentru stimularea crearii
de locuri de munca
01/01/2014 RO46TREZ24A665050402000X 24 A 665050402000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subventii pentru compensarea
cresterilor neprevizionate ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO41TREZ24A665050403000X 24 A 665050403000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte Subventii
01/01/2014 RO55TREZ24A665050510101X 24 A 665050510101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri catre institutii
publice
01/01/2014 RO71TREZ24A665050510102X 24 A 665050510102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea de baza a
invatamantului superior
01/01/2014 RO87TREZ24A665050510103X 24 A 665050510103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Actiuni de sanatate
01/01/2014 RO06TREZ24A665050510104X 24 A 665050510104 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea drepturilor acordate
persoanelor cu handicap
01/01/2014 RO22TREZ24A665050510105X 24 A 665050510105 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea aeroporturilor de
interes local
01/01/2014 RO38TREZ24A665050510106X 24 A 665050510106 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din Fondul de
interventie
01/01/2014 RO54TREZ24A665050510107X 24 A 665050510107 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetul asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO70TREZ24A665050510108X 24 A 665050510108 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetul asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO86TREZ24A665050510109X 24 A 665050510109 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri privind contributii
de sanatate pentru persoane care satisfac
serviciul militar în termen
01/01/2014 RO05TREZ24A665050510110X 24 A 665050510110 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri privind contributii
de sanatate pentru persoane care care
executa pedepse privative de libertate sau
arest preventiv
01/01/2014 RO21TREZ24A665050510111X 24 A 665050510111 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetul fondului national unic de
asigurari sociale de sanatate
01/01/2014 RO37TREZ24A665050510112X 24 A 665050510112 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributia persoanelor asigurate
pentru finantarea ocrotirii sanatatii
01/01/2014 RO53TREZ24A665050510113X 24 A 665050510113 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru lucrarile de
cadastru imobiliar
01/01/2014 RO69TREZ24A665050510114X 24 A 665050510114 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele
consiliilor judetene pentru finantarea
centrelor de zi pentru protectia copilului
01/01/2014 RO85TREZ24A665050510115X 24 A 665050510115 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele locale
pentru institutiile de asistenta sociala
pentru persoanele cu handicap
01/01/2014 RO04TREZ24A665050510116X 24 A 665050510116 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul
asigurarilor sociale de stat catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO20TREZ24A665050510117X 24 A 665050510117 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat
01/01/2014 RO36TREZ24A665050510118X 24 A 665050510118 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetele
locale, pentru finantarea programelor pentru

Pag. 50 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
ocuparea temporara a fortei de munca si
subventionarea locurilor de munca
01/01/2014 RO52TREZ24A665050510119X 24 A 665050510119 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
fondului national unic de asigurari sociale
de sanatate
01/01/2014 RO68TREZ24A665050510120X 24 A 665050510120 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul
asigurarilor pentru somaj catre bugetul
asigurarilor sociale de stat reprezentând
asigurare pentru accidente de munca si boli
profesionale pentru someri pe durata
practicii profesionale
01/01/2014 RO84TREZ24A665050510121X 24 A 665050510121 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de
sanatate, reprezentand contributia de
asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate în concediu medical din
cauza de accident de munca sau boala
profesionala
01/01/2014 RO03TREZ24A665050510122X 24 A 665050510122 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri reprezentând cota-
parte din tarifele de utilizare a spectrului
01/01/2014 RO19TREZ24A665050510123X 24 A 665050510123 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Varsaminte efectuate catre
bugetul Fondului national unic de asigurari
sociale de sanatate din valorificarea
creantelor bugetare
01/01/2014 RO35TREZ24A665050510124X 24 A 665050510124 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru
acordarea unor ajutoare catre unitatile
administrativ-teritoriale în situatii de
extrema dificultate
01/01/2014 RO51TREZ24A665050510125X 24 A 665050510125 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe pentru sanatate
01/01/2014 RO67TREZ24A665050510126X 24 A 665050510126 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri privind contributia
de asigurari sociale de sanatate pentru
persoanele aflate in concediu pentru
cresterea copilului
01/01/2014 RO83TREZ24A665050510127X 24 A 665050510127 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri catre bugetele locale
din venituri din privatizare realizate de
AVAS
01/01/2014 RO02TREZ24A665050510128X 24 A 665050510128 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Intretinerea infrastructurii
rutiere
01/01/2014 RO34TREZ24A665050510130X 24 A 665050510130 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri privind contributia
de sanatate pentru pensionari
01/01/2014 RO50TREZ24A665050510131X 24 A 665050510131 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri privind contributii
de sanatate pentru persoane beneficiare de
ajutor social
01/01/2014 RO66TREZ24A665050510132X 24 A 665050510132 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reabilitarea termica a cladirilor
de locuit
01/01/2014 RO98TREZ24A665050510134X 24 A 665050510134 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru compensarea
cresterilor neprevazute ale preturilor la
combustibili
01/01/2014 RO17TREZ24A665050510135X 24 A 665050510135 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii Publice
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate
01/01/2014 RO33TREZ24A665050510136X 24 A 665050510136 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru sprijin
financiar la constituirea familiei
01/01/2014 RO49TREZ24A665050510137X 24 A 665050510137 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru acordarea
ajutorului pentru încalzirea locuintei cu
lemne, carbuni, combustibili petrolieri
01/01/2014 RO65TREZ24A665050510138X 24 A 665050510138 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale

Pag. 51 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO81TREZ24A665050510139X 24 A 665050510139 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele
consiliilor locale si judetene pentru pentru
Finantarea unitatilor de asistenta medico-
sociale
01/01/2014 RO97TREZ24A665050510140X 24 A 665050510140 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru acordarea
trusoului pentru nou-nascuti
01/01/2014 RO16TREZ24A665050510141X 24 A 665050510141 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri catre bugetul de stat
din dividende si dobanzi incasate de
institutiile implicate in procesul de
privatizare
01/01/2014 RO32TREZ24A665050510142X 24 A 665050510142 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributia varsata la bugetul de
stat, pentru organizarea si functionarea
Sistemului national unic pentru apeluri de
urgenta
01/01/2014 RO48TREZ24A665050510143X 24 A 665050510143 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
programelor de electrificare
01/01/2014 RO64TREZ24A665050510144X 24 A 665050510144 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din sumele alocate
sistemului de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale, catre fondul
national unic de asigurari sociale de
sanatate pentru concedii si indemnizatii
datorate persoanelor aflate in incapacitate
temporara de munca din cauza de accident de
munca sau boala profesionala
01/01/2014 RO80TREZ24A665050510145X 24 A 665050510145 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
sanatatii
01/01/2014 RO96TREZ24A665050510146X 24 A 665050510146 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele locale
pentru Finantarea cheltuielilor curente din
domeniul sanatatii
01/01/2014 RO15TREZ24A665050510147X 24 A 665050510147 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru dezvoltarea
institutionala a invatamantului superior
01/01/2014 RO31TREZ24A665050510148X 24 A 665050510148 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru Finantarea
camerelor agricole
01/01/2014 RO47TREZ24A665050510149X 24 A 665050510149 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele locale
pentru Finantarea camerelor agricole
01/01/2014 RO63TREZ24A665050510150X 24 A 665050510150 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri catre bugetele locale
pentru achitarea obligatiilor restante catre
furnizorii de energie termica si ale
centralelor de termoficare
01/01/2014 RO79TREZ24A665050510151X 24 A 665050510151 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru persoanele care se afla în
executarea masurilor prevazute la art. 105,
113 si 114 din Codul penal, precum si pentru
persoanele care se afla în perioada de
amânare sau intrerupere a executarii
pedepsei privative de libertate
01/01/2014 RO95TREZ24A665050510152X 24 A 665050510152 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru cetateni straini aflati în
centrele de cazare
01/01/2014 RO14TREZ24A665050510153X 24 A 665050510153 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre fondul de asigurari sociale de
sanatate pentru personalul monahal al
cultelor recunoscute
01/01/2014 RO30TREZ24A665050510154X 24 A 665050510154 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale destinate finantarii
unor programe de interes national
01/01/2014 RO46TREZ24A665050510155X 24 A 665050510155 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Întretinerea infrastructurii
feroviare publice
01/01/2014 RO06TREZ24A665050510201X 24 A 665050510201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea strazilor care se vor

Pag. 52 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
amenaja în perimetrele destinate
constructiilor de cvartale de locuinte noi
01/01/2014 RO22TREZ24A665050510202X 24 A 665050510202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea investitiilor
finantate partial din împrumuturi externe
01/01/2014 RO38TREZ24A665050510203X 24 A 665050510203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subprogramul privind pietruirea,
reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea
drumurilor de interes local clasate
01/01/2014 RO54TREZ24A665050510204X 24 A 665050510204 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programul pentru constructii de
locuinte si sali de sport
01/01/2014 RO70TREZ24A665050510205X 24 A 665050510205 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea elaborarii si/sau
actualizarii planurilor urbanistice generale
si a regulamentelor locale de urbanism
01/01/2014 RO86TREZ24A665050510206X 24 A 665050510206 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Retehnologizarea centralelor
termice si electrice de termoficare
01/01/2014 RO05TREZ24A665050510207X 24 A 665050510207 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea studiilor de
fezabilitate aferente proiectelor SAPARD
01/01/2014 RO21TREZ24A665050510208X 24 A 665050510208 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Aparatura medicala si echipamente
de comunicatii in urgenta
01/01/2014 RO37TREZ24A665050510209X 24 A 665050510209 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea actiunilor privind
reducerea riscului seismic al constructiilor
existente cu destinatie de locuinta
01/01/2014 RO53TREZ24A665050510210X 24 A 665050510210 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plati in contul creditelor
garantate si/sau subimprumutate
01/01/2014 RO69TREZ24A665050510211X 24 A 665050510211 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru reparatii
capitale la spitale
01/01/2014 RO85TREZ24A665050510212X 24 A 665050510212 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru finantarea
investitiilor la spitale
01/01/2014 RO04TREZ24A665050510213X 24 A 665050510213 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Dezvoltarea infrastructurii
rutiere
01/01/2014 RO20TREZ24A665050510214X 24 A 665050510214 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe multianuale de mediu si
gospodarire a apelor
01/01/2014 RO36TREZ24A665050510215X 24 A 665050510215 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finatarea unor cheltuieli de
capital ale unitatilor de invatamant
preuniversitar
01/01/2014 RO52TREZ24A665050510216X 24 A 665050510216 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale din Fondul National de
Dezvoltare
01/01/2014 RO68TREZ24A665050510217X 24 A 665050510217 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor in sanatate
01/01/2014 RO84TREZ24A665050510218X 24 A 665050510218 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finalizarea
lucrarilor de constructie a asezamintelor
culturale
01/01/2014 RO19TREZ24A665050510220X 24 A 665050510220 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Subprogramul privind alimentarea
cu apa a satelor
01/01/2014 RO35TREZ24A665050510221X 24 A 665050510221 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru realizarea
obiectivelor de investitii în turism
01/01/2014 RO51TREZ24A665050510222X 24 A 665050510222 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
aparaturii medicale si echipamentelor de
comunicatii in urgenta in sanatate
01/01/2014 RO67TREZ24A665050510223X 24 A 665050510223 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale in sanatate
01/01/2014 RO83TREZ24A665050510224X 24 A 665050510224 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
altor investitii in sanatate

Pag. 53 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO02TREZ24A665050510225X 24 A 665050510225 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea aparaturii
medicale si echipamentelor de comunicatii in
urgenta in sanatate
01/01/2014 RO18TREZ24A665050510226X 24 A 665050510226 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea
reparatiilor capitale în sanatate
01/01/2014 RO34TREZ24A665050510227X 24 A 665050510227 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din veniturile
proprii ale Ministerului Sanatatii catre
bugetele locale pentru finantarea altor
investitii în sanatate
01/01/2014 RO50TREZ24A665050510228X 24 A 665050510228 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetele locale
pentru finantarea cheltuielilor de capital
din domeniul sanatatii
01/01/2014 RO66TREZ24A665050510229X 24 A 665050510229 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte transferuri de capital catre
institutii publice
01/01/2014 RO82TREZ24A665050510230X 24 A 665050510230 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fondul de risc Programul Mihail
Kogalniceanu
01/01/2014 RO98TREZ24A665050510231X 24 A 665050510231 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru Finantarea
investitiilor în cadrul programelor de
interes national
01/01/2014 RO17TREZ24A665050510232X 24 A 665050510232 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre bugetele locale pentru finantarea
investitiilor pentru institutii publice de
asistenta sociala si unitati de asistenta
medico-sociale
01/01/2014 RO33TREZ24A665050510233X 24 A 665050510233 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de la bugetul de stat
pentru acoperirea pierderilor Fondului Român
de Contragarantare
01/01/2014 RO49TREZ24A665050550101X 24 A 665050550101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Restructurarea industriei de
aparare
01/01/2014 RO65TREZ24A665050550102X 24 A 665050550102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijin financiar pentru
activitatea Comitetului Olimpic si Sportiv
Roman
01/01/2014 RO81TREZ24A665050550103X 24 A 665050550103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe cu finantare
rambursabila
01/01/2014 RO97TREZ24A665050550104X 24 A 665050550104 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fondul de garantare a
imprumuturilor acordate intreprinderilor
mici si mijlocii
01/01/2014 RO16TREZ24A665050550105X 24 A 665050550105 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programul de realizare a
sistemului national antigrindina
01/01/2014 RO32TREZ24A665050550106X 24 A 665050550106 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijinirea proprietarilor de
paduri
01/01/2014 RO48TREZ24A665050550107X 24 A 665050550107 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe comunitare
01/01/2014 RO64TREZ24A665050550108X 24 A 665050550108 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe PHARE si alte programe
cu finantare nerambursabila
01/01/2014 RO80TREZ24A665050550109X 24 A 665050550109 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe ISPA
01/01/2014 RO96TREZ24A665050550110X 24 A 665050550110 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe SAPARD
01/01/2014 RO31TREZ24A665050550112X 24 A 665050550112 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Investitii ale agentilor
economici cu capital de stat
01/01/2014 RO47TREZ24A665050550113X 24 A 665050550113 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe de dezvoltare
01/01/2014 RO63TREZ24A665050550114X 24 A 665050550114 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fond National de Preaderare
01/01/2014 RO79TREZ24A665050550115X 24 A 665050550115 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fond Roman de Dezvoltare Sociala
01/01/2014 RO95TREZ24A665050550116X 24 A 665050550116 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijinirea înfiintarii de noi
întreprinderi si sustinerea dezvoltarii

Pag. 54 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
întreprinderilor mici si mijlocii
01/01/2014 RO14TREZ24A665050550117X 24 A 665050550117 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru programe si
proiecte de prevenire a accidentelor de
munca si a bolilor profesionale
01/01/2014 RO30TREZ24A665050550118X 24 A 665050550118 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte transferuri curente interne
01/01/2014 RO46TREZ24A665050550119X 24 A 665050550119 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Varsaminte la fondul de risc
pentru garantiile de stat pentru
imprumuturile externe (doar pentru
institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO62TREZ24A665050550120X 24 A 665050550120 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Varsaminte la trezoreria statului
din valorificarea activelor bancare si
creantelor comerciale si privatizare (doar
pentru institutiile implicate in procesul de
privatizare)
01/01/2014 RO61TREZ24A665050550126X 24 A 665050550126 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijin financiar pentru pentru
construirea de locuinte, reabilitarea,
consolidarea si extinderea locuintelor
existente
01/01/2014 RO93TREZ24A665050550128X 24 A 665050550128 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile ISPA
01/01/2014 RO12TREZ24A665050550129X 24 A 665050550129 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reparatii curente aferente
infrastructurii feroviare publice
01/01/2014 RO10TREZ24A665050550141X 24 A 665050550141 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Asistenta pentru dezvoltare
alocata în beneficiul statelor partenere
01/01/2014 RO26TREZ24A665050550142X 24 A 665050550142 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul local
catre asociatiile de dezvoltare
intercomunitara
01/01/2014 RO90TREZ24A665050550146X 24 A 665050550146 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri catre intreprinderi
în cadrul schemelor de ajutor de stat
01/01/2014 RO09TREZ24A665050550147X 24 A 665050550147 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plata valorii de executare a
garantiei în contul finantatorilor în cadrul
programului Prima casa
01/01/2014 RO25TREZ24A665050550148X 24 A 665050550148 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea proiectelor de
cercetare-dezvoltare si inovare
01/01/2014 RO41TREZ24A665050550149X 24 A 665050550149 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru Finantarea
cercetarii in domeniul economic
01/01/2014 RO57TREZ24A665050550150X 24 A 665050550150 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume rezultate din executarea
garantiilor acordate din bugetul de stat
01/01/2014 RO73TREZ24A665050550151X 24 A 665050550151 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri interne catre
bugetele locale
01/01/2014 RO89TREZ24A665050550152X 24 A 665050550152 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri interne catre
operatorii economici
01/01/2014 RO08TREZ24A665050550153X 24 A 665050550153 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru Finantarea
lucrarilor de paza si intretinere la
Combinatul Minier Krivoi Rog Ucraina
01/01/2014 RO24TREZ24A665050550154X 24 A 665050550154 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri pentru achitarea
obligatiilor restante catre furnizorii de
energie termica si ale centralelor de
termoficare
01/01/2014 RO97TREZ24A665050550201X 24 A 665050550201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii si cotizatii la
organisme internationale
01/01/2014 RO16TREZ24A665050550202X 24 A 665050550202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cooperare economica
internationala
01/01/2014 RO32TREZ24A665050550203X 24 A 665050550203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Asistenta pentru dezvoltare
alocata în strainatate
01/01/2014 RO48TREZ24A665050550204X 24 A 665050550204 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte transferuri curente in
strainatate
01/01/2014 RO64TREZ24A665050550205X 24 A 665050550205 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributia Romaniei la Fondul

Pag. 55 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
European pentru Dezvoltare
01/01/2014 RO48TREZ24A665050550301X 24 A 665050550301 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii din taxe vamale
01/01/2014 RO80TREZ24A665050550303X 24 A 665050550303 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii din sectorul
zaharului
01/01/2014 RO96TREZ24A665050550304X 24 A 665050550304 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii din resursa TVA
01/01/2014 RO15TREZ24A665050550305X 24 A 665050550305 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii pentru
corectia/rabatul acordat Marii Britanii
01/01/2014 RO31TREZ24A665050550306X 24 A 665050550306 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii din resursa VNB
01/01/2014 RO47TREZ24A665050550307X 24 A 665050550307 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii suplimentare si
neprevazute
01/01/2014 RO95TREZ24A665050550310X 24 A 665050550310 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii pentru reducerile în
favoarea Tarilor de jos si Suediei
01/01/2014 RO96TREZ24A665050550401X 24 A 665050550401 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume virate la Fondul temporar
pentru restructurarea industriei zaharului
în Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO15TREZ24A665050550402X 24 A 665050550402 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributia Romaniei la Fondul de
Cercetare pentru Carbune si Otel
01/01/2014 RO31TREZ24A665050550403X 24 A 665050550403 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plata contributiei anuale de
membru la întreprinderea comuna europeana
pentru ITER si pentru dezvoltarea energiei
de fuziune
01/01/2014 RO96TREZ24A665050560101X 24 A 665050560101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO15TREZ24A665050560102X 24 A 665050560102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO31TREZ24A665050560103X 24 A 665050560103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO47TREZ24A665050560104X 24 A 665050560104 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up (Fondul European
de Dezvoltare Regionala)
01/01/2014 RO47TREZ24A665050560201X 24 A 665050560201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO63TREZ24A665050560202X 24 A 665050560202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul Social European)
01/01/2014 RO79TREZ24A665050560203X 24 A 665050560203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
Social European)
01/01/2014 RO95TREZ24A665050560204X 24 A 665050560204 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up (Fondul Social
European)
01/01/2014 RO95TREZ24A665050560301X 24 A 665050560301 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO14TREZ24A665050560302X 24 A 665050560302 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul de Coeziune)
01/01/2014 RO30TREZ24A665050560303X 24 A 665050560303 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO46TREZ24A665050560304X 24 A 665050560304 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up (Fondul de
Coeziune)
01/01/2014 RO46TREZ24A665050560401X 24 A 665050560401 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO62TREZ24A665050560402X 24 A 665050560402 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European Agricol de Dezvoltare
Rurala)
01/01/2014 RO78TREZ24A665050560403X 24 A 665050560403 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European Agricol de Dezvoltare Rurala)
01/01/2014 RO94TREZ24A665050560501X 24 A 665050560501 SANATATE - Alte institutii si actiuni

Pag. 56 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO13TREZ24A665050560502X 24 A 665050560502 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO29TREZ24A665050560503X 24 A 665050560503 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European pentru Pescuit)
01/01/2014 RO45TREZ24A665050560601X 24 A 665050560601 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO61TREZ24A665050560602X 24 A 665050560602 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO77TREZ24A665050560603X 24 A 665050560603 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Garantare Agricola)
01/01/2014 RO93TREZ24A665050560701X 24 A 665050560701 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO12TREZ24A665050560702X 24 A 665050560702 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO28TREZ24A665050560703X 24 A 665050560703 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul de Asistenþã pentru
Preaderare)
01/01/2014 RO44TREZ24A665050560801X 24 A 665050560801 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO60TREZ24A665050560802X 24 A 665050560802 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO76TREZ24A665050560803X 24 A 665050560803 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(Instrumentul European de Vecinãtate ºi
Parteneriat)
01/01/2014 RO92TREZ24A665050560901X 24 A 665050560901 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO11TREZ24A665050560902X 24 A 665050560902 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO27TREZ24A665050560903X 24 A 665050560903 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondului
European pentru Refugiati)
01/01/2014 RO43TREZ24A665050561001X 24 A 665050561001 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondului
European de Returnare)
01/01/2014 RO59TREZ24A665050561002X 24 A 665050561002 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului European de Returnare)
01/01/2014 RO75TREZ24A665050561003X 24 A 665050561003 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondului
European de Returnare)
01/01/2014 RO91TREZ24A665050561101X 24 A 665050561101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondului
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO10TREZ24A665050561102X 24 A 665050561102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului European de integrare a
resortisantilor tarilor terte)
01/01/2014 RO26TREZ24A665050561103X 24 A 665050561103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondului
European de integrare a resortisantilor
tarilor terte)
01/01/2014 RO42TREZ24A665050561201X 24 A 665050561201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO58TREZ24A665050561202X 24 A 665050561202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondului Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO74TREZ24A665050561203X 24 A 665050561203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondului
Frontierelor Externe)
01/01/2014 RO90TREZ24A665050561301X 24 A 665050561301 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (facilitate

Pag. 57 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
Schengen)
01/01/2014 RO09TREZ24A665050561302X 24 A 665050561302 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO25TREZ24A665050561303X 24 A 665050561303 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(facilitate Schengen)
01/01/2014 RO41TREZ24A665050561401X 24 A 665050561401 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Facilitatea
de Tranzitie)
01/01/2014 RO57TREZ24A665050561402X 24 A 665050561402 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO73TREZ24A665050561403X 24 A 665050561403 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(Facilitatea de Tranzitie)
01/01/2014 RO89TREZ24A665050561501X 24 A 665050561501 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO08TREZ24A665050561502X 24 A 665050561502 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Alte programe comunitare finantate in
perioada 2007-2013)
01/01/2014 RO24TREZ24A665050561503X 24 A 665050561503 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Alte
programe comunitare finantate in perioada
2007-2013)
01/01/2014 RO40TREZ24A665050561601X 24 A 665050561601 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO56TREZ24A665050561602X 24 A 665050561602 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Alte facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO72TREZ24A665050561603X 24 A 665050561603 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Alte
facilitati si instrumente postaderare)
01/01/2014 RO88TREZ24A665050561701X 24 A 665050561701 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Mecanismul
financiar SEE)
01/01/2014 RO07TREZ24A665050561702X 24 A 665050561702 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO23TREZ24A665050561703X 24 A 665050561703 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(Mecanismul financiar SEE)
01/01/2014 RO39TREZ24A665050561801X 24 A 665050561801 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Mecanismul
financiar norvegian)
01/01/2014 RO55TREZ24A665050561802X 24 A 665050561802 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO71TREZ24A665050561803X 24 A 665050561803 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(Mecanismul financiar norvegian)
01/01/2014 RO87TREZ24A665050561901X 24 A 665050561901 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Programului
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO06TREZ24A665050561902X 24 A 665050561902 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO22TREZ24A665050561903X 24 A 665050561903 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile
(Programului Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO38TREZ24A665050562001X 24 A 665050562001 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Asistenta
tehnica în cadrul programelor operationale,
altele decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO54TREZ24A665050562002X 24 A 665050562002 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Asistenta tehnica în cadrul programelor
operationale, altele decât Programul
Operational Asistenta Tehnica)
01/01/2014 RO70TREZ24A665050562003X 24 A 665050562003 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Asistenta
tehnica în cadrul programelor operationale,
altele decât Programul Operational Asistenta
Tehnica)
01/01/2014 RO70TREZ24A665050562100X 24 A 665050562100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri de fonduri din

Pag. 58 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
bugetul de stat catre bugetele locale
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO21TREZ24A665050562200X 24 A 665050562200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare
01/01/2014 RO69TREZ24A665050562300X 24 A 665050562300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte cheltuieli ocazionate de
implementarea programelor cu finantare din
FEN
01/01/2014 RO20TREZ24A665050562400X 24 A 665050562400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cofinantarea asistentei
financiare nerambursabile post aderare de la
Comunitatea Europeana
01/01/2014 RO84TREZ24A665050562501X 24 A 665050562501 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Programul
de cooperare elvetiano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO03TREZ24A665050562502X 24 A 665050562502 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Programul de cooperare elvetiano-roman
vizând reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO19TREZ24A665050562503X 24 A 665050562503 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Programul
de cooperare elvetiano-roman vizând
reducerea disparitatilor economice si
sociale în cadrul Uniunii Europene extinse)
01/01/2014 RO35TREZ24A665050562601X 24 A 665050562601 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO51TREZ24A665050562602X 24 A 665050562602 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO67TREZ24A665050562603X 24 A 665050562603 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
European de Ajustare la Globalizare)
01/01/2014 RO83TREZ24A665050562701X 24 A 665050562701 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Asistenta
tehnica pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO02TREZ24A665050562702X 24 A 665050562702 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Asistenta tehnica pentru mecanismele
financiare SEE)
01/01/2014 RO18TREZ24A665050562703X 24 A 665050562703 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Asistenta
tehnica pentru mecanismele financiare SEE)
01/01/2014 RO34TREZ24A665050562801X 24 A 665050562801 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea nationala (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO50TREZ24A665050562802X 24 A 665050562802 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea externa nerambursabila
(Fondul national pentru relatii bilaterale
aferent mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO66TREZ24A665050562803X 24 A 665050562803 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli neeligibile (Fondul
national pentru relatii bilaterale aferent
mecanismelor financiare SEE)
01/01/2014 RO66TREZ24A665050562900X 24 A 665050562900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli din sumele primite în
cadrul mecanismului top up
01/01/2014 RO17TREZ24A665050563000X 24 A 665050563000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
din sumele primite în cadrul mecanismului
top up catre bugetele locale
01/01/2014 RO65TREZ24A665050563100X 24 A 665050563100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Transferuri din bugetul de stat
catre ONG-uri, societati comerciale,
institutii publice finantate partial sau
integral din venituri proprii si alti
beneficiari de drept public sau privat
necesare sustinerii derularii proiectelor
finantate din FEN postaderare, din sumele
încasate în cadrul procedurii top up

Pag. 59 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
01/01/2014 RO30TREZ24A665050570100X 24 A 665050570100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Asigurari sociale
01/01/2014 RO94TREZ24A665050570201X 24 A 665050570201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Ajutoare sociale in numerar
01/01/2014 RO13TREZ24A665050570202X 24 A 665050570202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Ajutoare sociale in natura
01/01/2014 RO29TREZ24A665050570203X 24 A 665050570203 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Tichete de cresa
01/01/2014 RO45TREZ24A665050570204X 24 A 665050570204 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Tichete cadou acordate pentru
cheltuieli sociale
01/01/2014 RO27TREZ24A665050590100X 24 A 665050590100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Burse
01/01/2014 RO75TREZ24A665050590200X 24 A 665050590200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Ajutoare pentru daune provocate
de calamitatile naturale
01/01/2014 RO26TREZ24A665050590300X 24 A 665050590300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea partidelor politice
01/01/2014 RO74TREZ24A665050590400X 24 A 665050590400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijinirea organizatiilor
cetatenilor apartinand minoritatilor
nationale altele decat cele care primesc
subventii de la bugetul de stat
01/01/2014 RO25TREZ24A665050590500X 24 A 665050590500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea unor programe si
proiecte interetnice si combatere a
intolerantei
01/01/2014 RO73TREZ24A665050590600X 24 A 665050590600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Producerea si distribuirea
filmelor
01/01/2014 RO24TREZ24A665050590700X 24 A 665050590700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sprijinirea activitatii
romanilor de pretutindeni si a
organizatiilor reprezentative ale acestora
01/01/2014 RO72TREZ24A665050590800X 24 A 665050590800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe pentru tineret
01/01/2014 RO23TREZ24A665050590900X 24 A 665050590900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Despagubiri acordate
producatorilor agricoli în caz de calamitati
naturale în agricultura
01/01/2014 RO71TREZ24A665050591000X 24 A 665050591000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fond la dispozitia primului-
ministru pentru sprijinirea comunitatilor
romanesti de pretutindeni
01/01/2014 RO22TREZ24A665050591100X 24 A 665050591100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Asociatii si fundatii
01/01/2014 RO70TREZ24A665050591200X 24 A 665050591200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sustinerea cultelor
01/01/2014 RO21TREZ24A665050591300X 24 A 665050591300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributia statului, pentru
sprijinirea Bisericii Ortodoxe Romane din
afara granitelor
01/01/2014 RO69TREZ24A665050591400X 24 A 665050591400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributia statului la
salarizarea personalului de cult
01/01/2014 RO20TREZ24A665050591500X 24 A 665050591500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Contributii la salarizarea
personalului neclerical
01/01/2014 RO68TREZ24A665050591600X 24 A 665050591600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Poiecte de comunicare, informare
publica si promovarea imaginii si
intereselor românesti peste hotare
01/01/2014 RO19TREZ24A665050591700X 24 A 665050591700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Despagubiri civile
01/01/2014 RO67TREZ24A665050591800X 24 A 665050591800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Despagubiri pentru animale
sacrificate în vederea prevenirii si
combaterii epizootiilor
01/01/2014 RO18TREZ24A665050591900X 24 A 665050591900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Indemnizatia de merit
01/01/2014 RO66TREZ24A665050592000X 24 A 665050592000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume destinate finantarii
programelor sportive realizate de
structurile sportive de drept privat
01/01/2014 RO17TREZ24A665050592100X 24 A 665050592100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Comenzi de stat pentru carti si
publicatii
01/01/2014 RO65TREZ24A665050592200X 24 A 665050592200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Actiuni cu caracter stiintific
si social-cultural
01/01/2014 RO16TREZ24A665050592300X 24 A 665050592300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea Ansamblului

Pag. 60 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
"Memorialul victimelor comunismului si al
rezistentei Sighet"
01/01/2014 RO64TREZ24A665050592400X 24 A 665050592400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea ansamblului
"Memorialul revolutiei - Decembrie 1989" din
Municipiul Timisoara
01/01/2014 RO15TREZ24A665050592500X 24 A 665050592500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume aferente platii creantelor
salariale
01/01/2014 RO63TREZ24A665050592600X 24 A 665050592600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume acordate membrilor
academiilor
01/01/2014 RO14TREZ24A665050592700X 24 A 665050592700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Renta viagera agricola
01/01/2014 RO62TREZ24A665050592800X 24 A 665050592800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Finantarea Schitului romanesc
Prodromu de la Muntele Athos
01/01/2014 RO61TREZ24A665050593000X 24 A 665050593000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Programe si proiecte privind
prevenirea si combaterea discriminarii
01/01/2014 RO12TREZ24A665050593100X 24 A 665050593100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume aferente fondurilor
administrate de Eximbank
01/01/2014 RO60TREZ24A665050593200X 24 A 665050593200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursarea contravalorii unor
servicii de navigatie aeriana
01/01/2014 RO11TREZ24A665050593300X 24 A 665050593300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume destinate mentinerii
navigabilitatii aeronavelor pentru zboruri
speciale
01/01/2014 RO59TREZ24A665050593400X 24 A 665050593400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume alocate pentru întocmirea
documentatiilor cadastrale si a publicitatii
imobiliare pentru bunurile imobiliare aflate
în concesiunea companiei care administraza
infrastructura feroviara
01/01/2014 RO10TREZ24A665050593500X 24 A 665050593500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Sume alocate pentru sprijinirea
construirii de locuinte
01/01/2014 RO18TREZ24A665050650100X 24 A 665050650100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Cheltuieli aferente programelor
cu finantare rambursabila
01/01/2014 RO25TREZ24A665050710101X 24 A 665050710101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Constructii
01/01/2014 RO41TREZ24A665050710102X 24 A 665050710102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Masini, echipamente si mijloace
de transport
01/01/2014 RO57TREZ24A665050710103X 24 A 665050710103 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Mobilier, aparatura birotica si
alte active corporale
01/01/2014 RO04TREZ24A665050710130X 24 A 665050710130 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte active fixe
01/01/2014 RO73TREZ24A665050710201X 24 A 665050710201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rezerve de stat si de mobilizare
01/01/2014 RO08TREZ24A665050710300X 24 A 665050710300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Reparatii capitale aferente
activelor fixe
01/01/2014 RO72TREZ24A665050720101X 24 A 665050720101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Participare la capitalul social
al societatilor comerciale
01/01/2014 RO44TREZ24A665050800100X 24 A 665050800100 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Împrumuturi acordate pentru
obiective aprobate prin conventii bilaterale
si interguvernamentale
01/01/2014 RO92TREZ24A665050800200X 24 A 665050800200 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Împrumuturi pentru persoane cu
statut de refugiat
01/01/2014 RO43TREZ24A665050800300X 24 A 665050800300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Împrumuturi pentru institutii si
servicii publice sau activitati finantate
integral din venituri proprii
01/01/2014 RO91TREZ24A665050800400X 24 A 665050800400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Imprumuturi din bugetul
asigurarilor pentru somaj
01/01/2014 RO42TREZ24A665050800500X 24 A 665050800500 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Imprumuturi acordate pentru
construirea, cumpararea, reabilitarea,
consolidarea si extinderea unor locuinte
01/01/2014 RO90TREZ24A665050800600X 24 A 665050800600 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Microcredite acordate
persoanelor fizice care desfasoara
activitati pe cont propriu, aducatoare de

Pag. 61 din 62
Coduri IBAN ale TREZORERIEI STATULUI - Cheltuieli
13-JAN-14
Data Cont IBAN Cont Sursa Indicator Denumire Functional Data
publicarii scoaterii
venituri, in vederea intretinerii materiale
01/01/2014 RO41TREZ24A665050800700X 24 A 665050800700 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Împrumuturi acordate pentru
protejarea monumentelor istorice
01/01/2014 RO89TREZ24A665050800800X 24 A 665050800800 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Fondul de rulment pentru
acoperirea golurilor temporare de casa
01/01/2014 RO40TREZ24A665050800900X 24 A 665050800900 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Imprumuturi acordate de agentiile
guvernamentale si administrate prin agentii
de credit
01/01/2014 RO78TREZ24A665050803000X 24 A 665050803000 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Alte imprumuturi
01/01/2014 RO10TREZ24A665050810101X 24 A 665050810101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursari de credite externe
contractate de ordonatorii de credite
01/01/2014 RO26TREZ24A665050810102X 24 A 665050810102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursari de credite externe din
fondul de garantare
01/01/2014 RO74TREZ24A665050810105X 24 A 665050810105 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursari de credite aferente
datoriei publice externe locale
01/01/2014 RO90TREZ24A665050810106X 24 A 665050810106 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Diferente de curs aferente
datoriei publice externe
01/01/2014 RO09TREZ24A665050810107X 24 A 665050810107 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Restituiri de capital din
tranzactii cu derivate financiare
01/01/2014 RO58TREZ24A665050810201X 24 A 665050810201 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursari de credite interne
garantate
01/01/2014 RO74TREZ24A665050810202X 24 A 665050810202 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Diferente de curs aferente
datoriei publice interne
01/01/2014 RO25TREZ24A665050810205X 24 A 665050810205 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursari de credite aferente
datoriei publice interne locale
01/01/2014 RO90TREZ24A665050810300X 24 A 665050810300 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursari de credite în contul
imprumuturilor preluate/contractate de MFP
in baza OUG 64/2007
01/01/2014 RO41TREZ24A665050810400X 24 A 665050810400 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Rambursarea împrumuturilor
contractate pentru Finantarea proiectelor cu
finantare UE
13/01/2014 RO04TREZ24A665050850101X 24 A 665050850101 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de functionare a bugetului local
13/01/2014 RO20TREZ24A665050850102X 24 A 665050850102 SANATATE - Alte institutii si actiuni
sanitare - Plati efectuate in anii
precedenti si recuperate in anul curent in
sectiunea de dezvoltare a bugetului local

Pag. 62 din 62