Sunteți pe pagina 1din 4

II.

Sceneta I (personaje: povestitor, Mihuț, Arpad, Rareș, Zulta)

Povestitor: Acum o să mergem într-un sat transilvănean al anului 1918, în Romoșel, pentru a ne
întâlni cu un român al anului 1918, cu Mihuţ, argat la curtea boierului maghiar Arpad. Acesta muncea zi
lumină pe pământurile cruntului boier, aşa cum munciseră şi strămoşii lui sute de ani pentru cei care nu
ştiuseră decât să sece de putere naţia românească transilvăneană. Dar chinurile astea erau pe sfârşite. Prin
toată zona Orăștiei şi Romoșului se anunţase că la Alba Iulia, la 1 decembrie va fi o mare sărbătoare, va fi
ziua în care românii vor vota unirea cu Patria mumă România. Românii urmau să scape de jugul unguresc pe
care-l purtaseră pe umerii lor sute de ani. Şi Mihuţ ştia asta!!!! Aflase de la ceilalţi români din Vaideei
despre momentul măreţ care urma să aibă loc la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918. În fiinţa lui Mihuţ sălăşluia
ca un duh rău, o apăsare neînchipuită. Simţise plecarea oamenilor spre Alba Iulia, locul sfânt unde se
pregătea unirea cea mare a românilor. El nu putea pleca nicicum. Stătea în uşa hambarului de la conacul
boierului, cel care îi era aşternut de noapte şi unde era pregătită masa pentru astâmpărarea foamei. De acolo
se vedeau ferestrele camerei lui Arpad, stăpânul lui cel rău. Într-un târziu se hotărî:
Mihuţ: N-o să stau aşa până vor începe să sclipească stelele şi s-o împlini unirea.
Povestitor: De la gând la faptă a fost o scânteiere de fulger. S-a trezit în pragul conacului, cu ochii
risipiţi de spaimă . L-a văzut pe Zulta, omul de casă al lui Arpad, cum îl priveşte cu ochi duşmănoşi.
Zulta: Ce –i cu tine aicea mă sărăntocule ?
Mihuţ: Vreau să dau faţă cu stăpânul !!! (Zulta vrea sa-l dea afară dar apare boierul )
Arpad: Lasă-l, să vedem ce are pe inimă !!!
Mihuţ: Boierule, vreau să plec mâine la Alba Iulia, alături de toţi fraţii mei, să înfăptuim unirea !!!
(Boierul şi Zulta râd) Arpad: Tu, mă , robul meu, tu o să faci unirea ???
Mihuţ: Eu , şi toţi ca mine, toţi cei care suntem români! Am îndurat prea mult timp grofule, la Alba ne
vom obţine libertatea cea de secole visată de ai mei !!!
Arpad: Ascultă-mă, Mihuţ, tu eşti robul meu, o să faci ce zic eu!!! Şi eu zic că tu nu vei merge la
Alba Iulia ci vei munci la mine de dimineaţa până seara, ca să-ţi câştigi pâinea cea de toate zilele.
Mihuţ: Grofule, te-am ascultat o viaţă, strămoşii mei i-au ascultat pe cei ca tine fără să crâcnească.
Dar eu boierule, nu te voi asculta, ci voi merge la Alba Iulia pentru a împlini şi visul celor din neamul meu,
care au suferit şi nu mai sunt.
Povestitor 1. Atunci supărarea lui Arpad nu mai cunoscu margini. Nu mai reuşi nici măcar să îngaime
ceva. Făcu un semn şi Zulta, care cunoştea înţelesul tuturor semnelor stăpânului, îl târî pe Mihuţ până la
hambar şi acolo îl legă de un stâlp.
Zulta: Aici ai să stai 3 zile, fără apă, fără hrană, până te-oi cuminţi.
Povestitor 2: Mihuţ ştia că peste 3 zile va fi trecând ziua de 1 decembrie 1918, ziua marii Uniri, fără
el, care era legat în conacul boierului. Nu simţea rănile cauzate de funiile nemiloase ce-i intraseră în carne. Îl
durea faptul greu al plecării oamenilor spre Alba. El parcă ar fi fost un trădător. În afara lumii şi într-o
văgăună de unde nu mai întrezărea nici o speranţă. Deodată, în matca aceea de întuneric, uşa hambarului
scârţâi şi o lumină din afară argintie şi rece se pare a lunii, pătrunse ca o lamă de cuţit până la el. Mihuţ îl
vazu în clipa aceea pe Rareş, băieţelul care slujea şi el la conacul boierului. Se apropie şi–i şopti lui Mihuţ.
Rareş : Te doare, nene Mihule !!!
Mihuţ : Nu mai contează, dar dezleagă-mă repede copile!!!
Rareş: Nu pot nene Mihule . M-ar omorî Arpad. Am auzit cum le spunea la oameni să fie cu ochii pe
tine.
Mihuţ: Tu ţii mai mult la boier, decât la mine, Rareş?
Rareş : Cum poţi spune asta, nene Mihule ?
Mihuţ: Dacă nu mă dezlegi asta înseamnă.
Rareş : De ce te-a legat şi de ce vrei să te dezleg?
Mihuţ: Pentru că vreau să plec la Alba Iulia , la unire. Iar lui Arpad nu-i vine la socoteală. E de
datoria mea să fiu acolo , alături de ceilalţi fraţi români . Înţelegi , nu ? Te iau şi pe tine acolo!!!
Povestitor 2 . Rareş îl privea în tăcere. Dar Mihuţ simţi că în bietul copil e mare frământare. Nu se
înşelase. Rareş mai zăbovi o clipă . Atât. Apoi începu să desfacă funiile nemiloase. Nu era uşor. Dar se
străduia din puteri să izbutească. În timp ce lupta cu legăturile , îi zise lui Mihuţ:
Rareş : Gata nene Mihule eşti liber !!! Poţi să mergi la Alba-Iulia!
Mihuţ: Mergem amândoi Rareş!!! După ziua de mâine vom fi liberi cu toţii şi nu vom mai fi slugi la
grofii unguri!!!! Vom fi români ai unei Românii Mari.
Rareş: Da nene Mihule !!!Şi Vom fi stăpâni pe pâmântul nostru strămoşesc!!! Aşa cum au visat
strămoşii nostri!!!
Mihuţ : Da copile !!! Să fim mândri pentru clipele pe care le trăim . No !!! Hai să mergem că nu mai e
timp de pierdut !
Rareş : Da nene Mihule !!! Să mergem !!! Alba Iulia ne aşteaptă !!!!
Povestitor 2 . Zorii zilei îl găsiră pe Mihuţ pe calul lui, aproape de Alba Iulia. Simţea în piept aerul
curat al dimineţii, o dimineaţă cum nu mai văzuseră românii de sute de ani. Ajungând la cetatea de la Alba ,
Mihuţ s-a amestecat în puhoiul de lume prezent acolo.
Povestitor 2: Le multumim colegilor şi mergem mai departe cu manifestarea noastră prezentându-vă
cea de-a doua mini scenetă pe care am pregătit-o, scenetă având ca temă tot Marea Unire şi importanţa
actului istoric înfăptuit la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia.
Povestitor 1: Ne imaginăm că suntem cetăţeni români ai anului 1918. Ne imaginăm că dumneavoastră
sunteţi telespectatori ai unui post de televiziune imaginar, la Viitorul tv. Iar eu sunt cea care vă prezintă
ştirile. Şi în acest moment predau legătura reporterului nostru de teren.

Sceneta II: (un băiat și 8 fete)


Reporter : Bună ziua ....................................... (numele colegului care e povestitor 1)!!! Am preluat
legătura !!! Stimaţi telespectatori ai viitorului ne aflăm într-o casă țărănească alături de o mamă şi de fiicele
ei !!! Haideţi să le cunoaştem mai bine!!! Le vom întreba pe primele 2 româncuţe: Cine sunteţi voi ???
Fata 1: Eu sunt Moldova, provincia întemeiată de voievozii Dragoş şi Bogdan. Sunt palma de pământ
mult iubită de către Alexandru cel Bun şi Ştefan cel Mare !!! Sunt partea de Est a României !!!
Reporter : Dar Tu?
Fata 2 : Eu sunt Ţara Românească, sunt zona de sud a României, sunt Oltenia şi Muntenia !!! Am fost
condusă de mari domnitori precum Basarab I, Mircea cel Bătrân şi alţii… Şi vreau să-i anunț pe spectatorii
dumneavoastră din viitor următoarele : La 24 ianuarie 1859 eu, adică Ţara Românească m-am unit cu sora
mea din est Moldova.
Reporter : Cine v-a unit şi ce a rezultat în urma acestui eveniment???
Fata 1 : Alexandru Ioan Cuza este cel care ne-a unit şi noi am devenit România Mică !!!
Reporter : Haideţi să discutăm şi o altă fetiţă . Tu cine eşti ?
Fata 3 : Eu sunt Dobrogea !!! Teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră !!! Am fost unită cu România
Mică , adică cu surorile mele Ţara Românească şi Moldova, în urma Congresului de la Berlin din iunie-iulie
1878. Acest eveniment s-a întâmplat în timpul domniei lui Carol I.
Reporter : Mulţumesc frumos pentru interviu . Şi acum să vorbim cu o altă soră a voastră !!! Tu cum
te numeşti?
Fata 4 : Eu sunt provincia numită Cadrilater. Mă aflu în Sudul Dubrogei !!! Şi în anul 1913, în timpul
domniei lui Carol I am fost unită cu România !!!
Reporter : Înainte de a vorbi şi cu celelate persoane din această casă vreau să vă informez, stimaţi
telespectatori , următoarele : - În septembrie 1914 regele Carol I moare, după 48 de ani de domnie. Pe tronul
românesc urca nepotul său, Ferdinand. - În periada 1916-1918, România participă la Primul Razboi Mondial,
alături de Antanta (din care fac parte Anglia, Franţa, Rusia) şi împotriva Puterilor Centrale (din care fac
parte Germania şi Austro-Ungaria). - Primul Război Mondial s-a încheiat cu victoria puterilor din alianţa
militară numită Antanta!!! România se găsea aşadar în tabăra învingătorilor!!! Şi acum să continuăm
interviul nostru . Tu cum te numeşti şi care e rolul tău în această mare familie ?
Fata 5 : Eu sunt Basarabia !!! Partea cea mai estică de pământ românesc !!! În data de 27 martie 1918
românii situaţi pe teritoriul dintre râurile Prut şi Nistru, au hotărât, la Chişinău, unirea mea, adică a
Basarabiei cu România. Reporter : Acum vom discuta şi cu tine !!! Ne spui cine eşti ???
Fata 6 : Eu sunt Bucovina !!! Mă aflu în partea de nord a Moldovei !!! În data de 15 noiembrie 1918,
românii din această parte de ţară au hotărât, la Cernăuţi, unirea mea cu Ţara-mumă, România.
Reporter : Mulţumim pentru răspuns !!! Ş acum vom discuta cu ultima dintre aceste copile !!! Cu tine
!!! Te poţi prezenta telespectatorilor nostri viitori ???
Fata 7 : DA, Eu sunt Transilvania sunt şi Banatul, dar şi Maramureşul şi Crişana !!! La data de 1
decembrie 1918, românii din aceste provincii au hotărât, în cadrul Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia,
unirea cu România.
Reporter: Şi de aceea noi la 1 decembrie sărbătorim ziua naţională a României!!! Şi în continuarea
scurtului nostru reportaj vom discuta cu mama acestor copile: cu dumneavoastră, care vă numiti ???
Fata 8 : Mă Numesc ROMÂNIA!!! România Mare!!! Şi da e adevărat!!! Sunt mama tuturor acestor
copile-provincii!!! Toate la un loc sunt eu!!! Sute de ani ele au stat despărţite datorită unor crunţi duşmani!!!
Iar eu am suferit mult!!! Dar, cum după orice furtună răsare soare, aşa a fost şi în viaţa mea !!!
Reporter: Ce vreţi să spuneţi ???
Fata 8 : După sute de ani, la data de 1 decembrie 1918, eu am putut să-mi reîntregesc familia, sa le am
în casa mea pe toate fetele mele, aceste provincii minunate. Pe Moldova, Pe Ţara Românească, pe Dobrogea,
pe Cadrilater, pe Basarabia, pe Bucovina, şi pe Transilvania!!!
Reporter : O Familie Frumoasă aveţi !!! Felicitări România Mare !!! În final ne puteţi spune ce vă
doriţi pentru viitor ???
Fata 8 : Eu, Îmi doresc ca fiicele mele, provincii româneşti, să nu mai fie despărţite niciodaţă !!! Aşa
să ne ajute Dumnezeu !!!
Reporter : Mulţumim tuturor pentru acest interviu !!! ..................................., ai legătura !!!
Povestitor 1: Mulţumim ..................................!!! Am preluat legătura!!! Povestitorii fac finalul
…Mulţumiri tuturor