Sunteți pe pagina 1din 4

Aplicația 1/pagina 49. Dispuneți de următoarele informații referitoare ALFA S.A. la 31.12.

N (lei):

ELEMENTE VALORI CLASIFICARE


Acțiuni deținute în scop speculativ 40.000 A/AC/Investiții pe termen scurt
Amortizarea clădirilor (250.000) Element rectificativ/ (-) A/AI/IC/Terenuri și construcții
Amortizarea mijloacelor de transport (20.000) Element rectificativ/ (-)A/AI/IC/Instalații tehnice și mașini
Autoturism Dacia 120.000 A/AI/IC/Instalații tehnice și mașini
Avansuri acordate furnizorilor de servicii 30.000 A/AC/Creanțe/Creanțe comerciale
Avansuri primite de la clienți 45.000 D/DTS/Avansuri încasate în contul comenzilor
Brevete, licențe, mărci 85.000 A/AI/IN/Concesiuni, brevete, licențe, mărci, alte drepturi și valori similare
Cacao 70.000 A/AC/Stocuri/Materii prime și materiale consumabile (materii prime)
Capital social 600.000 CP
Abonamente plătite în avans 150.000 A/Cheltuieli în avans
Cheltuieli de înregistrare și înmatriculare 15.000 A/AI/IN/Cheltuieli de constituire
Clădiri 650.000 A/AI/IC/Terenuri și construcții
Clienți 145.000 A/AC/Creanțe/Creanțe comerciale
Contribuția la asigurările sociale 40.000 D/DTS/Alte datorii
Creditori diverși 55.000 D/DTS/Alte datorii
Cutii pentru ambalat bomboane 20.000 A/AC/Stocuri/Materii prime și materiale consumabile (materiale pentru
ambalat)
Disponibil în cont la bancă 175.000 A/AC/Casa și conturile la bănci
Echipamente de lucru (halate) 75.000 A/AC/Stocuri/Materii prime și materiale consumabile (obiecte de inventar)
Fond comercial 150.000 A/AI/IN
Furnizori 80.000 D/DTS/Datorii comerciale
Impozite și taxe datorate 140.000 D/DTS/Alte datorii
Împrumuturi acordate altor societăți 60.000 A/AI/IF/Creanțe imobilizate sau Împrumuturi acordate pe termen lung
Împrumuturi pe termen lung de la bănci, din care 25.000 525.000 500.000 D/DTL/Sume datorate instituțiilor de credit (Credite bancare pe
rambursabile în N+1 termen lung)
25.000 D/DTS/Sume datorate instituțiilor de credit (Credite bancare pe
termen lung)
ELEMENTE VALORI CLASIFICARE
Lingurițe 30.000 A/AC/Stocuri/Materii prime și materiale consumabile (obiecte de inventar)
Numerar în casierie 20.000 A/AC/Casa și conturile la bănci
Prăjituri 120.000 A/AC/Stocuri/Produse finite și mărfuri (produse finite)
Prime de capital 30.000 CP
Provizioane pentru litigii 125.000 D/Provizioane
Rezerva legală 80.000 CP/Rezerve
Rezultat din exercițiul curent (profit) 120.000 CP/Rezultatul exercițiului
Repartizarea profitului 100.000 Element rectificativ/ (-)CP
Salarii datorate 300.000 D/DTS/Alte datorii
Terenuri 400.000 A/AI/IC/Terenuri și construcții
Chirii încasate în avans 100.000 D/Venituri în avans
Zahăr 55.000 A/AC/Stocuri/Materii prime și materiale consumabile (materii prime)

a. Clasificați elementele de mai sus în principalele categorii de active, datorii și capitaluri proprii;
b. Întocmiți bilanțul (format simplificat: primul și al doilea nivel de clasificare se completează obligatoriu, dar pe nivelul al treilea de clasificare nu se
scriu elementele cu valoarea zero).
ATENȚIE! Dacă se alege întocmirea bilanțului în format orizontal, se vor calcula (obligatoriu) indicatorii Active circulante nete/Datorii curente nete și
Total activ minus datorii pe termen scurt, specifici bilanțului listă.

Folosind datele din bilanț:


Active circulate nete, respectiv datorii curente nete = Active circulante + Cheltuieli în avans – Datorii pe termen scurt – Venituri în avans (sume pe termen
scurt, exclusiv subvenții pentru investiții) = 780.000 + 150.000 – 685.000 – 100.000 = 145.000 (denumire: Active circulante nete – indicatorul are valoare
pozitivă)
Total activ minus datorii pe termen scurt = Active imobilizate + Active circulate nete, respectiv datorii curente nete = 1.210.000 + 145.000 = 1.355.000
Bilanț simplificat (format cont/orizontal) întocmit la data de 31.12.N
Active Valori Capitaluri proprii şi datorii Valori
N-1 N N-1 N
A. ACTIVE IMOBILIZATE 1.210.000 A. CAPITALURI PROPRII 730.000
I. Imobilizări necorporale 250.000 I. Capital social 600.000 600.000
Cheltuieli de constituire 15.000 15.000 Acțiuni proprii
Fond comercial 150.000 150.000 II. Prime de capital 30.000 30.000
Concesiuni, brevete, licențe... 85.000 85.000 III. Rezerve din reevaluare 0
II. Imobilizări corporale 900.000 IV. Rezerve 80.000
Terenuri și construcții 650.000 - 250.000 + 400.000 800.000 Rezerve legale 80.000

Nu există informații – nu se completează

Nu există informații – nu se completează


Instalații tehnice și mașini 120.000 - 20.000 100.000 V. Rezultat reportat 0
III. Imobilizări financiare 60.000 VI. Rezultatul exercițiului Profit 120.000 120.000
Împrumuturi acordate pe termen lung (Creanțe imobilizate) 60.000 60.000 Repartizarea profitului (100.000) (-) (100.000)
B. ACTIVE CIRCULANTE 780.000 B. PROVIZIOANE 125.000 125.000
I. Stocuri 370.000 C. DATORII 1.185.000
Materii prime și materiale consumabile 70.000 + 20.000 + 75.000 + 250.000 I. Datorii pe termen lung 500.000
30.000 + 55.000
Produse finite și mărfuri 120.000 120.000 Sume datorate instituțiilor de credit 500.000
500.000
II. Creanțe 175.000 II. Datorii pe termen scurt 685.000
Creanțe comerciale 30.000 + 145.000 175.000 Sume datorate instituțiilor de credit 25.000
25.000
III. Investiții pe termen scurt 40.000 40.000 Datorii comerciale 80.000 80.000
IV. Casa și conturile la bănci 175.000 + 20.000 195.000 Avansuri încasate în contul comenzilor 45.000
45.000
C. CHELTUIELI ÎN AVANS 150.000 150.000 Alte datorii 40.000 + 55.000 +140.000 + 535.000
300.000
D. VENITURI ÎN AVANS 100.000 100.000
Total activ (A+B+C) 2.140.000 Total capitaluri proprii şi datorii 2.140.000
(A+B+C+D)