Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeeu” din Cahul

Facultatea: Economie, Informatică şi Matematică


Catedra Finanţe şi Evidenţă Contabilă
Specialitatea: Contabilitate

Coordonator la teza de licenţă:


Lector super. universitar , Donea Sofia

Studentul anului III, Gr. C1201:


Crăciun Dorin

Cahul
2015
JUSTIFICAREA ALEGERII TEMEI LUCRĂRII DE LICENŢĂ

În contextul activităţii defăşurate, un agent economic intră în relaţii cu terţe


persoane fizice sau juridice, din interiorul sau din exteriorul întreprinderii.
Aceste relaţii comerciale, din punct de vedere contabil, se concretizează în
două categorii patrimoniale distincte - creanţe şi datorii.
- promovarea unei comunicări financiare eficiente menită să satisfacă
cerinţele şi exigenţele utilizatorilor de informaţie contabilă, trebuie să
preocupe managementul societăţilor comerciale în contextul unei pieţe
concurenţiale complexe;
- criza economică, manifestată în toate domeniile vieţii economice, a
determinat conducerea societăţilor comerciale să analizeze cu deosebită
atenţie politicile de gestionare eficientă a relaţiilor comerciale derulate;
Prezenta lucrare are ca scop cunoaşterea şi analiza problematicii
de contabilizare a datoriilor şi creanţelor comerciale la S.A.
„Bere-Unitanc”.

Crăciun Dorin
Obiectivele principale urmărite în cuprinsul lucrării:

identificarea existenţei politicilor contabile privitoare la


datoriile şi creanţele comerciale ale SA „Bere-Unitanc” -
instrument
1. de gestionare şi control al administratorilor
asupra operaţiunilor economice ale societăţii;

identificarea conformităţii organizării şi conducerii


contabilităţii
2. datoriilor şi creanţelor comerciale cu
politicile contabile stabilite în domeniu

identificarea modalităţilor de recunoaştere şi evaluare


a datoriilor
3. şi creanţelor comerciale la S.A „Bere-
Unitanc”

Crăciun Dorin
stabilirea evidenţierii utilizării ajustărilor pentru
deprecierea
4. creanţelor şi datoriilor;

stabilirea situaţiilor de acordare a reducerilor comerciale


şi financiare
5. terţilor, a modului de înregistrare contabilă
a acestora, precum şi a influenţei lor asupra rezultatului;

identificarea unei modalităţi informatice de


urmărire6. şi control a datoriilor şi creanţelor
comerciale ale S.A „Bere-Unitanc”

Crăciun Dorin
Cuprins:

 CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE ŞI


DATORIILE COMERCIALE.

 CAPITOLUL 2. CONTABILITATEA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR


COMERCIALE LA ÎNTREPRINDEREA S.A „BERE-UNITANC”

 CAPITOLUL 3. AUDITUL CREANŢELOR ŞI DATORIILOR LA S.A


„BERE-UNITANC”

 CAPITOLUL 4. CONCLUZII,

CONTRIBUŢII PERSONALE ŞI PROPUNERI

Crăciun Dorin
CAPITOLUL 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND CREANŢELE
ŞI DATORIILE COMERCIALE

 Relaţiile comerciale curente se concretizează,


în contabilitate, în două categorii distincte, şi
anume:
- apariţia şi stingerea drepturilor de
creanţă - componente ale activelor;
-apariţia şi stingerea angajamentelor de
plată, respectiv ale obligaţiilor sau a datoriilor
– componente ale pasivelor entităţii

Crăciun Dorin
Relaţia de decontare cu terţii este reprezentată în figura
următoare:

Figura 1.1. Schema generală de contabilizare a unei relaţii de decontare (Sursa: Pop, A., Contabilitatea
financiară românească armonizată cu Directivele contabile europene şi standardele internaţionale de
contabilitate, Editura Intelcredo, Deva 2002, pg. 590)
Criterii de recunoaştere şi evaluare a creanţelor şi datoriilor în contabilitate

Se vând bunuri, NUservicii,


Creanţa se va regăsi la
lucrări care ţin de activitatea
de bază a firmei? Debitori diverşi?
D
A

Creanţa se va înregistra probabil


Există o factură? în structura Clienţi – facturi
de întocmit
D NU
A

S-a vândut către DA Înregistrarea se face la Alte


salariaţi creanţe de personal

N
U

Creanţa se va
consemna la Clienţi

Figura 1.2. Condiţii contabile de recunoaştere a creanţelor (Sursa: Istrate, G., Contabilitatea
nu-i doar pentru contabili, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pg. 83)
Obligaţia înregistrată este o Nu se recunoaşte nici o datorie.
NU Poate fi înregistrat un angajament
obligaţie actuală?
eventual, evidenţiat în afara
D bilanţului
A

Obligaţia actuală
NUpoate fi evaluată
respectivă Nu se recunoaşte nici o datorie; cel
în mod credibil? mult se înregistrează un
D
A
angajament eventual

Obligaţia este generată


NUeveniment
de un Se recunoaşte un angajament
trecut? eventual până la momentul
D
confirmării datoriei prin existenţa
A
evenimentului generator
Entitatea se aşteaptă la
NU de resurse
diminuări Se recunoaşte un angajament
pentru achitarea datoriei? eventual
D
A

Se recunoaşte o
datorie în contabilitate
Figura 1.3. Condiţii contabile de recunoaştere a datoriilor (Sursa: Istrate, G., Contabilitatea nu-i doar pentru contabili,
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pg. 46)
Reduceri de preţ acordate în relaţiile comerciale

Reducerile comerciale acordate partenerilor îmbracă următoarele


forme:

√ rabatul reprezintă reducerea aplicată de catre furnizor asupra


preţului de vânzare pentru calitatea inferioară a bunurilor livrate;

√ remiza reprezintă reducerea pe care furnizorul o acordă pentru


importanţa cumpărătorului în clientela acestuia, fidelitatea clientului,
volumul mare al unor comenzi;

√ risturnul este o reducere ce poate fi acordată pentru depăşirea


unui plafon valoric anual al cumpărărilor stabilit prin contract zi
Schematic reducerile de preţ pot fi reprezentate astfel:

Crăciun Dorin
START

Valoarea brută a bunurilor sau a serviciilor

(-) Rabat

(-) Remiză

(-) Risturn

NET COMERCIAL

(-) Scont de decontare

NET FINANCIAR

(+) Taxa pe valoarea adăugată

NET DE PLATĂ
(total factură)

STOP
Figura 1.4. Reprezentarea schematică a reducerilor de preţ (Sursa: adaptat după: Cotigă, G.C., Facturarea reducerilor
comerciale şi financiare, Revista Gestiunea şi contabilitatea firmei, nr. 4, Editura Tribuna Economică, Bucureşti, 2006, pg. 28.)
Influenţa reducerilor de preţ asupra profitului
Tabelul 1.1. Variaţia profitului la practicarea unui adaos comercial şi a unor reduceri comerciale ridicate
Preţ de Pa (%) Adaos Pr (%) Reducerea Preţ de Profit
achiziţie comercial comercială vânzare
0 1 2 3 4 5 7=2-4
5.000 50 2500 65 4875 2625 -2375
5.000 60 3000 65 5200 2800 -2200
5.000 70 3500 65 5525 2975 -2025
5.000 80 4000 65 5850 3150 -1850
5.000 90 4500 65 6175 3325 -1675
5.000 100 5000 65 6500 3500 -1500
5.000 110 5500 65 6825 3675 -1325
5.000 120 6000 65 7150 3850 -1150
5.000 130 6500 65 7475 4025 -975
5.000 140 7000 65 7800 4200 -800
5.000 150 7500 65 8125 4375 -625
5.000 160 8000 65 8450 4550 -450
5.000 170 8500 65 8775 4725 -275
5.000 180 9000 65 9100 4900 -100
5.000 185 9250 65 9262 4988 -12
5.000 186 9300 65 9295 5005 5
5.000 190 9500 65 9425 5075 75
5.000 200 10000 65 9750 5250 250

Costache Alexandru
Tabelul nr.1.2. Variaţia profitului la practicarea unui adaos comercial
ponderat
şi a unor reduceri comerciale scăzute
Preţ de Pa (%) Adaos Pr (%) Reducerea Preţ de Profit
achiziţie comercial comercială vânzare
0 1 2 3 4 5 7=2-4

5.000 3 150 5 257,5 4892,5 -107,5


5.000 5 250 5 262,5 4987,5 -12,5
5.000 6 300 5 265 5035 35
5.000 10 500 5 275 5225 225
5.000 20 1000 5 300 5700 700
5.000 30 1500 5 325 6175 1175
5.000 40 2000 5 350 6650 1650
5.000 50 2500 5 375 7125 2125
5.000 60 3000 5 400 7600 2600
5.000 70 3500 5 425 8075 3075
5.000 80 4000 5 450 8550 3550
5.000 90 4500 5 475 9025 4025
5.000 100 5000 5 500 9500 4500
5.000 200 10000 5 750 14250 9250

Costache Alexandru
Concluzie:
- Analiza efectuată conduce la constatarea că nu se obţine un profit
ridicat la practicarea unui adaos comercial egal cu procentul
reducerii comerciale.

-la un procent de reducere comercială mare, procentul de adaos comercial


trebuie să fie foarte mare pentru a obţine profit (de exemplu de 200%), însă
scopul unei societăţi comerciale nu este de a practica un adaos comercial
foarte mare.

- la o reducere comercială mică se poate practica un adaos comercial, de


asemenea, mic, dar care să depăşească valoarea procentului de reducere
comercială pentru a obţine profit (de exemplu 6%)
Tabelul nr.1.3 Valori pentru procentul de reducere şi
procentul de adaos comercial
Pr (%) Pa (%)
0 0
3 3,09
5 5,26
50 100
65 185,71
100 -

Costache Alexandru
CAPITOLUL 2 . PREZENTAREA SOCIETĂŢII SC REBELS SRL

Obiectul de activitate al SC REBELS GROUP SRL este cel prevăzut în


statutul societăţii şi anume: Cod CAEN 2009 - 4618 - Intermedieri în
comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

Figura 2.1 Reprezentarea grafică a principalilor indicatori din bilanţul


contabil al SC REBELS SRL

Costache Alexandru
Figura 2.1 Reprezentarea grafică a principalilor indicatori din contul de profit şi
pierdere al SC REBELS SRL

Costache Alexandru
CAPITOLUL 3. ANALIZA CONTABILITĂŢII CREANŢELOR ŞI
DATORIILOR LA SC REBELS SRL
3.3. Reflectarea în contabilitatea societăţii SC REBELS SRL a principalelor
operaţiuni economice privind creanţele şi datoriile comerciale

Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior


facturării, indiferent de perioada la care se referă, se evidenţiază distinct în
contabilitate, pe seama conturilor de terţi

Prin urmare, societatea REBELS SRL, în data de 15.07.2010, înregistrează de la


clientul STARCOM SRL un rabat de 10% asupra valorii marfurilor achiziţionate pentru
defectele de calitate reclamate (valoarea marfurilor achiziţionate este de 10.000 lei)
Reflectarea în contabilitatea SC REBELS SRL a rabatului de 10% primit, în
15.07.2010, este următoarea:

401 = 609 1.000 lei

„Furnizori” „Reduceri
comerciale primite”
Prezentarea în contul de profit şi pierdere al SC REBELS SRL a cheltuielilor de
exploatare:

Denumirea indicatorilor Nr. Exerciţiul financiar


rd. Precedent Curent

A 1 2
5 a) Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 13 x 10.000
Reduceri comerciale primite 16 x 1.000
Cheltuieli de exploatare –TOTAL 9.000
(rd. 12 la 15-16+17+20+25+26)

La rândul său, societatea REBELS SRL acordă un rabat de 20% pentru defectele
constatate la mărfurile vândute către clientul SC ENERGO SA (veniturile din
vânzarea mărfurilor sunt de 10.000 lei). Reflectarea în contabilitate a reducerii
comerciale acordate este următoarea:
CONCLUZII

asigurarea unei fundamentări riguroase a deciziilor privind creditele comerciale,


acordarea reducerilor comerciale şi modalitatea de evidenţiere în contabilitate a
acestora, precum şi a influenţelor acestora asupra rezultatului, astfel încât să se
asigure o imagine cât mai fidelă a informaţiei contabile privitoare la datoriile şi
creanţele comerciale;

promovarea unor noi căi şi mecanisme de afirmare a tratamentelor şi tehnicilor


contabile de evidenţiere şi gestionare a relaţiilor cu terţii, în cadrul societăţilor
comerciale ce desfăşoară activitate de comerţ specializat în vânzarea produselor cu
caracter specific

formularea unor politici contabile clare pentru înregistrarea analitică şi sintetică a


datoriilor şi creanţelor entităţii

Costache Alexandru
CONTRIBUŢII PERSONALE

1. Clarificări conceptuale şi metodologice privind înregistrarea datoriilor


şi creanţelor comerciale în contabilitatea societăţilor comerciale cu
activitate de comerţ.

2. Analiza activităţii societăţii REBELS SRL, a mediului de afaceri în


care activează, precum şi a principalilor indicatori de caracterizare a
structurilor de creanţe şi datorii comerciale.

3. Realizarea unei analize privind existenţa politicilor contabile ale


entităţii, în general, şi a celor referitoare la structurile de creanţe şi
datorii comerciale, în special, la SC REBELS SRL şi stabilirea
conformităţii cu reglementările legale în vigoare.

4. Stabilirea conformităţii cu reglementările contabile aplicabile a


criteriilor ce stau la baza recunoaşterii datoriilor şi creanţelor
comerciale în contabilitatea SC REBELS SRL
CONTRIBUŢII PERSONALE

5. Realizarea unei analize privind acordarea reducerilor comerciale şi


financiare şi modul de evidenţiere al lor în contabilitatea SC REBELS
SRL.

6. Realizarea unui studiu de caz privind influenţa acordării


reducerilor comerciale asupra profitului pentru activitatea referitoare
la vânzările cu amănuntul.

7. Realizarea unei analize privind importanţa evidenţierii ajustărilor


pentru deprecierea creanţelor şi datoriilor comerciale în scopul
furnizării unei imagini fidele, credibile şi relevante a activităţii SC
REBELS SRL.

8. Elaborarea unui prototip de sistem expert de asistare a deciziei în vederea acordării


reducerilor de preţ

Costache Alexandru
CONCLUZIE FINALĂ

Considerăm că acest demers ştiinţific se alătură


preocupărilor menite să contribuie la perfecţionarea
activităţilor din domeniul gestionării relaţiilor cu clienţii,
urmăririi şi înregistrării în contabilitate a tranzacţiilor
comerciale realizate cu terţii. Studiul efectuat în vederea
elaborării unui produs util profesioniştilor contabili, poate
constitui un răspuns la multiplele întrebări ce pot fi
formulate pe tema recunoaşterii creanţelor şi datoriilor şi
a gestiunii acestora.
VĂ MULŢUMESC!

Costache Alexandru