Sunteți pe pagina 1din 6

__________________________________________________________________________________________

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE


LA FINALUL CLASEI a II-a
2019

Test 2

CITIT

Judeţul / sectorul...........................................................................................

Localitatea......................................................................................................

Şcoala.............................................................................................................

Numele şi prenumele elevei / elevului.........................................................

.........................................................................................................................

Clasa a II-a.....................

Băiat Fată
Citește textul de mai jos cu atenție, pentru a răspunde la întrebări.

Făt-Frumos iese din poveste


fragment adaptat după Silvia Kerim

Bunica veni să-i aducă nepotului o farfuriuță cu fructe.


Văzând dezordinea din cameră, spuse:
‒ Știu că astăzi Făt-Frumos va ieși dintr-o poveste și cred că va
trece prin camera ta. El nu bate niciodată la ușă... așa că trebuie să
fii oricând pregătit pentru o vizită!
Băiatului îi plăcea să cumpere lapte, să strângă masa și să
șteargă praful, dar i se părea complicat să facă ordine.
Gândindu-se la spusele bunicii, începu să facă ordine. Chiar
înainte să termine, îl văzu pe Făt-Frumos străbătând camera. Era
înalt, purta o pelerină roșie și o coroană aurie pe cap. Admiră ordinea
din cameră și porni spre altă poveste.
Băiatul se așeză impresionat pe scaun. Tocmai o văzuse pe
bunică zâmbind fericită …

Test 2 – Citit
EN II – 2019 Pagina 3 din 6
1. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
Care este titlul textului citit?

a) „A venit Făt-Frumos”;
b) „Băiatul cel harnic și ordonat‟;
c) „Bunica și nepotul‟;
d) „Făt-Frumos iese din poveste‟.
Nu se completează de către elev
COD
1.

2. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Pentru ce a venit bunica în camera nepotului?

a) ca să îl ajute să facă ordine în cameră;


b) ca să îi aducă o farfuriuță cu fructe;
c) ca să îl ajute să strângă masa;
d) ca să îl roage să șteargă praful.
Nu se completează de către elev
COD
2.

3. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a văzut bunica în camera băiatului atunci când i-a adus fructele?

a) dezordine;
b) farfuriuța;
c) scaunul;
d) ordine.
Nu se completează de către elev
COD
3.

Test 2 – Citit
EN II – 2019 Pagina 4 din 6
4. Scrie, pe spațiul de mai jos, două acțiuni care îi plăceau băiatului.

a) __________________________________________________________________
b) __________________________________________________________________

Nu se completează de către elev


COD
4.

5. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Cine purta o pelerină roșie și o coroană aurie pe cap?

a) bunica;
b) băiatul;
c) Făt-Frumos;
d) nepotul.
Nu se completează de către elev
COD
5.

6. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.


Ce a făcut Făt-Frumos în camera băiatului?

a) a făcut ordine;
b) a strâns masa;
c) a admirat camera;
d) a șters praful.
Nu se completează de către elev
COD
6.

Test 2 – Citit
EN II – 2019 Pagina 5 din 6
7. Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect.
De ce a trecut Făt-Frumos prin camera băiatului?

a) ca să facă ordine în cameră;


b) ca să mănânce fructele;
c) ca să pornească spre o altă poveste;
d) ca să șteargă praful și să strângă masa.
Nu se completează de către elev
COD
7.

8. Completează spaţiile libere cu informaţiile care lipsesc.

Băiatul se așeză _______________________ pe scaun. Tocmai o văzuse pe


_______________________ zâmbind fericită.

Nu se completează de către elev


COD
8.

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI!


MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Test 2 – Citit
EN II – 2019 Pagina 6 din 6