Sunteți pe pagina 1din 3

Ттрнр76

Strategii şi metode specifice gândirii critice

Aceste strategii cultivă formarea, folosirea şi dezvoltarea gândirii divergente şi creatoare,


definită prin producţia de soluţii multiple pentru aceeaşi problemă.
Gândirea critică este o condiţie şi o modalitate de realizare a învăţării eficiente cu rol
esenţial în dezvoltarea personalităţii individului. Presupune printre altele:
 formularea de către fiecare elev a unor păreri proprii, eventual originale, referitoare la
o problemă;
 dezbaterea responsabilă a ideilor şi soluţiilor avansate de fiecare individ, în mod
individual sau ca rezultat al muncii în grup;
 alegerea raţională a unei soluţii optime dintre mai multe posibile;
 rezolvarea de probleme în timp optim şi cu eficienţa scontată.
Lucrul cu elevii, în clasă, trebuie astfel realizat, încât să genereze un climat de încredere
care să-i determine să se implice în discutarea / dezbaterea unei idei interesante, în rezolvarea
eficientă a problemelor.

a) Maratonul de scriere

Maratonul de scriere este o tehnică de scriere în cheie, de imaginaţie ghidată, care are
drept scop realizarea unor texte cu parametrii indicaţi, activitate pentru care este nevoie de un
timp mai îndelungat şi de o pregătire temeinică.
După studiul operei epice / dramatice, se formulează un subiect de scriere, care poate fi
abordat din mai multe perspective, atât sub aspect spaţial, cât şi al unei viziuni proprii a
diferitelor personaje din textul dat.
Un maraton se compune din trei sesiuni consecutive cu perioade de timp egale.

I ) Elevii vor redacta un text dintr-o anume perspectivă. De exemplu, după lectura /
studiul poemului ,, Călin(file din poveste)”, de Mihai Eminescu o primă sarcină de scriere ar
putea fi formulată în felul următor:
Imaginează-ţi că eşti Călin ( Zburătorul) şi au trecut 10 ani de la nunta ta cu fata de
împărat. Redactează un text pornind de la următoarele repere:
1.Ce emoţii trăieşti acum?
2.Cum se derulează viaţa voastră?
3.Ce-ţi aminteşti, ce moment nu s-a şters din sufletul tău?

II) Imaginează-ţi că eşti Călin şi ai un nepot (au trecut 20 de ani după nunta ta).
Redactează un text pornind de la următoarele repere :
1.Ce nu poţi uita nici azi din acele zile în care ţi-ai cunoscut fiul ?
2.Ce simţi astăzi, când eşti bunic?
3.Îi spui nepotului tău povestea zburătorului şi a fetei de împărat?
III) Imaginează-ţi că eşti Călin, ai 70-75 de ani, te-ai îmbolnăvit şi stai mult în casă.
Amintirile pun stăpânire pe tine. Redactează un text pornind de la următoarele repere:
1.Ce emoţii trăieşti acum, când amintirile tinereţii te cuprind?
2.De ce crezi că s-a întâmplat aşa atunci? / Ce te-a făcut să procedezi anume aşa?
3.Regreţi ceva?
4.De ar fi să te întorci în timp, ce ai face?

b) Acrostihul

Reprezintă o poezie, o strofă sau enunţuri, ale căror litere iniţiale alcătuiesc un cuvânt,
nume propriu, o dedicaţie, o proproziţie etc.
Exemplu: Alcătuiţi două strofe, pornind de la numele poetului Tudor Arghezi.

Tuturor copiilor
Un gând le-a transmis.
Dorinţe a aprins!
O stea strălucitoare, dulceaţa melancoliei,
Râvnind la gustul copilăriei!

Arzând împrăştie plăcere,


Râzând ne dăruieşte
Gustul mulţumirii –
Haina fericirii!
El domneşte peste cărţi,
Zeu al veşniciei rămâne –
Iubitorul...

Strofele sunt realizate de către o elevă de clasa a VII-a.


Nicoleta – Bona Mocanu - profesor de limba şi literatura română la Şc. ,,Tudor
Arghezi” Năvodari, jud. Constanţa

S-ar putea să vă placă și