Sunteți pe pagina 1din 17

UNIVERSITATEA „PETROL ŞI GAZE” DIN PLOIEŞTI

FALCULTATEA: TEHNOLOGIA PETROLULUI ŞI PETROCHIMIE


SPECIALIZAREA PREȘUCRAREA PETROLULUI SI PETROCHIMIE

PROIECT DE AN
PROCESE DE TRANSFER DE MASĂ
PROIECTAREA TEHNOLOGICĂ A UNEI
INSTALAŢII DE FRACŢIONARE
MULTICOMPONENT

Coordonator: Prep. Ing. Nicolae Marilena


Student: Dobrin Ana-Maria
Anul IV, Grupa 3108

PLOIEŞTI

1
Cuprins
DATE DE PROIECTARE ......................................................................................................................... 3
BILANȚURILE MATERIALE PE CELE TREI COLOANE SI GRADELE DE RECUPERARE A
COMPONENȚILOR .................................................................................................................................. 4
Calculul distribuției componenților în coloana de fracționare ........................................................... 4
PARAMETRII DE OPERARE ................................................................................................................. 7
2.1 Coloana I ............................................................................................................................................ 7
2.2 Coloana II .......................................................................................................................................... 7
2.3 Coloana III......................................................................................................................................... 8
NECESARUL DE ECHILIBRE TEORETICE ....................................................................................... 8
3.1 Determinarea numărului de talere teoretice necesare pentru prima coloana ....................... 8
3.2 Determinarea numărului de talere teoretice necesare pentru prima coloana ....................... 9
3.3 Determinarea numărului de talere teoretice necesare pentru prima coloana ....................... 9
DIAMETRUL ȘI ÎNĂLȚIMEA COLOANELOR ECHIPATE CU UMPLUTURĂ-INELE
RASCHIG .................................................................................................................................................. 10
Coloana I: .............................................................................................................................................. 10
 Calculul Diametrului .................................................................................................................... 10
 Calculul Înălțimii .......................................................................................................................... 10
Coloana II: ............................................................................................................................................... 11
 Calculul Diametrului .................................................................................................................... 11
 Calculul Înălțimii .......................................................................................................................... 12
Coloana III: ........................................................................................................................................... 12
 Calculul Diametrului .................................................................................................................... 12
 Calculul Înălțimii .......................................................................................................................... 13
SARCINILE TERMICE ALE CONDENSATOARELOR ȘI A REFIERBĂTOARELOR .............. 14
Coloana I: ............................................................................................................................................ 14
Coloana II: ........................................................................................................................................... 14
Coloana III: .......................................................................................................................................... 14
NECESARUL DE AGENȚI TERMICI .................................................................................................. 15
Coloana I ................................................................................................................................................ 15
Coloana II .............................................................................................................................................. 15
Coloana II .............................................................................................................................................. 15
BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................................... 17

2
DATE DE PROIECTARE

Alimentare:

 Compozitia:
Component C2 C3 iC4 nC4 iC5 nC5

xfi, fr.masice 0,1802 0,1843 0,1398 0,233 0,1502 0,1126

 Debitul 25 t/an
 Coloanele sunt echipate cu talere cu umplutură inele Raschig.

Conditii de operare:

 Temperaturile din vasele de reflux : 40 oC


 Distributia componetilor cheie:
Coloana I

- Componeti cheie: usor: nC4 greu: iC5

- Grade de recuperare : φcu = 98% φcg = 98,3%

Coloana II

- Componenti cheie: usor: iC4 greu: nC4

- Grade de recuperare: φcu = 96% φcg = 97%

Coloana III

- Componeti cheie: usor: C3 greu: iC4

- Grade de recuperare : φcu = 96% φcg = 0,95

3
BILANȚURILE MATERIALE PE CELE TREI COLOANE SI
GRADELE DE RECUPERARE A COMPONENȚILOR

Calculul distribuției componenților în coloana de fracționare

Fig.1 – Coloana 1 de fracționare amestec multimcomponent

4
Debit alimentare = 25 000 kg/h

Tabel 1.1 – Distribuția componenților între vârf și bază-coloana I


STREAM “F1” STREAM “D1”

Mass
Stream Physical Properties Mass Flowrates, Kg/hr Mass Stream Physical Flowrate Mass
Liquid Composi- Properties Kg/hr Composition
ions Liquid

Rate KG/HR 25000.00 Component Liquid Liquid Rate 16211. Liquid Liquid
KG/HR 4402
Temperature 58.37 C2 2499.2335 0.1000 Tempera- 40.67 2499.233 0.1542
C ture C 2
Pressure 16.43 C3 3750.5465 0.1500 Pressur, 16.25 3750.435 0.2313
BAR BAR 6
Molecular 54.1720 IC4 3749.9295 0.1500 Molecular 47.791 3733.982 0.2303
Weight Weight 7 0
Weight 1.0000 NC4 6249.8824 0.2500 Weight 1.00 6124.710 0.3778
Fraction Fraction 0
Enthalpy 148.0829 IC5 5001.1845 0.2000 Enthalpy - 85.0669 5.2473E-03
KJ/KG KJ/KG
Cp, KJ/KG-C 2.8945 NC5 3749.2236 0.1500 Cp, - 18.0125 1.1111E-03
KJ/KG-C

5
Tabel 1.2 – Distribuția componenților între vârf și bază-coloana II
STREAM “ALIM DIST2” STREAM “VARFD2”

Mass
Stream Physical Properties Mass Flowrates, Kg/hr Mass Stream Physical Flowrate Mass
Liquid Composi- Properties Kg/hr Composition
ions Liquid

Rate KG/HR 16211.440 Component Liquid Liquid Rate 10015. Liquid Liquid
2 KG/HR 6906
Temperature C2 Tempera-
41.31 2499.2332 0.1542 40.48 2499.2332 0.2495
C ture, C
Pressure C3 Pressur,
22.59 3750.4356 0.2313 22.45 3750.4350 0.3745
BAR BAR
Molecular IC4 Molecular 42.993
47.7917 3733.9820 0.2303 3584.0431 0.3578
Weight Weight 4
Weight NC4 Weight
1.00 6124.7100 0.3778 1.00 181.9794 0.0182
Fraction Fraction
Enthalpy - IC5 5.2473E- Enthalpy - 5.5444E-
85.0669 5.5357E-11
KJ/KG 03 KJ/KG 07
Cp, KJ/KG-C - NC5 1.1111E- Cp, - 1.1128E-
18.0125 1.1110E-12
03 KJ/KG-C 08

Tabel 1.3 – Distribuția componenților între vârf și bază-coloana III


STREAM “ALIM DIST3” STREAM “VARFD3”

Mass
Stream Physical Properties Mass Flowrates, Kg/hr Mass Stream Physical Flowrate Mass
Liquid Composi- Properties Kg/hr Composition
ions Liquid

Rate KG/HR 10015.690 Component Liquid Liquid Rate 6159.7 Liquid Liquid
6 KG/HR 281
Temperature C2 Tempera-
41.73 2499.2332 0.2495 40.35 2497.9908 0.4055
C ture, C
Pressure C3 Pressur,
31.36 3750.4350 0.3745 31.18 3600.2363 0.5845
BAR BAR
Molecular IC4 Molecular 37.156
42.9934 3584.0431 0.3578 61.1611 9.9292E-03
Weight Weight 9
Weight NC4 Weight
1.00 181.9794 0.0182 1.0000 0.3399 5.5186E-05
Fraction Fraction
Enthalpy - IC5 5.5357E- Enthalpy - 5.5774E-
5.5444E-07 9.0547E-17
KJ/KG 11 KJ/KG 13
Cp, KJ/KG-C - NC5 1.1110E- Cp, - 3.2479E-
1.1128E-08 5.2729E-19
12 KJ/KG-C 15

6
PARAMETRII DE OPERARE

2.1 Coloana I
 Calculul presiunii in separator
Din PROII, folosind un „stream” sau „flash” si considerand alimentarea la punct de fierbere si
temperatura in separator = 40oC , se obtine presiunea in separator:
ps = 16,051 bar.
 Calculul presiunii la varful coloanei
Cunoscand presiunea in separator, adaugam o valoare din literatura pentru caderea de presiune
din condensator, se determina presiunea la varful coloanei:
pvc = ps + Δpc = 16,051 + 0,2 bar = 16,251 bar.
 Calculul presiunii in baza coloanei
Presupunem o cădere de presiune pe coloana Δpcol = 0,35 bar, și presiunea la vârful coloanei
pvc=16,251, se obtine:
pb = pvc + Δpcol = 16,251 + 0,35 = 16,601 bar.
(pvc + pb)
pa = =16.426 bar
2

2.2 Coloana II
 Calculul presiunii in separator
Din PROII, folosind un „stream” sau „flash” si considerand alimentarea la punct de fierbere si
temperatura in separator = 40oC , se obtine presiunea in separator:
ps = 22,248 bar.
 Calculul presiunii la varful coloanei
Cunoscand presiunea in separator, adaugam o valoare din literatura pentru caderea de presiune
din condensator, se determina presiunea la varful coloanei:
pvc = ps + Δpc = 22,248 + 0,2 bar = 22,448 bar.
 Calculul presiunii in baza coloanei
Presupunem o cădere de presiune pe coloana Δpcol = 0,35 bar, și presiunea la vârful coloanei
pvc=22,448, se obtine:
pb = pvc + Δpcol = 22,448 + 0,35 = 22,798 bar.
(pvc + pb)
pa = =22,623 bar
2

7
2.3 Coloana III
 Calculul presiunii in separator
Din PROII, folosind un „stream” sau „flash” si considerand alimentarea la punct de fierbere si
temperatura in separator = 40oC , se obtine presiunea in separator:
ps = 30,982 bar.
 Calculul presiunii la varful coloanei
Cunoscand presiunea in separator, adaugam o valoare din literatura pentru caderea de presiune
din condensator, se determina presiunea la varful coloanei:
pvc = ps + Δpc = 30,982 + 0,2 bar = 31,182 bar.
 Calculul presiunii in baza coloanei
Presupunem o cădere de presiune pe coloana Δpcol = 0,35 bar, și presiunea la vârful coloanei
pvc=31,182, se obtine:
pb = pvc + Δpcol = 31,182 + 0,35 = 31,523bar.
(pvc + pb)
pa = =31,357 bar
2

NECESARUL DE ECHILIBRE TEORETICE

3.1 Determinarea numarului de talere teoretice necesare pentru prima coloana

Folosind un shortcut si specificatiile: palim =16.426 bar, alimentarea la punct de fierbere si gradele
recuperare φnC4 = 98% și φiC5 = 98,3% obtinem in urma simularii urmatoarele date:
Tabelul 3.1

Ntt 22
Taler alimentare 10
Rmin 2,00
Rreflux 1.832
Nmin 12

8
3.2 Determinarea numarului de talere teoretice necesare pentru prima coloana

Folosind un shortcut si specificatiile: palim =22,623 bar, alimentarea la 40,67 °C si gradele


recuperare φiC4 = 96% și φiC5 = 97% obtinem in urma simularii urmatoarele date:
Tabelul3.2

Ntt 56
Taler alimentare 31
Rmin 2,00
Rreflux 7.602
Nmin 39

3.3 Determinarea numarului de talere teoretice necesare pentru prima coloana

Folosind un shortcut si specificatiile: palim =31,357 bar, alimentarea la 40,42 °C si gradele


recuperare φC5 = 96% și φiC4 = 98,3% obtinem in urma simularii urmatoarele date:

Tabelul 3.3

Ntt 26
Taler alimentare 18
Rmin 2,00
Rreflux 3.671
Nmin 17

9
DIAMETRUL ȘI ÎNĂLȚIMEA COLOANELOR ECHIPATE CU
UMPLUTURĂ-INELE RASCHIG

Avand in vedere ca avem inele cu umplutura Rachig, pentru dimensionare s-au selectat
urmatoarele:
Coloana I:

 Calculul Diametrului

a. Prima sectiune (talerul 2 si talerul 12):


-Random Packing
-Norton-Raschig(Ceraic)
-Packing Factor = 44 de la pag 465(PDF) – pag 471 din cartea „Fractionarea, principii si
metode de calcul”

UNIT 4, 'T1' (Cont)

SECTION ID = COLSECT-1
PACKED HEIGHT = 4.19 M
COLUMN ID = 2.000 M

b. A doua sectiune (talerul 13 si talerul 21):

SECTION ID = COLSECT-2
PACKED HEIGHT = 3.43 M
COLUMN ID = 2.400 M

 Calculul înălțimii

Îv= 1 m ( înălţimea în vârful coloanei)


Îb=1 m (înălţimea în baza coloanei)
NTR - numărul de talere reale din coloană se calculează cu relaţia:

𝐸𝑚 = 0.49(103 ∙ 𝛼𝑚 · µ𝑙 )−0.245
𝐸𝑚 – eficacitate medie globala
𝛼𝑚 -volatilitatea medie (𝑘𝑢ș𝑜𝑟 /𝑘𝑔𝑟𝑒𝑢 ) la temperatura de pe talerul de alimentare

10
µ𝑙 - vâscozitatea luchidului la temperatura de pe talerul de alimentare
µ𝑙 [kg/(m·s)]

𝑁𝑡𝑡 𝑁𝑡𝑡
𝐸𝑚 = 𝑁𝑅 =
𝑁𝑅 𝐸𝑚

𝑁𝑡𝑡 – numărul de talere teoretice pe care îl luăm din Output


𝑁𝑅 – numărul de talere reale ce trebuie aflat
Î𝑐𝑜𝑙𝑜𝑎𝑛ă = Î𝑣â𝑟𝑓 + (𝑁𝑅 − 1) ∙ 𝐷 + Î𝑏𝑎𝑧ă
𝐷 – distanța între talere = 0,609 m
Fluxul este alimentat pe talerul 13, unde temperatura este de 109,718ºC

𝑘𝑢ș𝑜𝑟 𝑛𝐶4 = 1,1096

𝑘𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑖𝐶5 = 0,66455

𝑘𝑢ș𝑜𝑟 𝑛𝐶4
𝛼𝑚 = =1,67
𝑘𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑖𝐶5

µ𝑙 = 8,806 ∙ 10−5

𝐸𝑚 = 0.49 ∙ (103 ∙ 𝛼𝑚 · µ𝑙 )−0.245 = 0.49 ∙ (103 ∙ 1,67 · 8,806 ∙ 10−5 )−0.245 = 0,78
𝑁𝑡𝑡 22
𝑁𝑅 = = = 28
𝐸𝑚 0,78

Î𝑐𝑜𝑙𝑜𝑎𝑛ă = Î𝑣â𝑟𝑓 + (𝑁𝑅 − 1) ∙ 𝐷 + Î𝑏𝑎𝑧ă = 0,381 + (28 − 1) ∙ 0,609 + 0,381


= 17,11 𝑚

Coloana II:

 Calculul Diametrului

a. Prima sectiune (talerul 2 si talerul 30):

UNIT 7, 'T2' (Cont)


PACKED COLUMN DATA
SECTION ID = COLSECT-1
PACKED HEIGHT = 11.05 M
COLUMN ID = 4.400 M
HETP METHOD = Frank rule of thumb
DP METHOD = Norton

11
b. A doua sectiune (talerul 31 si talerul 55):
UNIT 7, 'T2' (Cont)

SECTION ID = COLSECT-2
PACKED HEIGHT = 9.53 M
COLUMN ID = 4.400 M

 Calculul înălțimii

Fluxul este alimentat pe talerul 31, unde temperatura este de 111,751ºC

𝑘𝑢ș𝑜𝑟 𝑖𝐶4 = 1,0626

𝑘𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑛𝐶4 = 0,92802

𝑘
𝛼𝑚 = 𝑘 𝑢ș𝑜𝑟 𝑖𝐶4 =1,15
𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑛𝐶4

µ𝑙 = 6,5172 ∙ 10−5

𝐸𝑚 = 0.49(103 ∙ 𝛼𝑚 · µ𝑙 )−0.245 = 0.49(103 ∙ 1,15 · 6,5172 ∙ 10−5 )−0.245 = 0,92


𝑁𝑡𝑡 56
𝑁𝑅 = = = 61
𝐸𝑚 0,92

Î𝑐𝑜𝑙𝑜𝑎𝑛ă = Î𝑣â𝑟𝑓 + (𝑁𝑅 − 1) ∙ 𝐷 + Î𝑏𝑎𝑧ă = 0,381 + (61 − 1) ∙ 0,609 + 0,381


= 37,30 𝑚

Coloana III:

 Calculul Diametrului

a. Prima sectiune (talerul 2 si talerul 17):


UNIT 10, 'T3' (Cont)

PACKED COLUMN DATA

SECTION ID = COLSECT-1
PACKED HEIGHT = 6.10 M
COLUMN ID = 2.800

12
b. A doua sectiune (talerul 18 si talerul 25):

SECTION ID = COLSECT-2
PACKED HEIGHT = 3.05 M
COLUMN ID = 3.200 M

 Calculul înălțimii

Fluxul este alimentat pe talerul 18, unde temperatura este de 108,936ºC

𝑘𝑢ș𝑜𝑟 𝐶3 = 1,1936

𝑘𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑖𝐶4 = 0,89686

𝑘𝑢ș𝑜𝑟 𝐶3
𝛼𝑚 = 𝑘 =1,34
𝑔𝑟𝑒𝑢 𝑖𝐶4

µ𝑙 = 5,5952 ∙ 10−5

𝐸𝑚 = 0.49(103 ∙ 𝛼𝑚 · µ𝑙 )−0.245 = 0.49(103 ∙ 1,34 · 5,5952 ∙ 10−5 )−0.245 = 0,92


𝑁 26
𝑁𝑅 = 𝐸𝑡𝑡 = 0,92 =28
𝑚

Î𝑐𝑜𝑙𝑜𝑎𝑛ă = Î𝑣â𝑟𝑓 + (𝑁𝑅 − 1) ∙ 𝐷 + Î𝑏𝑎𝑧ă = 0,381 + (28 − 1) ∙ 0,609 + 0,381


= 17,21 𝑚

13
SARCINILE TERMICE ALE CONDENSATOARELOR ȘI A
REFIERBĂTOARELOR

Coloana I:

Heat Exchanger is attached to Column T1, Unit 4 as a Condenser

DUTY, M*KJ/HR 21.517

Heat Exchanger is attached to Column T1, Unit 4 as a Reboiler


DUTY, M*KJ/HR 22.864

Coloana II:

Heat Exchanger is attached to Column T2, Unit 7 as a Condenser

DUTY, M*KJ/HR 75.003

Heat Exchanger is attached to Column T2, Unit 7 as a Reboiler

DUTY, M*KJ/HR 76.559

Coloana III:

Heat Exchanger is attached to Column T3, Unit 10 as a Condenser

DUTY, M*KJ/HR 21.308

Heat Exchanger is attached to Column T3, Unit 10 as a Reboiler

DUTY,M*KJ/HR 22.427

14
NECESARUL DE AGENȚI TERMICI

Coloana I

UNIT 14, 'E2'

Heat Exchanger is attached to Column T1, Unit 4 as a Condenser

COOLING WATER, KG/HR 256717.826 256717.826


TEMPERATURE, C 20.000 40.000

Coloana II

UNIT 15, 'E3'

Heat Exchanger is attached to Column T2, Unit 7 as a Condenser

COOLING WATER, KG/HR 901524.879 901524.879


TEMPERATURE, C 20.000 40.000

Coloana II

UNIT 17, 'E5'

Heat Exchanger is attached to Column T3, Unit 10 as a Condenser

COOLING WATER, KG/HR 252265.403 252265.403


TEMPERATURE, C 20.000 40.000

15
Schema instalatiei de fractionare amestec multicomponent – simulare PROII

16
BIBLIOGRAFIE

1. ***PRO/II, Reference Manual;


2. Marinoiu, V., Paraschiv, N., Automatizarea proceselor chimice, vol. 2, Editura Tehnică,
1992;
3. Şomoghi, V., ş.a., Proprietăţi fizice utilizate în calcule termice şi fluidodinamice, Editura
U.P.G., Ploieşti, 1997.

17