Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DE LECȚIE

I. PARTEA INTRODUCTIVĂ

1. Numele și prenumele profesorului: Morhan Adina- Simona


2. Data:
2. Unitatea Școlară: Liceul Tehnologic’ Iorgu Varnav Liteanu’- Liteni
3. Clasa : a V a
4. Disciplina: Biologie
5. Unitate de învățare: Grupe de organisme
6. Subiectul lecției : Ciupercile
7. Durata de desfășurare a lecției: 50 minute
8. Obiectivul central (scopul lecției) : Comunicare si insusire de noi cunostinte
Insusirea de catre elevi a unor cunostiinte privind structura, functiile si importanta ciupercilor
9. COMPETENTE SPECIFICE:
 Extragerea informatiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, ca surse pentru identificarea carateristicilor unor sisteme biologice, a unor
procese si fenomene (1.1);
 Realizarea dirijata a unor activitati simple de investigare pe baza unor fise de lucru date (1.2);
 Organizarea informatiilor stiintifice dupa un plan dat (2.1);
 Utilizarea adecvata a terminologiei specific biologiei in comunicarea orala si scrisa(2.2);
 Utilizarea unor algoritmi cunoscuti in investigarea lumii vii (3.2);
 Recunoasterea consecintelor activitatilor umane si ale propriului comportament asupra mediului inconjurator (4.2).
10. .Obiective operationale :
 O1: Sa identifice mediile de viata ale ciupercilor;
 O2: Sa observe cu ajutorul mijloacelor didactice alcatuirea corpului la ciuperci;
 O3: Sa precizeze modul de hranire al ciupercilor;
 O4: Sa cunoasca modul de inmultire al ciupercilor;
 O5: Sa evidentieze importanta ciupercilor pentru mediu si om.
11. Tipul și varianta de lecție : mixtă
12. Resursele procerurale:
-observația;
-descrierea;
-explicația;
-conversația;
-conversația euristică;
-demonstrația;
-exercițiul;
13. Resurse materiale: catalog, manual, tabla, creta,stilou, pixuri, , fișe de lucru, manual, atlas, plansa, material vegetal, lupe,
videoproiector,microscop, lame .
14. Tipul de organizare a activității: frontală, individuală;

15. Bibliografie:
 Atlas botanic
 Viorel Lazar, Mariana Nicolae – Lectia forma de baza a organizarii procesului de predare-învãţare-evaluare la disciplina biologie,
Ed. Arves.
 Programa scolara;
 Naela Costica: „Metodica predarii biologiei”, Iasi, Graphys-2008
 Teodora Badea, Nicoleta- Adriana Geamana, Madalina Nitulescu- Manual de biologie, editura Aramis2017
 Adriana Simona Popescu, Gina Barac, Marinela Rosescu si colab.- Manual de biologie, editura DPH, 2017
 Jeanina Cirstoiu, Alexandrina- Dana Grosu – Manual de biologie, editura Litera,2017
II. DESFĂȘURAREA LECȚIEI

Nr. Etapele lecției Ob. Organi- Evaluare


crt. Op. Activități de predare-învățare Resurse zarea
Procedurale clasei

Temporale
Materiale
Activitatea profesorului Activitatea elevului

1 Moment -conversația -catalog 2min Frontală


organizatoric - Verifică dacă sunt condiţiii -Își pregătesc cărțile și -stilou
optime pentru desfăşurarea caietele;
lecţiei;
-Pregătește materialul didactic;
- Notează în catalog elevii
absenţi (dacă este cazul);

2. Reactualizarea -Reactualizează cunoștințele - Se gandesc si raspund la -conversația 7min Frontală Orală


cunoștințelor dobândite în cadrul lecției: intrebari. -conversația /Individ
anterioare bacterii si protiste euristică uală
-Pentru reactualizarea
cunoștințelor profesorul:
-le adresează elevilor o serie de
întrebări Prin chestionare orala:
-ce sunt bacteriile?unde le
intalnim?
Ce forma au?
Ce protiste am studiat? Cum se
deplaseaza?
- Ce mod de hranire au
bacteriile?dar protistele?

3. Captarea -Profesorul le adresează câteva - Răspund la întrebări. -conversația Plansa 4min Frontală
atenției întrebări elevilor pentru a putea Recunosc materialul -conversația Material
realiza conexiuni între conținutul vegetal si preparatele. euristică vegetal
nou ce va fi predat și conținutul
vechi ce a fost predat;
-Poartă o conversație cu elevii ce
are ca scop aflarea titlului lecției;
Prezinta elevilor mostre de paine
si fructe mucegaite , si le
adreseaza o ghicitoare:
Frunze n-are
Nu-I nici floare
In paduri sip e ogor
Prin gradini si-n deal la vie
Sta mereu intr-un picior.
4. Enunțarea -Anunță și scrie pe tablă titlul -Urmăresc obiectivele -conversația -cretă 1min Frontală
temei și a lecției și prezintă obiectivele lecției și sunt atenți la ceea -expunerea -tablă
obiectivelor/co lecției; ce le spune profesorul; -caiete
mpetențelor -Notează în caiete titlul -pixuri
urmărite lecției;
5. Comunicarea Solicita elevilor sa urmareasca Răspund la întrebările -conversația -caiete Frontală Orală
și însușirea imaginile de pe plansa si din adresate de către profesor. -observația -pixuri
noilor manual si sa identifice -Observă imaginile. -atlas
cunoștințe reprezentatii ciupercilor. -compara ceea cu au vazut Demonstrația -plansa
Prezinta mediul de viata al la microscop cu plansele - material
ciupercilor. din atlas si din manual. vegetal –
Explica structura acestor Elevii prezinta nutritia lupa
organisme si cu ajutorul heterotrofa intalnita la Imagini
microscopului se observa bacterii si deduc ca Microscop
drojdiile, fragmentele de ciupercile se hranesc tot Preparate
mucegai iar cu ajutorul lupei heterotrof. microscopice
hifele. Raspund la intrebarile
Pune elevii in situatia poblema legate de importanta
de a explica modul de hranire a ciupercilor.
ciupercilor in lipsa clorofilei.
Prezinta inmultirea ciupercilor.
Folosind manualul va dirija
elevii sa deduca singuri
importanta ciupercilor.
Precizeaza ca ciupercile pot fi
atat folositoare cat si daunatoae,
insistand asupra masurilor ce
trebuiesc luate pentru a evita
aparitia si dezvoltarea acestora.

6. Fixarea şi -Profesorul realizează fixarea -Urmăresc explicațiile -conversația -plansa 2min Individu Orala
consolidarea cunoștiințelor noi pe tot profesorului; Atlas, ală
cunoştinţelor parcursul lecției, în vederea material
facilitării acesteia utilizează vegetal
plansa, materialul vegetal, -pixuri
atlase,imagini.
7. Evaluarea -Profesorul va împărți elevilor -Răspund la cerințele fișei -conversația -stilou 5min Individu Scrisă
câte o fișă de evaluare; de evaluare; -exercițiul -catalog ală
-Va aprecia activitatea elevilor, -fișă de
gradul de realizare a obiectivelor evaluare
propuse. Sunt apreciaţi prin note
elevii cu contribuţii deosebite la
lecţie.

8. Încheierea -Precizează ceea ce au de -Își notează în caiete ceea -conversația -pixuri 1 min Frontală
lecției pregătit elevii pentru acasă. ce au de pregătit pentru
lecția următoare.
Schita lectiei
Ciupercile

- Sunt raspandite in medii terestre, medii umede si pe corpul vietuitoarelor


- Sunt unicelulare sau pluricelulare , microscopice sau macroscopice
- Celulele nu prezinta clorofila
- Corpul este numit miceliu, la cele pluricelulare este format din filamente subtiri numite hife
- Se hranesc cu substante organice preparate de alte vietuitoare (nutritive heterotrofa saprofita sau parazita)
- Se inmultesc prin inmugurire, prin fragmente de tal, prin spori.
Se clasifica in:
A) Ciuperci inferioare :
- Mucegaiuri : mucegaiul alb, mucegaiul negru, mucegaiul verde -albastrui
- Drojdii : drojdia de bere, drojdia de vin
- Ciuperci parazite: produc boli numite micoze
B) Lichenii ( asociatii intre o alga verde si o ciuperca)
C) Ciuperci superioare : comestibile si otravitoare.
Fisa de evaluare

I . Incercuiti varianta corecta:


1. Ciupercile se caracterizeaza prin:
a) Prezenta clorofilei
b) Culori putin variate
c) Hranire autotrofa
d) Corp numit miceliu
2. Mucegaiul alb:
a) Este o ciuperca cu palarie
b) Poate fi parazit sau saprofit
c) Este o ciuperca comestibila
d) Traieste in locuri uscate si aerisite

II. Adevarat sau fals:


1. Lichenii sunt asociatii intre ciuperci si radacinile unor plante.
2. Mucegaiurile pot fi utilizate ca alimente, dar si ca medicamete.
3. Bolile provocate de ciuperci se numesc bacterioze.

4. Prezentati 3 roluri pozitive si 3 roluri negative ale ciupercilor.

S-ar putea să vă placă și