Sunteți pe pagina 1din 2

SĂPTĂMÂNA

FIŞĂ DE OBSERVAŢIE
Lecţia nr.

Data: ______________
Unitatea de aplicaţie: ______________________________
Profesor mentor: __________________________________
Clasa: ___________________________________________
Unitatea tematica ______________________________
Disciplina sau disciplinele integrate: _______________________________________
Subiectul lecţiei: __________________________________
Tipul lecţiei: _____________________________________
Durata lecţiei: ___________________________________

Obiective operaţionale: Până la sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:


O1 _________________________________________________________________________
O2 _________________________________________________________________________
O3 _________________________________________________________________________
O4 _________________________________________________________________________
O5 _________________________________________________________________________

Strategii didactice:
Metode şi procedee de învăţământ: ______________________________________________
Mijloace de învăţămant:_______________________________________________________
Forme de organizare: _________________________________________________________

Metode de evaluare: __________________________________________________________


Instrumente de evaluare: ______________________________________________________
Date privind modul de desfăşurare a lecţiei
Etapele lectiei Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor