Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09

S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1


ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 1 of 13

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Liviu Moraru

TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A
LUCRARILOR DE
COFRARE SI DECOFRARE
A BETOANELOR

Data: 30.01.2019

AVIZAT,
RTE

Elaborat: Serv Tehnic de Verificat:Dir. Tehnic-Productie


specialitate AQ/CQ
Numele si prenumele Ing. Barbulescu Daniela
Semnatura
Data 30.01.2019
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 2 of 13

LISTA DE DIFUZARE
Nr.Crt Destinatarul documentului Revizia Exemplar Data Semnatura
1 Manager 0 1

2 Administrator/Director General 0 2

3 Director Tehnic-Productie 0 3

4 Serv Tehnic de specialitate 0 4


AQ/CQ
5 Compartiment calitate-Mediu- 0 5
Sanatate si Securitate
Ocupationala/RSMI
6 Manager proiect 0 6

7 Sef de santier 0 7

8 Sef punct de lucru 0 8

9 Laborator 0 9
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 3 of 13

LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Nr.Crt Localizarea CONTINUTUL E V A Observatii


modificarii MODIFICARII Nume/Semnatura
Rev/cap/pag
0 1....13 Elaborare initiala
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 4 of 13

Cuprins Pagina

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI
6. PROCEDURA
7. ANEXE SI INREGISTRARI
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 5 of 13

1. SCOP

Procedura are ca scop precizarea conditiilor tehnice si de calitate, a


responsabilitatilor si resurselor necesare pentru executia lucrarilor de cofrare si decofrare
care se realizeaza inainte si dupa turnarea diferitelor elemente din beton si precizeaza
actiunile, operatiunile, fazele tehnologice, sculele, utilajele si forta de munca necesare
realizarii acestor lucrari

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica la realizarea lucrarilor de cofrare si decofrare realizate inainte si
dupa turnarea diferitelor elemente constructive din beton in cadrul proiectelor executate de
catre SC RS ACTIV SRL.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1. Definitii

 Cofraj – Forma in care se toarna betonul proaspat pentru realizarea elementelor si


partilor de structura din beton si care se mentine pana la intarire.
 Esafodaj – Constructie provizorie de lemn sau metal, utilizata la sustinerea
materialelor, a personalului, instalatiilor etc. in timpul executarii unor lucrari de
constructii.
 Moaza – Grinda orizontala din dulapi de lemn, tevi sau profiluri metalice, pe care se
reazema cofrajul propriu-zis, in cazul placilor de cofraj nerigidizate sau a celor
rigidizate cu nervuri longitudinale dispuse pe verticala.
 Montant – Grinda verticala din dulapi de lemn, tevi sau profiluri metalice, pe care se
reazema cofrajul propriu-zis, in cazul placilor de cofraj nerigidizate sau a celor
rigidizate cu nervuri longitudinale dispuse pe orizontala.
 Eclise – Piese metalice liniare sau cu forme speciale care au rolul de imbinare a
moazelor si montantilor
 Tiranti – Elemente metalice sub forma unor buloane cu tija lunga integral filetate la
pas mare. Preiau actiunile orizontale de la moaze sau montanti prin intermediul unor
placute metalice. In sistem invechit se alcatuiesc din sarme de otel rasucite;
 Spraituri – Elemente confectionate fie din dulapi sau bile de lemn, fie din metal,
solicitate axial la compresiune din actiunile orizontale ale moazelor si montantilor.
 Platforma de lucru – Ansamblu agatat pe moazele sau montantii cofrajului, in
vederea asigurarii unei incinte de siguranta, de regula, pentru muncitorii
betonisti.Beton: material format prin amestecarea cimentului, nisipului, pietrisului si
ape cu sau fara aditivi si adaosuri si al carui proprietati se dezvolta prin hidratarea
cimentului.
 Beton proaspat: beton complet amestecat si aflat inca intr-un stadiu care ii permite
compactarea prin metoda aleasa.
 Beton intarit – Beton in stare solida si care a obtinut o rezistenta semnificativa.
 Antrenor de aer – Substanta tensioactiva cu character hidrofobizant utilizata pentru
marirea rezistentei la inghet-dezghet
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 6 of 13

 Beton prefabricat – Beton care se afla intr-o faza intermediara de prelucrare(piesa


sau element de constructie), fabricat in prealabil intr-o intreprindere pentru a fi
montat si asamblat pe santier
 Cartea tehnica a constructiei reuneste ansamblul documentelor tehnice
referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea
comportarii in timp a constructiei si instalatiilor aferente acesteia si trebuie sa
cuprinda toate datele si informatiile necesare pentru identificarea si evaluarea
starii tehnice a evolutiei ei in timp.

3.2 Prescurtari:
 L.P.O – Locul de punere in opera

4. DOCUMENTE DE REFERINTA

SR EN 1992/1/1-2004 / Proiectarea structurilor de beton. Reguli generale si reguli pentru


NB-2008 / A91-2009 cladiri.
Eurocod 2
C 41-86 Normativ privind alcatuirea si executarea cofrajelor glisante.
SR EN 12620+A1:2008 Agregate pentru betoane
SR EN 1008-2003 Apa de preparare pentru beton. Specificaţii pentru prelevare,
încercare şi evaluare a aptitudinii de utilizare a apei, inclusiv a
apelor recuperate din procese ale industriei de beton, ca apă de
preparare pentru beton
CP 012-1-2007 Cod de parctica pentru executarea lucrarilor din beton si beton
armat
NE 012/1-2007 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din beton
armat si beton precomprimat.. Partea 1: Producerea betonului.
NE - 012/2-2010 Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrarilor din
beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor
din beton.
C 149-87 Normativ privind tratarea defectiunilor la lucrarile de betonare.
STAS 9824/3-1974 Masuratori terestre. Trasarea pe teren a drumurilor proiectate
SR 1848/4-1995 Siguranta circulatiei. Semafoare pentru dirijarea circulatiei. Conditii
tehnice de calitate.
C56/85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente
Legea 10-1995 privind calitatea in constructii
SR-ISO 9001/2008 Sisteme de management ale calitatii. Cerinte
Proiect tehnic
Caiet de sarcini

5. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI

Directorul general
 Aproba impreuna cu RTE desemnat procedura tehnica de executie intocmita
de serv tehnic de specialitate si verificata de Dir. Tehnic-Productie
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 7 of 13

 Asigura conditiile necesare implementarii si aplicarii intocmai a procedurii.


 Asigura personal tehnic pentru realizarea lucrarilor.

Director Tehnic-Productie
 Stabileste impreuna cu Directorul General echipa tehnica
 Verifica PTE si le inainteaza spre aprobare Dir General si RTE desemnat

Manager de proiect/Seful de Santier


 Coordoneaza, urmareste si supervizeaza executia lucrarilor din punct de vedere al
cantitatii, calitatii si respectarii termenelor de executie in vederea atingerii
obiectivelor stabilite in activitatea proiectului la cele mai inalte standard.
 Pregateste si organizeaza planul de activitate in cadrul proiectului si asigura
resursele necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului;
 Administreaza bugetul proiectului in conformitate cu procedurile interne aplicabile si
cu conditiile finantatorului;
 Valorifica si dezvolta oportunitatile pe durata implementarii proiectului;
 Coordoneaza activitatile din cadrul proiectului supervizand direct echipamentele
tehnice, consultantii si pe alti colaboratori implicati;
 Stabileste relatii de colaborare pe termen lung cu partenerii, clientii, beneficiarii si
finantatorii proiectului;
 Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice de
executie, de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiilor de serviciu si a
evidentei acesteia.
 Face propuneri de imbunatire a stilului de lucru pentru a maximiza eficienta atingerii
obiectivelor propuse;
 Evalueaza impactul proiectului si il comunica, conducerii, finantatorilor si partenerilor
de proiect;
 Stabileste, conform structurii organizatorice, sarcinile si responsabilitatile
personalului din subordine;
 Motiveaza echipa de proiect prin comunicare si prin evaluarea permanenta a
subordonatilor directi;
 Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe
termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal.
 Stabileste sursele de materiale ce urmeaza a fi puse in opera si se ocupa verificarea
calitativa in vederea supunerii spre aprobare Dirigintelui de santier/Consultantei.
 Respecta in timpul executiei cerintele impuse de Proiectul tehnic si Caietul de sarcini
verificat si aprobat.
 Verifica instructiunile de control, procedura tehnica de lucru, documentatia de
executie, organizeaza si realizeaza conditiile necesare pentru executarea lucrarilor
 Verifica inainte de inceperea lucrarilor daca documentatia si tehnologiile de executie
sunt cunoscute in totalitate de personalul tehnic implicat si anume: detalii de
executie, cerinte de calitate, conditii tehnico-organizatorice pentru realizarea
lucrarilor etc.
 Asigura realizarea tuturor analizelor si probelor cerute de tehnologiile de executie
inainte de inceperea lucrarilor si dupa executarea lor. Semneaza documentele de
atestare a lucrarilor.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 8 of 13

 Verifica respectarea fazelor de executie si intocmirea la timp a inregistrarilor de


calitate care atesta calitatea lucrarilor executate.
 Convoaca factorii implicati: beneficiar, proiectant si reprezentant ISC pentru
verificarea lucrarilor ajunse in faza determinanta, cu 10 zile inainte de faza si
participa la aceasta.

Responsabilul tehnic cu executia – RTE

 sa admita executia lucrarilor de constructii numai in baza proiectelor si detaliilor de


executie verificate de specialistii verificatori de proiecte atestati;
 sa verifice si sa avizeze fisele si proiectele tehnologice de executie, procedurile de
realizare a lucrarilor, proiectele de organizare a executiei lucrarii, precum si
programele de realizare a constructiilor;
 sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor de constructii pe
care le coordoneaza tehnic si de care raspunde;
 sa puna la dispozitia organelor de control toate documentele necesare la verificarea
respectarii legii;
 sa participe la autorizarea continuarii lucrarilor ajunse in faza determinanta, alaturi
de ceilalti factori implicati.
 sa opreasca executia lucrarilor de constructii in cazul in care s-au produs defecte
grave de calitate sau abateri de la prevederile lucrarilor numai dupa remedierea
acestora.
 RTE isi asuma responsabilitatea, avizand documentele de executie sau din partea
beneficiarilor RTE asigura respectarea legii si a calitatii lucrarii.

Responsabilul de controlul calitatii ( CQ )


 Urmareste aplicarea intocmai a prezentei tehnologii, a Procedurii Tehnice de
Executie cod : PTE-08-09 si a Proiectului tehnic de executie, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate si evidenta acestora.
 Execută toate operaţiile necesare controlului calităţii materialelor, materiilor
prime,elementelor de construcţie aprovizionate de la furnizori
 Respectă legile şi reglementările tehnice referitoare la calitate şi procedurile SMC
 Întocmeşte actele referitoare la calitatea lucrărilor
 Opreşte lucrările dacă constată, în urma controalelor efectuate, neconformităţi grave
deexecuţie faţă de proiectul de execuţie sau faţă de reglementările tehnice
 Controlează, în mod sistematic, toate fazele de execuţie care determină
calitatealucrărilor
 Ia măsuri ferme pentru ca orice lucrare finalizată să fie realizată în condiţii de
calitate

Topometrist
 Verifica, restabileste si materializeaza in teren pichetii, bornele, axele etc. pentru
realizarea si certificarea calitatii lucrarilor.
 Participa si verifica prin sondaj sau ori de cate ori este solicitat, cotele si
dimensiunile elementelor de constructii sau restabilirea treseelor cu elementele de
trasare componente.
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 9 of 13

 Executa masuratorile ce stau la baza intocmirii proceselor verbale de receptie.

Laboratorul Rutier
 Raspunde de prelevarea probelor pentru incercari si verificari, intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate in documentele (formularele) tipizate de laborator, a
inregistrarilor impuse de caietele de sarcini, atat inainte (“a priori“) cat si pe parcursul
executiei lucrarilor, precum si de prezentarea acestora in timp util si operativ celor
implicati.

6. PROCEDURA
6.1. Conditii prealabile
6.1.1. Executarea lucrarilor de cofrare
 Lucrarile de cofrare necesita urmatoarele conditii prealabile:
 aprovizionarea si verificarea materialelor componente:
 asigurarea functionarii utilajelor necesare;
 stabilirea si instruirea formatiilor de lucru privind tehnologia de executie,
masuri de securitatea muncii si PSI;
 asigurarea ca lucrarile de sapaturi, beton de egalizare si armaturi (dupa caz)
au fost receptionate calitativ;
 curatirea suprafetelor de beton, turnat anterior si intarit si a armaturilor de
pojghita de lapte de ciment sau impuritati si asigurarea rugozitatii necesare
pentru realizarea unei bune legaturi intre cele doua straturi;
 asigurarea ca nu sunt prevazute conditii climatice nefavorabile (ger, ploi,
furtuna);
 In baza verificarii indeplinirii conditiilor de la punctul 6.1.1. se aproba inceperea
turnarii betonului de catre responsabilul tehnic cu executia, reprezentantul
investitorului, iar pentru fazele determinante, proiectantul si reprezentantul ISC
(dupa caz).

6.2. Cofraraje
6.2.1.Conditii tehnice generale.

 Pentru a corespunde rolului pe care-l are, orice fel de cofraj trebuie sa indeplineasca
o serie de conditii tehnice cu caracter general si anume:
 sa permita o executie cat mai simpla;
 sa fie stabile, rezistente;
 sa poata prelua greutatea si impingerea laterala a amestecului proaspat de
beton, precum si a sarcinilor care apar in procesul de executare a lucrarilor;
 sa nu permita scurgerea laptelui de ciment prin rosturi, adica sa fie etans
 sa asigure redarea corecta a formei, dimensiunilor si amplasarii partilor
constructiei una fata de alta
 sa fie astfel alcatuite incit sa asigure o decofrare usoara;
 sa fie usor de manipulat la transport si montaj;
 sa corespunda din punct de vedere al conditiilor de tehnica securitatii muncii.
 Tolerante (abateri limita) admise pentru cofraje gata montate folosite la executarea
elementelor din beton monolit.
 Abateri limita la dimensiuni reprezentand deschideri:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 10 of 13

COFRAJ Elemente dupa cofrare


Elementul

Dimensiune de referinta

Abateri in mm, pentru :

Inclinare fata de proiect

Dimensiuni
Dimensiune
Incadrarea suprafetei fata de : Forma Pozitia
muchiei elementelo
sau r
suprafetei

Pe 1 m sau 1 m 2
vertica orizontala Pozitia

Axe in plan orizontal


la oblica
dIn
proiect Total
1 m sau 1 m2

1 m sau 1 m2
Totala

totala

1 m21 m sau

Totala
lungi Cote
me de
sau nivel
supra
fata
FUNDATII Lungime ± 3 ± 20 - 20 16
15 mm/
Latime ±6 m L≤3 10
Inaltime ± 15 <2m m …±
10 mm/ …± 16 - 16 10
total 20
>2m
…± 3<L < 6m
30 ≤9m …± 10
STALPI Inaltime ± <3m 3 5 5 4 …± 1
10 …± 16 20 - 12 0
16 > 6m
3- 9<L …± 16
6m ≤ 18
…± m …±
20 16
>6m
…± gr.rula
25 re ± 5
Dimens. ±3 <50
sectiunii m… - - -
±5
>50
m…
±8
PERETI Lungime - - -
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 11 of 13

Latime ± <3m 16 - -
10 …±
16
3-
6m
…±
20
>6m
…±
25
Grosime ±3 <10 - - -
m…
±3
>10
m…
±5
PERETI Inaltime 40 5 - -
SILOZURI
GRINZI Lungime ± <3m
10 2 …± 5 10 10
mm/ 16
m 3-
6m
…±
20
>6m
…±
25
Dimens. ±3 <50
sectiunii m… - - -
±5
>50
m…
±8
PLACI Lungime <3m
sau ± 10 …± - 10 10
Latime 10 mm/ 16
total 3-
6m
…±
20
>6m
…±
25
Grosime ±3 <10
m… - - -
±3
>10
m…
±5
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 12 of 13

6.3. Decofrarea elementelor de beton armat

6.3.1. Conditii prealabile:


 aceasta operatie trebuie executata cu atentie, prin slabirea lenta a dispozitivelor de
decofrare fara a se produce socuri, loviri, etc.
 durata de mentinere a betonului in cofraj depinde de:
 dimensiunile constructiei
 marca betonului
 marimea deschiderii
 temperatura si umiditatea mediului inconjurator
 partile laterale ale cofrajelor se pot indeparta dupa ce betonul a atins o rezistenta de
minimum 2,5 N/mm2 astfel incat sa nu se deterioreze fetele si muchiile elementelor

6.3.2. Reguli generale ce trebuie respectate in cursul executarii operatiei de


decofrare;
 desfasurarea operatiei este necesar sa fie supravegheata de catre conducatorul
tehnic al lucrarii.
 in prima etapa se decofreaza stalpii, apoi se trece la placi si grinzi.
 sustinerea cofrajelor se desface incepand din zona centrala a deschiderii
elementului si continuand simetric catre reazeme.
 slabirea pieselor de fixare (pene, vinciuri etc.) se va face treptat, fara socuri.
 decofrarea se va face astfel incat sa se evite preluarea brusca a incarcaturilor de
catre elementele care se decofreaza, respectiv ruperea muchiilor betonului sau
degradarea materialului cofrajelor si sustinerilor.
 in cazul elementelor cu deschidere >3m, se vor lasa popi de siguranta. La placi se
va lasa cel putin un pop de siguranta la mijlocul lor si cel putin un pop la 12 mp de
placa. Popii de siguranta dintre diferitele etaje se vor aseza pe cat posibil unul sub
altul.
 nu este permisa indepartarea popilor de siguranta ai unui planseu aflat imediat sub
altul care se decofreaza si se betoneaza.
 nu este permisa depozitarea de matetiale de constructie pe elementele proaspat
decofrate.
 dupa demontare, panourile de cofraj se curata, se ung si se aseaza in pachete mici
pe suporti la=15-20 cm de la teren, pregatindu-se pentru a fi montate din nou.
 curatirea panourilor de cofraj se va face prin frecarea fetei placajului cu carpe
uscate.
 ungerea se face cu emulsie de parafinoasa folosind carpe sau perii.
 dupa decofrarea oricarei parti de constructie se va proceda de catre conducatorul
tehnic al lucrarii, dirigintele santierului si eventual de catre proiectant, la o examinare
amanuntita a tuturor elementelor de rezistenta ale structurii, incheindu-se un proces-
verbal de lucrari ascunse in care se vor consemna calitatea lucrarii, precum si
eventualele defecte constatate si aprecierea importantei lor.

6.4. Verificarea aspectului betonului

 La decofrarea fiecarei parti de constructie se va verifica si consemna in proces-


verbal:
PROCEDURA TEHNICA DE EXECUTIE Cod: PTE-08-09
S.C. R.S. TEHNOLOGIA DE EXECUTIE A LUCRARILOR Editia:1
ACTIV S.R.L. DE COFRARE SI DECOFRARE A Revizia:0
BETOANELOR Page 13 of 13

 Aspectul elementelor, semnalizandu-se daca se intalnesc zone de beton


necorespunzatoare (beton necompactat, segregat, goluri, resturi de
betonare,etc.)
 Dimensiunile sectiunilor transversale ale elementelor
 Distantele dintre diferitele elemente
 Pozitia elementelor verticale (stalpi, diafragme, pereti) in raport cu cele
corespunzatoare situate la nivelul imediat inferior
 Pozitia armaturilor care urmeaza a fi inglobate in elemente ce se toarna
ulterior
 Pozitia golurilor de trecere

7. ANEXE SI INREGISTRARI
 Proces verbal de lucrari ce devin ascunse ;
 Declaratii/ Certificate de calitate emise de furnizorii de materiale
 Proces verbal privind aspectul betonului dupa decofrare
 Raport de neconformitate ;
 Raport de actiune corectiva ;
 Rapoarte de incercari emise de laboratorul autorizat care a efectuat incercarile

NOTA : Inregistrarile vor fi predate Dirigintelui de santier sau Consultantei la


terminarea lucrarilor, pentru intocmirea Cartii tehnice a constructiei.