Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

Profesor:Brumă Octavian
Data: 17.03.19
Unitatea de învăţământ:
Clasa: a III-a
Disciplina: Religie penticostală
Subiectul lecţiei: Necesitatea de a spune întotdeauna adevărul
Unitatea de invatare: Viața creștinului împreună cu semenii
Tipul lecţiei: Comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Scopul lecţiei: Dobândirea unor noi cunoştinţe despre învăţăturile Mântuitorului Iisus Hristos, în vederea formării unui comportament moral-religios

Competente derivate:
La sfârşitul lecţiei, elevii vor fi capabili:
1.Aplicarea unor norme de comportament specific moralei religioase, în diferite contexte de viață
2.Colaborarea cu copiii și cu adulții din mediul familiar, în acord cu valorile religioase
3.Explorarea activă a unor elemente din viața de zi cu zi, din perspectiva
propriei credințe

Strategia didactică:
1.Metode şi procedee : explicația, povestirea;
conversative: dialogul,ciorchinele,jocul didactic
metode de comunicare scrisă: lectura;
2.Mijloace de învăţământ : Biblia, manualul, fişa de lucru .
3.Forme de organizare a activităţii elevilor : activitate frontală şi activitate individuală.

Resurse:
1. Oficiale : Programa şcolară pentru disciplina religie, clasa a III – a ;
Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III – a ;
Proiectarea unitatii de invatare: Viața creștinului împreună cu semenii

2. Bibliografice : 1. Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1982;
2. Religie - cultul ortodox, manual pentru clasa a III- a,sem II lea Editura Corint
3. Şebu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura “ Reîntregirea ”, Alba Iulia, 2000.

1
Mijloace de
Forme de
Metode și în
or
Etapele p v
g
Nr. lec Ob. ro ăț
Activitatea profesorului Activitatea elevului a Evaluare
crt. ție op. ce ă
ni
i d m
za
ee â
re
nt
Salutul Salutul
1. Momentul Rugăciunea Rugăciunea Activitate
organizatori Notarea absenţelor Anunţarea absenţelor frontală
c Pregătirea pentru începerea orei Pregătirea pentru începerea orei
Se cere elevilor să povestească pe scurt un Elevii răspund la solicitările profesorului. Fisa
2. Pregătirea episod in care au spus adevarul. Conversaţia anexa 1 Activitate Aprecieri
elevilor Profesorul citeste povestea cu regele care dorea Elevii asculta frontală verbale
pentru sa aibe langa el un slujitor sincer.
receptarea Profesorul adreseaza intrebari legate de povestea Elevii raspund Lectura
noilor citita....
cunoştinţe
Anunţarea Se anunţă si se scrie pe tablă data şi titlul lecţiei:
3. titlului şi a Necesitatea de a spune Elevii scriu data şi titlul lecţiei în caiete şi Explicaţia Activitate
obiectivelor întotdeauna adevărul ascultă explicaţiile profesorului. frontală
lecţiei
Profesorul explică elevilor că Mântuitorul obişnuia
4. Comunicare să ţină cuvântări, în care să-I înveţe pe oameni ce Elevii audiază cu atenţie. Explicaţia Activitate
/însuşirea trebuie să facă un adevărat creştin. frontală
noilor
cunoştinţe Se citeste lectia din manual.
Lectura
Mântuitorul ne-a învat ca iubirea, credinta si Elevii lecturează fiecare pe rând textul Manualul
adevarul sunt importante. Îi dau încredere în lecţiei, apoi ascultă cu atenţie explicaţiile
tine si în ceilalti. Când spui adevarul si esti profesorului
sincer, chiar daca ai gresit, esti mai puternic,
Lectura
mai curajos, mai linistit. Adevarul te face liber expresivă
si te scapa de frica.

Învătăm despre importanta adevărului în Elevii sunt atenţi şi reţin informaţiile


familie, la Biserică si la scoală. Pe părinti, primite; dau răspunsuri la întrebările Activitate
duhovnic, si profesori nu trebuie să-i mitim, ei profesorului. frontală şi
pot găsi uşor solutii la problemele care ne individuală
frământă si ne pot îndruma când este nevoie. Explicaţia

2
Opusul adevărului este minciuna. Când mintim,
eşti judecat gresit şi nu mai poti fii liber.
Prietenii şi părintii îşi pierd încrederea în tine. Aprecieri
verbale
Minciuna se naste când ne lăudăm prea mult,
când facem doar ce vrem noi sau când dorim să
ascundem o anumită faptă. Indiferent din ce motiv
o folosim, ea ne îndepărtează de Dumnezeu şi de
semeni.
De aceea a spune adevărul este un mare dar.
Profesorul adresează elevilor următoarele Elevii răspund la întrebări :
5. Fixarea şi întrebări - Conversaţia Activitate Apreceri
sistematiza- De ce trebuie să spunem adevărul? Elevii ascultă cu atenţie frontală verbale
rea
cunoştinţelo Cine ne înva ă să spunem adevărul?
r
Care sunt consecin ele minciunii?

Profesorul adresează elevilor întrebări si împarte Elevii răspund solicitării profesorului. Biblia Activitate Aprecieri
6. Asociere, elevilor fişa de lucru. Elevii ascultă cu atenţie. Explicaţia frontală verbale
generalizare, Se discută rezolvarea fişei de lucru. Elevii primesc şi rezolvă fişa de lucru. Manualul
aplicare Exerciţiul
Fişa de Activitate
lucrul individuală
Aprecierea Se fac aprecieri generale şi individuale
7. activităţii privind atât pregătirea elevilor pentru lecţia cât Elevii ascultă aprecierile profesorului.
elevilor şi implicarea lor în predarea noilor cunoştinţe.
Se notează elevii care au participat la lecţie.
Precizarea Activitate
8. temei pentru Se anunţă tema pentru acasă : Elevii notează tema în caiete. Explicaţia frontală
acasă

9. Încheierea Rugăciunea Rugăciunea


activităţii Salutul Salutul

3
Oglinda tablei

15.03.2017
Necesitatea de a spune adevarul

Indemnuri:

- Sa spui mereu adevarul.

- Sa fii curajos.

- Sa te rogi cand ti-e frica.

- Orice problema are solutii.

4
Fisa anexa 1

5
Fisa anexa 2 –Ciorchinele
6
7
8