Sunteți pe pagina 1din 1

CUPRINS :

CAPITOLUL. I. IMPORTANŢA VITICULTURII


1.1. Situaţia viticulturii pe glob
1.2. Situaţia viticulturii în România
CAPITOLUL II - CULTURA VITEI DE VIE IN SISTEM ECOLOGIC.
2.1.Conceptul de agricultura ecologica.
2.2.Principiile agriculturii ecologice.
CAPITOLUL III - ÎNGRIJIREA ŞI EXPLOATAREA PLANTAŢIILOR VITICOLE
RODITOARE
3.1.Principalele caracteristici ale viticulturii ecologice
3.2.Lucrările de îngrijire a viţei de vie
3.2.1. Lucrările solului
3.3.Buruieni, boli şi dăunători – biologie şi control
3.3.1. Controlul buruienilor în vii
3.3.2. Managementul buruienilor
3.4.Prevenirea şi combaterea bolilor şi dăunătorilor.
3.4.1. Bolile viţei de vie
3.4.2. Dăunătorii viţei de vie.
CAPITOLUL IV - TĂIERILE APLICATE VIŢEI DE VIE
4.1.- Notiuni generale
4.1.1. Tăierea în lemnificat (în uscat)
4.1.2. Sistemele de tăiere
CAPITOLUL V TĂIERILE CARE INCLUD LUCRĂRI ŞI OPERAŢII ÎN VERDE
5.1..Tehnica tăierilor
5.2.Dirijarea şi legatul coardelor
CAPITOLUL VI FERTILIZAREA PLANTAŢIILOR VITICOLE PE ROD
CAPITOLUL VII CONCLUZII PERSONALE PRIVIND TEHNOLOGIA DE
ÎNTREȚINERE ȘI FERTILIZARE ECOLOGICĂ LA VIȚA DE VIE
CAPITOLUL VII - DEVIZE DE LUCRU

7.1.-Deviz tehnico-financiar pentru lucrarile din timpul repausului vegetativ


7.2.Deviz tehnico-financiar pentru lucrarile din timpul perioadei de vegetaţie
BIBLIOGRAFIE