Sunteți pe pagina 1din 2

Aprobat,

Director medical

1. DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical laborator. Cod_COR: 226920


2. DEPARTAMENTUL: Laborator analize medicale.
3. RELATII ORGANIZATORICE:
3.1 nivelul postului: de executie.
3.2 relatii ierarhice: subordonat medic-sef laborator analize medicale.
3.3 relatii functionale: Cu personalul medical din laborator analize medicale;
3.4 relatii de colaborare: Cu personalul medical din Centru Medical Sanconfind.
4 scopul postului: recoltarea si efectuarea analizelor biologice, microbiologice, imunologice, chimice, imunohematologice,
hematologice, biofizice, citologice, patologice sau alte tipuri de analize, asupra probelor provenite din organismul uman,
cu scopul de a furniza informaţii despre diagnosticarea, prevenirea şi tratarea bolii sau pentru tratarea stării de sănătate a
populaţiei, în prezenţa biochimistului si a medicului de laborator.
4. NIVELUL DE STUDII: Medii, scoala postliceala sanitara.
5. EXPERIENTA IN DOMENIU: 1-3 ani.
6. AUTORIZATII: Autorizatie de libera practica. Asigurare de Malpraxis Medical. Certificat de membru Ordinul asistentilor
medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania. Competenta -asistent de laborator
7. ATRIBUTII, SARCINI, RESPONSABILITATI:
7.1. Asigură condiţiile igienico-sanitare la locul de desfăşurare a activităţii şi protecţia muncii.
7.2. Verifică şi etalonează( nu etaloneaza asistentii!) aparatele la începutul programului de lucru şi ori de câte ori este nevoie şi
semnalează disfuncţionalităţile apărute superiorului direct
7.3. Sterilizează materialul necesar investigaţiilor de laborator
7.4 Prepară şi pregăteşte coloranţi, medii de cultură şi anumiţi reactivi pentru anumite tehnici de laborator in vederea
examinărilor bacteriologice
7.5 Alege mediile de cultură, însămânţează în funcţie de produsul analizat şi de tipul analizei bacteriologice;
7.6 Pregăteşte proba în mediu steril, alege instrumentarul pentru însămânţare (pipete, anse, pense), fixează parametrii de
incubare.
7.7 Asigură colectarea materialelor şi instrumentarului de unică folosinţă în vederea distrugerii prin autoclavare şi incinerare.
7.8 Asigură primirea şi recepţionarea inregistrarea produselor biologice în vederea efectuarii examenelor de laborator.
7.9 Alege instrumentele materialele sanitare specifice pentru recoltare.
7.10 Identifică datele necesare (datele personale ale pacientului de pe recipient cu datele din biletul cu indicaţia medicului,
produsul analizat, tipul analizei).
7.11 Pregăteşte fizic şi psihic pacientul în vederea recoltării după caz, informandu-l explicit şi complet cu privire la investigaţiile pe
care le are de făcut şi poziţionându-l corect, confortabil în funcţie de tipul produsului biologic ce urmează a fi prelevat.
Obtine consimtamantul informat al pacientului inainte de recoltarea produselor biologice.
7.12 Recoltează produse biologice în condiţii de igienă, asepsie şi securitate atât pentru asistent cât şi pentru pacient.
7.13 Verifică produsul biologic recoltat (tehnica, timpul de recoltare, temperatura de păstrare şi modalitatea de transport).
7.14 Pregăteşte produsul biologic recoltat pentru analiză (centrifugare, omogenizare, separare, diluţie, însămânţare, etc.).
7.15 Supraveghează, analizoarele în timpul efectuării analizelor.
7.16 Manevrarea aparatelor se face cu atenţie pentru a evita accidentarea sau deteriorarea acestora.
7.17 Răspunde de corectitudinea cu care au fost efectuate tehnicile de laborator.
7.18 Verifică rezultatele.
7.19 Înregistrează datele pacienţilor, cererile de analize şi redactează buletine de analiză.
7.20 Înmagazinează şi stochează date de laborator în calculator şi răspunde de corectitudinea datelor.
7.21 Efectuează tehnici de laborator specifice sectoarelor de activitate sub coordonarea medicului specialist de laborator.
7.22 Respectă normele de păstrare şi conservare a reactivilor de laborator cu care lucrează.
7.23 Răspunde de calitatea actului medical şi eficienţa acestuia.
7.24 Respectă reglementările în vigoare privind: prevenirea, controlul şi combaterea infecţiilor nosocomiale.
7.25 Respectă secretul profesional, normele de etică şi deontologie.
7.26 Asigură respectarea circuitelor specifice.
7.27 Respectă Regulamentul de Ordine Interioară
7.28 Participă la realizarea Programului de Educaţie Medicală Continuă (cursuri, simpozioane, conferinţe).
8 Cunoaşte şi respectă:

8.1. Aplicatia SOFTECH si are obligativitatea de a fi la curent cu noile versiuni ale acesteia;
8.2. Ordinul 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şi funcţionarea laboratoarelor care efectuează analize
medicale, cu modificările şi completările ulterioare.
8.3. Ordinul M.S.P. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în
unităţile sanitare
8.4. O.U. nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, moaşei şi asistentului medical;
8.5. Codul de etica si deontologie al asistentilor medicali generalisti, maoselor si asistenţilor medicali din România;

Page 1 of 2
8.6. Legea nr. 46/21 ian.2003 privind drepturile pacientului;
8.7. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările survenite;
8.8. Legea nr. 19/2000 privind Asigurările Sociale;
8.9. Legea nr. 487/2002 privind bolnavii periculoşi;
8.10. Codul muncii – Legea 53/2003;
8.11. O.G. nr. 13/30.01.2003 în care se interzice complet fumatul în unităţile sanitare.
8.12. Recunoaşte şi îndeplineşte responsabilităţile profesionale în cazul utilizărilor tehnologiilor speciale cu menţiunea că în
cazul în care există tehnologie în schimbare, aceste responsabilităţi vor fi schimbate.
8.13. Respectă regulamentul de ordine interioară precum şi normele de etică şi deontologie profesională.
8.14. Respectă normele tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare conform Ordinului M.S. nr.
261/2007
9 RELATIA CU PACIENTII:
9.1 La solicitarea pacientilor, ofera toate informatiile care nu depasesc limita pregatirii sale profesionale;
9.2 Urmareste timpii de asteptare pentru pacienti si pastreaza contactul vizual si fizic cu acestia;
9.3 Ia masuri pentru protectia informatiei si se asigura ca nu se pierd documentele medicale ale pacientilor si ca nu sunt
accesate de catre persoane neautorizate;
9.4 Respecta drepturile pacientilor;
9.5 Respecta confidentialitatea actului medical si raspunde de calitatea si de eficienta acestuia;
9.6 Pastreaza secretul profesional;
10 Atributii referitoare la respectarea normelor SSM, SU, PSI, Mediu:
10.1. Indeplineste obligatiile de serviciu in mod organizat si foloseste optim timpul de lucru;
10.2. Respecta intocmai programul de lucru si consemneaza sub semnatura orele de venire si plecare din serviciu;
10.3. Pastreaza si intretine mobilierul, aparatura si instrumentarul din dotare;
10.4. Indeplineste si alte atributii stabilite de catre seful ierarhic superior;
10.5. Prezinta grija pentru bunurile spitalului in mod optim si economic;
10.6. Are un comportament corect, politicos, etic, deontologic atat fata de colegi, cat si fata de pacienti si apartinatorii acestora;
10.7. Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele, consumabilele, materialele si mijloacele fixe puse la dispozitie de
spital;
10.8. Adopta un comportament in masura sa promoveze imaginea spitalului;
10.9. Informeaza seful ierarhic superior in legatura cu aparitia unor situatii neprevazute specifice postului;
10.10. Pastreaza secretul profesional, conform legii;
10.11. Prezinta o preocupare pentru pastrarea patrimoniului institutiei si a dotarilor, luand masuri de reducere la minim a
cheltuielilor materiale;
10.12. Respecta prevederile specifice domeniului de securitate si sanatate la locul de munca, precum si in domeniul situatiilor
de urgenta, conform instructiunilor primite de la seful ierarhic superior;
10.13. Asigura servicii de laborator la un standard ridicat;
10.14. Supravegheaza colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosinta utilizat si se asigura de depozitarea
acestora temporar, in vederea distrugerii;
10.15. Respecta instructiunile privitoare la transportarea, depozitarea, inactivarea si neutralizarea produselor biologice cu
sistem de unica utilizare;
10.16. Respecta instructiunile privitoare la manevrele care implica solutii de continuitate, precautiuni universale;
10.17. Poarta echipamentul corespunzator functiei pe care o detine, in vederea pastrarii igienei si a aspectului estetic personal;
10.18. Trateaza fiecare pacient in mod egal, fara sa fie influentat de: rasa, sex, stare civila, diagnostic, stare sociala, statut
economic, religie, etc.;
10.19. Ia masuri pentru protectia informatiei si a suportului acesteia;
10.20. Executa orice alte sarcini de serviciu in vederea asigurarii unei bune functionari a activitatii laboratorului;
10.21. Sa isi desfasoare activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea
angajatorului, astfel incat sa nu se expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana,
cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;
10.22. Sa nu procedeze la scoaterea din functune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de
securitate proprii, in special ale aparaturii si instalatiilor tehnice, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
10.23. Sa comunice de urgenta sefului direct orice situatie de munca despre care are motive intemeiate sa o considere un
pericol pentru securitatea si sanatatea colegilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie.

Verificat si avizat, Stabilit necesarul de competenta,


Serv. Resurse Umane Sef Compartiment

Am luat cunostinta si am primit un exemplar al Fisei de post –


Anexa la Contractul Individual de Munca nr. .................. din data de ..................... .Angajat:
Data: Semnatura:+

Page 2 of 2