Sunteți pe pagina 1din 3
a 4. Istoria ale&tuirii Noului Testament 14 cercet: 14 i 4.4.2. “Necesitatea studiului Noului Testament... 2. Di 2A, 24 3.4. 3.2. 44. 4.1.1. Forma scrierii originalelor Noului estament, 4.1.2. Materialul folosit la scris... 4.1.3. Autografele-biblice. .. 3._. Formarea Canonului Noului Testament. 3.2.1. Canonul Noului Testament la Parintii Apostolici.... 3.2.2. Canonul Noului Testament in secolul al ll-lea. 3.2.3. Canonul Noului Te8tament in secolul al Ill-lea 3.2.4. Canonul Noului Testament in secolul al !V-lea. 4. __ Istoria textului Noului Testament Cuprins are . 1. _Nofiunea de ,Noul Testament". Necesitatea, disciplinele studiului, parties caitilor $i metode de isciplinele Studiului Noului Testament .... impértirea cartilor Noului Testament... 1. Metode de cercetare ... Criterile canonicitati : Evolutia canonului Noului Testament in primele patru secole cresting... 24 Istoria manuscriselor. 4.1.4. Textul cdrfilor Noului Testament pastrat ‘pana asttizi 5. Codicli grecesti ai Noului Testament i 5.4 5.2 5.3. 54. 5. ev 7.1. Autorul primei Evangheli 7.2. Autenticitatea Evangheliei 7.2.1. 7.2.2. 7.23. 7.2.4. 7.28. 5.1. 5.5.2. _ ludaismul Epocii Noului Testament .. 5.5.3. _Dinastia irodian& 6. SFINTELE EVANGHELI..... 641. Sensul notiunii de Evanghelie 62. Numarul Sfintelor Evangheli..... 6.3. Titlu! Evanghelilor = 64. _ Caracterul Evangheli Traducerile vechi ale textului sfant — itafa gi Vulgata Editi critice ale Noului Testament grecesc...... Tiparituri si edit crtice romanesti ale Noului Testament. Tiparturile Noului Testament in limba romana . Istoria Epocii Noului Testament Lumea greco-romana in Epoca Noului ‘estament. /anghelia Sfantului Matei Limba Evangheliei Adresantii Evangheliei Scopul Evangheliei Timpul si locul scrierii Evangheliel Integritatea Evangheliei 7.3. Cuprinsul Evangheliei oglindit in plan... 7.3.1. Genealogia li iSUs......crnenerne 7.3.2. _ Imparatia cerurilor in propovaduirea lui ligus (8,1 - 25,46).. 7.4. Predica de pe munte. 7.5. Minunile Mantuitorului 7.5.1. Minunile Mantuitorului asupra naturi 7.5.2... Minunile Mantuitorului asupra oamenilo... : 7.5.3. Minuni asupra firi sale umane (invierea din mort) 7.5.4: Chemarea lui Matei (Mt 9,9-13: Le. 5,27-32; Mc. 2, 13-14) oreo 144 7.5.5. Intrebarea ucenicilor lui loan despre Post (Mt 9, 44.47; Mc.2.18- 22; Le, 6,33-39). sonics are 145 7.5.6. _ Invierea filcei lui lair (Mi. . 43: 49-56). . 7.8.7. Vindecarea femeii cu scurgere de sénge (Mt. 9.20-22: Mo. 5.24-34: Lo. 8,43-40). = : 146 147 Marcu. 2,23-28: 7.5.8. Trimiterea celor 12 Apostol in misiune (Mt. 10) 7.5.9. Smulgerea spicelor.in zi de Sabat (IVU.12,1- LO.G1-12). cece soe 184 7.5.10. Vindecarea omutui cu mana uscata (Mt 12,9-14: Mo. 3,1-6: Lo. 6,6- 11). 165 7.5.11. Rudeniile Mantuitoruiui (Mt.12, 8-15; Mc. 3,31-35; Lc. 8, 19-21) ... 168 7.5.12. -Parabolg Semandtorului (Mt. 13,23; Mo. 4,1-9; Le, 8, 4-B)..ncsr0.-170 7.5.13. Pildia neghinei (Mt. 13,24-30; 13,33-43; Mc. 4,25-29) iscsi 471 7.5.14, Pilda gréuntelui de mustar (Mt. 13, 31-32; Mc. 4, 30-32; Le. 13, 13)172 7.5.15. Parabola aluatului (Mt. 13,33; Le. 13,20) A173 7.5.16. Pilda comorii ascunse (Matei 13,44) ATS 7.5.17. Parabola margaritarului (Mt.13,45)..... 174 7.5.18. Parabola navodului (Mt. 13,47-50)..... 175 7.5.19. Respingerea Mantuitorului in orasul su (Mt. 13, 53-58; Mc. 6,1-8, Le. 4, 16-20 175 7.5.20. Uciderea Sfantului loan Botezatorul. Irod Antipa vrea s8-L cunoascd pe Mantuitorul (Mt.14.1-12: Le. 6, 14, 29; Le. 9, 7-9 ie 7.6.21. Inmuttiea painilor (Mt. 14, 13-23; Mc. 6, 31-47; Le. 9, 10-17, In. 6, 1- 5) 178 7.5.22. Umblarea pe ape (Mt. 14, 22-34; Mc. 6, 47-52; In. 6, 16-21) 180 7.5.23. Cearta pentru spailarea mainilor (Mt. 15, 1-20; Mc. 7, 1-23)... 181 7.5.24. Vindecarea fiicei Canaanencei (Mt. 15. 21-22: Mc. 7, 24-30).........183 7.5.25. A doua inmultire a painilor (Mt. 15. 32-39; Mc. 8,1-10) 185 7.8.26. Vindecarea unui surdo-mut (Mt.15, 29-31; Mo. 7, 32-38)......-.0.-- 186 7.5.27. Fariseii cer semn (Mt. 16,1-4; Mc. 8,11-13; Le. 11, 29-32; In. 12, 54- 59) 187 7.5.28. Mantuitorul intreab& pe ucenicii Sai ce crede lumea despre El. Marturisirea lui Petru (Mt. 16,13-19; Mc. 3, 27-38; Le. 9,18- 21). 189 7.5.29. Schimbarea la Fata (17, 1-13) 195 7.6. Venirea apropiata a imparatiel cera (1 25) . 200 a : 200 7.6.1. Sectiunea narativa (19-23)... 6 172 a 74 ct + a 81 a3 86 a 3 89 ju 90 203 7.6.2. _ Intrarea in lerusalim (21, 1-9)... oe 206 7.6.3. Rechizitoriul facut cdrturarilor gi fariseilor (23, 1-39) 7.6.4. _Cuvantarea eshatologicd (24-25) . 207 7.7. Patimile, moartea, Invierea $i aratarile dupa Inviere (cap. 26-28)... 210 7.7... Compiotul impotriva lui lisus. Ultima Cina. Arestarea 210 7.7.2. Invierea Domnului. Aratarile lui lisus mviat. Porunca si mesajul Invierii (cap, 28)214 8. Importanta simbolurilor reflectate tn Sfanta Scriptura i Tract interpretate de biseric’. ee ens neve 298 9. Bibliografie 222 9.1. Editi ale sfintei scripturisiale noului testament 222 9.2, - Cari, studi si articole.., = nee 222