Sunteți pe pagina 1din 1

Declarație de consimțământ conform Regulamentul (UE) 2016/679

privind protecție persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea


datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor).
Subsemnatul :

Funcția:
sunt de acord ca: Se va completa numele persoanei care prelucrează
datele cu caracter personal precum și
Direcția/Serviciul/Biroul/Compartimentul/Centrul/Autoritatea/Unitatea
conform Organigramei Consiliului Județean Vâlcea
să fie autorizat să proceseze/stocheze/modifice/editeze datele mele
personale, necesare bunei desfășurări a obligațiilor legale care îi revin,
în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, conform atribuțiilor din fișa postului
menționând:
Scopul prelucrării:
EX:(SSM / SU)/Resurse umane/Achiziții publice
Perioada prelucrării datelor cu caracter personal:
Ex:Nomenclator arhivistic/Lege/Norme de aplicare/Perioadă
contract,etc.
Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate:
Se vor completa datele cu caracter personal care vor fi prelucrate.
Ex date cu caracter personal:(nume,prenume/adresă domiciliu/ o adresă
de e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; /număr act
identitate/date privind locația/IP calculator/ un identificator de modul
cookie/
Destinatarul:
Data: Semnătura: