Sunteți pe pagina 1din 6
EVALUAREA COMPETEN Ţ ELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a 2019 Jude ț ul /

EVALUAREA COMPETENŢELOR FUNDAMENTALE LA FINALUL CLASEI a II-a

2019

Județul / sectorul

Localitatea

Şcoala

Test 2

MATEMATICĂ

Numele și prenumele elevei / elevului

Clasa a II-a Băiat
Clasa a II-a
Băiat

Fată

/ sectorul Localitatea Ş coala Test 2 MATEMATIC Ă Numele ș i prenumele elevei / elevului

DELTA DUNĂRII

DELTA DUN Ă RII Bianca, Cosmin, Diana ș i Radu au strâns mai multe poze cu

Bianca, Cosmin, Diana și Radu au strâns mai multe poze cu informații interesante. Numărul pozelor strânse de fiecare copil este trecut în tabelul de mai jos.

Bianca

Cosmin

Diana

Radu

135

121

168

155

1. Cosmin a strâns 121 de poze, iar Radu 155 de poze. Scrie, în caseta
1. Cosmin a strâns 121 de poze, iar Radu 155 de poze.
Scrie, în caseta de mai jos, unul din semnele <, >, = pentru ca relația
următoare să fie corectă.

121

= pentru ca relația următoare să fie corectă. 121 155 Nu se completeaz ă de c

155

Nu se completează de către elev COD

1.

1.
2. Analizează numerele din tabelul de mai sus și află diferența dintre cel mai mare
2. Analizează numerele din tabelul de mai sus și află diferența dintre cel mai mare și cel
mai mic număr.
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.
mic număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Test 2 – Matematic ă EN II –

Test 2 – Matematică EN II – 2019

Nu se completează de către elev COD

2.

2.

Pagina 3 din 6

3. Cosmin a așezat câteva poze ca în imaginea de mai jos. Câte poze a
3. Cosmin a așezat câteva poze ca în imaginea de mai jos. Câte poze a așezat în total
Cosmin?
Află și tu rezultatul prin adunarea repetată a aceluiași număr.
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completează de către elev COD 3. 4.
Nu se completează de către elev COD 3.
Nu se completează de către elev
COD
3.
4. Radu a așezat pozele pe 5 rânduri, fiecare rând având câte 4 poze. Câte
4. Radu a așezat pozele pe 5 rânduri, fiecare rând având câte 4 poze. Câte poze a
așezat Radu?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 1;

b) 9;

c) 20;

d) 30.

Test 2 – Matematică EN II – 2019

Nu se completează de către elev COD

4.

4.

Pagina 4 din 6

5. Diana are 15 poze diferite și prezintă colegilor săi câte 3 poze în fiecare
5. Diana are 15 poze diferite și prezintă colegilor săi câte 3 poze în fiecare zi.
În câte zile reușește Diana să prezinte toate pozele?
Află rezultatul prin scăderea repetată a aceluiași număr.
Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei.
număr. Scrie, pe spațiul dat, rezolvarea problemei. Nu se completeaz ă de c ă tre elev

Nu se completează de către elev COD

5.

5.
6. Cu ce figură geometrică seamănă poza de mai jos? Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
6. Cu ce figură geometrică seamănă poza de mai jos?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. Test 2 – Matematic ă EN II – 2019 a) cerc;

Test 2 – Matematică EN II – 2019

a) cerc;

b) dreptunghi;

c) pătrat;

d) triunghi.

Nu se completează de către elev COD

6.

6.

Pagina 5 din 6

7. Radu a lucrat de la ora 12:00 până la ora 14:00. Câte ore a
7. Radu a lucrat de la ora 12:00 până la ora 14:00.
Câte ore a lucrat Radu?
Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.

a) 2 ore;

b) 3 ore;

c) 14 ore;

d) 26 ore.

Nu se completează de către elev COD

7.

7.
8. Scrie, în spațiul dat, numele figurilor geometrice de mai jos.
8. Scrie, în spațiul dat, numele figurilor geometrice de mai jos.
în spațiul dat, numele figurilor geometrice de mai jos. Nu se completeaz ă de c ă
în spațiul dat, numele figurilor geometrice de mai jos. Nu se completeaz ă de c ă
în spațiul dat, numele figurilor geometrice de mai jos. Nu se completeaz ă de c ă

Nu se completează de către elev COD

8.

8.
de mai jos. Nu se completeaz ă de c ă tre elev COD 8. FELICIT Ă

FELICITĂRI, AI AJUNS LA SFÂRŞITUL TESTULUI! MULŢUMIM PENTRU PARTICIPARE!

Test 2 – Matematică EN II – 2019

Pagina 6 din 6