Sunteți pe pagina 1din 11

Program complex în terapia sunetului „s” ( sigmatism – parasigmatism)

OBIECTIVE EVENIMENTELE MATERIAL ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA EVALUARE


ACTIVITĂŢII DIDACTIC COPILULUI
1 2 3 4 5 6
I. ETAPA PREGĂTITOARE
- Cunoaşterea copilului; - Diagnosticarea pe baza - planşe; - Antrenează copilul în denumirea unor imagini - Recită poezii - Stabilirea unui prim
- Înlăturarea negativismului unui examen complex; - jocuri; conţinând sunetul “r” la recitări şi povestiri, - Povesteşte contact afectiv;
faţă de vorbire; - Folosirea unor jocuri, - recitări; urmărind pronunţia; - Explorează - Alterarea sunetului
- Crearea încrederii în planşe, jucării. - poveşti; - Creează o atmosferă caldă, prietenească universul “r” (sigmatism)
posibilităţile proprii şi a unei - ghicitori. menită să dezvolte încrederea copilului în el cabinetului - Gradul de mobilitate
atitudini pozitive faţă de însuşi şi în logoped; logopedic a copilului;
recuperare; - Explică copilului în ce constă activitatea din - Mobilitatea limbii;
- Familiarizarea cu mediul cadrul cabinetului logopedic, i se prezintă - Starea auzului fizic
logopedic. materialele didactice (jocuri, jucării, albume şi fonematic.
etc.) permiţând copilului să le atingă, pentru a
se obişnui cu ele.
II. ETAPA TERAPIEI GENERALE
- Dezvoltarea mobilităţii Exerciţii de gimnastică - Oglinda - Demonstrează şi execută : mişcări care Execută prin Mobilitatea generală
generale generală - Jucării antrenează toate părţile corpului; jocuri de imitaţie
mişcare însoţite de vorbire; exerciţii de mers,
de gimnastică pentru membre, de gimnastică a
trunchiului (imitarea spălatului, aplaudatului,
rotirea pumnului, imitarea cântatului la pian
etc. )

- Dezvoltarea mobilităţii Exerciţii de gimnastică a - Jucării Demonstrează şi execută exerciţii: Execută prin Mobilitatea fono -
aparatului articulator aparatului articulator - Oglinda - pentru mobilitatea feţei : exerciţii de clipire a imitaţie articulatorie
a) generale - Instrumente ochilor, concomitent apoi alternativ, umflarea
de suflat obrajilor cu dezumflarea prin lovire, trecerea
aerului dintr-o parte în alta, suptul obrajilor,
execută suflul suspinului, al hârşâitului,
puternic, cu zgomot; copilul este pus să sufle
cu gura întredeschisă asupra unei oglinzii reci
138
(oglinda se abureşte) sau asupra dosului palmei
– va simţi un curent de aer cald ;
- pentru gimnastica maxilarelor : exerciţii de
închideri şi deschidere a gurii, liber şi cu
rezistenţă, exerciţii de împingere şi apoi de
retragere a maxilarului inferior; mişcarea
maxilarului inferior de la dreapta la stânga, de
coborâre şi de ridicare a maxilarului,
muşcătura.
- pentru gimnastica buzelor : sugerea cu buzele
strâns lipite; scoaterea aerului printre buzele
uşor deschise sau/şi prin deschiderea formată
de buza inferioară aşezată sub incisivii
superiori; acoperirea dinţilor de jos cu buza de
sus şi invers; mişcarea buzei inferioare spre
dreapta-stânga, apoi a buzei superioare etc.
- pentru gimnastica limbii : mişcarea limbii:
lopată-interior şi afară, limba săgeată afară şi
înăuntru, limba săgeată şi lopată afară,
dreapta, sus, jos, limba lopată pe alveolele
inferioare, maxilarele uşor deschise, suflu
puternic în expiraţie pe gură; exerciţii cu limba
jgheab pe alveolele inferioare, cu expiraţia lină
a aerului; aceleaşi exerciţii cu comisurile
buzelor întinse lateral, suflul făcându-se simţit
pe partea dorsală a mâinii logopatului
- pentru palatul moale, muşchii faringelui şi
vestibulului faringian: exerciţii de căscare cu
retragerea limbii şi a maxilarului inferior, de
deglutiţie, de imitare a tusei, sforăitului etc.

b) specifice sunetului “r” - Oglinda Demonstrează şi execută exerciţii de gimnastică Execută prin Mobilitatea aparatului
specifice sunetului “r” de corectat la articularea imitaţie fonoarticulator
sunetului, buzele şi dinţii sunt întredeschişi.
Partea posterioară a limbii, în formă de lopată,
atinge cu marginile laterale dinţii de sus, până
la canini, iar partea anterioară este ridicată spre
alveolele dinţilor incisivi de sus. Limba este
fixată, cu excepţia vârfului ei, iar la expulzarea
139
aerului, ea vibrează rapid între alveole şi dinţii
superiori. Este, prin urmare, foarte important
ca vibraţia să fie localizată la nivelul vârfului
limbii.

- Dezvoltarea respiraţiei Exerciţii de gimnastică - Jucării Demonstrează şi antrenează copiii la : Execută prin Corectitudinea
corecte respiratorie - Instrumente - suflatul în lumânare, în batistă, în apă cu imitaţie respiraţiei (inspiraţie-
de suflat paiul, în trompetă, în morişcă etc. expiraţie)
- umflatul balonului, aburirea oglinzii, mirositul,
expirare şi inspirare alternativ pe nas, pe gură;
- exerciţiile de pronunţie prelungită a unei
vocale; de numărat pe parcursul unei expiraţii,
exclamaţii, interjecţii etc.

- Educarea auzului -Exerciţii pentru Execută şi antrenează copilul la : Execută repetat Corectitudinea
fonematic educarea auzului - Exerciţii de imitare a diferitelor sunete exerciţiile percepţiei şi
- Formarea percepţiei (onomatopee)care vor fi pronunţate la început reproducerii sunetului
fonetice corecte cu voce şoptită, apoi cu voce tare, în ritmuri
diferite :
- găina : cot-cot-cot-cot
- broasca : oac-oac-oac-oac
-raţa : mac-mac-mac-mac
- legănatul : huţa- huţa, huţa – huţa
- ceasul : tic – tac, tic – tac, tic – tac
- trompeta :ta – ta – ta – ta
- albina : bzzz – bzzz – bzzz
- trenul : tu – tu – tu, tu – tu- tu
- şarpele : s – s – s – s –
- avionul : z – z – z – z – z
- chematul pisicii : piss – piss – piss - piss

- Exerciţii de pronunţare a unor serii de


silabe opuse, luate din cuvinte paronime, cu Execută repetat Corectitudinea
scopul de a antrena intens analizatorul auditiv: exerciţiile percepţiei şi
R+ A A + R ARA ERA IRA ORA la fel cu U, Ă, Î reproducerii sunetului
E E ARE ERE IRE ORE
I I ARI ERI IRI ORI
O O ARO ERO IRO ORO
U U ARU ERU IRU ORU
Ă Ă ARĂ ERĂ IRĂ ORĂ
Î Î ARÎ ERÎ IRÎ ORÎ

140
- Exerciţiile de diferenţiere a sunetului „R” în
combinaţii consonantice:

PRA PRI TRĂ ART STRU CRA PRĂ


PRO TRE URT URS ERC ARM ERM
ORM URM ARD ORD URD ARG ORG
- Planşe CRE ĂRD ORN URN BRA GRI CRI PRE Execută repetat Corectitudinea
- Albume TRA TRO GRO CRU URC exerciţiile percepţiei şi
-Magnetofo reproducerii sunetului
- sunetul „R” în combinaţie cu diftongi:
RIE REA RIU ROA RAO RIO RUI
REU RAU ROI RUE RĂU REI RAU

- structuri verbale progresive prin adiţie, conţinând


sunetul „R”:
R – RA- RAM – RAMA – RĂMAS – RĂMĂŞIŢĂ
R – RO – ROM – ROMAN – ROMÂN –
ROMÂNEŞTI

· pronunţia sunetului "R" în cuvinte:


- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte monosilabice,
precum:
RAC RĂU RUG ROD RUS RAS ROZ
RÂD RAI RÂU RUJ

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte bisilabice,


precum:
RAION RADU RAŢĂ RANĂ RUMEN
RÂDE RAPID ROATĂ ROUĂ RAZĂ
RIDIC ROBOT ROŞU RUPE ROMÂN
RECE RAŢĂ RĂZBOI

- sunetul „R” în poziţie iniţială, cuvinte polisilabice,


precum:
RĂCOARE RĂDĂCINĂ RAMURĂ RADIO
RĂSĂRIT REGINĂ REPARA REPEDE
RESPIRA REVISTĂ REZOLVA ROBINET
REZULTAT ROCHIE RUŞINOS

- sunetul „R” în poziţie mediană, cuvinte bisilabice:


BARĂ BURIC CĂRUŢ CIOARĂ CIORAP

141
Material CIREŞ CURAJ EROU FLOARE ARE Diferenţiază ca loc Corectitudinea
ilustrat GARĂ VARĂ SOARE GURĂ SARE ŢARĂ de articulare reproducerii sunetului
SORĂ ŢĂRAN FURĂ ORĂ CREION Face analiza sub Corectitudinea
FRUMOS FRUNZĂ TRAMVAI FRUNTE
aspect semantic pronunţiei
CREANGĂ CARTOF CERCEL

- sunetul „R” în poziţie mediană, cuvinte polisilabice:


APARAT ASPIRATOR AVENTURĂ
BĂUTURĂ BISERICĂ BULGĂRE CĂLĂREŢ
CĂLDURĂ CAMERĂ CÂNTĂREŢ COMOARĂ
CORABIE DOCTORIŢĂ FARFURIE GIRAFĂ
IEPURE ÎNTUNERIC JUCĂRIE MUŞUROI
PASĂRE PESCĂRUŞ ALBASTRU ARBORE
PRINŢESĂ TRANDAFIR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte monosilabice:


ŞIR DOR CER NOR COR SAR MĂR
FIR PĂR VĂR ZBOR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte bisilabice:


AMAR MĂTUR PAHAR POPOR SATUR
UMĂR ZIDAR BUCUR ACTOR COVOR
DOCTOR DOSAR GREIER SERTAR IZVOR
MĂGAR ŞCOLAR ŞOFER UŞOR ZAHĂR
STEJAR ZIAR VAPOR MUŞTAR MOTOR

- sunetul „R” în poziţie finală, cuvinte polisilabice:


AJUTOR ASCULTĂTOR ASPIRATOR BUCĂTAR
BUZUNAR CERŞETOR ELICOPTER FRIGIDER
MUSAFIR PEŞTIŞOR PICIOR SEMAFOR
VÂNZATOR ZÂMBITOR IUBITOR
ÎNVINGĂTOR CALCULATOR

· sunetul „R” aflat de două ori în cuvânt:


RĂCOARE REVEDERE RAR RESPIRĂ
RAMURĂ CĂRARE DURERE

III. ETAPA TERAPIEI SPECIFICE


- Impostarea sunetului “s”; -Exerciţii pentru -Planşe - Exerciţii de analiză fonetică cu indicarea Alcătuieşte Dezvoltarea auzului
obţinerea pronunţiei corecte a pregătirea impostării - Albume primului sau ultimului cuvânt dintr-o propoziţie; cuvinte fonematic şi a atenţiei
sunetului “s” sunetului „s” Cărţi cu poezii completarea cuvintelor cu prima silabă auditive
-Oglinda pronunţată de logoped, indicarea unui sunet

142
omis de logoped Execută prin Realizarea pronunţiei
- Exerciţii de pronunţare ritmică, proverbe, imitaţie corecte
ghicitori, poezii :
„Soare”

„ Soare, soare, frăţioare,


Hai, dă drumul la izvoare,
Scoate iarba din ţărână,
Spune păsării să vină !”

„ – Soare – soare, domn frumos,


La câţi dai lumină jos ?
- Nu ştiu, eu nu socotesc
Pe câţi mângâi şi-ncălzesc.”

- Jocuri hazlii în care sunetul “s” este repetat Execută prin Corectitudinea
de mai multe ori, solicitând în acelaşi timp imitaţie pronunţiei
atenţia auditivă :

Pisicuţa

„ Pis, pis,
Ghemul l-ai ros,
Ai pierdut funda pe jos.
Ia seama, pis, pis, pisicuţ,
Să nu te bată bunicul.”

„ Stă găina la-ndoială,


Că din şapte puişori,
Şase-s galbeni-gălbiori.”

Emiterea sunetului „s” - Demonstrează articularea sunetului; explică, Pronunţă cu voce Corectitudinea
prin demonstraţie şi în faţa oglinzii, poziţia buzelor şi limbii pentru tare după logoped pronunţiei
imitaţie obţinerea articulării sunetului “s”.
Buzele trebuie bine întinse, dinţii sunt uşor
depărtaţi, limba se sprijină pe incisivii inferiori,
se bombează şi formează de-a lungul său un
canal pe care se scurge aerul. Coardele vocale
143
nu vibrează. Învăţarea se va face cu o
demonstraţie clară la oglindă, dar şi făcându-l
pe copil să simtă aerul expirat. Dacă nu se
obţine în acest mod, se încearcă obţinerea lui
„s” interdental.
Sunetul „s” lateral se corectează ţinându-se
arătătorul la o mică distanţă de centrul gurii
copilului, trebuind să-şi îndrepte privirea şi
curentul de aer spre degetul arătător. Se poate
folosi şi strângerea obrajilor cu degetele pentru
a nu lăsa aerul să iasă lateral, sau se pot folosi
două tampoane ( pe lateral).
Consolidarea sunetului „s” - Introducerea sunetului Demonstrează pronunţia sunetului “s” în : Pronunţă Corectitudinea
“s” în silabe - exerciţii în silabe directe : cu voce tare pronunţiei în diferite
- prelungit : sssa, ssse, sssi, ssso, sssu, combinaţii fonetice
sssă, sssâ;
- neprelungit : sa, se, si, so, su, să,sâ.
- exerciţii în poziţie intervocalică :
- cu vocale similare : asa,ese,isi, oso,
usu, ăsă;
- cu vocala diferite : ase, asi, aso, asu,
asă;
- esa, esi, eso, esu, esă;
- isa, ise, iso, isu, isă;
- osa, ose, osi, osu, osă;
- usa, use, usi, uso, usă.
- exerciţii în silabe inverse :
- prelungit : asss, esss, isss, osss, usss,
ăsss;
- neprelungit : as,es,is,os,us, ăs,îs.
- exerciţii în logatomi (silabe cu şi fără
sens) : sas, ses, sis, sos, sus, sol, sap,
sar etc.
- exerciţii în combinaţii consonantice : stra,
stre, stri, stro, stru, stră, strâ.

Introducerea sunetului - Tabele de Demonstrează pronunţia sunetului “s” în Execută prin Corectitudinea
144
“s” în cuvinte cuvinte cuvinte : pronunţie şi voce pronunţiei în diferite
- cuvinte cu fonemul în poziţia iniţială : tare combinaţii fonetice
- cuvinte monosilabice : sas, sap, set, sec
etc.
- cuvinte bisilabice : sumă, sirop, soră, etc.
- cuvinte polisilabice : sirenă, supărat,
salată, sănătate,l etc.

- cuvinte în care fonemul „s” se află în poziţie


mediană (în interiorul cuvântului) :
- cuvinte monosilabice : test, vest, rest etc.
- cuvinte bisilabice : coasă, lasă, casă etc.
-cuvinte polisilabice : păsărele, musafir,
răsaduri, pastilă etc.
- cuvinte în care fonemul „s” se află în poziţie
finală :
- cuvinte monosilabice : dus, vis, cos, ros
etc.
- cuvinte bisilabice : cules, miros, apus,
etc.
- cuvinte polisilabice : călduros, inimos,
răcoros, valoros etc.
- cuvinte în care fonemul „s” se află precedat
sau urmat de o consoană : stradă, strigă,
strănut, slugă, strungar, stropitoare etc.
- exerciţii de transformare a cuvintelor prin
înlocuire de silabe :
su - mă
- tă
- ră
- pă
- net
- structuri verbale progresive prin adiţie :
s – sa – sar – sare – sărat – sărate ;
s – su – sun – sune- sunet- sunete.

Diferenţierea sunetului Demonstrează şi execută : Execută prin Corectitudinea


“s” la nivel de silabă  Exerciţii pentru diferenţierea sunetelor cu pronunţie şi voce pronunţiei în diferite
145
punct de articulare apropiat : ”s-ş”: tare combinaţii fonetice
sa – şa as -aş
so – şo os - oş
su – şu us -uş

Diferenţierea sunetului - Planşe Se folosesc cuvinte paronime :


„s” la nivel cuvintelor - Albume - Diferenţierea „s” – „ş” : Execută prin Corectitudinea
- Cărţi scoală – şcoală pronunţie şi voce pronunţiei în diferite
- Ilustrate sale – şale t combinaţii fonetice

nas-naş
sută – şută
las – laş
dus - duş
Automatizarea sunetului “s” Introducerea în propoziţii - Exerciţii de pronunţie a unor propoziţii simple Alcătuieşte Gradul de
corectat în care este prezent în cuvinte sunetul „s”, la propoziţii automatizare
început, mijloc şi final :
- O sobă este în sală.
- Un dosar este pe masă.
- A ros un os.

- Propoziţii cu partea finală constantă :


Sandu are -
Sorina are - o sanie.
Sora mea are -
- Propoziţii cu partea iniţială constantă : Alcătuieşte Gradul de
- acasă. propoziţii automatizare
- la masă.
- la scăldat.
- Sanda este - - în salcâm.
- la sora ei.
- inimoasă.
- Propoziţii cu frecvenţa mare a fonemului „s” :
„ Studentul nostru este serios, dar sfios.”
„ Sorina a spus că Sică s-a dus până sus.”
- Propoziţii afirmative, negative, interogative :
Exemplu:
- Silviu este vesel.
- Silviu nu este vesel.
146
- Silviu este vesel ?

Exersarea sunetului „s” Cărţi Povestiri şi repovestiri după imagini, seturi de - Recită Gradul de
în scurte texte, povestiri, -Diafilme imagini – urmărind succesiunea secvenţelor - Povesteşte automatizare
în poezii şi ghicitori -Casete povestirii – planşe şi diafilme. - Conversează
- Manuale - „ Jucăria salvatoare”
- Caiete
- Memorarea de scurte poezii care conţin
sunetul „s” :

„ O furnică duce-n spate


Un grăunte jumătate.
- Încotro fugi, surioară Ă
- Ia, mă duc şi eu la moară;
Şi-s grăbită, şi-s grăbită,
Că mi-e casa ne-ngrijită.”

- Rostirea şi memorarea unor scurte ghicitori: - Recită Gradul de


- Povesteşte automatizare
„ Măr frumos şi aurit - Conversează
Chiar din cer a răsărit.
Ziua întreagă străluceşte
Şi pământul încălzeşte.”
(soarele)

„S-a suit ariciul în pai


Să privească peste plai.”
( spicul de grâu)
şi proverbe :
„ Lauda de sine nu miroase a bine.”
„ Respectă pe alţii dacă vrei să fii
respectat.”

Folosirea unor dictări şi Povestiri şi Face un plan verbal susţinut de imagini în Povesteşte oral Gradul de
povestiri după imagini repovestiri vederea povestirii şi repovestirii; la început Povesteşte în scris automatizare
episoade, iar apoi în întregime : (dacă este elev)
Exemplu :
147
Povestea „ Scufiţa Roşie”

148