Sunteți pe pagina 1din 3

Test 1

1. Creatinina (CM):
A. se metabolizează la nivel muscular la creatină
B. are rol în sinteza compusului macroergic creatinfosfat
C. este un marker fidel al funcţiei tubulare
D. la nivel renal, suferă un proces de filtrare şi de secreţie tubulara parţială
E. se sintetizează la nivel muscular

2. Gasiti asocierea cea mai probabila intre modificarile biochimice din stânga şi situaţiile
patologice din dreapta.

1. Colesterolemie - 340 mg/dl A. Sindrom nefrotic


GGT - 158 U/L
2. Hemoglobina glicozilată - 6,2 % B. Infarct de miocard
3. Albumina - 35 g/l C. Sindrom de colestază
Proteinuria - 4,5 g/24 h
4. H-FABP - 15,9 ng/ml (VN < 3,9 ng/ml) D. Anemie hemolitica
5. Bilirubina totala - 8 g/dl E. Prediabet
Bilirubina indirecta - 7,5 g/dl

3. Chilomicronii (CM):
A. transportă trigliceridele exogene
B. sunt bogaţi în fosfolipide
C. sunt degradaţi sub acţiunea lipoprotein lipazei
D. sunt degradaţi complet în sânge
E. există în mod normal în perioadele postprandiale în ser

4. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. Creatin kinaza este un test specific pentru infarctul miocardic
B. Creatin kinaza serică prezintă valori crescute în miocardită
C. Creatin kinaza se prezintă în ser sub forma a 3 izoenzime, dintre care forma CK-MB se
gaseşte în concentraţia cea mai mare
D. Creatin kinaza creşte în rabdomioliză
E. Creatin kinaza creşte în anemii hemolitice

5. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. Fosfataza alcalina creşte în sindroamele colestatice alături de gama-glutamil-transferaza
B. Fosfataza alcalina creşte în rahitism
C. Fosfataza alcalină este un marker de citoliză hepatică
D. Fosfataza alcalină este o enzimă situată în membrana osteoclastului
E. Fosfataza alcalina prezintă creşteri importante la consumatorii cronici de alcool
6. La un pacient cu dureri precordiale valoarea creatin kinazei este 125 U/L cu fractia CK-MB
reprezentand 1%. cTnT 0,04 ng/ml (VN < 0,1 ng/ml), LDH 1200 U/L. Aceste valori sunt
sugestive pentru (CS):
A. Infarct miocardic acut
B. Distrucții ale musculaturii striate
C. Obstrucţie biliară
D. Astm bronşic
E. Pneumonie interstițială

7. În insuficienţa hepatică, care dintre următoarele substanţe este probabil să prezinte o


concentraţie plasmatică peste valoarea normală (CS):
A. amoniac (NH3)
B. colinesteraza
C. albumina
D. uree
E. acid uric

8. O femeie de 40 de ani este adusă la spital în stare semicomatoasă. Analizele efectuate in


urgență prezintă:
- glucoza 350 mg/dl
- uree 90 mg/dl
- creatinina 1,2 mg/dl
- HbA1c 8,9% (VN: 3-5.7%)
Care ar fi cauza cea mai probabila a creşterii ureei serice (CS)?
A. Infectie urinara joasa
B. Infectie urinara inalta
C. Nefropatie diabetica
D. Insuficienta renala de cauza prerenala
E. Insuficienta renala de cauza postrenala

9. Care afirmaţii sunt corecte (CM):


A. Cistatinul C este o proteină cu greutate moleculară mică
B. Cistatinul C este un marker al funcției tubulare renale
C. Cistatinul C este produs de toate celulele nucleate ale organismului
D. Cistatinul C este un marker de filtrare glomerulară
E. Cistatinul C creşte in insuficienţa renală

10. Obstrucţia canalului coledoc se poate caracteriza prin (CM):


A. creşterea GGT
B. creşterea lactat dehidrogenazei
C. scăderea colesterolului seric
D. creşterea bilirubinei directe
E. scăderea urobilinogenului urinar

11. Anticorpii anti insulină (CM):


A. sunt anticorpi cu efect stimulator asupra receptorilor pentru insulină
B. prezenţa acestor anticorpi interferă cu dozarea insulinei serice
C. sunt predictivi pentru apariţia unui diabet zaharat tip 1
D. sunt predictivi pentru apariţia unui diabet zaharat tip 2
E. sunt utili in diagnosticul diferenţial al hipoglicemiilor
12. Care afirmaţii sunt corecte (CM):
A. În sindromul nefrotic proteinuria se asociază cu valori normale ale proteinemiei
B. proteinuria glomerulară se caracterizează prin prezenţa în urină a proteinelor cu greutate
moleculară mare
C. proteinuria tubulară se caracterizează prin prezenţa în urină a proteinelor cu greutate
moleculară mică
D. proteinele fiind macromolecule, nu pot trece filtrul renal, indiferent dacă acesta este
normal sau lezat
E. proteinele Tam Horsfall se găsesc în mod normal în urină

13. Care afirmaţii despre trigliceride sunt corecte (CM):


A. circulă în plasmă legate de albumină
B. concentraţia lor sanguină creşte în sindromul nefrotic
C. se depozitează în ţesutul adipos
D. în diabet, scăderea HDL-colesterolului se asociază frecvent cu creşterea trigliceridelor
E. scad în diabetul zaharat dezechilibrat

14. Care afirmaţie este corectă (CS):


A. corpii cetonici sunt sintetizaţi în ţesutul adipos
B. un raport insulină/glucagon crescut se asociază cu creşterea sintezei corpilor cetonici
C. hipercetonemia se asociază cu creşteri ale pH-ului plasmatic
D. cetoacidoza reprezintă, în general, o complicație a diabetului zaharat tip 1
E. cetonuria sugerează o disfuncţie a metabolismului proteic

15. Care afirmaţii privind glicemia sunt incorecte (CM):


A. Creşterea glicemiei a jeun ≥ 126 mg/dl, la mai mult de o determinare, sugerează un diabet
zaharat
B. Creşterea glicemiei va determina stimularea secreţiei de adrenalină
C. Hiperglicemia se asociază întotdeauna cu glicozurie
D. Glicemia a jeun poate fi scăzută la persoane cu defecte pe calea glicogenolitică (în
glicogenoze)
E. Este scăzută în insulinom

16. Care din urmatorii compusi ar putea fi gasiti in plasma unui pacient cu ciroza hepatica, in
concentratie crescuta (CS)?
A. Albumina
B. Transferina
C. Uree
D. Imunoglobuline
E. Toate de mai sus