Sunteți pe pagina 1din 1

1.

utilizarea metodelor activ – participative la clasă, atât în ceea ce privește predarea – învățarea, cât și
evaluarea, în scopul încurajării autoevaluării, coevaluării și a formării competențelor de autoapreciere;

2. centrarea întregului demers didactic pe competenţe, pe formarea, consolidarea și exersarea acestora


prin intermediul activităților practic – aplicative (exerciții, aplicații etc.);

3. utilizarea/distribuirea diferențiată a sarcinilor de lucru, pentru fiecare clasă în parte și/sau elev în parte,
în funcție de nevoile de remediere identificate – se vor avea în vedere, în special, acele competenţe la care
elevii nu au performat, procentajul înregistrat fiind sub 50%;

4. asigurarea ritmicității evaluării și a înregistrării secvențelor de progres în învățare;

5. încurajarea/determinarea elevilor de a utiliza în situații concrete conținuturile informaționale învățate,


punându-se accent pe partea practică – aplicativă a disciplinei;

6. utilizarea matricei de specificații ca reper al procesului de evaluare și identificare a deficiențelor cu


privire la comportamentele cognitive, atingerea competențelor prevăzute în programa școlară.