Sunteți pe pagina 1din 9

PROIECT DIDACTIC

DATA: 04.05.2018
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Specială, Baia Mare
CLASA: a IV-a A
PROPUNĂTOR: prof.psihopedagog Cseterki Claudia
ARIA CURRICULARĂ: Consiliere si orientare
DISCIPLINA: Consiliere
SUBIECTUL LECȚIEI: ,,Emoții și comportamente”
TIPUL LECȚIEI: formare de abilități și atitudini
SCOP: recunoaşterea emoţiilor de bază în situaţii simple, familiare.

COMPETENTE SPECIFICE:

 prezentarea unor trăsături personale elementare, în contexte variate;


 asocierea emoţiilor de bază cu elemente simple de limbaj nonverbal și paraverbal;
 transmiterea unor mesaje verbale și nonverbale simple despre propriile experiențe de
viață.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

 să asocieze o etichetă verbală expresiei emoţionale;


 să identifice emoţiile din perspectiva relaţiei cauză-efect;
 să identifice simbolurile specifice emoţiilor: bucurie, tristeţe, furie, frică,
uimire (mirare);
STRATEGII DIDACTICE:

o metode şi procedee:observația, conversaţia, convorbirea, explicaţia, exerciţiul, jocul


didactic, problematizarea.

o material didactic: calculator, retroproiector, jetoane şi simboluri ale emoţiilor principale,


flipchart, markere, film de animație, cartonașe cu situații-problemă, oglindă, stimulente.

o forme de organizare: frontal, individual, în perechi;

o resurse:

 umane: 12 elevi
 temporale: 45 min
 bibliografice:

- Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală (clasa pregătitoare, clasa I și


clasa a II-a), aprobată prin ordinul ministrului Nr. 3418/19.03.2013;
- Breben, Silvia, Jocuri pentru dezvoltarea inteligenţei emoţionale la vârsta preşcolară
şi şcolară mică, Ed. Reprograph, Craiova, 2010.

EVALUARE:
 observarea sistematică a activității și a comportamentului elevilor, aprecierea verbală,
întrebări-problemă.
DEMERSUL DIDACTIC

Etapele Strategii didactice


lecţiei Conţinutul instructiv- educativ Metode şi Materiale şi Forme de Evaluare
procedee mijloace organizare
1.Moment  Se creează condiţii optime necesare bunei conversaţia Calculator Frontal
organizatoric desfăşurări a lecţiei; pregătirea materialelor necesare. retroproiector
fise
2.Captarea „Acesta sunt eu”- exerciţiu de spargere a gheţii în
atenţiei scopul asigurării unei atmosfere pozitive (fiecare copil se Conversaţia Oglinda Frontal
Capacitatea
va prezenta uitându-se în oglindă-trăsături fizice și își va
Emoticoane de a participa
atribui o calitate-trăsătură a caracterului-calm, generos, Explicaţia la dialog într-
prietenos, bun desenator, zâmbăreață, liniștit, darnic,etc) un context
dat
și își va alege un simbol al emoției potrivită stării în care
Individual
se află.
3. Anunţarea  Voi comunica într-un limbaj accesibil obiectivele Conversația
temei şi a și sarcinile de învățare, precizând că acestea vor fi Instrumente de
obiectivelor posibile numai print-o participare activă a elevilor scris Frontal și
pe tot parcursul lecție.i Explicația individual
 Se scrie pe tablă data, titlul-Emoții și
comportamente
4. Dirijarea  În faţa unor situaţii, evenimente, fenomene, Expunerea Video proiector Frontal
învăţării imagini noi avem anumite reacţii: ne bucurăm, ne
este frică, teamă sau suntem furioşi. Acestea
toate se numesc emoţii. Prezentare
Dialogul power point
 Indiferent ce facem, transmitem emoții celor din
jurul nostru și simțim emoții din partea lor. Pentru
a ne putea ajuta prietenii la nevoie, trebuie,
înainte de toate, să înțelegem starea sufletească pe Cartonase cu Individual
care aceștia o simt. emotii

 Se face prezentarea ppt despre emoții.


Conversația
 Elevii vor descoperi dintre cartonașele cu emoții
asocierea expresiei emoționale potrivită situațiilor Explicația
prezentate. Observarea
- Ce personaje apar în materialul vizionat? sistematică
- Ce credeți că s-a întâmplat cu pestisorii?
- Cine credeţi că l-a făcut să plângă?
- Ce propuneri aveți voi ca să-l înveselim?
 Elevii vor descifra un cod (ANEXA 1 )și se vor Planșa Frontal
grupa astfel încât să poată realiza un copac al Observarea
curajului și unul al fricii, atașând sub formă de sistematică
frunze situații adecvate. Conversația Imagini cu
diverse
comportamente

Problematizarea Pe grupe Autoevalu-


area

Exercițiul

Individual

5. Obţinerea  Panoul comportamentelor-Așa Da așa Nu în care Joc didactic Cartonașe cu Individual Observarea
performanţei le voi prezenta elevilor situații-problemă; ei vor diverse sistematică
trebui să descopere comportamentele pozitive și comportamente
pe cele negative clasificându-le corespunzător; In perechi
Capacitatea
 Fișa de lucru-Emoțiile(ANEXA 2) de a participa
la dialog într-
un context
dat

6. Încheierea  Se cântă cântecul ,,Dacă vesel se trăiește” Aprecieri


activităţii  Se fac aprecieri individuale și colective Conversația Frontal verbale
asupra modului în care elevii au participat la lecţie. Individual
ANEXA 2

Fișă de lucru-Emoții

Ce simt când văd aceste imagini?

1.

( BUCURIE, UIMIRE, TRISTEȚE, FRICĂ, FURIE)


ANEXA 1

Descoperă codul așezând crescător cifrele:

3 2 5 1 4

R U J C A

Descoperă codul asezând crescător cifrele:

2 4 3 1 5

R C I F Ă