Sunteți pe pagina 1din 3

Nume ..................................................................................

Anul școlar 2012-2013


Prenume ............................................................................
Clasa........................... Data ..............................................

Folosind informațiile din manualele școlare de geografie, din atlase și din revista TERRA MAGAZIN,
rezolvă următorul test:

CLASA a V-a

TEST DE EVALUARE SECVENŢIALĂ • Geografie


Unitățile de învățare: Pământul ca planetă; relieful Pământului
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerinţelor din Partea I şi din Partea a II-a se acordă 90 de puncte.
Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Timpul efectiv de lucru este de 45 de minute.

PARTEA I (45 de puncte)


Pe harta de mai jos sunt redate continente (cu litere de la A la D), insule şi peninsule (cu litere de
la a la d) şi oceane ale Terrei (cu numere de la 1 la 3).
Test elaborat de prof. CONSTANTIN DINCĂ, inspector de specialitate ISJ Sibiu

Sursa: autorul

A. Pe baza acestei imagini, precizaţi pe foaia de test: 10 puncte


1. numele continentelor marcate, pe hartă, cu literele A, B, C şi D;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. numele insulelor marcate, pe hartă, cu literele a, b şi c;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. numele oceanelor marcate, pe hartă, cu numerele 1, 2 şi 3.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Intră pe www.terramagazin.ro și află dacă ai răspuns corect!


Anul școlar 2012-2013

B. Scrieţi, pe foaia de test, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Corpurile cereşti care au lumină şi căldură proprie se numesc:
a. comete b. meteoriţi c. planete d. stele 5 puncte
2. Planeta Sistemului Solar aflată la cea mai mică distanţă faţă de Soare se numeşte:
a. Marte b. Mercur c. Pământ d. Venus 5 puncte
3. Raportul numeric ce arată de câte ori a fost micşorată o suprafaţă terestră pe o hartă se numeşte:
a. legendă b. scară de proporţie c. semn convenţional d. titlu 5 puncte
4. Linia imaginară care împarte suprafaţa terestră în două părţi egale poartă numele de:
a. cerc polar b. ecuator c. pol d. tropic 5 puncte
5. Treapta de relief cu altitudini de peste 1.000 m, cu vârfuri ascuţite şi pante abrupte, se numeşte:
a. câmpie b. deal c. munte d. podiş 5 puncte
6. Suprafaţa de uscat înconjurată de apă poartă numele de:
a. cap b. insulă c. istm d. peninsulă 5 puncte
7. Relieful format de către gheţari poartă numele de relief:
a. glaciar b. litoral c. petrografic d. vulcanic 5 puncte

PARTEA a II-a (45 de puncte)


În imaginea de mai jos este reprezentat Sistemul Solar.

Sursa: Massachusetts Academy of Science

1. Pe baza imaginii alăturate, precizaţi: 10 puncte


a. numele celei mai mari planete, ca dimensiune, din Sistemul Solar;
__________________________________________________________________________________
b. numele planetei aflate la cea mai mare distanţă faţă de Soare;
__________________________________________________________________________________
c. numele satelitului natural al Pământului;
__________________________________________________________________________________
d. numele galaxiei în care se află situat Sistemul Solar;
__________________________________________________________________________________
e. numele stelei în jurul căreia gravitează (se învârt) planetele Sistemului Solar.
__________________________________________________________________________________

Intră pe www.terramagazin.ro și află dacă ai răspuns corect!


Anul școlar 2012-2013

2. Se dă următorul text: 12 puncte


„Cercul de Foc al Pacificului este cea mai întinsă şi activă arie vulcanică de pe glob, concentrând
62% din vulcanii activi... Cercul de Foc al Pacificului este o suprafaţă afectată de cutremure şi erupţii
vulcanice care încercuiesc Oceanul Pacific... Cercul de Foc al Pacificului începe din partea de vest a
Pacificului... din jurul vulcanilor Kliucev, Avacha, Utiskaia Sopka... Urmează vulcanii activi din Alaska,
cel mai renumit fiind Katmai... În continuare, lanţul de vulcani trece prin Mexic (Popocatépetl, Paricutin
etc.), Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panama, făcând trecerea spre America de Sud.”
(L.I. Ilinca, A Tătaru, I. Pipirigeanu – Culegere de lecturi geografice)

Pe baza acestui text răspundeţi la următoarele întrebări:


a. Ce reprezintă Cercul de Foc al Pacificului;
__________________________________________________________________________________
b. Numele oceanului în care se află situat Cercul de Foc;
__________________________________________________________________________________
c. Numele a patru vulcani activi care se află situaţi în Cercul de Foc al Pacificului;
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
d. Numele a patru state cu vulcani activi care se află situate în Cercul de Foc al Pacificului.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. a. În coloana A sunt numerotate continente iar în coloana B sunt numerotate denumirile unor
munţi care aparţin acestor continente. Scrieţi, pe foaia de test, asocierile corecte dintre fiecare
număr din coloana A şi litera corespunzătoare din coloana B. 10 puncte
Notă: ficărui element din coloana A îi corespunde un singur element din coloana B.

A B
1. Africa a. Anzi
2. America de Nord b. Atlas
3. Asia c. Carpaţi
4. America de Sud d. Himalaya
5. Europa e. MacDonnell
f. Stâncoşi

b. 1. Menţionaţi trei consecinţe ale mişcării de rotaţie a Pământului. 13 puncte


__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2. Pe o hartă cu scara de proporţie de 1 : 2 000 000, distanţa dintre două localităţi este de 10 cm.
Calculaţi cât este distanţa dintre cele două localităţi, în kilometri, pe baza scării de proporţie a
hărţii.
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Intră pe www.terramagazin.ro și află dacă ai răspuns corect!

S-ar putea să vă placă și