Sunteți pe pagina 1din 8

dddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

HAI ÎN LUMEA ANIMALELOR!

Grupa: mare B
An şcolar 2016 - 2017
Tema anuală de studiu: „Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ?”
Titlul proiectului: „HAI ÎN LUMEA ANIMALELOR!”
Perioada desfăşurării proiectului: 3 săptămână (13-31.03.2017)
Subteme: 1. Animale din preistorie
2.Animale din toată lumea
3.Animale din ţara noastră

RESURSE UMANE: părinţi,bunici,educatoarele


RESURSE MATERIALE: Planşe cu animale, cărţi cu poveşti şi poezii, mulaje, materiale din natură, jetoane, fişe, măşti, etc.

METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, experimentul, problematizarea, învăţarea prin
descoperire, brainstorming-ul,Explozia Stelară,tehnica Blazonului,Mâna oarbă , cubul, etc.

EVALUAREA PROIECTULUI:
- Organizarea de expoziţii cu lucrările copiilor

- Portofoliile copiilor, CD cu poze

- Carnavalul animalelor

BIBLIOGRAFIE:
 Preda, V., (2005) – Metoda proiectelor la vârstele timpurii, Editura Miniped , Bucuresti

 S.Breben, E. Gongea, Metode interactive de grup – ghid metodic -, editura Arves,2002

 Proiecte Tematice Orientative - Smaranda Maria Cioflica – editura Tehno-Art 2007


 Curriculum pentru învăţământul preşcolar.

ALEGEREA SUBIECTULUI

Cum a apărut viaţa pe Pământ? Cu toţii ne punem această întrebare! În vremuri străvechi, cu milioane şi milioane de ani în
urmă, pe planeta noastră nu exista nici un animal. Cum s-a ajuns de acolo până la ceea ce găsim astăzi în jurul nostru este
o întrebare ce ne ne-a făcut să pornim într-o călătorie în lumea animalelor pentru a descoperi cât mai multe informaţii
legate de acest mister, proiectul tematic fiind intitulat ,,Hai în lumea animalelor!”.
Vom afla că viaţa a luat naştere în apă. Primele fiinţe vii de pe pământ au fost bacteriile şi algele. Primele au ieşit din
apă, algele. Treptat, au ieşit şi unele animale. Pe uscat au început să se adapteze şi s-au obişnuit să respire. De la era
şopârlelor gigantice (dinozaurii) şi până astăzi, s-au schimbat multe. Despre toate acestea vom vorbi şi noi în cadrul acestui
proiect. Aşadar, vom vorbi despre misterele lumii de altădată, despre fascinanta lume a dinozaurilor şi despre vieţuitoarele
din toată lumea şi din ţara noastră, care continuă să ne fascineze atât pe adulţi, cât şi pe copii, fiind încă în jurul nostru.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ VIZATE:


Domeniul  să participe la activităţile de grup, inclusiv la activităţile de joc, atât în calitate de vorbitor cât şi
Limbă şi în calitate de auditor;
Comunicare  să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 să găsească ideea unui text, urmărind indiciile oferite de imagini;
 să audieze cu atenţie un text, să reţină ideile acestuia şi să demonstreze că l-a înţeles;
 Să distingă sunetele ce compun cuvintele şi să le pronunţe corect.
Domeniul  Să cunoască unele elemente componente ale lumii înconjurătoare (aerul, apa, fenomene ale
Ştiinţă naturii,), precum şi interdependenţa dintre ele;
 să comunice impresii, idei pe baza observărilor efectuate;
 să-şi îmbogăţească experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor matematice referitoare la
recunoaşterea , denumirea obiectelor, cantitatea lor, constituirea de mulţimi;
 Să numere de la 1 la 10 recunoscând grupele cu 1-5 obiecte şi cifrele corespunzătoare;
 Să identifice poziţia unui obiect într-un şir utilizând numeralul ordinal;
 să efectueze operaţii cu grupele de obiecte constituite în funcţie de diferite criterii date ori
găsite de el însuşi: comparare, apreciere a cantităţii prin punere în corespondenţă;

Domeniul  să redea teme plastice specifice desenului;


Estetic si  să compună în mod original şi personal spaţiul plastic;
Creativ  Să obţină efecte plastice ,forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii;
 Să interpreteze liber, creativ lucrări plastice exprimând sentimente estetice;
 Să descopere lumea înconjurătoare cu ajutorul auzului;
 să diferenţieze auditiv timbrul şi intensitatea sunetelor din mediul apropiat şi al sunetelor
muzicale;
 să acompanieze ritmic cântecele;
Domeniul Om  să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme
şi Societate prestabilite şi cunoscute;
 să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective, pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă,
armonie;
 să folosească corect ustensilele de lucru si tehnicile de lucru invăţate;
Domeniul  să cunoască şi să aplice regulile de igienă referitoare la igiena echipamentului;
Psiho-motric  să perceapă componentele spaţio-temporale;
 să-şi formeze o ţinută corporală corectă.

Centre de interes deschise şi materiale puse la dispoziţia copiilor

Bibliotecă Manipulative Artă Joc de rol Ştiinţă Nisip şi apă Construcţii


-planşe
- Enciclopedii cu -puzzle - plastilină; - măşti de -jetoane - Vulcan - cuburi de lemn;
dinozauri, animale -mozaic - planşete; animale; -fişe de lucru - Pietre - vitocomb;
din întreaga lume; -Din jumătăţi- - foarfeci, lipici; - diverse obiecte -siluete de - Palmieri - piese lego.
- mulaje – întregul - culori, carioci; de îmbrăcăminte ; animale - Mulaje-
dinozauri, animale -Alege şi -acuarele,pensule; -creioane dinozauri, animale
sălbatice şi grupează! - coli,carton -culori din savană, peşti,
acvatice; colorat; -atlas zoologic animale din ţara
- DVD, televizor; - materiale din -figurine noastră.
- fişe de lucru natură,reciclabile. - scoici

Inventar de probleme

Ce ştim ? Ce nu ştim şi dorim să aflăm?


- dinozaurii nu mai există; - cum a apărut viaţa pe Pământ?
- îi cunoaştem din cărţi; - de ce au dispărut unele animale?
- erau mai mari decât oamenii; - ce plante şi vieţuitoare existau în timpul
- erau puternici şi fioroşi; dinozaurilor?
- la noi în ţară nu trăiesc animale ca lei, tigrii, - curiozităţi despre vieţuitoarele marine, cele
elefanţi etc.; din savană şi animalele din ţara noastră.
-există viaţă sub apă; - dacă animalele se înţeleg între ele?
- cu ce se hrăneau dinozaurii?
- cum se înmulţeau?
- cum trăiau?
- de ce au dispărut dinozaurii?
- cum vânează leii?
- care este cel mai mare animal din savană?
- sunt periculoase meduzele?
- ce este un recif de corali?
HARTA PROIECTULUI

ANIMALE DIN PREISTORIE


ANIMALE DIN TOATĂ LUMEA

HAI ÎN LUMEA ANIMALELOR


ANIMALE DIN ŢARA NOASTRĂ

SCRISOARE DE INTENŢIE

Dragi părinţi,

Începând cu data de 13 martie 2017, grupa mare intenţionează să deruleze pe parcursul a 3 săptămâni, un proiect
tematic numit „Hai în lumea animalelor!”.
În cadrul activităţilor pe care le vom desfăşura ,vom vorbi despre:
„Animale din preistorie” (13 – 17 martie 2017)
„Animale din toată lumea” (20 – 24 martie 2017)
„Animale din ţara noastră” (27 – 31 martie 2017)

Pentru a afla cât mai multe lucruri despre dinozauri şi despre animalele din zilele noastre,
vă rugăm să ne ajutaţi cu materiale pe care le aveţi la dispoziţie precum şi să discutaţi cu copiii dumneavoastră
legat de tema anunţată.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi ajutor,


Grupa Buburuzelor şi doamnele educatoare