Sunteți pe pagina 1din 22

Viziunea asupra artei

Arta autentică, un instrument iniţiatic în cadrul


şivaismului caşmirian

În întreaga tradiţie a şivaismului din Caşmir există o


extraordinară inflorescenţă de artişti ce s-au manifestat în
paralel cu înţelepţii şi cu maeştrii şcolii Trika care au avut ei
înşişi puternice înclinaţii artistice. Astfel, marele înţelept şi
eliberat Abhinavagupta a compus mai multe poeme de
slăvire a Domnului şi şi-a scris aproape întreaga operă în
versuri, la fel ca şi ceilalţi înţelepţi ai şivaismului.

Arta autentică poate fi o cale spirituală dar, spre deosebire


de yoga propriu-zisă, ea nu este accesibilă oricui, ci devine
cu adevărat o cale spirituală de abia atunci când fiinţa care o
receptează este înzestrată cu un anumit gen de sensibilitate.
Arta iniţiatică este accesibilă atunci când sufletul fiinţei poate
să vibreze, să se umple de încântare, de fericire sau farmec
contemplând o anumită operă artistică, stare care este
legată de trezirea sufletului.

În esenţă, emoţia estetică pe care o trezeşte arta în fiinţa


spectatorului este, spune tradiţia şivaismului, ca o savoare
extatică şi inefabilă, savoare numită în limba sanscrită rasa.

Cel mai important estetician al Indiei este unanim acceptat


ca fiind Abhinavagupta, care are două lucrări fundamentale
în acest domeniu: Abhinava Bharati si Dhavanyabaratloka
locana. Din perspectiva lui Abhinavagupta, arta este o
manifestare atât exterioară cât şi interioară conştiinţei,
manifestare profund spirituală. El arată că rolul artei este de
a trezi în conştiinţa şi în inima noastră o anumită “savoare
inefabilă, un sentiment sublim, savoare net diferită de
celelalte trăiri umane obişnuite. Ea are un caracter
general, fiind o trăire supraindividuală. Pe baza acestei
emoţii intense (bucurie, teamă, mânie, uimire etc.), pe

1
deplin conştientizată şi sublimată, arta face trecerea de la
individual (de la ego) la universal.

În artă, întreaga lume obiectivă este mai întâi esenţializată


şi apoi purificată şi transfigurată, prezentată într-o formă
pură, lipsită de orice fel de contingenţe individuale limitate.

Arta autentică ne transpune aproape instantaneu într-un


plan divin, producând în conştiinţa noastră o stare de
universalizare şi unificare.

Un pic despre cei 9 Rasas

Cele 9 rasas sunt 9 stări de savoare estética artistica. Cuvântul rasa


poate fi tradus ca savoare, esență, nectar și cum îmi place mai bine:
gust. Tot ceea ce trăim în viață este rasa, ne lasă un gust.

Rasas este toată experiența pe tot parcursul vieții, și totuși unul dintre
ele este dezaprobat și chiar, uneori, ne-au educat si ne educăm pentru
a reprima, deoarece noi credem că expresia emoțională nu este
corecta. Este o idee foarte veche pe care am imprimat-o.

Adevărul este că reprimarea emoțiilor noastre ne face rău și, în cel mai
rău caz, ne face să ne facem rău. Și aici suntem, și toți mai în vârstă,
fără să știm foarte bine ce să facem cu ea, ca și cum ar fi fost un cartof
fierbinte. De multe ori nu știm cum să ne descurcăm din cauza
ignoranței, alții din cauza fricii, este faptul că îi ignorăm și devenim
nesupravegheați.

Deci ideea este simplă: fii conștient. Realizați emotiile sau emoțiile
care sunt gătite în interior și le slujiți pe măsură ce ne pasă de un copil
când strigă sau de un prieten care suferă. Permiteți emoțiilor noastre
să se manifeste prin corp, să fie realitate.

Cred că atunci când le permitem inima, mintea si corpul se simt


emoție, atunci când respirăm și savurați rasa, atunci avem posibilitatea
de a transforma. Și în această transformare vine vindecarea.

2
Cred că practica yoga și meditația este scenariul perfect pentru a
participa și a transforma emoțiile noastre.

Acestea sunt cele 9 rase principale (deși există mai multe):

1) Dragoste / Shringara: ne conectează cu frumusețea, cu


devotamentul, adorarea. Este jocul creativ dintre Shiva și Shakti.

2) Umor / Hasya: este bucurie, râsete.

3) Uimirea / Adhuta: este sentimentul de curiozitate, mister, aventură.


Uită-te la viață cu inocență și fascinație. Ochii strălucitori

4) Curaj / Vira: curaj, încredere, eroism. Vibranți și puternici.

5) Pacea / Shanta: liniște, calm, echanimitate, liniște.

6) Tristețea / Karuna: dejecție, disperare. Vestea bună este că atunci


când este rafinată, ea poate fi transformată în compasiune.

7) Furie / Raudra: iritare, furie, ură. Când este rafinat, poate fi


transformat într-o acțiune pozitivă. Poate funcționa ca un impuls care
ne face să acționăm într-un mod nobil.

8) Frica / Bhayanaka: îndoială, îngrijorare, nesiguranță, anxietate,


teroare. Poate deveni deschidere și încredere.

9) Respingere / Vibhasta: aversiune, repulsie, ură. Atunci când o


perfecționăm, ea poate fi transformată în acceptare.

Cu toții avem ocazia să alegem să profităm de experiența emoțiilor


noastre. Gustul iubirii, umorului, minunei, curajului, păcii, tristeții,
furiei, fricii și respingerii. Avem ocazia să ne îmbrățișăm sentimentele,
să le perfecționăm și să le transformăm. Și apoi putem crește. Putem
să crească în relația cu noi înșine, fără represiuni, în relația cu ceilalți
și avem ocazia să ne vindecăm.

3
RASA EN EL ARTE
Cultura Literatura Actuación Religión

Un rasa (sánscrito: रर, malayalam: रररररर) literalmente


significa “jugo, esencia o sabor”. Connota un concepto en las
artes indias sobre el sabor estético de cualquier obra visual,
literaria o musical que evoca una emoción o sentimiento en el
lector o el público, pero que no puede describirse.

La teoría rasa se menciona en el capítulo 6 del antiguo texto en


sánscrito Natya Shastra, atribuido a Bharata Muni, pero su
exposición más completa en drama, canciones y otras artes
escénicas se encuentra en las obras del filósofo de Shaivita de
Cachemira Abhinavagupta (1000 CE aproximadamente ) Según la
teoría Rasa del Natya Shastra, el entretenimiento es un efecto
deseado de las artes escénicas, pero no el objetivo principal, y el
objetivo principal es transportar al individuo del público a otra
realidad paralela, llena de asombro y dicha, donde experimenta la

4
esencia de su propia conciencia, y reflexiona sobre cuestiones
espirituales y morales.

Según la leyenda, la teoría de Rasa fue establecida por escrito por


San Bharata Muni en el libro Natyashastra y expandida por
Abhinavagupta al comienzo del primer milenio. Describe ocho o
nueve estados de ánimo básicos (rasas), que, dependiendo de la
naturaleza de la obra de arte, son causados por combinaciones de
desencadenantes emocionales definidos con precisión (bhavas). El
concepto de Rasa todavía se usa en teatro, danza, música,
literatura y bellas artes y también está moldeando el cine indio.

Aunque el concepto de rasa es fundamental para muchas formas


de artes indias, incluidas la danza, la música, el teatro, la pintura,
la escultura y la literatura, la interpretación e implementación de
un rasa en particular difiere entre diferentes estilos y escuelas. La
teoría india de rasa también se encuentra en las artes hindúes y las
producciones musicales de Ramayana en Bali y Java (Indonesia),
pero con una evolución creativa regional.

Historia
La palabra rasa aparece en la literatura védica antigua. En
Rigveda, connota un líquido, un extracto y sabor. [Nota 1] En
Atharvaveda, rasa en muchos contextos significa “sabor”, y
también el sentido de “la savia de grano”. Según Daniel Meyer-
Dinkgräfe, profesor de Drama, rasa en los Upanishads se refiere a
la “esencia, conciencia luminosa, quintaesencia”, pero también
“sabor” en algunos contextos. [Nota 2] [nota 3] En el post-védico
literatura, la palabra generalmente connota “extracto, esencia,
jugo o líquido sabroso”.

Rasa en un sentido estético se sugiere en la literatura védica, pero


los manuscritos supervivientes más antiguos, con la teoría rasa del
hinduismo, son de Natya Shastra. El Aitareya Brahmana en el
capítulo 6, por ejemplo, declara:

5
Ahora (él) glorifica las artes,
las artes son refinamiento del yo (atma-samskrti).
Con estos el devoto se recrea a sí mismo,
que está hecho de ritmos, metros.

– Aitareya Brahmana 6.27 (~ 1000 BCE), Traductor: Arindam


Chakrabarti
El texto sánscrito Natya shastra presenta la teoría rasa en el
Capítulo 6, un texto atribuido a Bharata Muni. El texto comienza
su discusión con un sutra llamado estética india como el rasa
sutra:

o
Romanticismo oscuro
Rasa se produce a partir de una combinación de Determinantes
(vibhava), Consecuentes (anubhava) y Estados Transitorios
(vyabhicaribhava).

– Natyashastra 6.109 (~ 200 BCE-200 CE), Traductor: Daniel


Meyer-Dinkgräfe
De acuerdo con el Natya shastra, los objetivos del teatro son
potenciar la experiencia estética y ofrecer un rasa emocional. El
texto establece que el objetivo del arte es múltiple. En muchos
casos, tiene como objetivo producir reposo y alivio para aquellos
6
agotados con el trabajo, o angustiados por la pena, o cargados de
miseria, o golpeados por los tiempos de austeridad. Sin embargo,
el entretenimiento es un efecto, pero no el objetivo principal de
las artes según Natya shastra. El objetivo principal es crear rasa
para elevar y transportar a los espectadores, a la expresión de la
realidad última y los valores trascendentes.

El Abhinavabhāratī es el comentario más estudiado sobre


Natyasastra, escrito por Abhinavagupta (950-1020 CE), quien se
refirió a Natyasastra también como el Natyaveda. El análisis de
Abhinavagupta de Natyasastra es notable por su extensa discusión
de preguntas estéticas y ontológicas. Según Abhinavagupta, el
éxito de una actuación artística no se mide por las críticas,
premios o reconocimientos que recibe la producción, sino solo
cuando se interpreta con precisión hábil, fe devota y
concentración pura de tal manera que el artista logra que la
audiencia se absorba emocionalmente en el arte y sumerge al
espectador con la alegría pura de la experiencia rasa.

La teoría de Rasa
En los capítulos 6 (Estados del ser / Rasa) y 7 (Sentimientos y
otros estados / Bhava) de Natyashastra, se desarrolla la teoría
básica del drama indio. Describe lo que se representa en una obra
de teatro, cómo es posible el proceso creativo y cómo tiene lugar
la transferencia estética. Su objeto es la abstracción de la vida en
estados de ánimo básicos, sentimientos y estados emocionales de
naturaleza universal, a partir de los cuales se puede armar el
drama. El punto de partida es la apreciación estética y la
experiencia del espectador, que debe lograrse. Más tarde, la
aplicación de la teoría de Rasa también se ha extendido a otras
ramas del arte.

Significado de la palabra Rasa


El primer uso de la palabra rasa está en el Rigveda. Ahí tiene los
significados de agua, jugo de vida (jugo soma), leche de vaca y
condimento o sabor. Atharvaveda amplió el significado al jugo de

7
la planta, sabor. En los Upanishads se agregó un nivel simbólico
abstracto a estos significados concretos: Esencia. Aquí viene el
contexto de Brahman. Tanto el significado concreto del contexto
culinario como el significado abstracto del contexto espiritual se
usan en Natyashastra. Común a ambos significados es que
describen tanto un objeto como un proceso en el tiempo que no
puede ser captado directamente por los sentidos.

Descripción
La teoría de Rasa es una estética basada en una lógica de
emociones. Su principio rector es el desencadenamiento de un
estado de ánimo en la audiencia. La evocación de los sentimientos
en el espectador no es solo el objetivo del esfuerzo estético, sino
también la clave de la integridad estructural de una obra, la forma
de la historia y su representación. La teoría se aplica igualmente
al lado artístico de la producción en cuanto al lado estético de la
recepción. Rasa también describe la experiencia creativa del
artista. Los medios dramáticos descritos en teoría derivan de una
semiótica de la expresión emocional, porque los sentimientos o
estados psíquico-físicos de una sonda de etapa no pueden
expresarse directamente, sino solo a través de gestos, palabras y
movimientos. Una presentación tiene éxito cuando los artistas y el
público comparten el mismo espacio de humor al final. Rasa es la
esencia de la totalidad de todas las cualidades que componen un
poema o representación teatral.

La teoría de Rasa se basa en relaciones de estímulo-respuesta y su


transferencia al espacio estético. Los estados emocionales se
desencadenan por eventos externos: vhibhava. Se manifiestan
como gestos, movimientos corporales, sonidos, habla, expresión
facial, mirada, etc. Estas reacciones se llaman anubhava. El teatro
trata sobre la representación de estos estados emocionales, que
están divididos en 49 grupos en 49 bhavas. La composición de
una obra es la organización de la expresión de varios estados
emocionales fugaces (Vyabhicaribhava) a una stahyibhava de
estado de ánimo general permanente, que forma el tono básico de

8
una obra. Cuando esta nota clave toca el corazón claro de un
espectador ideal, la experiencia de tiempo y lugar de Rasa se
convierte en un profundo entusiasmo estético y un éxtasis gozoso
que no se puede expresar con palabras.

La tarea de los artistas que participan en un trabajo no es expresar


sus sentimientos personales. El poeta, actor, músico debe ser
capaz de objetivar sentimientos a través de la creación de
imágenes, personajes, trama, etc. A través de la
“transpersonalización”, sadharanikarana, un proceso de
objetivación y universalización, el artista y el espectador son
liberados de su experiencia cotidiana privada y elevado al nivel de
una experiencia humana colectiva. “A medida que el árbol
emerge de la semilla (bija), y las flores y frutos (con la semilla)
emergen del árbol, así las sensaciones – rasas – fuente y raíz de
todos los estados – son bhavas, y también lo son los estados de
origen de todas las sensaciones – rasas. “Al comienzo del proceso
creativo está la Rasa-Experiencia del autor, que es transmitida por
los actores, bailarines, músicos. Como manual, Natyashastra
proporciona una guía meticulosa sobre cómo lograr esto.

A menudo en relación con Rasa se habla del “gusto estético”.


Esto puede conducir a malentendidos. La metáfora del gusto y el
gusto en la cultura utilizada con Rasa como “sabor estético”
significa algo diferente cada vez, aunque Rasa presupone el
conocimiento de las reglas subyacentes de un trabajo por parte del
espectador. En la perspectiva de Rasa, el arte se convierte en un
“conocimiento fiel”. Al “costar” sentimientos, experimentamos
un significado universal. Rasa también se compara con el estado
después de un excelente momento, en el que todos los
ingredientes de la noche se convierten en una sola sensación
profunda, Rasa, conecta. Sin embargo, la analogía también se
refiere al proceso de evocar la experiencia del gusto, que requiere
una combinación sofisticada de los diversos ingredientes y un
proceso de composición.

9
La teoría de Rasa se basa en los conceptos más importantes de la
filosofía india. El texto de Natyashastra está “muy codificado” y,
por lo tanto, ha experimentado una variedad de interpretaciones y
recontextualizaciones. Por lo tanto, la doctrina de Purusha, el
hombre cósmico, Brahman y Guna se presupone implícitamente.
La diferencia de Stahyibhava y Rasa se fusiona de su
composición diferente en Gunas: Bhavas contiene los tres Gunas
Tamas, Rajas y Sattva, mientras que Rasa consiste solamente en
Sattva o satoguna. Rasa El éxtasis, el éxtasis siempre es feliz,
mientras que los estados de ánimo y los estados de los Bhavas
pueden ser trágicos o cómicos. Rasa es infinito y no conoce el
efecto y la causa como los bhavas que se ejecutan en el tiempo,
esta es la relación con Brahman y Atman. Mientras Bhavas puede
ser sentido por todas las personas, la experiencia de Rasa requiere
un corazón sensible, atento y consciente.

Elementos
Bharata Muni enunció los ocho rasas en el Nātyasāstra, un
antiguo texto sánscrito de teoría dramática y otras artes escénicas,
escrito entre 200 a. C. y 200 d. En las artes escénicas indias, un
rasa es un sentimiento o emoción evocada en cada miembro de la
audiencia por el arte. El Natya Shastra menciona seis rasa en una
sección, pero en la sección dedicada sobre rasa establece y analiza
ocho rasa primarios.

ररररररर)
Relacionado con el amor, eros (Śṛngāra,
Humorístico, cómico (Hāsya, ररररर)
Patético, disgusto (Bībhatsa, रररररर)
Furia, ira (Raudra, ररररर)
Compasión, simpatía (Kāruṇya, ररररररर)
Heroico (Vīra, ररर)
Terrible, horrible (Bhayānaka, ररररर)
Maravilloso, increíble (Adbhuta, रररररर)
10
Śṛngāram (रररररररर): Amor
Dios: Vishnu
azul oscuro
basado en el Stahyi bhava #Rati (placer, placer)
Śṛngāram es el más importante de Rasas. Es puro para el alma
piadosa, brillante, distinguida, hermosa y su naturaleza es la
alegría. Se expresa por la atracción del hombre y la mujer. Esta
atracción puede tener dos cualidades: Sanyoga / Unidad o Viyoga
/ Separación. Para la encarnación de Śṛngāram se pueden usar
Bhavas 46, solo la pereza de Alasya, la violencia de Ugrata y el
disgusto de Jugupsa no se usan.

El sentimiento de unidad es evocado por determinaciones tales


como las estaciones placenteras, la alegría de la joyería y el
ornamento, fragantes ungüentos, paseos por el jardín, estancia en
habitaciones hermosas, compañía de la persona amada, palabras
tiernas, jugar con la pareja.

La sensación de separación está asociada con la preocupación y el


deseo. Los estados usados son asuya – celos, srama – fatiga, cinta
– ansiedad, autsukya – inquietud, deseo, nidra – sueño, supta –
dormido, abrumado por el sueño, soñando, vibodha – despertar,
vyadhai – fiebre, enfermedad, desorden, unmada – locura, jadata
– torpeza, apasmara – olvido, maranam – muerte causada por
enfermedad o violencia.

Hāsyam (रररररर): Humor


Deidad: Pramatha
Color blanco
basado en el Stahyi bhava #Haasa (risa, felicidad)
La risa es generada por joyas inusuales, ropa desquiciada,
impudicia, estafa, errores, habla incoherente, etc. Esta Rasa se ve
principalmente en personajes femeninos y figuras de un rango
inferior.

11
Hay 6 tipos de este Rasa: Smita-gentil risa, Hasita-risa, sonrisa de
Vihasita, Upahasita-risa satírica, Apahasita-risa tonta, Atihasita-
sonora risa. Los primeros dos tintes también pueden ocurrir en
figuras de mayor rango.

11 Bhavas se usan para la encarnación de Hsyam.

Raudram (रररररर): Enojo, Ira


Deidad: Rudra
color rojo
basado en el Stahyi bhava #Krodha (enojo)
Este Rasa se asocia con espíritus malignos y personas violentas,
pero también se puede encontrar en otros personajes. Causa
luchas Se dice que los personajes tienen más de una cara cuya
apariencia en el habla, los gestos y las palabras es aterradora.
Incluso si estos personajes aman su amor es violento. Incluso sus
sirvientes y soldados vienen a este Rasa.

Raudra es causada por batallas, golpes, heridas, asesinatos, etc. Su


representación incluye muchas armas, cabezas cercenadas y cosas
por el estilo. Raudra está presente en acciones como azotar,
golpear, causar dolor, derramamiento de sangre, atacar con armas,
etc.

Está encarnado por 14 Bhavas.

Kāruṇyam (रररररररर): Pathos


Dios: Yama
Color: gris dove
basado en el Stahyi bhava #Soka (llanto, duelo)
Kāruṇyam se evoca cuando vemos morir a un ser querido o a un
ser querido o al escuchar malas noticias.

Está encarnado por 24 Bhavas.

12
Vīram (रररर): virtud, caballerosidad
Dios: Mahendra
Color: gris dove
basado en el Stahyi bhava #Utsaha (celo)
Vīram es sobre personajes nobles y valientes. Es causado por la
sangre fría, la determinación, la justicia, la caballerosidad, la
fuerza, la prudencia, etc. Esta Rasa se expresa a través de la
constancia, la valentía, la apertura mental y la artesanía.

Para la representación de Vīram se usan 16 Bhavas.

Bhayānakam (रररररर): miedo, miedo


Dios: Kala
Color: oscuro
basado en el Stahyi bhava #Bhaya (miedo)
Bhayānakam es evocado al ver u oír personas u objetos
misteriosos, narraciones sobre la muerte de personas, el
cautiverio, etc.

Está encarnado por el uso de 16 Bhavas.

Bībhatsam (ररररररर): disgusto, disgusto


Dios: Mahakala
Color azul
basado en el Stahyi bhava #Jugupsa (disgusto)
Bībhatsam se desencadena por cosas que perturban la mente,
como la vista o la historia de cosas indeseadas, feas, malvadas,
malolientes, malvadas, discordantes y malvadas.

Para la encarnación 11 se pueden usar Bhavas.

Adbhutam (ररररररर): asombro


Dios: Brahma
Color amarillo
13
basado en el Stahyi bhava #Vismaya (sorpresa, sorpresa)
Adbhutam se desencadena por la visión de los dioses, el repentino
éxito de un esfuerzo, paseos por el parque, la visita de templos y
cosas por el estilo. Cualquier evento inusual se puede considerar
como el desencadenante de Adbhutam.

Para la encarnación de Adbhutam, se usan 12 Bhavas.

De acuerdo con Natya shastra, un rasa es un fenómeno sintético y


el objetivo de cualquier arte de representación creativa, oratoria,
pintura o literatura. Wallace Dace traduce la explicación del rasa
del texto antiguo como “un deleite de una emoción humana
elemental como el amor, la piedad, el miedo, el heroísmo o el
misterio, que forma la nota dominante de una pieza dramática,
esta emoción dominante, como la degustó el público. tiene una
calidad diferente de la que se despierta en la vida real, se puede
decir que rasa es la emoción original transfigurada por el deleite
estético “.

Rasas se crean a través de una amplia gama de medios, y los


antiguos textos indios discuten muchos de estos medios. Por
ejemplo, una forma es a través del uso de gestos y expresiones
faciales de los actores. Expresar Rasa en forma de danza india
clásica se conoce como Rasa-abhinaya.

La teoría de rasas forma el sustento estético de toda la danza y el


teatro clásicos indios, como Bharatanatyam, Kathakali, Kathak,
Kuchipudi, Odissi, Manipuri, Kudiyattam y otros.

En la música clásica india, cada raga es una creación inspirada


para un estado de ánimo específico, donde el músico o conjunto
crea el rasa en el oyente. Sin embargo, predominantemente todas
las ragas y actuaciones musicales en las tradiciones hindúes
apuntan a uno de los seis rasa, donde la música es una forma de
pintar “amor, compasión, paz, heroísmo, comic o la sensación de
asombro” dentro del oyente. La ira, el disgusto, el miedo y tales
14
emociones no son el tema de raga, pero forman parte de las
teorías indias sobre artes dramáticas. De los seis rasa que están
destinados a la música india, cada uno tiene subcategorías. Por
ejemplo, el amor rasa en la imaginación hindú tiene muchos
sabores musicales, como el amor erótico (sringar) y el amor
espiritual devocional (bhakti).

En las teorías de la poética india, los eruditos antiguos afirman


que la efectividad de una composición literaria depende tanto de
lo que se declara y cómo se declara (palabras, gramática, ritmo),
que es el significado sugerido y la experiencia de rasa. Entre las
tradiciones hindúes más famosas sobre la teoría de la poesía y las
obras literarias, se encuentran Bhartrhari del siglo V y
Anandavardhana del siglo IX, pero la tradición teórica sobre la
integración del rasa en las obras literarias probablemente se
remonta a un período más antiguo. Esto generalmente se discute
bajo los conceptos indios de Dhvani, Sabdatattva y Sphota.

La obra literaria Bhagavata Purana despliega rasa, presentando


Bhakti de Krishna en términos estéticos. El rasa que presenta es
como un gusto emocional, un estado de ánimo, que se llama
Sthayi Bhava. Este desarrollo hacia un estado agradable resulta de
la interacción en él de las condiciones emocionales acompañantes
que se llaman Vibhavas, Anubhavas y Sanchari Bhavas. Vibhavas
significa Karana o causa: es de dos tipos: Alambana, el objeto y
substrato personal o humano, y Uddipana, los excitantes.
Anubhava, como su nombre significa, significa los ensuants o
efectos que siguen al surgimiento de la emoción. Los Sanchari
Bhavas son aquellos que cruzan sentimientos que son accesorios a
un estado de ánimo. Los eruditos posteriores agregaron más
estados emocionales como el Saatvika Bhavas.

En las teorías indias sobre escultura y arquitectura (Shilpa


Shastras), las teorías rasa, en parte, dirigen las formas, las formas,
los arreglos y las expresiones en imágenes y estructuras. Algunos

15
textos indios en Shilpa sobre el tallado y la fabricación de
imágenes sugieren nueve rasas.

Los Bhavas
Bhava: la palabra sánscrita en bruto significa estados
“psicofisiológicos”: estados de ánimo y sentimientos. El término
también playsa rolein yoga y otras tradiciones indias. En el
Natyashastra se describen 49 Bhavas, que se dividen en tres
categorías: Sthaayee Bhava: estados de ánimo duraderos,
Vyabhichaaree Bhava (o sancaribhava): estados de ánimo
variables (desencadenados por estímulos externos) y Saattvika
Bhava: estados de ánimo emocionales provocados por el estado
interno del corazón o un estado mental. Natyashastra describe en
detalle cómo se deben encarnar los diferentes bhavas de actores.

Los Bhavas mismos no son necesariamente directamente


representables. Pero son causados por desencadenantes
perceptibles y producen reacciones perceptibles. Estas causas se
llaman vibhavas. Por ejemplo, el tigre en el viajero solitario causa
miedo. La soledad y la llamada del tigre son tan vibhavas. Las
manifestaciones de miedo a su vez causan temblores, piel de
gallina, parálisis, etc. Estas reacciones se llaman anubhavas
porque los Bhavas están acompañados (anu) por palabras, gestos,
entonaciones, etc. La descripción de la descripción viene dada por
la declaración de los Vibhavas. y Anubhavasgiven. Para los
estados de ánimo permanentes de Sthaayee Bhava, se indican
adicionalmente las variables asociadas y los estados de ánimo
emocionales.

Las diversas posibilidades de combinación de los Bhavas dan el


ambiente de la pieza, cuyo significado toca el corazón del
espectador y evoca el éxtasis del Rasa.

Sthaayee Bhava: Los “estados de ánimo permanentes”


Sthaayee Bhava, en contraste con los otros Bhavas, son
permanentes y dominan a todos los demás Bhavas. Solo Sthaayee

16
Bhava puede desencadenar el disfrute de Rasas. En una obra de
teatro o poema, crean el tono básico. “Al igual que el rey supremo
entre los hombres y el maestro el supremo entre los discípulos,
entonces los estados de ánimo permanentes dominan todos los
demás estados de ánimo”, dice en un versículo.

Antecedentes de la teoría es el concepto hindú Concepto


perceptivo Samskara: los pensamientos, acciones y percepciones
de cada persona generan impresiones sin interrupción. Estos se
caracterizan por inclinaciones e instintos innatos y se hunden al
nivel del inconsciente. Allí están organizados en torno a los
sentimientos. Las emociones, a su vez, están relacionadas con
situaciones típicas universales y producen patrones definidos de
acción. Estos se llaman stahyibhava o estados permanentes
porque siempre están incrustados en el organismo humano y su
personaje.

Rati (Bien complacido, Alegría)


Es causado por el cumplimiento del deseo. Es tierno y elegante
para retratar. El desencadenante es la estación, las flores, el
ornamento, una residencia rica, todo lo que es hermoso o
deseable. Como reacción involuntaria a la presentación, se
indican una sonrisa leve, una voz melodiosa, gestos finos de
cejas, miradas furtivas y mirar hacia un lado, etc.

Haasa (risa, felicidad)


Es causado por la imitación y la caricatura de otras personas y sus
acciones o por la estupidez, el absurdo o palabras vacías e
irrelevantes. Desencadenado por la peculiaridad de la vestimenta
o el lenguaje, etc. Está representado por simios, sonrisas, risitas,
risas, risas excesivas, rociando saliva, etc.

Soka (llorando, de luto)


Es causado por la separación de un ser querido, la pérdida de
riqueza, la tristeza por la muerte o el encarcelamiento de un
miembro de la familia y cosas por el estilo. Hay tres tipos de

17
lágrimas llamadas: lágrimas de alegría, dolor y celos.
Representación a través de sollozos silenciosos, llanto,
respiración profunda, caer al suelo, lamentarse, etc. Lágrimas de
alegría con las mejillas levantadas, lágrimas de dolor son
representados por movimientos corporales de incomodidad y
lágrimas de celos en los labios y mejillas de las mujeres,
suspirando, sacudiendo la cabeza y entrecerró las cejas. La
desgracia o la incomodidad causa llanto y luto en las figuras bajas
y las mujeres, los personajes medios y superiores lo dominan.

Krodha (enojo)
Es causado por conflictos, insultos, luchas, abusos, oposiciones,
diferencias de opinión y similares. Dependiendo de si el enojo es
disparado o simulado por un enemigo, un maestro, el amante, un
sirviente, hay diferentes expresiones. La ira sobre un enemigo está
indicada por fosas nasales ensanchadas, labios estrechos y cejas.
La ira contra el maestro requiere, entre otras cosas, modestia
controlada y gestos tímidos, lágrimas en la comisura de los ojos y
los labios retorcidos, y una mirada intensa y amenazante con los
ojos dilatados hacia los sirvientes. La ira fingida está representada
por la fatiga, las razones ficticias y la ira fingida.

Utsaha (celo)
La energía o el celo es una característica de una figura más alta.
Es causado por la alegría, la fuerza, la paciencia, la valentía y
demás. Se juega para expresar claridad, decisión, sabiduría y
juicio. Representación a través de una expresión facial resuelta,
movimientos apresurados, liderazgo, etc.

Bhaya (miedo)
Causado por un comportamiento inapropiado hacia el rey o los
ancianos, el vagabundeo en bosques o casas solitarias, precipicios
en las montañas, el avistamiento de un elefante o una serpiente, la
oscuridad de la noche, las llamadas de los búhos, los animales
asustados, el oído de los terribles historias y similares.
Representación por temblor del cuerpo, boca seca, apresuramiento

18
y confusión, ojos dilatados, parados congelados, etc. Solo
asignado a mujeres o figuras inferiores en la obra.

Jugupsa (disgusto)
Es causado por la visión de cosas sucias y repulsivas.
Representación a través de la nariz cerrada, bajo agachado y
contracción de las extremidades, mirada escéptica, manos
sosteniendo el corazón y otros. la expresión de disgusto solo se
asocia con personajes femeninos y figuras inferiores.

Vismaya (asombro, sorpresa)


Desencadenado por la aparición repentina de algo, propiedades
mágicas, logros humanos extraordinarios, pinturas y obras de arte
excepcionales, etc. Jugado por los ojos abiertos, la vista sin
parpadear, el movimiento de las cejas, la piel de gallina, el
temblor de la cabeza, comentarios de agradecimiento, etc.

Vyabhicaribhava: estados de ánimo variables


A diferencia de los anubhavas, las reacciones involuntarias a un
estímulo externo (vibhava), los estados variables vyabhicaribhava
son de naturaleza arbitraria, es decir, pueden ser controlados. 33
Vyabhicaribhava se describen con sus respectivos factores
desencadenantes y modalidades de visualización:

Disociación de Nirveda, Glani -Reue, Sanka- Preocupación,


Asuya -Los celos, Mada- Intoxicación, Srama- Fatiga, Alasya-
Pereza, Dainya -Elend, Cinta-Ansiedad, Moha- Desmayo, Smrti -
Reminder, Dhrti -Validez, Vrida – Modestia , capalata- náusea,
harsa- alegría, avega- excitación, jadata- embotamiento, garva-
orgullo o arrogancia, visada- duración, decepción, Autsukya-
inquietud, anhelo, Nidra-letargo, Apasmara -generalidad, sueño,
abrumado por el sueño , soñando, Vibodha despertar, Amarsa
impaciencia, Avahittham-celibato, Ugrata -violencia, Mati-
comprensión, juicio, fiebre de Vyadhai, enfermedad, desorden,
locura de Unmada, muerte de Maranam causada por enfermedad
o violencia, lamer de Trasa, conclusión de Vitarka

19
Saattvika Bhava: estados de ánimo emocionales
Las emociones tienen que hacerse visibles en el drama si la
conducta de la gente debe ser retratada. Se consideran más
difíciles de representar que el Vyabhicaribhava. Su encarnación
requiere una mente colectiva para presentar el dolor y el placer
emocionalmente correctos y naturales. A diferencia del
vyabhicaribhava, el actor debe sentir que las emociones son
espirituales.

Stambha – impresionante, Sveda – sudando, Romanca – Me


siento inspirado, Svarbheda – voz rota, Vepathu – temblando,
Varivarnya – blues, Asru – lágrimas, Pralaya – impotencia,
muerte

Aplicaciones
Rasa en el arte indio: drama, música, pintura
A partir de la danza y el drama, el alcance de la teoría de Rasa
primero se extiende a la poesía y la literatura. La composición de
los estados emocionales como un principio rector junto con la
idea de la “semilla” y una estructura circular como punto de
partida da como resultado diferentes cursos de acción que un eje
de tiempo lineal. Ras lila es el teatro de baile en honor de Krishna.

En la música del raga, los elementos melódicos crean estados de


ánimo y el poder emocional de los sonidos evoca a Rasa.
Experimentar Rasa a través de la música se convierte en un acto
sagrado.

En la exposición Navarasa: una encarnación del arte indio en


2002, las obras de artistas visuales contemporáneos se colocaron
en el contexto de la teoría Rasa.

Comparación Rasa – catarsis


Tanto los eruditos occidentales como los indios continúan
comparando el rasa y la catarsis. Las similitudes incluyen la

20
referencia a las reacciones emocionales de la audiencia como el
objetivo del drama y su mensaje extrínseco.

Mientras que la poética aristotélica conoce solo los dos estados de


Eleo (emoción y miseria) y Fobos (horror y estremecimiento),
Bharata diferencia ocho contenidos diferentes de Rasas. E
independientemente de la sensación, la experiencia de Rasa
siempre es agradable y evocadora.

Un intento de asignar los resultados de Rasas en una situación


poco clara con superposiciones

Tragedia: comprensiva, enojada, heroica, aterradora, repugnante,


genial o maravillosa
Comedia: erótica, divertida, heroica y genial o maravillosa
El drama hindú no sigue el concepto mimesis de la teoría de la
imitación platónica. En Platón, las imágenes literarias son pobres
imágenes especulares porque están tres veces alejadas de la
realidad. En la estética india, por otro lado, no se intenta
representar la “realidad”, sino, por el contrario, recrearla a través
de los parámetros del arte.

Rasa en aplicación contemporánea


Hoy en día, se intenta usar la teoría de Rasa en la crítica literaria
contemporánea. Ella también juega un papel más importante en el
cine. Las más conocidas son las películas de Satyajit Ray como
Devi o la trilogía de Apu. Pero incluso las producciones de
Bollywood a veces usan la estética Rasa.

Influencia en el cine
Rasa ha sido una influencia importante en el cine de la India.
Satyajit Ray ha aplicado el método Rasa del drama sánscrito
clásico a las películas, por ejemplo, en The Apu Trilogy (1955-
1959).

21
En el cine Hindi, es el tema de la película Naya Din Nayi Raat,
donde Sanjeev Kumar jugó nueve personajes correspondientes a
nueve Rasa.

22

S-ar putea să vă placă și