Sunteți pe pagina 1din 2

Importanţa evaluării iniţiale- metode şi tehnici

Kesyeg Tunde

Şcoala Primară Laslău Mic

Prof. Înv. Primar

Calsele P-IV

Evaluarea este o activitate ptrin care sunt colectate, prelucrate şi interpretate informaţiile
privind starea şi funcţionarea unui sistem, a rezultatelor pe care le obţinem, activitate ce duce la
aprecierea acestora pe baza unor criterii şi la decizii ameliorative. (I. T. Radu)

Evaluarea este o activitate prin care sunt colectate, asamblate şi interpretate informaţii
despre starea, funcţionarea şi/sau evoluţia viitoare probabilă a unui sistem, activitate a cărei
specialitate este conferită de următoarele caracteristici:

 Orientarea spre scop


 Atitudine metodologicăâexistenţa unor criterii
 Secvenţa de interpretare
 Înregistrare şi comunicare
 Efect retroactiv (P. Lisievici, 1992)

Evaluarea trebuie concepută nu numai ca un control al cunoştinţelor sau ca mijloc de


măsurare obiectivă, ci ca o cale de perfecţionare, ce presupune o strategie globală a formării.

Operaţia de evaluare nu este o etapă supraadăugată ori suprapusă procesului de învăţare, ci


constituie un act integrat activităţii pedagogice.

Fucţiile evaluării:

a) Identificarea sau verificarea achizi’iilor şcolare


b) Perfecţionarea şi regularizarea căilor de fromare a indivizilor, identificarea celor mai facile
şi mai pertinente căi de instrucţie şi educaţie
c) Sancţionarea sau recunoaşterea socială a schimbărilor operate asupra indivizilor aflaţi în
formare

Tipuri de evaluare:

a) După momentul evaluării: iniţială, continuă, periodică, finală


b) După provinienţa evaluatorului: internă şi externă
c) După ritmul evaluării: punctuală, continuă
d) După obiectivul evaluării: predictivă, formativă

Evaluarea iniţială este indispensabilă pentru a stabili dacă elevii au pregătirea necesară creării
permiselor favorabile studiului noilor discipline de specialitate. Acest tip de evaluare oferă
elevului şi profesorului o reprezentare a potenţialului de învăţare, dar şi a eventualelor lacune ce
trebuie completate.
Evaluarea iniţială nu îşi propune aprecierea performanţelor globale ale elevilor, fapt care se
recomandă raportarea la bareme de evaluare/apreciere. Şansa atingerii scopului evaluării iniţiale
este cu atât mai mare cu cât noi, profesorii, reuşim să-i determinăm pe elevi să fie receptivi şi să
înţeleagă importanţa evaluării.

Referitor la importanţa evaluării iniţiale, Ausubel precizează: „ceea ce influenţează cel mai
mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el
ştie şi instruiţi-l în consecinţă.”

Pentru a creşte impactul pozitiv al evaluării iniţiale, am evidenţiat reuşitele elevilor până în
acel moment. Aceste reacţii au contribuit la creşterea încrederii în forţele proprii şi am catalizat
energii noi în direcţia realizării planului individualizat de învăţare.

Evaluarea iniţială, are rolul de a regla permanent şi a forma în spiritul unor decizii realiste
atât cu privire la curriculum cât şi la resursele umane implicate.

Produsul evaluativ îşi îndeplineşte pe deplin funcţia majoră numai atunci când, atât dascălul
cât şi şcolarii reuşesc să colaboreze nu pentru că trebuie, ci pentru că îşi doresc acest lucru,
fiecare îmbunătăţindu-şi comportamentul în funcţie de reacţiile celuilalt.