Sunteți pe pagina 1din 4
ee ? af) LIBERTATER” Foaie pentru sateni si Director PRIOAN Mota Muncitori, intemeiats 1a Orastie ‘Abonamentul: pe 1am anul 1902 | “Apare m [toy es a. bang a ee Viewsat \ CANS |g os {Svs ica de ae | Cine sunt panarhisti*? Marl Hexcdeara, pregatesty | | — ba = : ; omar on aga I sa arate omente obombardarea* Crocij Sn a P| sala ar M | nai-jardnese, tavinue ta tc torte ss — cd ar fl ,anarhisti™ aaica Tat cu ce se tndetetnt seman et oan a sl 38 vor | ur, slujbas\ ty meen |e om ‘mimic th alarele pi ae ster eae S| sangeet ae diniMt daterie 3 lor rete said is a | eta ta | ann, Sept nn pli City |r cr, tae poh eens | cre nr com pty ot a Be Geet) Sai gk ut rca Shae |e ae el el oa ie at cael | Su puta, Reaotm *PAA cum | Gat Ge hafcea ‘cdg ee peirn c a dm Spanie. Mull lame cit sh aplree r nit ax | vernul sponial ete un gevere sigs Bric ena | teresa [scan 3 Men | br cameen ta ate sated i Bec gn ee | “Ee ecm |S WWM |g eto ee eal Bier | ear [aw Shah | eu sioaematah Berea |aetoes fret (eines eed (Suh anne gow e ee tosis | rs cule | Wher ceanaind (fu ogee acuta cma Beatty |fct ade tea [atc Ss |e te clay a a eee ce ce | ah sc |g ete eae re “Dreptaed! apd ef Beton reign are Gavh wih Serna oar eee aa a a In ivobartne ote Fer de at al tne i | on Erect soca et | 8 i she jung so sce = putt i 9 pace st asda ortéat natin te pile pe egioto ‘estiradio de fa an rl offelal al partdetalnafonat- sues tana pa | auecusnetos, cia) as To can Saag ta satel fe lee | hen elt! | att vcnun | mls Sue a a tac ont ie lume nu pe £5 gadteeasc dovezile: CINE SUNT. ANARHISTI? Legionarii apara- [febuinidnd impoteiva tinerehi- | primit teq’onoral Nicol ‘Stin- | de hofle. ont apol 1ation¢ sae ce sr Sao tn | gme h[ePrpD ea a febue sist apace chimar | ga San chice pe gene aa, gmisunea Iu, chiar cu | Rajonall, spre Intec ecdchenle in fafa comanistulut Cochin, tndrdznese sd gerle tn slo ‘al lor ed tebe si tnvinga. comenitl din Spanta? ek ae saint woud be vit | east si saecash's'eor | CINE LUCREAEA Ea Bi RAIAREA PURMS & i erent ee ich sae mefilor:: Legionasit cari ridica biserict, ort apol ease ail Mi inytae setc, | ghee gr eos: | {al Asp stale fdovinel coma cant saa Tabet see sts esteem gat rae | tan enna ae Brakes yaiwattMa tebve | CORNELIU/CODREANG, Cop | co intake ana an [cu oradalcl Ue feplele Matias chee eect Gah se pcre st ef ale pot | tonal leglonaione My Gos pron iressenanenioe aspera. n::| fe ceo, ce west <8 Biuiaed | tal Canigiene Guanneah es | Dish 5 i Tied gy abi elder} mige- | care 1 dB Indeumal priiopre | NICOLAE SANZIAN qi eric | GOANA VOINICEASCA PE MALUL MARI M17 SE mu se uite-ch lego. | ta rspunsul pe care webce | - Unmres ont ual ae tn urma lor un tung | si dea Legiinea schemas | ToC ae Goa ieee cgraome | rex aoe de oe pas | Seapets ne 2 fuleinfe 9 Jere, Jar cei In uptele dine par-| mena evo el ar Belg? PES omni sli | ea aca sctaore pox | 2 oy Doma Rash | nl ta nto ype ia ise sparTice i Japlele po | blcatl th ‘oate clarcle din |B oleem Bost Me, sunt Yocmal -dugmanii | Bucures CRCHUGEN at shee DOMNULE GENERAL, ‘yan ve ietacnoeyioa ele LUrmizess din sare preocupares ‘alse SUNTEM Te OREPT Bill omenis, pacen st orden to vapor GA'SK'O WOMBARDI St A ti police. Aud vorbndose de desea. Desig we | DSTRUOE TOT COCRLLDY se le slogora lonraare reall: INARMAREA SOFLE: | » Sis oval TEASch’ SELL Sema Set fna rarer vote ae cet cop, preg eer sa cant Zece sau dockzeel de revolvereveare ar gal asupea Iewbrilor unel organiza ou Insemnessi inarmare, Tar de Maren ou insearon aruncaren tau conlltcaree scestor dooizes! | lal cin cellor, cu ce se Zevolvere. Ex tnscemnt RESTABILIREA PACII IN SU- | ocup® Serviciul judetean. de BLETE PRIN RESTABILIREA OMENIEI IN RAPORTU. | drums! Tnedoare: Sup3 ce RILE DINTRE OAMENI. 48 aulovzafe de se face ln ‘Suolem ci ditil care a sfortinlle gl tademoul detorts | [sos obsiese. 0 Hniak of 0 Fispundem: DA, VREM PACE! PENTRUCA STIM | cruce crgylinesscd, vie $1 0- (O1'SA RASPUNDEM LA OMENIE.CU OMENEE | orgie sates Incepu ile cf nol o'am provocst pe nlmen | pricnd GX must pidcea ' Sepula NASTA), $1 spune ct ddee8 otugl eruced va fost aah Sea igre 2 Va BOM I MICU TOTDL. Agadar ci fal cu mi "ter Tadsie igs EM PACE, DAR CEREM SA SE RENUNTE CEL | tun, o cu sary sit | BUTIN PH ViivoR UA GUvINTE SrATITUDIN CARE | zee! nueeale ee a ert mats | PP pick prin bued afelegere orice mbssra legals qlomee | lly, dovedin feted nen saul ck pacnrd pen: | sunt copece dupmanior ne cs famige ipreymeny = ae ‘retulul leglonar. Dar aceste fi- ‘restebilir cil, Daci ok au ge poste sunt doveding Be for ote nil stancl ona pee Sev | taut de lls, dovedint ra pe 4 Pleats Gel at de i det | ESE ray eam aerial ‘CORNELIU Z. CODREANU | Bee Se esteem 1 e ‘Carmen-Sylva, 4 Sept. 1936, tote whorl it. Potrecere Din vremea razholulut (Serbdrite leglonare dela 16 18 300 hhaNs |e ae ii Hani HTH SE ea q feat Haine lags : ii i Ih Seed ie eo eve a itihinhiy a Heed eee LIBERTATEA neamurile iri aim i Mm me = biruinti ale Se fr i i bs a _Uafianalstitor Sc framanta | Govern comunist In Spania BAzeowt pin trang Phat scam a Spe Dood mart bran ale maton gor: roa salon ere apt ot roe | pte Zh het Pla i | stele toate ‘ice sooocig De {etocl it 1 spear a deschls spre Madea. — ohjet a aa Ta gover oeea| il bslevle.Lare Ciba ants spon. — Talia et melas sen pee ote nosagler Tee de pas atte pipe car Samii sad ea Portail easton — coma fae ids notonaliglor=pen imar Brsine core I Tose 1 Marea bathi UN De mult nationaligt ia i We Testa fe 2 Spaniel, ocspa fis eotura cu Fant, n gt! sau eX 9 mare le In spatee tor, dean omurgl priming afta Frans, pot emer id tupele najnalse ca 1a iach, fe Madi, capitsa jr, nde ay rot epic Maja st pe morte. La u ie cie_nofonaligh Hell acesta slat Leo omuniglor cu Frans | a fac In cSleva ales ‘ageapid cuceres Ine Santander s1 Bibeo. Dupt vind spatee scope ‘trrea oragulsl. Talavera, Dine. Laptle au dat din now lytianajionaligttor can au ‘tiobi cu desSvBrgte 0 mare Jaovat8 communist 3 au cucert Talavera. Prin aceasid cuce- fe najonaligit au pairs tn ‘elmle, spre Mada, seipand Me strmiocile munfoe, Asti! frumul le este deschisnalo- Ialistlor gf din acenstt Ae, spre capita fi. Birunja eplin’ a nafonalisttor este Jot mat apropiatt. ee ssc oe iain Ghee a ee are eas poate lisa In nepSsare {+ fevol mal mull de chee rons gpariea de miaoy- ie cle commis, Cac Tnatnteasd for orzyul fun a fost cx DE de fara dela miaeSnoap- Mec orasele San Sebastian, ‘armatele najonalste vor fre communist se Tevriserd! 1 afet. ~ Prime rian | Siptindna ce tecat | le sine. ack bivecc co oll | unig stort fe acct iota dacs Dress nai ie In| ardsf mast amececetn abol. “Adie nid Prana Rusa eX na ajute pe conn ‘it lel laa Germania Po. fupeba, pe malonst De ela theeput Risin Dolgevic 4 tims. stoae tart gem 8!" conductier; denser ° Ye | 52 smi | plane st arme. ‘Chien 2 | rast Spano. Be site, Dar tacordr amerinj® acum 8 se Yul {eased ln pricina herll de | metogidat care a fost aftat cx pall cucerit oralat an ae ebte nafonalig. Sa des oper! erume eB Franfa nu Se mirginea S41 init ame 4 ant comunitor, aga com ‘a feu ala Germana— Portugalis pe seama mations ‘stor, et Prana a dat comic nisiloc offer! al armatel ranceze care luptd aldfurl comenlgl, inieadevt foal au gH printre przoniert! Iuafcu pret BE | let dete un, aumerogt oft. | terl activi dia armate tran- | ceok Deaserenes au gst A muni, Inte care eran 8! aloane durum (care foe Expozie tn topol cml 91 Sunt ope de Tegile bole Iu) eran venie din Frat, gh au mal aflal dovest cd aero- flonele comunigtir megeau In Franfe spe a se mpros: pila co bombe y benznd ‘ees er ese peste maar 4e nett, cll, acum se fseapl cat fe aslte Gals, Perpalia, German) Bae ghseach Inepiie 2 tte armatl dea lor ta Sp na see a ven! tn ajo, nallaratiio. at Frances a ‘andl lor vor fie. alt ‘spre a ajula pe communist, 9 astlel se poate ajunge repede Inrisbot tre ste acete 181, ba chiar Inire toate po- posrale ain lume. ‘Gover ances a desmio- W aceae veg Tough tear darea ex oarle mares yor ‘eden in ct fel ya putea fh Doll tn ale pline de = ‘afonaliste se al sl ames \Sagreaey ara frecle au mal sot din fai | 24 de avioane penis nai. rmeninare tn fafa erora stm. iw =| et en sue comonint str ll De acees comungt esc de ‘moute Portepali a satlel de ipeejeiet a Inteloge afor deco Porogs cate coprins de mare lage bcs abil co Tal loe tepottve Portage faves” 2a mal ext inde- pinta Din prin aceasta Por- togulia face grt to ales intlegert pe care 0 cer alte Aielts sopdl de a ve eo testece simeal Ta izbolel da Span, adie de 1 nu sjata ces arme pall all date cal fe ae Bat In Spinia. Portoge- lin spane cf nomial ator! se Jeagi sin spriicenscd pe ‘ional dla Spaela, dak ‘Anglin, Fraote gl ecllae tt ath pe Portgalis, Hal st Germania sats pe sation. Sass Ischia comet | “Ziel eeu ch en dele sSemocntce" deal nas ies te pete stort mma | eee (SU Dregne Atal) spe 3 slot ou eee han na ‘esta : Abonamente de proba pand fa anul-now Pent ates rsp fo ons et mal et oar ace sboonmente de probh ca pel scat. gin i aa re, Be stoma scala ‘cat se boreal ra fl scam Aba ‘ec vor pa fot pee veh st tates Te Seo scat sbonamente de poblle facem numa pen epa Jn nbdeden ch ce st ebonaeh yd rob" sam penn cera ln (en pel care sl ave pete) ge aos na apo! rasa al de ae de scomahe 9 ail yo oper perder dla tee, Tal et east acl sbonamese de prob: 4, Dela 15 Sept plat te et 208 (@ tan Jom) 90141 2, Dela 1 Oct pad tn anal nou G tant). = 25La 4 Dela 18 Oct. pha In aos nou (2 Toa jem) 20 La 4:Dela 1 Nor. plat ts anal nou (ten). 15LeL ‘wom cerom, fea carseat soe pe sae se san pl nde shone sa Seepeae's iat ged peo sic pei in, cea was coma seat ime tet torent tefl Ge ts Lage be at St Let pe tel ln Sep oe fe'pot pe sc rcp a1 Sage a Soe hans tno nunc i Bacau de Cane es soe ee eva Tepes rd de oma «pe x ae Sone tse pte tan Chou INCA © RUGARINTE: ‘Tonto atm ade dea er etc doy ee Sot Ose teers Uv ne ces ee ihe as cna Deter ae ‘Str ed it ant pn ana pon rn sate ghee cl ane ce toe 32 au ae a (cx bo iS est ae CALENDARUL .LIBERTATI* PE ANUL 1937 Toft tpi de pe aca ve cto ost In tuna Roce ean an umes aed lo orm eileen pe ng patina Le ma cos mde cyl ome tale aot a me {als ina s meena ‘roase povesti, satu, glume! poezi,

S-ar putea să vă placă și