Sunteți pe pagina 1din 2

Informatică aplicată II

http://adl.anmb.ro

Programe Matlab pentru exemplificarea


utilizării funcţiilor cu număr variabil de
argumente de intrare / ieşire
Obiective

 Utilizarea funcţiilor cu număr variabil de parametri


 Utilizarea funcţiilor cu parametri funcţii

Cerinţe

 Fiecare aplicaţie este notată cu maxim 10 puncte


 Toate aplicaţiile sunt obligatorii
 Problemele care nu vor fi rezolvate în timpul laboratorului devin temă de casă.

Aplicaţii

1. Scrieţi o funcţie Matlab cu maxim trei parametri de intrare notaţi p1, p2, p3 cu valori
naturale. Dacă funcţia este apelată cu parametrul p1 ea va genera vectorul (1 2 ... p1).
Dacă funcţia este apelată cu parametrii p1 şi p2 ea va genera vectorul (1 2 ... p1*p2).
funcţia este apelată cu parametrii p1, p2 şi p3 ea va genera vectorul (1 2 ... p1*p2*p3).

2. Scrieţi o funcţie Matlab pentru determinarea tuturor perechilor de numere prietene


din mulţimea {1, 2, ⋯ , 𝑛} × {1, 2, ⋯ , 𝑚}. Funcţia va avea ca parametru o funcţie care
calculeazǎ suma divizorilor unui numǎr natural dat.

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 1


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.
Informatică aplicată II
Laborator 9
http://adl.anmb.ro

16 September 2015 Lect. univ. Paul Vasiliu 2


© Academia Navală "MirceacelBătrân" (ANMB). Orice formă de copiere, stocare, modificare
şi/sau transmitere a acestui material fără acordul prealabil şi scris al ANMBeste strict interzisă.