Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Marlena Muraru


Clasa: a XI-a
Filieră: Teoretică Profil: Real Specializarea: Matematică - informatică
Tip programă: M1– TC+CD / 2+2 ore / săpt
Data:
A. Repere generale

Disciplina: matematică-algebra
Unitatea de învăţare: Matrice inversabilă
Titlul lecţiei: Ecuații matriceale
Tipul lecţiei: lecţie de comunicare de noi cunoştinţe
Durata: 50 min.
Locul de desfăşurare: cabinetul de matematică
Obiective cadru (competenţe generale) 1; 3; 4 / obiective de referinţă (competenţe specifice) 4; 5 ;6.

B. Obiective operaţionale

a) Cognitive: c1 –să identifice noţiunea de ecuație matriceală


Nivel minimal - să definească noţiunea de ecuație matriceală
Nivel mediu - să definească noţiunea de ecuație matriceală și să distingă cele trei situații posibile
Nivel maximal - să recunoască o ecuație matriceală
c2 – să studieze posibilitatea rezolvării ecuației matriceale cu ajutorul matricei inverse
Nivel minimal - să stabilească când o matrice este inversabilă
Nivel mediu - să știe formula de calcul pentru o matrice inversabilă
Nivel maximal - să calculeze inversa unei matrice
b) Afective: a1 – să înţeleagă importanţa notiunii de ecuație matriceală
a2 – să manifeste interes faţă de această noţiune
c) Psihomotorii: p1 – să îşi formeze deprinderile necesare studierii ecuației matriceale cu ajutorul matricei inverse

C. Resurse educaţionale
I. Conţinutul învăţării
1. Câmpul de informaţii: manualul de matematica pentru clasa a XI-a (M. Ganga – Ed. Mathpress, 2006)
2. Informaţiile si cunoştinţele care au legătură directa cu obiectivele stabilite
II. Resurse psihologice
1. Capacitatea de învăţare de care dispune clasa: elevii poseda cunoştinţe legate de calculul matricei inverse
2. Diagnosticul motivaţiei: elevii prezintă interes pentru lecţie deoarece li s-au prezentat importanța rezolvării
ecuațiilor matriceale folosind matricea inversă
3. Motivaţia învăţării: elevilor le este explicat faptul că noţiunile din această lecţie au numeroase aplicaţii în
lecţiile următoare şi apar destul de des în itemii de Bacalaureat
III. Resurse materiale
1. Materiale didactice: Fise de lucru, proiect didactic, program Power Point
2. Mijloace de învăţământ: Tabla, creta, calculatorul, ecranul
IV. Strategie educationala
1. Metode de instruire: conversatia, exercitiul, explicaţia, particularizarea, algoritmizarea, analogia
2. Forme de organizare a clasei: activitate individuală
3. Forme de evaluare: observatia sistematică, aprecierea
4. Secvenţele activitatii didactice:
a. organizarea clasei pentru lecţie
b. captarea atentiei şi anuntarea obiectivelor
c. reactualizarea cunoştinţelor anterioare
d. prezentarea noului conţinut
e. dirijarea învăţării
f. obţinerea performanţei
g. asigurarea feed-back-ului şi a retenţiei
h. evaluarea cunoştinţelor
i. tema pentru acasă

1
Desfăşurarea lecţiei

Secvenţele
Procedee de
activităţii Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode
evaluare
didactice
Se face prezenţa şi se asigură condiţiile necesare desfăşurării lecţiei
Organizarea clasei
Elevii se pregătesc pentru
pentru lecţie Conversaţia Observaţia
ora
(2 min)

Captarea atentiei Elevii sunt întrebaţi asupra unităţii de învăţare la care s-a ajuns.
Profesorul anunţă tema propusă: Ecuații matriceale şi notează titlul lecţiei la Elevii răspund că sunt la
şi
tablă. unitatea învățare cu titlul
precizarea temei şi Analiza
Se precizează obiectivele lecţiei: ,,matrice inversabilă” Conversaţia
a răspunsurilor
Definirea noţiunea de ecuație matriceală Elevii notează în caiete titlul
obiectivelor
Tipuri de ecuații matriceale (A·X=B, X·A=B, A·X·C=B) lecţiei.
lecţiei(2min)
Se reaminteşte elevilor discuţia din ora anterioară când s-a prezentat algoritmul Elevii reamintesc de
Reactualizarea de calcul al inversei unei matrice [Aˉ¹= (1 ∕detA)·A*], precum și condiția Formula de calcul pentru
Observaţia
cunoştinţelor necesară și suficientă pentru ca o matrice să fie inversabilă (A inversabilă  Aˉ¹ precum și condiția
Conversaţia Analiza
anterioare detA ≠ 0) necesară și suficientă pentru
răspunsurilor
(3min) ca o matrice să fie
inversabilă
● O ecuație matriceală este în general o ecuație în care necunoscuta este o
matrice.
● La Capitolul Matrice au fost deja întâlnite astfel de ecuații, unde matricea
necunoscută s-a determinat respectând operațiile cu matrice și egalitatea
acestora.
● Noțiunea de matrice inversabilă dă o nouă posibilitate de rezolvare a unor
Prezentarea noului ecuații matriceale de forma: Elevii urmăresc notiunile
Conversaţia
conţinut a) A·X=B, A ϵ M n ( ₵), B ϵ M n ,m ( ₵), detA ≠ 0 prezentate de profesor la Observaţia
Explicaţia
(7 min) tablă și notează în caiete
b) X·A=B, A ϵ M n ( ₵), B ϵ M m,n ( ₵), detA ≠ 0
c) A·X·C=B, A ϵ M n ( ₵), C ϵ M m ( ₵), B ϵ M n ,m ( ₵), detA ≠ 0, detC ≠
0.
În concluzie:
a) Pentru ecuația A·X=B, folosind faptul că A este inversabilă, se obține:

1
A1 ·( A·X)= A1 ·B  ( A1 ·A)·X= A1 ·B  X= A1 ·B ϵ M n ,m ( ₵),
unde A1 ·A = I n (element neutru la înmulțirea matricelor).
b) Ecuația X·A=B  (X·A)· A1 =B· A1  X·(A· A1 ) = B· A1 
X=B· A1 ϵ M m,n ( ₵).
c) Pentru ecuația A·X·C=B avem succesiv : A1 ·( A·X·C)· C 1 = A1
1 1
·B· C  X= A1 ·B· C ϵ M n ,m ( ₵).
Exemple:
1) Să se rezolve ecuația matriceală:
X·( )=( )

Rezolvare:
Notăm
A= ( ), B= ( ) Elevii au primit fişe de Explicatia Aprecieri
Ecuația dată este de forma : X·A=B lucru Exercitiul verbale
det A = | | = 3+2=5≠0 →matricea A este inversabilă și ecuația Rezolvă problemele de pe Conversatia Observarea
fişă si comunică rezultatele Algoritmizarea sistematica a
matriceală este echivalentă cu : (X·A)· = B·  X=B· A1 . Răspund la întrebările elevilor
profesorului Notarea
Dirijarea învăţării A1 = A*; ( ) A* = ( ). răspunsurilor
(14 min )
1
Deci A = ·( )

Obținem :

X=( ) ( ) ( ) ( )

( )=( )

2) Să se determine X din egalitatea:


Elevii urmăresc cu atenție
exemplele prezentate la
2
( )·X·( )=( ) tablă sau în fişă

Rezolvare:
Notăm A = ( ), B = ( ), C = ( )
Ecuația dată devine A·X·B=C
Det (A) = | | = 2-1 = 1 ≠ 0 A inversabilă;

Det (B) = | | = 9-10= -1 ≠ 0 B inversabilă;


Elevii notează în caiete
· (A·X·B) · ·C· ·C· observaţiile făcute de
Obținem =
profesor
Vom calcula , respectiv :

A1 = A* ; ( ) A* = ( )

A1 = ( )

= B*; ( ) B* = ( )

= ( )=( )

Se obșine în final:

X=( )·( )·( ) X=( )·( )=

( )

3
Observație: Fiecare din ecuațiile de la a), b) și c) au soluție unică.

Aplicaţii
3. Să se rezolve ecuațiile matriceale:
a) X · ( )=( ) Aprecieri
verbale
Explicatia
Răspund la întrebările Exercitiul
Obţinere de b) ( )·X=( ) Observarea
profesorului Conversatia
performanta sistematica a
4. Aflați matricele X și Y din următoarele egalități: Rezolvă probleme si Algoritmizarea
(14 min) elevilor
a) ( )·X·( )=( ) comunică rezultatele Particulariza
rea
Analiza
raspunsurilor
b) ( ) ·Y ·( )=2·( )

Asigurare feed- Se realizează prin exerciţiile propuse anterior


Elevii vor fi îndemnaţi să lectureze şi informaţiile din manual şi să completeze Exercitiul Observarea
back-ului şi a
lecţia cu alte exemple Elevii rezolvă exerciţiile Algoritmizarea sistematica a
retenţiei
Conversatia elevilor
(3 min)
Profesorul va face aprecieri asupra întregii ore şi va nota o parte dintre elevi. Aprecieri
Evaluarea verbale,
Elevii ascultă aprecierile
cunoştinţelor Explicaţia globale si
profesorului
(3 min) individuale

Tema pentru acasa Tema pentru acasa: de terminat problemele de pe fisa de lucru
Activitate
(2 min) şi tema din manual Notează tema
independenta

4
CLASA a XI-a B Profil: real
Disciplina: Matematică-algebră
Unitatea de învăţare: Matrice inversabilă
Titlul lecţiei: Ecuații matriceale

FIŞĂ DE LUCRU

1. Să se rezolve ecuația matriceală:

X·( )=( )

2. Să se determine X din egalitatea:

( )·X·( )=( )

3. Să se rezolve ecuațiile matriceale:


a) X · ( )=( )

b) ( )·X=( )

4. Aflați matricele X și Y din următoarele egalități:

a) ( )·X·( )=( )

b) ( ) ·Y ·( )=2·( )

Tema pentru acasă:

Din fișă Din manual

Nota 5- 6 Ex. 3 (a) Ex. E4 /pg. 66


Nota 7 - 8 Ex. 3 (a, b) Ex. E5/pg. 66
Ex. 4 (a)
Nota 9 - 10 Ex. 4 Ex.A1,A2/pg.66

S-ar putea să vă placă și