Sunteți pe pagina 1din 2

Bibliografia

1. GLEIZER, I. Istorizmul în predarea matematicii. Geometria și trigonnometria. Chișinău:


Ed. Lumina, 1966. 207p. ISBN 428668
2. BURUIANĂ, M., BALTAG, V. Culegere de exerciții și probleme la matematică cl. 1-4.
București: Ed. Cadran, 2012. 234 p. ISBN 978-9975-80-621-3
3. CEAPĂ, Valentina et al. Matematica. Curriculum pentru învățămîntul gimnazial, clasele
V-IX. Chișinău, 2010. 39 p.
4. SELIVESTRU, G. et al. Matematică clasa a V-a. Ghidul profesorului. Chișinău: Ed.
LUMINA, 2005. 160 p. ISBN 9975-65-213-1
5. ACHIRI, I. et al. Matematică clasa VI-a. Ghid pentru profesori. Chișinău: Prut
Internațional, 2011. 71 p. ISBN 978-9975-54-004-9
6. ACHIRI, I., CEAPA, V., ȘPUTENCO, O. Matematică. Ghid de implementare a
curriculumului modernizat pentru treapta gimnazială de învățare. Chișină: Lyceum, 2011.
83 p.
7. CEAPĂ, Valentina. Et al. Matematica. Curriculum pentru clasele a X-a-a XII-a. Chișinău:
Știința, 2010. 39 p. ISBN 978-9975-67-683-0
8. ACHIRI, I.et al. Matematica. Manual clasa a V-a. Chișinău : Prut Internațional, 2015. 232
p. ISBN 978-9975-54-206-7
9. ACHIRI, I., BRAICOV, A., ȘPUTENCO, O. Matematica. Manual clasa a VI-a. Chișinău
: Prut Internațional, 2011. 244 p. ISBN 978-9975-54-300-2
10. SINGER, M. et sl. Matematică clasa a V-a. Culegere de exerciții și problemare. Chișinău:
Prut Internațional, 2001. 278 p. ISBN
11. ACHIRI, I., BRAICOV, A., ȘPUTENCO O. Matematică. Manual pentru clasa a IX-a.
Chișinău: Ed. Prut, 2016. 228 p. ISBN 978-9975-54-255-5
12. C., ȘTEFAN, I. PETRICĂ, T., ALEXE. Probleme de matematică pentru gimnaziu.
București: Ed. Petrion, 1992. 511 p. ISBN 973-9116-05-1
13. SMARANDACHE, Ș. Matematică. Exerciții. Probleme. Teste. București: Pytagora, 2002.
182 p. ISBN 973-98258-5-0
14. aee.edu, [onlain]: http://www.aee.edu.md/sites/default/files/09_mat_test_ro_sb17.pdf
citat la (10.05.2019)
15. aee.edu, [onlain]: http://www.aee.edu.md/sites/default/files/09_mat_test_ro_pr18.pdf
citat la (10.05.2019)
16. ACHIRI, I. et al. Matematică. Manual pentru clasa a XII-a. Chișinău : Ed. Prut, 2011. 264
p. ISBN 978-9975-54-320-0
17. ACHIRI, I. et al. Matematică. Culegere de exerciții și probleme pentru clasa a XII-a.
Chișinău: Ed. Prut, 2005. 200 p. ISBN 9975-69-802-6
18. aee.edu, [onlain]: http://www.aee.edu.md/clasa-sesiunea-examen/sesiunea-2015?field_
categoriia_value=testb citat la (10.05.2019)
19. aee.edu, [onlain]: http://www.aee.edu.md/clasa-sesiunea-examen/sesiunea-2018?field
_categoriia_value=pret citat la (10.05.2019)
20. ACHIRI, I. et al. Matematică. Culegere de exerciții și problem pentru clasa a XII-a.
Chișinău: Ed. Prut, 2005. 200 p. ISBN 9975-69-802-6
21. ACHIRI, I. et al. Matematică. Culegere de exerciții și problem pentru clasa a XI-a.
Chișinău: Ed. Prut, 2004. 198 p. ISBN 9975-69-573-6
22. IAVORSCHI, Victor. Matematica. Teste pregătitoare pentru examenul de absolvire a
gimnaziului. Chișinău: Ed. Orhei, 2016. 144 p. ISBN 978-9975-73-196-6
23. ACHIRI, I. et al. Matematică. Manual pentru clasa a XI-a. Chișinău: Ed. Prut, 2014. 304
p. ISBN 978-9975-54-145-9
24. LEGENDRE, R. (1983), L’education totale, Nathan/Ville-Marie, Montreal.
25. FISHER, E., BELTRAN-DEL-RIO, D. Mathematics and root interdisciplinarity. In: The
Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford: Frodeman, R., Thompson Klein, J. şi
Mitcham C. (eds.). 2010, pp. 7-12.