Sunteți pe pagina 1din 5

Industria medicamentului – CURS 10

Controlul calității

CONTROLUL CALITĂȚII:

Controlul calității face parte din RBPF, se referă la:

 prelevarea probelor;
 specificații (norme de calitate);
 controlul de laborator;
 procedurile de organizare, documentarea și eliberarea rezultatelor analizelor.

Prin controlul calității este garantată procedura de efectuarea analizelor necesare, iar
materiile prime, materialele de laborator, materialele de ambalare și produsele finite nu sunt
eliberate pentru a fi utilizate, vândute, până când calitatea lor nu a fost declarată ca fiind
corespunzătoare.

Cerințele fundamentele pentru controlul calității sunt:

 existența: instalațiilor adecvate, a personalului calificat,a procedurilor aprobate


pentru prelevarea probelor, controlului și analizei materiilor prime, a materialelor
de ambalare, a produselor intermediare sub formă de vrac și finite,iar acolo unde
este cazul și supravegherea condițiilor de mediu conform scopurilor RBPF;
 prelevarea de către personalul Departamentului de Control al Calității conform
metodelor aprobate a: probelor de materii prime, articolelor de ambalare și a
produselor intermediare sub formă de vrac și finite;
 validarea metodelor de control;
 înregistrarea manuală sau cu instrumente de înregistrare a tuturor procedurilor
cerute pentru a putea dovedi efectuarea lor reală și obligativitatea înregistrării și
investigării amănunțite a modificărilor produse;
 respectarea compoziției calitative și cantitative a produselor finite conform celor
înscrise în APP; materiile prime și produsele finite obținute trebuie să aibă
puritatea cerută, să fie corect ambalate și corect eliberate;
 înregistrările rezultatelor controlului de calitate a: materiilor prime, a materialelor
de ambalare, a produselor intermediare sub formă de vrac trebuiesc făcute în
raport cu specificațiile de calitate;
 evaluarea produsului finit trebuie făcută critic în raport cu documentele de
fabricare și să se efectueze cu o estimare a abaterilor față de procedurile stabilite;
 interdicția distribuirii seriilor produsului medicamentos în conformitate cu APP;
 obligativitatea păstrării de contraprobe în cantitate suficientă din materiile prime
folosite și din produsul medicamentos finit, care să permită controlul ulterior
necesare contraprobele din produsul finit se păstrează în ambalajul lor finit, cu
excepția ambalajelor deosebit de mari;

În afara acestor prevederi sectorizate și generale, există anexe referitoare la fabricația unor
produse particulare (produse medicamentoase sterile), cum ar fi:

 prelevarea probelor de materii prime și materiale;


 fabricarea produselor medicamentoase sub formă de aerosoli sub presiune pentru
inhalații prezentate în recipiente cu valvă dozatoare;
 fabricarea: lichidelor, cremelor, unguentelor, a produselor radiofarmaceutice, a
produselor biologice de uz uman, a produselor medicamentoase de origine
vegetală, a gazelor medicale;
 utilizarea radiațiilor;
 fabricarea produselor pentru investigație clinică, a produselor medicamentoase
derivate din sânge sau plasmă umană și a produselor homeopate.

VALIDAREA PROCEDURILOR TEHNOLOGICE:

Caracteristicile de calitate ale unui produs medicamentos se conferă prin formulare, și


sunt prevăzute în dosarul cu, care se solicită autorizarea introducerii în fabricație și în consum.
Această autorizare trebuie păstrată la toate loturile în timpul producției pe scară largă și pe durata
valabilității produselor farmaceutice.

Calitatea medicamentului se asigură prin implementarea conceptului de asigurare a


calității. Acesta include regulile de bună practică de fabricație și controlul calității și validarea
procedurilor de fabricație.

Prin aceste elemente este posibilă gestionarea calității pe toată perioada de valabilitate. În
acest scop, autoritatea legislativă din diferite țări a elaborat recomandări cu privire la studiile care
ar trebui efectuate în perioada de cercetare-dezvoltare a unui medicament și care se prezintă în
sprijinul cererii de autorizare a fabricării și comercializării produsului.

Asigurarea calității fiecărui medicament (produs farmaceutic) trebuie demonstrată, iar


validarea reprezintă cheia acestei demonstrații, fiind actul prin care se dovedește că procedeul
funcționează și este sub control.

VALIDAREA = program-document ce conferă un înalt grad de siguranță că un anumit


procedeu va conduce în mod constant la un proces care să întrunească atribuțiile de calitate
predeterminate.
Validarea dovedește printr-o documentare științifică faptul că procedeul sau părți ale
procedeului sunt sub control, au responsabilitate și nu sunt perturbate de mici schimbări ce pot
interveni pe parcursul desfășurării procedeului.

Validarea constă în obținerea și dovedirea prin documente a demonstrației că procedeul


metodei va conduce la rezultate intenționate în orice condiții situate în limite definite.

Elementul caracteristic al validării constă în conferirea încrederii într-un procedeu și nu


doar în produsul finit.

Recomandările (ghidurile) privind validarea unui procedeu sunt diferite de reglementările


oficiale sau normative. Acestea nu conțin cerințele legale, ci reprezintă doar poziția autorității
sanitare față de practicile acceptabile.

Există o libertate suficientă în cadrul acestor recomandări în care producătorul poate


valida procedurile proprii. Din punct de vedere al reglementărilor oficiale, procedeele de validare
se încadrează între inspecția regulilor de bună practică de fabricație și documentația scrisă în
sprijinul celor care solicită autorizația de fabricație și comercializare a unui produs farmaceutic.

De regulă, există diferite motivații pentru a valida un procedeu:

1. primul procedeu decurge din cerința stipulată de regulile de bună practică de


fabricație, privind un număr minim de proprietăți pe care produsul trebuie să-l
îndeplinească;
2. al doilea procedeu este de natură economică și se manifestă prin introducerea în
producție a unui nou produs a cărei prepare a fost bine fundamentată din punct de
vedere tehnologic; se evită pierderile cu loturi necorespunzătoare ce ar trebui
retrase;
3. al treilea procedeu se referă la faptul că rezultatul final al validării va fi un produs
de înaltă calitate mai uniform și reproductibil în producția industrială.

Planul de validare al procedeelor propus de producător este unul scris și arată cum va fi
condusă validarea. Acesta se referă la parametrii diferitelor testări legate de: aparatură, facilități,
personal, calibrări, materii prime, procedee chimice folosite, caracteristici ale produsului finit,
elemente de decizie asupra rezultatelor acceptabile ale testărilor.

În acest scop se aleg direcții sau domenii importante care se analizează și se


monitorizează, iar rezultatele numeroaselor determinări se realizează cu atenție și se stabilește
valabilitatea.

Pe această bază se propun anumite verificări în decursul procedeului tehnologic, acele


verificări ce asigură că produsul finit va întruni prevederile normelor oficiale.
Cel mai mare impact asupra validării este asupra procedeului de preparare a produsului
finit.

Există 4 surse majore de erori sau variații în tehnologia de preparare a unui medicament:

1. materiile prime;
2. aparatura și facilitățile;
3. procedeul de lucru;
4. personalul.

Pentru validarea procedeelor există 5 etape de bazăpentru validare:

1. documentația scrisă;
2. parametrii tehnologici de fabricație;
3. parametrii care se testează;
4. controlul interfazic;
5. testarea produsului finit.

Prima etapă stabilește documentația scrisă și include toate procedeele ce trebuiesc


validate: prepararea materiilor prime , funcționarea mașinilor, curățarea aparaturii, sterilizarea,
întreținerea, calibrarea, sistemele automatizate de preparare, metodele analitice și controlul
interfazic.

Unele din aceste procedee nu sunt legate de fabricație, de produs, așa cum sunt cele legate
de aparatură și pot fi validate.

În etapa a doua se aleg parametrii tehnologici ce trebuiesc urmăriți. Procedeul este evaluat
și validat, folosindu-se procedee de testare care să demonstreze că întrunește prevederile
normativelor în vigoare.

Dintre parametrii de validare ce trebuiesc validați, amintim de: cei legați de aparatură
(materialele suprafeței de contact construcției, procedeul de curățare, agenții de spălare, variația
temperaturii și controlului, variața presiunii) și cei legați de facilități și de personal (temperatura
aerului, umiditatea, circulația aerului, diferențe de presiune ale aerului, curățarea și controlul
microbian și calitatea aerului și a apei).

În ceea ce privește calibrarea, se verifică:

 balanțele;
 aparatul de măsurare al volumului;
 termometrele;
 manometrele;
 viteza de mișcare (de exemplu în amestecătoare);
 pH-metrele.
De asemenea, se verifică diferite componente, cum ar fi:

 calitatea apei;
 diferiții furnizori;
 variația din interiorul lotului;
 spălarea, uscarea și sterilizarea containerelor;
 integritatea și închiderea containerelor.

În ceea ce privește procedeul de preparare al materialelor, se verifică:

 greutatea sau volumul:


 temperatura;
 presiunea;
 timpul de amestecare;
 metoda de amestecare;
 viteza de amestecare;
 pH-ul;
 limitele de timp;
 controlul microbian;
 condițiile de stocare.

În ceea ce privește verificarea umplerii și ambalarea, se verifică:

 temeperatura produsului;
 viteza liniei;
 umplerea;
 greutatea sau volumul;
 controlul microbiologic.