Sunteți pe pagina 1din 1

Diploma

Se acordă premiul ...... elevului/elevei ..........................................

de la scoala ..........................................., clasa ..........................

pentru confectionarea celui mai inedit

costum din materiale reciclabile

in cadrul concursului

Miss Primavara 2019

Profesor Director