Sunteți pe pagina 1din 2

Numele si prenumele

Clasa
TEST 2 cls a X-a
Sem II

I. Completaţi cu răspunsul corect următoarele afirmaţii (10 puncte)


1. Ramura agriculturii care se ocupă cu întreţinerea, producerea şi utilizarea animalelor se
numeşte…………
2. Porumbul este o plantă originară din ……………………………
3. Planta din care se obţine zahărul şi se cultivă în zona temperată este ……………………………
4. Planta numită „aurul cafeniu” din zona caldă este ……………………………
5. Sectorul zootehnic bazat pe cultura cartofului în Europa şi pe cultura porumbului în SUA este………
(20 puncte)

II. Precizati trei deosebiri intre agricultura practicata in zona temperata si agricultura din zona tropicala.
(30 puncte)

III. Se face următoarea afirmaţie:


Plantele citrice se cultivă, pe mari suprafeţe până la latitudinea de 40
a).Explicaţi absenţa acestor culturi la latitudini mai mari de 40
b).Arătaţi importanţa plantelor citrice
(18 puncte)
IV. Încercuiţi răspunsul corect din afirmaţiile de mai jos (20 puncte)
1. După puterea calorică cel mai valoros cărbune este:
a. lignit. b. turbă c. c.huilă d. antracit
2. Continentul cu cele mai mari rezerve de petrol este:
a. Asia b. Europa c. America de Nord d. America de Sud
3 Minereul de fier cu cel mai mare conţinut în fier este:
a. limonitul b. hematitul c.magnetitul d. sideritul
4. Dintre substanţele minerale conţinute de apa oceanelor cea mai mare cantitate este de:
a. mangan b. sare c. fier d. aluminiu
5. În care dintre ţările de mai jos economia se bazează aproape exclusiv pe pescuit şi prelucrarea peştelui:
a. Irlanda b. Islanda cFilipine d. Ungaria
(10 puncte)
V. Cititi cu atentie afirmatiile de mai jos si alegeti A daca afirmatia este adevarata sau F daca afirmatia este
falsa.
1. Energia solara este repartizata uniform pe suprafata Pamantului. A F
2. Energia eoliana are ca dezavantaje intermitenta vantului si costul ridicat de productie. A F
3. Energia geotermala este valorificata in Romania. A F
4. Fondul funciar reprezinta totalitatea terenurilor aflate intre granitele unei tari care au diverse moduri
de folosire. A F

(12 puncte)