Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA a VIII-a VARIANTA 8

EVALUARE NAȚIONALĂ LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMANĂ

SUBIECTUL I (42 de puncte)


Citește, cu atenție, textul următor:
Cititorul trebuie să știe că madam Caliopi Georgescu are trei copii — Virgiliu, Horațiu și Ovidiu
Georgescu. Virgiliu este în anul al treilea la Facultatea de drept, Horațiu în al doilea, și Ovidiu vrea să intre în
anul întâi, la aceeași facultate. Ovidiu trece acuma examenul sumar de șapte clase liceale, și, cu toată bravura
lui, pe cât spune cocoana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a-nțepenit la Morală.
— Închipuiește-ți, zice mama emoționată. Să-l persecute pe băiat! să-i zdrobească băiatului cariera!...
Cum este el simțitor, e în stare să se prăpădească... Știi ce mi-a zis? „Mămițo, dacă pierz un an, mă omor!..." E
în stare, cum e el ambițios... închipuiește-ți, să-i dea nota 3, și lui îi trebuie 6... Și la ce? tocmai la Morală...
Acu, dumneata îl cunoști pe Ovidiu de când era mic... Știi ce creștere i-am dat!...
— Ei! bravo!
— Auzi, tocmai la Morală... Suie-te, te rog.
Și, zicând acestea, cucoana îmi face loc lângă dumneaei în trăsură.
— N-ar fi fost mai bine, madam Georgescu — zic eu — să fl mers d. Georgescu în persoană la
profesor?... Știți..., d. Georgescu, om cu greutate... ca tată, altfel... Eu... de... străin...
— Aș! ți-ai găsit! Georgescu! nu-l știi pe Georgescu ce indiferent e cu copiii? Daca ar fi fost după
Georgescu, nici Virgiliu, nici Horațiu n-ar fi fost în facultate... Despre partea lui Georgescu, rămâneau băieții
fără bacaloriat!... Suie-te, te rog!
— Dar nu e nevoie de trăsură, madam Georgescn, mă duc pe jos.
— Vai de mine! daca avem trăsură... Suie-te, [te] rog...
A trebuit să mă sui, și am plecat.
— Unde mergem? întreb eu pe cucoana Caliopi.
— La profesorul...
— Nu știu unde șade...
— Știu eu... ce-ți pasă! La dreapta, birjar!
Și cucoana lovește tare cu umbreluța peste brațul drept al birjarului.
— Mână mai iute!
Lovește la stânga, lovește la dreapta, apoi iar la dreapta, apoi la stânga; în fine, înfige iar vârful în
spinarea birjarului, care oprește.
— Uite — zice madam Georgescu — căsuțele ale galbene de lângă băcănie; intri în curte, casele din
fund, la dreapta... Acolo șade... Eu te aștept aici.
Mă dau jos din birjă și pornesc, ridicând rugi călduroase la cer, să dea Dumnezeu să nu fie acasă d.
profesor de filosofie.
(Ion Luca Caragiale, Bacalaureat )

A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:
1. Menționează câte un sinonim contextual pentru cuvintele sublinitate în text. 6p
2. Precizează tipul naratorului prezent în text și transcrie o secvența în care se regăsește acesta. 6p
3. Indică rolul dialogului din fragmentul de mai sus. 6p
4. Numește două trăsături de caracter ale personajului principal, selectând secvențele ilustrative din text și
precizează tipul / mijlocul de caracterizare prin care acestea reies. 6p
5. Explică, în 30 – 50 de cuvinte (3-5 rânduri), semnificația secvenței: Ovidiu trece acuma examenul sumar de
șapte clase liceale, și, cu toată bravura lui, pe cât spune cocoana Caliopi, după ce a biruit toate obiectele, s-a-
nțepenit la Morală 6p
B. Readacteaza o compunere, de 150-250 de cuvinte (15 - 25 de rânduri), în care să argumentezi că textul de
mai sus este o schița. În compunerea ta, trebuie:
 să menționezi patru trăsături ale schiței; 4p
 să să ilustrezi cele patru trăsături prin raportare la textul citat; 4p
 să ai o structură adecvată tipului de text și cerinței formulate; 2p
 să te înscrii în limitele de spațiu indicate; 2p

SUBIECTUL II (36 de puncte)


Citește cu atenție textul următor:
,,Martisor” reprezintă denumirea populară a lunii martie, lună care marchează de altfel începutul
primăverii. Șnurul format din cele două fire împletite simbolizează iarna și vara. Mărțișorul reprezintă și
înnoirea timpului și a anului. Conform anumitor tradiții, șnurul ,,funia anului” ar fi fost tors de Baba Dochia în
timp ce mergea cu oile la munte.
În tradiția geto-dacilor și a latinilor Noul An începea în data de 1 Martie. Așadar ,,luna zeului Marte”
era considerată prima lună din an. Calendarul acestora avea două anotimpuri: vara și iarna.
Culorile firelor din șnur - alb și roșu - se regăsesc și în alte simboluri tradiționale precum steagul
călușarilor, bradul de nuntă, ornamentul pentru juni, sâmbra oilor, etc.
Se spune că cei ce poartă mărțișorul prins în piept, acela va avea parte de sănătate și noroc pe tot
parcursul anului. Simbolul primăverii se poartă 12 zile în anumite zone, alții îl poartă până în 9 Martie (când
se sfârșesc zilele babei), iar alții până la vederea primilor copaci înfloriți sau sosirea berzelor.
(Tradiția și simbolistica mărțișorului , www.artline.ro)

A. Pe foaia de examen scrie răspunsul pentru fiecare cerința de mai jos :


1. Formulează câte un enunț în care să numești următoarele elemente care privesc articolul citat:
− ființa mitologică ce a tors „funia anului’’; 2p
− data la care începea anul la geto-daci și latini; 2p
2. Transcrie două structuri care exprimă simbolul mărțișorului. 4p
3. Notează valoarea morfologică și cazul cuvintelor subliniate din text: a lunii, iarna 4p
4. Precizează funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele încadrate în text printr-un chenar. 4p
5. Precizează felul propoziției subordonate din fraza: Conform anumitor tradiții, șnurul ,,funia anului” ar fi fost
tors de Baba Dochia în timp ce mergea cu oile la munte. 4p
6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată atributivă aflată în
poziție intercalată față de regentă și care să fie introdusă printr-un pronume relativ. 4p

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte (10 - 15 rânduri), o compunere în care să descrii venirea anotimpului
primăvara pe meleagurile țării. În compunerea ta, trebuie:
 să prezinți schimbarile petrecute in natura la venirea primaverii; 4p
 să utilizezi două imagini artistice diferite în descrierea peisajului; 4p
 să ai un conținut adecvat cerinței; 2p
 să respecţi limita de spaţiu indicată 2p

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2 p.;
registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia – 2 p.;
aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

S-ar putea să vă placă și