Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT EDUCAȚIONAL

TÂRGUL DE CRĂCIUN

Inițiator:

Bălă Anca Maria

PIPP, anul III

2018
TIPUL PROIECTULUI: Educaţie pentru dezvoltare comunitară
 Voluntariat
ARGUMENT :
Iarna este anotimpul zăpezii, al sărbătorilor de Craciun și al bucuriei din sufletul
copiilor.
Crăciunul semnifică primirea şi oferirea cadourilor, timpul petrecut alături de
familie, bucurie. În această perioadă, fiecare dintre noi, primeşte şi dăruieşte multă iubire şi
căldură sufletească.
Există, însă, și copii care nu știu ce înseamnă magia sărbătorilor, nu împodobesc
bradul în așteptarea moșului și nu primesc daruri în dimineața de Crăciun.
De aceea, proiectul educativ Crăciunul – sărbătoarea bucuriei! are drept scop
obținerea de fonduri ce vor fi utilizate pentru achiziționarea unor cadouri pe care Moșul să le
ducă în Ajunul Crăciunului și la copiii nevoiași. Banii vor proveni din vânzarea
decorațiunilor de Crăciun realizate de către elevi și donațiile părinților și ai comunității
locale.
Derularea proiectului îi va determina pe elevi să se implice afectiv şi efectiv în
realizarea activităţilor, va contribui la formarea spiritului de echipă și dezvoltarea unui
comportament pozitiv în relațiile cu cei din jur prin desfășurarea unor activități ce presupun
preocuparea unuia pentru celălalt.

SCOPUL PROIECTULUI:
Ajutarea unui grup de elevi ai școlii fără posibilități materiale

OBIECTIVE:
 Educarea trăsăturilor pozitive de caracter;
 Formarea şi dezvoltarea competenţelor în domeniul educaţiei pentru
voluntariat în rândul copiilor,
 Dezvoltarea simțului responsabilității;
 Cultivarea sensibilității față de semenii lor;
 Dezoltarea spiritului de generozitate și bunătate;
 Dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul realizării unui produs;
 Valorificarea potenţialului artistic şi creator al copiilor;
 Conștientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei.

2
BENEFICIARI:
- 18 elevi ai școlii și familiile acestora

RESURSELE PROIECTULUI:
 Umane: elevi, cadrele didactice și părinții
 Materiale: felicitări, ornamente pentru brad, coroniţe, globuri, ghirlande,
steluţe şi brăduţi ornamentali, hârtie glasată, hârtie creponată, foarfece, lipici, creioane,
culori, acuarele, crenguțe și conuri de brad, diplome.
 Temporale : 16-19 decembrie 2018
 Financiare: autofinanțare, fonduri obținute din vânzarea decorațiunilor
realizate;
 De spaţiu : sălile de clasă ale elevilor implicați în proiect.
 Metode şi procedee: conversaţia, instructajul, expunerea, observaţia spontană
și dirijată, dezbaterea, activitate independentǎ, lucrul în echipǎ, problematizarea, jocul
didactic.
 Forme de organizare: frontalǎ, pe grupe, individualǎ

BUGETUL PROIECTULUI
BUGET SUMA
AUTOFINANTARE 700 lei
(felicitări, ornamente pentru brad, coroniţe, globuri, ghirlande, steluţe
şi brăduţi ornamentali, hârtie glasată, hârtie creponată, foarfece, lipici,
creioane, culori, acuarele, crenguțe și conuri de brad, diplome).
VÂNZĂRI 4300 lei
(vânzarea obiectelor decorative realizate de către elevi, donațiile
părinților și comunității)

3
CHELTUIELI
Nr. CHELTUIELI SUMA
Crt.
felicitări,
1. ornamente pentru brad, coroniţe, globuri, ghirlande, steluţe şi 700 lei
brăduţi ornamentali, hârtie glasată, hârtie creponată, foarfece, lipici,
creioane, culori, acuarele, crenguțe și conuri de brad, diplome
2. Cadouri pentru copiii fără posibilități materiale: 4300 lei
Jocuri, puzzle, mașinuțe, păpuși, mingi,trenuleț, cărți de colorat, cărți de
povești, acuarele, creioane colorate, dulciuri

PARTENERI:
- Comitetul de părinți al Școlii
- Consiliul elevilor
- Comunitatea locală

GRUP ŢINTĂ:
 şcolari clasele I-IV și pregătitoare
 Cadrele didactice participante
 Părinții
 Comunitatea locală.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI


1. Stabilirea echipei de proiect și a responsabilitatilor fiecarui membru
2. Prezentarea acestei campanii în unitatea şcolară de către elevii voluntari
3. Realizarea decorațiunilor de către copii
4. Vânzarea acestora în cadrul târgului desfășurat în sălile de clasă
5.Dirijarea donaţiilor colectate către familiile aflate în dificultate.

REZULTATE AŞTEPTATE
 Valorificarea potențialului creativ al copiilor;
 Conștientizarea elevilor cu privire la acțiunile caritabile;
 Implicarea activă a părinților și membrilor comunității în activitățile școlare și
extrașcolare.

4
EVALUAREA PROIECTULUI
 Monitorizarea
 Expoziții de fotografii din timpul târgului
 Mediatizarea proiectului în presa locală și în mediul online
 Diplome pentru premiile I, II, III pentru cele mai ingenioase decorațiuni

IMPACTUL PROIECTULUI
 Copiii dobândesc competenţe de a realiza creaţii plastice și practice atractive
și variate;
 Dezvoltarea unor sentimente de afecțiune, atașament față de alte persoane din
comunitatea locală
 Se dezvoltă parteneriate bazate pe scopuri comune, între instituţie, familiile
elevilor și comunitatea locală

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
 Proiectul se va desfășura anual pentru copiii ce provin dintr-un mediu
defavorizat;
 Pe viitor, se va pune mai mult accent pe implicarea comunității locale și a
organizațiilor non-guvernamentale pentru a atrage cât mai multe fonduri și pentru a ajunge la
cât mai mulți copii ale căror familii nu le pot oferi sprijinul material necesar, chiar dacă nu
sunt elevi ai școlii
 Proiectul poate fi aplicat și cu prilejul altor evenimente.

DISEMINAREA PROIECTULUI
 prezentarea proiectului în cadrul ședințelor cu părinții și în consiliile
profesorale;
 promovarea în mediul online, prin intermediul platformelor de socializare;
 promovarea în presa locală.