Sunteți pe pagina 1din 2

https://lectii-virtuale.ro

https://lectii-virtuale.ro

Zaharide zah r, amidon i celuloz

Zaharoza numit i sucroz , i cunoscut sub numele uzual de zah r, este o dizaharid format dintr-o unitate de glucoz i o unitate de fructoz . Formula molecular a zaharozei este: C 12 H 22 O 11 .

Surse majore de zaharoz sunt tulpina trestiei de zah r i sfecla ro ie. Se g se te i în fructe i chiar i în legume.

Zaharoza constituie o surs rapid de glucoz care este necesar pentru desf urarea proceselor biologice din toate celulele vii.

Prin reac ia de hidroliz , zaharoza se scindeaz într-o molecul de glucoz i o molecul de fructoz .

Fructoza este o monozaharid izomer cu glucoza. Amestecul de glucoz i fructoz ob inut dup

hidroliza unei cantit i de zaharoz se nume te zah r invertit.

Amidonul este o polizaharid de rezerv format din unit i de D glucoz unite între ele prin

eliminarea unei molecule de ap între dou grup ri hidroxil în timpul policondens rii. Formula

molecular a amidonului este: (C H

10

O ) . Amidonul nu este o substan unitar , ci este un amestec a

5

n

6

dou polizaharide: 20% amiloz i 80% amilopectin .

Amiloza este componenta solubil a amidonului. Prezen a amilozei se recunoa te prin reac ia cu

iodul, când amiloza formeaz o substan albastr .

Amilopectina este componenta insolubil a amidonului. În reac ia cu iodul d o colora ie ro ie-violet.

Amilopectina este o polizaharid ramificat care poate con ine pân la 10

astfel una dintre cele mai mari molecule întâlnite în natur .

6 unit i de glucoz , fiind

Fotosinteza este procesul prin care plantele verzi utilizeaz lumina pentru a produce glucoz din

dioxid de carbon i ap . Procesul are loc în organitele celulare ale plantelor numite cloroplaste.

Dup ob inerea prin fotosintez , o parte din glucoz este folosit de plant ca surs imediat de

energie, i o alt parte este depozitat sub form de granule de amidon în anumite organite din

celulele plantelor. Amidonul se acumuleaz în r d cini, semin e, tuberculi, sau ribozomi, care

servesc drept depozit pentru amidon.

Amidonul se g se te în cantit i foarte mari în cartofi, porumb, orez, fasole, soia, grâu.

Amidonul pur este o pulbere alb , f r gust i f r miros. Este insolubil în ap rece i în alcool.

Celuloza este o polizaharid format din unit i de D glucoz unite prin eliminarea unei

molecule de ap între dou grupe hidroxil ale glucozei în timpul policondens rii. Celuloza are

aceea i formul molecular ca i amidonul: (C 6 H 10 O 5 ) n , îns fiind format din forma a glucozei,

propriet ile i func iile sale sunt foarte diferite de cele ale amidonului.

Celuloza este o polizaharid de structur : formeaz pere ii celulari la plante, dar i scheletul esuturilor lemnoase ale plantelor superioare. Deoarece se întâlne te în toate plantele superioare în procente foarte mari, celuloza este, din punct de vedere cantitativ, cel mai r spândit compus organic de pe p mânt.

Celuloza are structur fibrilar i este insolubil în ap i în marea majoritate a solven ilor, îns este biodegradabil . Celuloza este o substan solid , alb , f r gust i f r miros.

Celuloza se dizolv în hidroxid de tetraaminocupru (II) (reactiv Schweitzer). Solu ia ob inut astfel

https://lectii-virtuale.ro

https://lectii-virtuale.ro

poate fi transformat în m tase artificial .