Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

Facultatea de Ştiinţe Economice Şi Gestiunea Afacerilor


Departamentul de Management
Disciplina: ETICĂ ÎN AFACERI – (linia maghiară)
Priveşte: Anul II ZI ŞI ID
An univ. 2012-2013

PROGRAMA ANALITICĂ

I. SCURTĂ INTRODUCERE ÎN ETICĂ


1.1. Etimologie şi definiţii
1.2. Domenii şi diviziuni ale eticii
1.3. Misiunea şi funcţiile eticii
1.4. Etica „profitului” în afaceri

II. MORALA – OBIECTUL DE STUDIU AL ETICII


2.1. Conceptele de morală şi moralitate
2.2. Omul - subiectul moralei
2.3. Conceptele de imoral şi amoral
2.4. Normele morale
2.5. Legea morală
2.6. Conştiinţa morală
2.7. Valorile morale
2.8. Generalităţi privind conceptul de responsabilitate

III. ELEMENTE DE DEONTOLOGIE


3.1. Conceptul de deontologie: definiţii, evoluţii, principii
3.2. Morala/deontologia profesională
3.3. Repere teoretice privind codul de deontologie profesională

IV. DELIMITĂRI TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ETICA ÎN AFACERI


4.1. Incursiune istorică privind etica în afaceri
4.2. Definiţii ale eticii în afaceri
4.3. Paliere de studiu şi niveluri de aplicare
4.4. Tezele compatibilităţii/incompatibilităţii dintre etică şi afaceri
4.5. Utilitatea studierii eticii în afaceri

V. DILEMELE ETICE ÎN AFACERI


5.1. Definirea dilemelor etice în afaceri
5.2. Soluţionarea dilemelor etice în afaceri
5.3. Principii practice ale eticii în afaceri

VI. DIMENSIUNEA ETICĂ A MANAGEMENTULUI


6.1. Definirea eticii manageriale. Rolul eticii manageriale
6.2. Scurt istoric al interesului pentru etica managerială
6.4. Managerii – între responsabilităţile profesionale şi cele morale
6.5. Sisteme etice/teorii privind moralitatea în afaceri
6.6. Formalizarea principiilor morale în organizaţiile de afaceri
BIBLIOGRAFIE:

Arnsperger, C., Van Parijs, Ph., Dascălu, I. (2011): Etica economică şi socială. Bucureşti: Editura
Universităţii din Bucureşti.
Baldrige, L. (1997). Codul manierelor în afaceri. Bucureşti: Business Tech International.
Certo, S., C. (2002). Managementul modern: diversitate, calitate, etica şi mediul global. Bucureşti: Editura
Teora.
Crăciun, D. (2005). Etica în afaceri. Bucureşti: Editura A.S.E.
Ionescu, Gh., Gh. (2005): Marketizarea, democratizarea şi etica afacerilor. Bucureşti: Editura Economică.
Marian, L., coord. (2001): Etica şi responsabilitatea managerială. Târgu Mureş: Editura Efi-Rom.
Mureşan, V. (2009): Managementul eticii în organizaţii. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti.
Popa, M. (2006). Etica afacerilor şi managementul. Cluj-Napoca: Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
Popa, M., Salanţă, I., I., Scorţar, L., Isopescu, A., G. (2011). Etica în afaceri. Sinteze şi studii de caz. Cluj-
Napoca: Editura Risoprint.
Ţigu, G.(2003): Etica afacerilor în turism. Bucureşti: Editura Uranus.
Werhane, P., H., Freeman, E., R. (2005): Business Ethics. Malden, Oxford: Blackwell Publishing.

Director Departament, Responsabil disciplină,


Prof.univ.dr. Răzvan Nistor Conf. univ. dr. Popa Mirela