Sunteți pe pagina 1din 2
universitatea de arhitectură și urbanism .ion mincu. bucurești facultatea de urbanism. departamentul proiectare urbană

universitatea de arhitectură și urbanism .ion mincu. bucurești facultatea de urbanism. departamentul proiectare urbană și peisagistică

DOCTRINE URBANISTICE | ESEU | Anul III

În cadrul obligațiilor la această disciplină, fiecare student va alcătui un eseu pe o idee legată de tema propusă, respectând următoarele condiții:

Constituirea eseului în trei părți: titlu, explicația titlului și prezentarea ideii;

Conținutul să fie expus în corelare (în acord sau dezacord) cu problematica cursului;

Expunerea să fie clară, rezultând din ea locul și importanța ideii (aspectului) tratat față de tema aleasă;

Întinderea expunerii să fie limitată la 30 de cuvinte pentru explicarea titlului, respectiv 300 de cuvinte pentru prezentarea ideii (1 pagină scrisă la calculator, la 1 rând);

Precizarea, conform textului, a bibliografiei utilizate de către autor, în baza cercetării bibliografice proprii, cu consemnarea în text a indicativului respectiv;

Pot fi adăugate scheme sau schițe, în măsura în care acestea servesc textul, în afara spațiului acordat acestuia.

Tema eseului (2019)

Studenții vor realiza un eseu al cărei idei să pornească de la următorul text:

FR: "L’idéologie technicienne pour laquelle l’habitation déviant la générant, l’architecture construction, le logement abri, nous dirige vers mains que nous- mêmes, dans la proximité de l’animal, dans la pure extériorité, d’un dehors sans dedans, d’un dedans sans dehors.

RO: “Ideologia tehnicistă pentru care locuința devine apartament, arhitectura construcție, apartamentul adăpost, ne îndreaptă spre ceva ce înseamnă mai puțin decât nevoi intime, în apropierea animalului, în pură exterioritate, a unui afară fără înăuntru, a unui înăuntru fără afară.

Henri Gaudin: Considérations sur l'espace, Editions du Rocher, 2003, p. 216

Condiții obligatorii de redactare:

Paginare standard / normală (Ms Office) Titlu: Times New Roman, 18, Bold Eseu: Times New Roman, 12, la 1 rând

universitatea de arhitectură și urbanism .ion mincu. bucurești facultatea de urbanism. departamentul proiectare urbană

universitatea de arhitectură și urbanism .ion mincu. bucurești facultatea de urbanism. departamentul proiectare urbană și peisagistică

Lucrarea se va preda la biroul de proiectare PUG(corp Academiei, et.1, primul birou pe partea stângă după Rectorat), la asist.dr.urb. Radu Pătrașcu, în data de 16 Mai 2019 (joi), în intervalul orar 14.30 16.30.

Informații și detalii despre activitățile aferente cursului se găsesc pe grupul yahoo ‘asandu’ (https://groups.yahoo.com/neo/groups/asandu/info).