Sunteți pe pagina 1din 1

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa ...........................
Data______________

Basmul

Fişă de lucru pentru consolidarea cunoştinţelor

A.Citeşte cu atenţie textul următor şi răspunde corect cerinţelor propuse.

”A fost odată ca niciodată etc.


A fost odată un împărat evlavios și bun. El avea trei feciori. Pe lângă multe bunătăți ce făcuse oamenilor din
împărăția lui, a ridicat și o monastire de care să se ducă pomina. A împodobit-o cu aur, cu pietre nestemate și cu
tot ceea ce meșterii din acea țară au socotit mai scump și mai frumos. O mulțime de stâlpi de marmură și poleiți
erau prin biserică și pe dinaintea ei. Zugrăvelele cele mai prețioase, policandre de argint suflate cu aur, candele
de argintul cel mai bun și mari cât donița, cărțile cele mai alese erau zestrea monastirii aceleia. Cu cât se bucura
împăratul de frumusețea ei, cu atât se întrista că nu putea să o săvârșească pe deplin, căci turnul se surpa.
- Cum se poate, zise împăratul, să nu pot sfârși astă sântă biserică? Iată am cheltuit toată starea, și ea nu
este încă târnosită...”

(***, Pasărea măiastră ,text cules de Petre Ispirescu

* târnosí (-sésc, -ít), vb. – a sfinți o biserică.

1. Scrie formula tipică de început a basmului şi aminteşte-ţi o formulă de final.


2. Precizează locul unde trăia evlaviosul împărat.
3. Menţionează modurile de expunere folosite în text.
4. Subliniază enunţul în care sunt expuse stările sufleteşti ale împăratului.
5. Scrie două trăsături ale basmului identificate în fragmentul citat (însoţite de exemple ).
6. Precizează din ce moment al acţiunii face parte fragmentul citat.Argumentează răspunsul.
7. Transformă în vorbire indirectă replica împăratului.Menţionează două transformări care apar.
8. Selectează , din text ,două epitete .
9. Scrie forma literară a cuvintelor, monastire , sântă, zugrăvelele ,din text.
10. Numeşte autorul basmului.
11. Precizează trei caracterictici ale operelor populare.
12. Rescrie ,din text, o expresie populară.
13. Alcătuieşte rezumatul fragmentului dat.
14. Precizează genul literar în care se incadrează textul de mai sus.Numeşte alte două specii literare
studiate,care se încadrează aceluiaşi gen.

B .Citeşte textul în întregime şi alcătuieşte rezumatul acestuia.