Sunteți pe pagina 1din 3

Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie

Grupa EXCELENTA
Data______________

Citiţi cu atenţie textul de mai jos, apoi rezolvaţi cerinţele:

“ Nu trece mult după asta, și-ntr-o zi, prin luna lui maiu, aproape de Moși, îndeamnă păcatul pe bădiţa
Vasile tântul, că mai bine nu i-oiu zice, să puie pe unul, Nic-a lui Costache, să mă procitească. Nică, băiet mai
mare și înaintat la învăţatură până la genunchiul broaștei, era sfădit cu mine din pricina Smărăndiţei popei,
căreia, cu toată părerea mea de rău, i-am tras într-o zi o bleandă pentru că nu-mi da pace să prind muște…

Și Nică începe să mă asculte; și mă ascultă el, și mă ascultă, și unde nu s-apucă de însemnat la greșele cu
ghiotura pe o draniţă; una, două, trei până la douăzeci și nouă. “Măi!!! s-a trecut de șaga, zic eu, în gândul meu;
încă nu m-a gătit de ascultat, și câte au să mai fie!” Și unde n-a început a mi se face negru pe dinaintea ochilor
și a tremura de mânios…Ei, ei! acu-i acu. “Ce-i de făcut, măi Nică?” îmi zic eu în mine.”
( Ion Creangă- Amintiri din copilărie)

Cerinţe:

1. Fragmentul face parte dintr-o opera…………………………………………..


2. În fragmentul dat se folosește pentru relatarea întâmplării, ca mod de
expunere,………………………………………………………………………
3. Folosirea ghilimelelor în interiorul fragmentului, marchează……………….
4. În fragment, Ion Creangă este………………………………………………..
5. Indică locul și timpul desfășurării acţiunii.
6. Rescrie structura în care este descries cu ironie Nic-a lui Costache.
7. Identifică cele două momente ale subiectului prezente în textul dat.
8. Transcrie din text un substantive comun, un substantive propriu, un substantive de genul mascului, unul
de genul feminine și unul de genul neutru și indică forma literară a cuvântului “greșele”.
9. Povestește, în 3-5 rânduri, ce ai fi făcut tu pentru a scăpa de Nic-a lui Costache.
Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie
Grupa EXCELENTA
Data______________

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele:

“ Pe drumul care duce către cetatea Neanţu pe la sfârșitul lui septemvrie 1686, se vedea o oaste
mergând. După un trup de lancer ce deschidea marșa, urmau douăsprezece tunuri mari trase de boi, apoi
o ceată de ofiţeri călări în fruntea cărora erau trei: unul în floarea vârstei, posomorât, gânditor, necăjit și
doi mai bătrâni. Tustrei în haine poloneze. În sfârșit venea duimul oștei: trăsuri, bagaje, pedestreși,
șleahtă pospolită, amestecaţi, în neregulă, cu steagurile strânse, cu capul plecat, cu armele răsturnate, cu
întristarea pe faţă și cu durerea în inimă."
( Costache Negruzzi- Sobieski și românii)
 POSPOLÍT, -Ă, pospoliți, -te, adj. Care aparținea unui corp de armată alcătuit din nobili polonezi, format din
nobili polonezi.

Cerinţe:

1. Ȋncadrează fragmentul dat într-un gen literar, susţinând alegerea făcută cu două argumente.
2. Numește modul de expunere predominant în text.
3. Indică persoana la care se face relatarea.
4. Indică locul, timpul și personajele din fragmentul dat.
5. Numește momentul subiectului ce apare în fragmentul dat.
6. Identifică modul de expunere prin care se face prezentarea personajelor.
7. Identifică trei trăsături ale unui personaj prezentat în text.
8. Subliniază predicatele din primul enunţ.
9. Imaginează-ţi o posibilă continuare a fragmentului în care să prezinţi momentul care va declanșa
acţiunea. (intriga)
Nume si Prenume________________ Cadru didactic activitati educationale de preventie
Grupa EXCELENTA
Data______________

Citiţi cu atenţie textul următor, apoi rezolvaţi cerinţele:

“ Ȋntr-o sâmbătă-dimineaţă, însorită, hotărăsc să merg să mă plimb în pădure. Ascult freamătul


pădurii, respir aerul înmiresmat. Deodată, privirea îmi este atrasă de o ciupercă, singură, lângă un copac.
Părea să mă aștepte. Am chiar impresia că mă privește, că mă invită să o iau de acolo. Irezistibil atras(ă),
o culeg, o iau în mâini, o examinez, îi admir gingășia. Mă cuprinde o poftă nebună de a gusta din ea; nu
mai pot rezista și gust.
Sunt cuprins(ă) brusc de ameţeli, copacii îmi par mișcători, nu știu ce mi se întâmplă. Totul
devine mai mare, copacii sunt imenși, iarba este mai mare decât copacii.”

Cerinţe:

1. Ȋmparte fragmentul, notând momentele subiectului.


2. Dă povestirii un titlu potrivit.
3. Continuă, în 5-7 rânduri, povestirea.
4. Notează celelalte momente ale subiectului prezente în povestirea ta.
5. Precizează modurile de expunere prezente în textul dat.
6. Numește persoana la care care se face relatarea.
7. Transcrie două structuri care conţin indici de timp și de spaţiu.
8. Menţionează personajele din poveste.
9. Alcătuiește enunţuri în care substantivul pădure să fie în acuzativ: atribut substantival prepoziţional,
complement direct și complement indirect.