Sunteți pe pagina 1din 7

Unitatea de învăţământ:

Clasele: pregătitoare şi I
Data:
Prof. Înv Primar:

PROIECT DIDACTIC

Clasa Pregătitoare I

Aria Sănătate şi motricitate Sănătate şi motricitate


curriculară

Disciplina Educaţie fizică Educaţie fizică

Subiectul Tracţiunea Tracţiunea

Unitatea de Cum se mişcă? Magia primăverii


învățare

Scopul Formarea deprinderii de a executa tracţiunea şi educarea Formarea deprinderii de a executa tracţiunea şi educarea
capacităţii de concentrare şi menţinere a atenţiei şi a spiritului capacităţii de concentrare şi menţinere a atenţiei şi a spiritului de
de competiţie. competiţie.
Competenţe 1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice 1.3. Utilizarea cu interes a variantelor de mişcări specifice
segmentelor corpului principalelor segmente corporale
specifice
2.2. Participarea la jocuri dinamice care antrenează 2.2. Aplicarea deprinderilor motrice în condiţii de joc şi de
capacităţile motrice individuale întrecere
3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair- 3.3. Manifestarea atitudinii de cooperare, întrajutorare şi fair-play
play în timpul jocurilor în timpul activităţilor motrice

- O1- să execute priza de apucare cu ambele mâini a - O1- să execute priza de apucare cu ambele mâini a bastonului ;
bastonului ;
Obiective - O2- să folosească forţa în executarea tracţiunii şi împingerii în
- O2- să folosească forţa în executarea tracţiunii şi doi ;
operaţionale împingerii în doi ; - O3- să execute 7 – 8 tracţiuni şi împingeri în doi, folosind
- O3- să execute 5 – 6 tracţiuni şi împingeri în doi, folosind bastonul ;
bastonul ; - O4 – să dea dovadă de fair-play pe parcursul probelor şi
- O4 – să dea dovadă de fair-play pe parcursul probelor şi jocurilor sportive
jocurilor sportive

Tipul lecţiei Predare-învăţare Predare-învăţare

a) metode: explicaţia, demonstraţia, corectarea,repetarea, a) metode: explicaţia, demonstraţia, corectarea,repetarea,


concursul. concursul.
Metode,
b) materiale şi mijloace de învăţare: 5 bastoane, frânghie. b) materiale şi mijloace de învăţare: 5 bastoane, frânghie.
procedee şi
c) forme de organizare: frontal, individual, în perechi, în c) forme de organizare: frontal, individual, în perechi, în echipă
mijloace de
echipă. d)resurse umane: 3 elevi
învăţământ
d)resurse umane: 6 elevi
DESFĂŞURAREA LECŢIEI

OB. CONŢINUTURI Formaţii EVALUARE OB. CONŢINUTURI Formaţii EVALUARE


Momentul organizatoric In linie Momentul organizatoric In linie
- Alinierea - Alinierea
- Verificarea echipamentului şi - Verificarea echipamentului şi a
a stării de sănătate stării de sănătate

O2 Pregătirea oranismului pentru În coloană, -călcâiul nu O2 Pregătirea organismului pentru În coloană, călcâiul nu
efort câte 1 atinge solul efort câte 1 atinge solul
 Variante de mers : -vârfurile  Variante de mers : -vârfurile
- în cadenţă picioarelor nu - în cadenţă picioarelor nu
- pe vârfuri cu braţele ridicate ating solul - pe vârfuri cu braţele ridicate ating solul
- pe călcâie cu palmele pe şold -deplasare - pe călcâie cu palmele pe şold -deplasare
- deplasare în ghemuit ( “pasul elastică cu - deplasare în ghemuit ( “pasul elastică cu
piticului”) ducerea piticului”) ducerea
piciorului pe piciorului pe
 Variante de alergare direcţia  Variante de alergare direcţia
- alergare normală deplasării - alergare normală deplasării
- alergare cu genunchii sus -păstrarea - alergare cu genunchii sus -păstrarea
- alergare cu călcâiele la şezută direcţiei - alergare cu călcâiele la şezută direcţiei
- alergare cu schimbarea -coapsa la - alergare cu schimbarea direcţiei -coapsa la
direcţiei orizontală orizontală
-călcâiului  Variante de deplasare -călcâiului
 Variante de deplasare atinge şezuta - deplasare cu pas săltat (“pasul atinge şezuta
- deplasare cu pas săltat (“pasul -păstrarea ştrengarului”) -păstrarea
ştrengarului”) direcţiei direcţiei
-înălţimea -înălţimea
desprinderii desprinderii
O1 Prelucrarea selectivă a aparatului Coloană de -sincronizare O1 Prelucrarea selectivă a aparatului Coloană de -sincronizare
locomotor gimastică -picioarele locomotor gimanstică -picioarele
Ex.1. P.I. Stând depărtat bine fixate pe Ex.1. P.I. Stând depărtat bine fixate pe
1.braţele îndoie, palmele pe umeri sol 1.braţele îndoie, palmele pe umeri sol
2.ridicarea braţelor, privirea după -tălpile fixe, 2.ridicarea braţelor, privirea după -tălpile fixe,
braţe răsucire braţe răsucire
3.braţele îndoite, palmele pe amplă, 3.braţele îndoite, palmele pe umeri amplă,
umeri energică 4.ducerea braţelor lateral energică
4.ducerea braţelor lateral -braţele şi 5.idem 1 -braţele şi
5.idem 1 picioarele 6.idem 2 picioarele
6.idem 2 întinse 7.idem 3 întinse
7.idem 3 -coordonarea 8.revenire P.I. -coordonarea
8.revenire P.I. mişcărilor mişcărilor
-respectarea Ex.2. P.I. Stând depărtat, palmele -respectarea
Ex.2. P.I. Stând depărtat, palmele ritmului pe şold ritmului
pe şold 1-2.îndoirea trunchiului spre
1-2.îndoirea trunchiului spre stânga, cu arcuire
stânga, cu arcuire 3-4.idem spre dreapta
3-4.idem spre dreapta
Ex.3. P.I. Stând depărtat, palmele
Ex.3. P.I. Stând depărtat, palmele pe şold
pe şold 1-2.răsucirea trunchiului spre
1-2.răsucirea trunchiului spre stânga
stânga 3-4.idem spre stânga
3-4.idem spre stânga
Ex.4. P.I. Stând, palmele pe şold
Ex.4. P.I. Stând, palmele pe şold 1-3.ducerea piciorului stâng înainte
1-3.ducerea piciorului stâng cu fandare
înainte cu fandare 4.revenire
4.revenire 5-7.idem cu dreptul
5-7.idem cu dreptul 8.revenire
8.revenire
Ex.5. P.I.Stând, palmele pe şold
Ex.5. P.I.Stând, palmele pe şold 1.genuflexiune
1.genuflexiune 2.revenire
2.revenire
Ex.6. P.I. Stând, cu palmele pe şold
Ex.6. P.I. Stând, cu palmele pe 1-4.sărituri ca mingea, pe loc
şold 5-8.sărituri cu depărtarea şi
1-4.sărituri ca mingea, pe loc apropierea picioarelor
5-8.sărituri cu depărtarea şi
apropierea picioarelor
Dirijarea învăţării -priza Dirijarea învăţării -priza
În perechi apucării apucării
TRACŢIUNE ŞI ÎMPINGERE bastonului TRACŢIUNE ŞI ÎMPINGERE În prechi bastonului
O1 *Explicaţia şi demonstraţia se corectă O1 *Explicaţia şi demonstraţia se corectă
O3 realizează concomitent; -respectarea O3 realizează concomitent; -respectarea
*Tracţiuni :din picioare, de baston bazei de *Tracţiuni :din stând, de baston bazei de
apucat, unul trage iar celălalt sprijin apucat, unul trage iar celălalt opune sprijin
opune rezistenţă -respectarea rezistenţă -respectarea
*Împingeri : direcţiei *Împingeri : direcţiei
-stând spate-n spate, genunchii acţiunii şi -stând spate-n spate, genunchii acţiunii şi
îndoiţi, unul împinge, celălalt asigurării îndoiţi, unul împinge, celălalt asigurării
opune rezistenţă partenerului opune rezistenţă partenerului
-stând faţă-n faţă, cu bastonul -stând faţă-n faţă, cu bastonul
apucat la nivelul pieptului, coatele apucat la nivelul pieptului, coatele
îndoite O1 îndoite
O1 *Se vor realiza două echipe. În echipă *Se vor realiza două echipe. In echipă
Fiecare exhipă va apuca câte un Fiecare exhipă va apuca câte un
capat al unei frânghii. O echipă capat al unei frânghii. O echipă
trage, cealaltă opune rezistenţă. trage, cealaltă opune rezistenţă.

Liniştirea organismului după efort Liniştirea organismului după efort


Mers liber, cu reglarea respiraţiei Mers liber, cu reglarea respiraţiei
(exerciţiu de relaxare) In coloană de -sincronizare (exerciţiu de relaxare) În coloană de
Alergare uşoară gimastică şi direcţie Alergare uşoară gimanstică -sincronizare
Mers de voie cu rotirea braţelor O4 Mers de voie cu rotirea braţelor şi direcţie
înainte şi înapoi şi scuturarea înainte şi înapoi şi scuturarea
picioarelor -coordonare picioarelor
O4 Ex.1.Stând depărtat şi elasticitate Ex.1.Stând depărtat -coordonare
1-2.răsucirea uşoară a trunchiului 1-2.răsucirea uşoară a trunchiului şi elasticitate
spre stânga spre stânga
3-4.idem spre dreapta -gradul de 3-4.idem spre dreapta
Ex.2.Stând depărtat, palmele pe revenire după Ex.2.Stând depărtat, palmele pe -gradul de
şold efort şold revenire după
1-2.rotirea trunchiului spre stânga 1-2.rotirea trunchiului spre stânga efort
3-4.idem spre stânga 3-4.idem spre stânga

Exerciţii de respiraţie din stând Exerciţii de respiraţie din stând


depărtat (inspirări şi expirări) O4 depărtat (inspirări şi expirări)
Incheierea activităţii Incheierea activităţii
Adunarea Adunarea
Aprecieri generale şi individuale Aprecieri generale şi individuale
privind însuşirea temelor şi privind însuşirea temelor şi
comportarea în lecţie comportarea în lecţie
Recomandări Recomandări
Salutul Salutul