Sunteți pe pagina 1din 7

Tabelul 27: Lista proiectelor majore

PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII


NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
1.1 Autostrada Tg. Neamț - Iași - 2020, trimestrul 2 2020, trimestrul 2 2025, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Ungheni (fără pod) prin investiții în TEN-T
1.1 Drum de mare viteză Bacău - 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Pașcani prin investiții în TEN-T
1.1 Gilău - Cluj N.Est 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.1 Orbital București: Inel A0 București 2018, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2022, trimestrul 3 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.1 Orbital București: Modernizare A1 - 2018, trimestrul 1 2014, trimestrul 4 2022, trimestrul 1 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
DN7, A2 - DN2 prin investiții în TEN-T
1.1 Orbital București: Modernizare 2018, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 2020, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Centura de Sud - 4 pasaje prin investiții în TEN-T
1.1 Orbital București: Noduri 2018, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 2022, trimestrul 3 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Interconectoare prin investiții în TEN-T
1.1 Podul peste Prut de la Ungheni 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.1. Varianta de ocolire Bacău 2017, trimestrul 4 2016, trimestrul 2 2019, trimestrul 1 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.1. Autostrada Câmpia Turzii – Ogra - 2017, trimestrul 4 2015, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Târgu Mureș prin investiții în TEN-T
1.1. Autostrada Sibiu-Pitesti 2018, trimestrul 3 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.1. Fazarea Autostrăzii Lugoj-Deva 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2022, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
(Lot 2,3,4) prin investiții în TEN-T
1.1. Fazarea Autostrăzii Timişoara- 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Lugoj și Varianta de ocolire Timișoara prin investiții în TEN-T
la nivel de autostradă
1.2 / 2.7 Lucrări de reabilitare pentru 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
poduri, podețe și tuneluri - etapa II toate prin investiții în TEN-T
regionalele - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7d Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de
înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
1.2 / 2.7 Material Rulant 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2021, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7d Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de
înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
- AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.2 / 2.7 Modernizare stații de cale 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7d Dezvoltarea și reabilitarea unor sisteme feroviare complete, de
ferată înaltă calitate și interoperabile și promovarea măsurilor de reducere a zgomotului
- AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
prin investiții în TEN-T
1.2 Reabilitare linie de cale ferată 2020, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Predeal - Brașov prin investiții în TEN-T
1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2021, trimestrul 2 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
de cale ferata Brasov-Simeria - tronson prin investiții în TEN-T
Sighișoara-Coșlariu
1.2. Fazarea proiectului Reabilitare linie 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2021, trimestrul 2 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
de cale ferată Brașov-Simeria - tronson prin investiții în TEN-T
Coșlariu-Simeria
1.2. Reabilitare linie cale ferată 2018, trimestrul 3 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
București-Aeroport Henri Coandă prin investiții în TEN-T
1.2. Reabilitare linie de cale ferată 2020, trimestrul 2 2020, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Focșani-Roman prin investiții în TEN-T
1.2. Reabilitare linie de cale ferată 2017, trimestrul 4 2017, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Radna-Gurasada-Simeria tronson 1 prin investiții în TEN-T
Simeria-km 614
PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
1.3 Îmbunătățirea condițiilor de 2019, trimestrul 2 2019, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
navigație pe sectorul comun româno - prin investiții în TEN-T
bulgar al Dunării (km 845.5 - km 375)
1.3. Modernizare ecluze Faza II Agigea, 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
Cernavodă, Ovidiu, Galerii ape mari prin investiții în TEN-T
Ovidiu și Năvodari și stații de pompare
1.3. Realizarea lucrărilor de 2020, trimestrul 2 2020, trimestrul 3 2025, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
infrastructură în vederea dezvoltării de prin investiții în TEN-T
terminale specializate în Portul
Constanța Sud Mol 3S-4S - etapele
I+II+III(ha)
1.3. Îmbunătățirea condițiilor de 2018, trimestrul 2 2018, trimestrul 1 2022, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7i Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip multimodal
navigație pe Dunăre între Călărași și prin investiții în TEN-T
Brăila (Punctul critic Bala)
1.4 Magistrala 5 Secțiunea Eroilor (PS 2018, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă
Operă) - Universitate - Piața Iancului mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a
porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
1.4 Magistrala 6 (1 Mai - Otopeni) 2018, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 2021, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă
mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a
porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
1.4. Fazarea Liniei de metrou 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă
Magistrala 5 – Secțiunea Râul Doamnei mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a
- Eroilor, inclusiv Valea Ialomiței porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
1.4. Fazarea Magistralei 4 Racordul 2 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă
Secțiunea Parc Bazilescu- Străulești mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a
porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
1.4. Fazarea proiectului Îmbunătățirea 2017, trimestrul 3 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP1 Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului - 7ii Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă
serviciilor de transport public de călători mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus) și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a
cu metroul pe Magistrala 2 Berceni- porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local
Pipera
2.1 Autostrada Comarnic - Brașov 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 3 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Autostrada Transilvania Nădășel - 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 3 2021, trimestrul 1 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Suplacu de Barcău multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Autostrada Transilvania: Gilău - 2017, trimestrul 4 2014, trimestrul 3 2018, trimestrul 1 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Nădășel multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Autostrada Transilvania: Suplacu de 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 3 2021, trimestrul 1 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Barcău - Borș (Oradea) multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Constanța - Tulcea - Brăila Drum de 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
mare viteză (fără pod) multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Drum de mare viteză Ploiești-Buzău 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Fazarea Autostrăzii Sebeş - Turda 2018, trimestrul 1 2016, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
(Lot 1,2,3,4) multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Pitești - Craiova Drum de mare 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
viteză (fără Variantele de ocolire Slatina multimodal prin investiții în TEN-T
- Balș)
2.1 Pitești - Craiova: Variantele de 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
ocolire Slatina - Balș multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Podul peste Dunăre de la Brăila 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Sibiu - Brașov Drum de mare viteză 2020, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
(fără Varianta de ocolire Făgăraș) multimodal prin investiții în TEN-T
2.1 Sibiu - Brașov Varianta de ocolire 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Făgăraș + Drum de legătură multimodal prin investiții în TEN-T
2.1. Drum de mare viteză Buzău- 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Focșani multimodal prin investiții în TEN-T
PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
2.1. Drum de mare viteză Focșani- 2019, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Bacău multimodal prin investiții în TEN-T
2.1. Fazare Reabilitare DN 6 Alexandria 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 1 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
- Craiova multimodal prin investiții în TEN-T
2.1. Fazare Reabilitare DN 73 Pitești- 2018, trimestrul 1 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 1 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Brașov multimodal prin investiții în TEN-T
2.2 A1 - Titu - Bâldana - Târgoviște - 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Sinaia Drum de mare viteză multimodal prin investiții în TEN-T
2.2. Fazare Reabilitare DN 76 Deva - 2017, trimestrul 3 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Oradea multimodal prin investiții în TEN-T
2.7. Electrificare linie cale ferată Cluj- 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 3 2025, trimestrul 4 - AP2 Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient - 7a Sprijinirea unui spațiu european unic al transporturilor de tip
Napoca - Episcopia Bihor multimodal prin investiții în TEN-T
3.1. Instalaţie de valorificare energetică 2019, trimestrul 2 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6i investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele
cu cogenerare de înaltă eficienţă a acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
deşeurilor municipale în municipiul
Bucureşti
3.1.Sistem de management integrat al 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6i investiții în sectorul deșeurilor, pentru a îndeplini cerințele
deşeurilor în judeţul Galaţi acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
3.2. Extinderea și modernizarea 2017, trimestrul 3 2017, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
sistemului de apă și canalizare în județul acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Vrancea Etapa II
3.2. Finalizarea staţiei de epurare Glina, 2017, trimestrul 1 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 2 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea principalelor colectoare de acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
canalizare şi a canalului colector
Dâmboviţa (Caseta) în Municipiul
Bucureşti – Etapa II
3.2. Modernizarea infrastructurii de apă 2017, trimestrul 2 2017, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
şi apă uzată în judeţul Hunedoara acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
(Valea Jiului) 2014 - 2020
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în aria acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
de operare a SC Euro APAVOL SA
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în aria acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
de operare a SC Raja Constanţa SA
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 2 2018, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţele Cluj şi Sălaj
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţele Sibiu şi Brasov
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Arad
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Argeş
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Bacău
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 4 2020, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Bihor
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Bistriţa Năsăud
PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Botoşani
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Braşov
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Brăila
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Buzău
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Caraș-Severin
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 4 2020, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Covasna
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
aria de operare a Operatorului Regional
în județele Călărași și Ialomița în
perioada 2014 - 2020
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 2 2018, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Dolj
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 4 2020, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Dâmboviţa
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 3 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Galaţi
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Giurgiu
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Gorj
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Harghita
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Hunedoara (DEVA)
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Iaşi
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Ilfov
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Maramureş
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Mehendinţi
PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Mureş
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Neamţ
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Olt
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Prahova
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Satu Mare
3.2. Dezvoltarea infrastructurii de apă și 2018, trimestrul 2 2018, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
apă uzată din județul Suceava în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
perioada 2014 – 2020.
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Teleorman
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Timiş
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 1 2019, trimestrul 2 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Tulcea
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2019, trimestrul 3 2019, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Vaslui
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Vâlcea
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2017, trimestrul 4 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
regiunea Turda Câmpia Turzii
3.2. Proiectul regional de dezvoltare a 2018, trimestrul 4 2019, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă şi apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
regiunile Mediaş, Agnita şi
Dumbrăveni, judeţul Sibiu
3.2. Reabilitarea și extinderea 2017, trimestrul 3 2017, trimestrul 4 2023, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
Alba 2014 - 2020
3.2.1 Fazarea Proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea sistemelor de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în județul Gorj
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea şi 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea sistemului de alimentare acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
cu apă şi canalizare în judeţul Timiş
3.2.1 Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în județul Suceava
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea şi 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
extinderea sistemelor de alimentare cu acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
apǎ şi apǎ uzatǎ in judetul Tulcea
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
Modernizarea sistemului de alimentare acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
cu apă și de canalizare în regiunea
Constanța - Ialomița
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea sistemelor de alimentare acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
cu apă și canalizare în județul Ilfov
3.2.1 Fazarea proiectului Reabilitarea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea sistemelor de alimentare acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
cu apă și canalizare în județul Mehedinți
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea infrastructurii de apă și acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
apă uzată în judeţul Bistrița
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 1 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea infrastructurii de apă și acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
apă uzată în judeţul Arad
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea infrastructurii de apă și acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
apă uzată în judeţul Argeș
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea infrastructurii de apă și acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
apă uzată în județul Bihor
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea sistemelor de alimentare acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
cu apă și canalizare în judeţul Botoşani
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Covasna
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Mureș
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Bacău
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Dâmbovița
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Maramureș
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Satu Mare
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Vâlcea
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în județele Sibiu și Brașov
3.2.1. Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 1 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea sistemelor de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în judeţul Olt
3.2.1. Fazarea proiectului Modernizarea 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2018, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
infrastructurii de apă și apă uzată în acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
judeţul Caraș Severin
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 2 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
sistemului de alimentare cu apă, a acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
sistemului de canalizare și a stațiilor de
PROIECT DATA PLANIFICATĂ A DATA DATA AXE PRIORITARE / PRIORITĂȚI DE INVESTIȚII
NOTIFICĂRII/DEPUNERII (AN, PLANIFICATĂ A PLANIFICATĂ A
TRIMESTRU) ÎNCEPERII FINALIZĂRII (AN,
IMPLEMENTĂRII TRIMESTRU)
(AN, TRIMESTRU)
epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad,
Huși, Negrești din județul Vaslui
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea şi 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2019, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
extinderea sistemelor de alimentare cu acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
apă şi canalizare în judeţul Teleorman
3.2.1. Fazarea proiectului Reabilitarea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
extinderea sistemelor de apă și acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
canalizare în judeţul Brașov
3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
modernizarea sistemelor de apă și acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
canalizare în judeţul Prahova
3.2.1.Fazarea proiectului Extinderea și 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor - 6ii Investiții în sectorul apei, pentru a îndeplini cerințele
reabilitarea infrastructurii de apă și apă acquis-ului de mediu al Uniunii și pentru a răspunde unor nevoi de investiții identificate de statele membre care depășesc aceste cerințe
uzată în județul Hunedoara
4.3 Decontaminare Situri / Obiective 2018, trimestrul 3 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 - AP4 Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric - 6e -
Miniere Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate
(inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
5.1 Fazarea proiectului WATMAN - 2017, trimestrul 2 2016, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 - AP5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor - 5i Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările
Sistem informațional pentru climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem
managementul integrat al apelor etapa I
5.1. Protecţia şi reabilitarea zonei 2017, trimestrul 3 2018, trimestrul 1 2023, trimestrul 4 - AP5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor - 5i Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările
costiere – Faza a IIa climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem
5.1. WATMAN – faza II 2018, trimestrul 2 2018, trimestrul 2 2022, trimestrul 4 - AP5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor - 5i Sprijinirea investițiilor pentru adaptarea la schimbările
climatice, inclusiv abordări bazate pe ecosistem
5.2 Concept modern integrat pentru 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2020 trimestrul 4 -AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscuriloR – 5ii Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri
managementul situațiilor de urgență – specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
Viziune 2020
5.2 Intervenție aeriană eficientă – Safe 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2020 trimestrul 4 -AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscuriloR – 5ii Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri
air vision specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
5.2 Intervenție navală eficientă pentru 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2020 trimestrul 4 -AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscuriloR – 5ii Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri
ape mai sigure – Marine Vision specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
5.2 Multirisc Modul II 2018, trimestrul 4 2018, trimestrul 4 2020 trimestrul 4 -AP 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscuriloR – 5ii Promovarea investițiilor pentru a face față unor riscuri
specifice, asigurarea rezistenței în fața dezastrelor și dezvoltarea sistemelor de gestiune a dezastrelor
7.1. Fazarea proiectului 2017, trimestrul 1 2017, trimestrul 4 2019, trimestrul 4 - AP7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate - 4c Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
Retehnologizarea sistemului de inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
termoficare din municipiul Bacău în
vederea conformării la normele de
protecția mediului privind emisiile
poluante în aer și pentru cresterea
eficienței în alimentarea cu căldură
urbană
7.2. Modernizarea sistemului de 2018, trimestrul 2 2018, trimestrul 3 2023, trimestrul 4 - AP7 Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate - 4iii Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării
transport al energiei termice în inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor
Municipiul București
8.2. Dezvoltarea capacității de transport 2018, trimestrul 1 2018, trimestrul 1 2020, trimestrul 4 - AP8 Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale - 7e Îmbunătățirea eficienței energetice și a securității
a SNT în vederea asigurării fluxului de aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuție, stocare și transport al energiei și prin integrarea descentralizării producției de
gaze naturale pe direcția România – energie din surse regenerabile
Republica Moldova (componente din
proiect/staţii de comprimare gaze )

S-ar putea să vă placă și