Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ

VETERINARĂ BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MEDICINĂ VETERINARĂ
SPECIALIZAREA CONTROLUL ȘI EXPERTIZA
PRODUSELOR ALIMENTARE

RAPORT DE EXPERTIZĂ

Prof.Univ.Dr. : Student:
Grupa-
EXPERTIZA AGROALIMENTARĂ A
LAPTELUI DE SOIA
1. PREAMBURUL

Subsemnata Călin Nicoleta, cu domiciliul în Bolintin Vale, str Florilor, nr.4, având locul de
muncă la SC. Evaluări S.R.L., în calitate de expert judiciar, cu legitimația nr.105365 eliberată
din data 01.04.2015, emisia de judecătoria Giurgiu, aflată în evidența Biroului Central de
Expertiză Giurgiu numit expert în litigiul care furnizează obiectul dosarului nr.875636, din data
10.04.2017, în baza citației nr.36564 emisă de judecătoria Giurgiu, consemnez în prezentul
raport, rezultatele expertizei.

2. SCURT ISTORIC AL LITIGIULUI

Părțile aflate în litigiu care formează obiectivul dosarului nr.875636, în baza citației
nr.36564, sunt:
Reclamant: Societatea comercială C&N S.R.L., cu sediul în Bolintin Vale, str Palăncii, nr. 35,
reprezentată prin Domnul Zota Marius, în calitate de administrator,legitimate cu C.I seria GG,
Nr.358880, emis de SPCLEP Bolintin Vale la data de 13.03.2015.

Pârâtă: Societatea comercială Biovita S.R.L., cu sediul în Sinca Veche, str. Principală nr. 96B,
reprezentată prin împuternicitul, Domnul Paraschiva George, în calitate de avocat, legitimate cu
C.I seria BV, Nr.265632 , emis de SPCLEP Brașov la data de 19.05.2015.

În data de 20.04.2017, prin contractul de vânzare-cumpărare între societatea comercială C&N


SRL., firmă care are obiectivul de activitate producerea ambalarea și comercializarea laptelui, se
obliga să vândă societăţii comerciale Biovita SRL., firmă care care are obiectul de activitate
comercializarea produselor alimentare, 10.000 de cutii de lapte 2% grăsime, valoarea unei cutii
fiind de 10 RON, TVA inclus, valoarea totală a mărfii, fiind de 100000 RON.
În data de 22.04.2017, firma furnizoare, societatea comercială Biovita SRL., înştiinţează firma
beneficiară societatea comercială C&N SRL, că în data de 30.04.2017, marfa comandată va fi
livrată. În data de 30.04.2017, marfa este livrată firmei beneficiare, transportul fiind asigurat de
firma vânzătoare. În data de 30.04.2017 ora 11:45, marfa comandată, este recepţionată de
societatea comercială C&N SRL, Bolintin Vale.
La recepţia mărfurilor s-a constatat că 500 de cutii de lapte 2% grăsime, au ambalajul deteriorat,
ceea ce a dus la curgerea laptelui din ambalaj și reclamaţiile care au fost primite ulterior de la
clienţii firmei C&N, reprezentând 450 de cutii de lapte alterate.
Firma beneficiară a înştiinţat imediat firma vânzătoare de cele constatate la recepţia mărfurilor şi
a solicitat înlocuirea şi furnizarea în timp util a celor 500 de cutii, care au ambalajul avariat, şi a
celor 450 ce cutii ale căror conţinut a fost alterat. Firma furnizoare societatea comercială Biovita
SRL, nu onorează cererea clientului, motivând faptul că marfa corespundea calitativ în momentul
trimiterii ei.
În data de 23.05.2017, societatea comercială C&N SRL, în calitate de reclamant acţionează în
instanţă societatea comercială Biovita SRL, în calitate de pârâtă. Datorită acestui litigiu,
societatea comercială C&N SRL, s-a ales cu daune de 9500 RON. În cazul prezentului dosar nu
există expertize anterioare ale cauzei litigiului.

3. OBIECTUL EXPERTIZEI

În cazul dosarului nr. 875636, din data de 10.04.2017, pentru realizarea expertizei s-au
stabilit următoarele obiective:

➢ Identificarea cauzei deteriorării ambalajelor;


➢ Momentul apariţiei deteriorăii;
➢ Identificarea cauzei alterării conţinutului cutiilor de lapte;
➢ Momentul alterării conţinutului cutiilor de lapte.

4. PROCEDURA INVESTIGAȚIILOR
Părţile, respectiv, reprezentantul societăţii comerciale C&N SRL, Zota Marius, în calitate de
administrator, legitimat cu C.I seria GG, Nr.358880, emis de SPCLEP Bolintin Vale la data de
13,03,2015 şi reprezentantul împuternicit al societăţii comerciale Biovita SRL, Domnul
Paraschiva George, în calitate de avocat, legitimat cu C.I seria BV, Nr. 265632, emis de SPCLEP
Brașov la data de 19,05,2015, sunt de comun acord pentru a conlucra, asista expertul, Călin
Nicoleta, cu domiciliul în Bolintin Vale, str. Florilor, nr.4, având locul de muncă la Sc. Evaluări
S.R.L., în calitate de expert judiciar, cu legitimaţia nr 105635, eliberată din data 01.04.2015,
emisia de judecătoria Giurgiu, aflată în evidenţa Biroului Central de Expertize Giurgiu, numit
expert în litigiul care furnizează obiectul dosarului nr.875636, din data de 10.04.2017, în baza
citaţiei nr. 36564 emisă de judecătoria Giurgiu.
Reprezentantul împuternicit al societăţii comerciale Biovita SRL, Domnul Paraschiva George, în
calitate de avocat, legitimat cu C.I seria BV, Nr. 265632, emis de SPCLEP Brașov la data de
19.05.2015, este împuternicit prin procura notarială nr. 1234, efectuată la Notarul Public Vasile
Ion, din Brașov, de către Marin Andrei , în calitate de administrator al firmei Biovita, legitimat
cu C.I seria ZV, Nr.473822, emis de SPCLEP Brașov la data de 23.02.2013.

Expertul va efectua următoarele investigaţii în prezenţa părţilor:


➢ Provenienţa materiilor prime
➢ Condiţiile în care a fost produs ambalat și depozitat laptele
➢ Procesul de producţie, ambalare şi depozitare a laptelui
➢ Condiţiile de încarcare transport şi descărcare a mărfii
Documentul de consemnare a rezultatelor investigaţiilor, este procesul- verbal nr. 2382
semnat de către expertul Călin Vasile cu legitimaţia nr 184993.

5. CONSTATĂRILE EXPERTIZEI
În urma efectuării investigaţiilor se constată, că materia prima laptele 2 % grăsime provin de la
producătorul local din Brașov, Enescu Ștefania, achiziţia este consemnată în factura fiscală
nr.543, din data de 15.04.2017. Ambalajul provine de la societetatea comercială Plastic Design
din Galati, achiziţie consemnată în factura fiscală nr.6593, din data de 10.04.2017.
Materiile prime au fost recepţionate de gestionarul societăţii comerciale Biovita SRL,
Agamemnon Dionis, și sunt verificate din punct de vedere calitativ. În urma verificării se
constată că toate materiile prime corespund standardelor de calitate, în raza căreia acţionează
societatea comercială Biovita SRL.
Materiile prime sunt depozitate în depozitul special amenajat de către SC C&N SRL, care
corespunde standardelor, în raza căreia acţionează. Produsele sunt ambalate în ambalaje speciale
de plastic, care corespund standardelor în raza căreia acţionează societatea comercială C&N, în
data de 10.04.2017.
Tipul laptelui 2% grăsime, fiecare cutie cântărind 1000 g net. Numărul lotului fiind de 110,
numărul produselor din lot fiind de 5 000, conform bonului de intrare în gestiune. Lotul este
controlat din punct de vedere al calităţii, şi corespunde conform certificatului de calitate
nr.386327 emis de societatea Quality Management. În data de 12.04.2017 marfa este depozitată
în depozitul special amenajat, marfa fiind preluată de gestiunea gestionarului Agamemnon
Dionis. Marfa este depozitată, împreună cu alte loturi, precum loturile nr. 111, 112, 113, 114,
115. În data de 24.03.2010, se încheie contractul de vânzare-cumpărare dintre societatea
comercială C&N , în calitate de cumpărător, şi sociatetea comercială Biovita, în calitate de
vânzător, obiectul contractului fiind 10 000 de cutii de lapte de soia, valoarea totală a
contractului fiind de 50 000 RON.
Prin acest contract sociatetea comercială Cristal se obligă să livreze marfa societăţii comerciale
C&N, cele 10 000 de cutii de lapte, care corespund calităţii descrise în certificatul de calitate,
concomitent societatea comercială Alfa se obligă pentru plata contravalorii mărfii.
În data de 25.04.2017 , societatea Mara, înştiinţează, societatea beneficiară, că va livra marfa în
data de 28.04.2017. În data de 26.04.2017, societatea comercială C&N, conform bonului de
ieşire nr. 482 încarcă marfa, 450 bucăţi din lotul 110, 4550 buc din lotul 111 şi 5 000 buc, din
lotul 112, în mijlocul de transport înmatriculat cu numărul de înmatriculare GNT-608.
La ieşirea din depozit marfa nu prezenta deteriorări. Autocamionul pleacă cu avizul de însoţire a
mărfii nr.4503. În data de 27.04.2017 marfa trece graniţa cu Bulgaria, iar în data de 28.04.2017
trece graniţa cu România la punctul de frontieră Giurgiu-Ruse, conform documentului de
vămuire nr.5403923.
În data de 29.04.2017, marfa ajunge la destinaţie, urmând a fi recepţionată, şi controlată. Pe baza
procesului verbal de recepţie nr. 382, se constată, faptul că 500 cutii de lapte, , au ambalajul
deteriorat, fapt ce a condus la scurgerea conținutului.
Putem trage concluzia că ambalajul celor 500 de cutii de lapte a fost deteriorat în momentul
încărcării sale în autocamionul înmatriculat cu numărul de înmatriculare GNT-608, datorită
manevrării greşite de către încărcători, neţinând cont de fragilitatea mărfii. Pe parcursul vânzării
mărfurilor care nu au prezentat deteriorări se primesc mai multe reclamaţii de la clienţii C&N
SRL, că au conţinutul alterat.
În urma verificării lotului din care provin cutiile de lapte alterate, lotul 110 la societatea
specializată în teste microbiologice Mirobiotest S.R.L., din Braşov, se constată că toate cele 450
cutii, au conţinutul alterat. Producătorul trebuia să testeze calitatea laptelui care este menţionată
în dosarul litigiului, şi trebuia să manevreze cu grijă marfa la încărcare, ţinând cont de
fragilitatea mărfii.

6. CONCLUZIILE EXPERTIZEI

În urma efectuării expertizei, s-a ajuns la următoarele constatări:


➢ Ambalajele, 500 buc s-au deteriorat din cauza manevrării greşite a mărfurilor la încărcare .
➢ Momentul deteriorării ambalajelor, 500 buc este de 26.04.2017, momentul încărcării a celor
10000 cutii de lapte, 450 buc din lotul 110, 4550 buc din lotul 111 şi 5000 buc, din lotul 112.
➢ Cauza alterării conţinutului cutiilor din lotul 110, este netestarea calităţii apei folosite pentru
procesare .
Momentul alterării conţinutului cutiilor din lotul 110, este cuprinsă între datele 10.02.2017 şi
26.03.2017, momentul depozitării acestora la depozitul vânzătorului.