Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INITIALĂ

Disciplina Matematică
Clasa a V-a
• Pentru rezolvarea corectă a tuturor cerintelor din Partea I si din Partea a II-a se acordă 90 de
puncte. Din oficiu se acordă 10 puncte.
• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

PARTEA I La exercitiile 1. si 2. scrieti numai rezultatele. La exercitiul 3. scrieti (A) dacă


propozitia este adevărată si (F) dacă propozitia este falsă. (45 de puncte)

20p 1.Efectuati: a) 1904 + 487 ;b) 2030 – 146 ;c) 309 x 64 ; d) 474:6

5p 2. Cate patrate sunt desenate in figura alaturata?

3.Precizati , pentru fiecare propozitie ,daca este adevarata sau falsa .

5p a) Rezultatul calculului 3+5 x 4 este egal cu 32 .

5p b) Numarul 409 este mai mare decat 411 .

5p c) Numarul 209 este cu 27 mai mic decat numarul 236 .

5p d) Numarul care impartit la 3 da catul 17 si restul 2 este egal cu 53 .

PARTEA a II a La urmatoarele probleme se cer rezolvari complete (45 de puncte )

15p 4. Efectuati : 100 – [ 54 : ( 65- 7 x 8) + 136 :8 x 4 ] =

5. Determinati :

7p. a) numarul a stiind ca este egal cu jumatate din 260 ;

6p. b) fractia din dreptunghi care reprezinta partea colorata

7p. c) numarul cu 4 mai mic decat 29 si cu 4 mai mare decat 21

10p 6. Maria si Petre au impreuna 87 mere . Petre are cu 15 mere mai putine ca Maria .Cate mere are

Maria , dar Petre ?

Prof. Markis Daniela


TEST DE EVALUARE INITIALĂ
Disciplina Matematică
Clasa a V-a

BAREM DE EVALUARE SI NOTARE

PARTEA I 45 puncte

Nr.item 1.a 1.b 1.c 1.d 2 3.a 3.b 3.c 3.d


Rezultate 2391 1844 14776 79 5 F F A A
Punctaj 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p 5p

PARTEA a II a

Pentru orice solutie corecte , chiar daca este diferita de cea din barem , se acorda punctajul maxim
corespunzator .

Se acorda punctaje intermediare pentru rezolvari partiale , in limitele punctajului indicat de barem
.

4. 100 – [54 : ( 65 – 56 )+ 136 :8 x 4 ]= 5p


100- (54 : 9 + 17 x 4 ) = 5p
100 – 74 = 26 5p
5.a) 260:2 =130 5p
b) O sesime 5p
c) 25 5p
6. 87-15 = 72 sau 87 +15 =102 3p
72 : 2 = 36 sau 102 :2 = 51 3p
36 mere are Petre ; 36+15 =51 mere are Maria 4p

Se acorda 10 puncte din oficiu. Nota finala se obtine prin impartirea punctajului la 10 .

Prof. Markis Daniela